Giới thiệu trường Giới thiệu trường

quy chế tính điểm, xếp loại 

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Giới thiệu Trường và lãnh đạo Trường THCS Thái Đô 
Giới thiệu Trường và lãnh đạo Trường THCS Thái Đô 
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
PHẦN MỀM CHỤP MÀN HÌNH

TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG GIÚP BẠN ĐẾN TRƯỜNG

CHUYÊN ĐỀ SOẠN GAĐT

Chỉ mục chương trình A. Tổng quan hệ thống 1. Giới thiệu tổng quan chức năng 2. Giới thiệu cấu trúc lưu trữ dữ liệu trong hệ...
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn javax.portlet.title.59
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CHUYÊN ĐỀ BIỂN ĐẢO 

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014) và 25 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2014). Chiều ngày 16/12/2014, tại Hội trường trường THCS Thái Đô đã tổ chức Chuyên đề tìm hiểu về chủ quyền biển - đảo. Về dự

 

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP, Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội  

- Căn cứ Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 về quản lý và sử dụng pháo của chính phủ; Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH ngày 30/6/2011 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc quản lí, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ - Thực hiện Công văn số 841 ngày 14 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Thái Bình; Kế hoạch số 175/KH-BCĐ ngày 06/11/2014 của BGĐ Công an tỉnh Thái Bình về mở đợt cao điểm thực hiện Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH; Nghị định 36/CP/2009. - Thực hiện công văn số 379/PGDĐT ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Phòng GD&ĐT Thái Thụy về việc triển khai thực hiện Nghị định 36 của Chính Phủ và việc thực hiện pháp lệnh 16/2011/UBTVQH ngày 30/6/2011 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc quản lí, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. - Căn cứ vào tình hình chính trị, an ninh, đặc thù của địa phương, vào tình hình đặc điểm thực tế của nhà trường. - Xét phẩm chất đạo đức, năng lực của CBGV.

QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm tổ trưởng chuyên môn năm học 2014 – 2015  

- Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; - Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng được nêu ở điều 16 Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT; - Căn cứ tình hình thực tế đội ngũ của đơn vị; - Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn; - Xét phẩm chất, năng lực của giáo viên.

BÁO CÁO THÁNG 12, NĂM 2014  

BÁO CÁO THÁNG 11, NĂM 2014  

BÁO CÁO THÁNG 10, NĂM 2014  

BÁO CÁO THÁNG 9, NĂM 2014  

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TỔ TRƯỞNG  

- Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; - Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng được nêu ở điều 16 Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT; - Căn cứ tình hình thực tế đội ngũ của đơn vị; - Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn; - Xét phẩm chất, năng lực của giáo viên. QUYẾT ĐỊNH

CƠ SỐ LẤY ĐIỂM CÁC MÔN KHTN  


Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thái Đô

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác