Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
PHẦN MỀM CHỤP MÀN HÌNH

TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG GIÚP BẠN ĐẾN TRƯỜNG

CHUYÊN ĐỀ SOẠN GAĐT

Chỉ mục chương trình A. Tổng quan hệ thống 1. Giới thiệu tổng quan chức năng 2. Giới thiệu cấu trúc lưu trữ dữ liệu trong hệ...
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm lại tổ trưởng chuyên môn năm học 2016 – 2017 

- Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; - Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng được nêu ở điều 16 Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT; - Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn và sự tín nhiệm của giáo viên trong tổ KHTN; - Xét phẩm chất, năng lực của giáo viên.

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY HỌC BUỔI HAI NĂM HỌC 2016- 2017  

- Căn cứ công văn Số: 17/2012/TT-BGDĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm; - Căn cứ Công văn số 2814/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Thái Bình, quy định về các khoản thu các khoản thu, mức thu và quả lí sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình; công văn số 02/HD-UBND ngày 23/08/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 2814/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình; công văn số 495/SGDĐT-GDTrH ngày 10 tháng 08 năm 2016 của Sở GD&ĐT Thái Bình về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học; công văn số 343 ngày 31 tháng 8 năm 2016 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp THCS của Phòng GD&ĐT Thái Thụy;

KẾ HOẠCH Giáo dục đạo đức năm học 2016 - 2017  

- Coi trọng việc chào hỏi lịch sự, lễ phép, thân mật với thầy cô, ông bà, cha mẹ, anh chị, người trên và khách. - Thương yêu, tôn trọng, đoàn kết với bạn bè. - Biết nói lời hay, làm việc tốt, thực hiện tốt phong trào "gọi bạn xưng tôi". - Tự giác, chuyên cần, chăm chỉ học tập trên lớp và ở nhà theo thời gian biểu ở nhà và thời khoá biểu ở nhà và trên lớp. - Tích cực tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp do Đội, lớp, trường tổ chức. - Rèn luyện thói quen ý thức vươn lên, cầu tiến trong học tập, trung thực trong cuộc sống và giao tiếp. Sinh hoạt và lối sống giản dị. - Học sinh biết hướng thiện và làm việc thiện, có tình cảm cộng đồng. - Có ý thức bảo vệ tài sản dùng chung, yêu quý bảo vệ trường, lớp.

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ - NĂM HỌC 2016 - 2017  

- Kiện toàn, điều chỉnh và nâng cao chất lượng đội ngũ thực hiện công tác kiểm tra. - Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động giáo dục của nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới. - Xây dựng nề nếp chuyên môn trong CBGV ngay từ đầu năm, tạo cho CBGV có kế hoạch thực hiện các yêu cầu về chuyên môn cũng như các hoạt động giáo dục trong nhà trường một cách nghiêm túc, hiệu quả.

HỌP HỘI ĐỒNG THÁNG 10 _ NĂM HỌC 2016 - 2017  

Xây dựng nề nếp hoạt động của tổ chuyên môn dựa trên quy chế làm việc của Nhà trường. Quán triệt nề nếp, kỷ cương trong mọi hoạt động chuyên môn. Tổ trưởng và tổ phó CM phải thể hiện vai trò của mình trong việc quản lí giáo viên trong tổ, nghiêm túc xử lí những hiện tượng CBGV không thực hiện nghiêm túc quy chế CM

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG THCS THÁI ĐÔ  

1. Hiệu trưởng là người lãnh đạo đứng đầu cơ quan , thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật, của Điều lệ trường THCS, chịu trách nhiệm trước Phòng Giáo dục và Đào tạo về toàn bộ công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình kể cả khi đã phân công hoặc ủy nhiệm cho Phó Hiệu trưởng. 2. Phó Hiệu trưởng giúp Hiệu trưởng chỉ đạo những lĩnh vực công tác của Nhà trường do Hiệu trưởng phân công, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về lĩnh vực công tác được giao, kể cả khi đã phân công cho người khác. 3. Các tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn, các ban, các Hội đồng, các đoàn thể (gọi là các bộ phận) do Hiệu trưởng thành lập là những tổ chức tham mưu giúp việc Hiệu trưởng thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình trong Kế hoạch giáo dục và Điều lệ trường THCS.


Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thái Đô

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác