Giới thiệu trường Giới thiệu trường

quy chế tính điểm, xếp loại 

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Giới thiệu Trường và lãnh đạo Trường THCS Thái Đô 
Giới thiệu Trường và lãnh đạo Trường THCS Thái Đô 
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
PHẦN MỀM CHỤP MÀN HÌNH

TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG GIÚP BẠN ĐẾN TRƯỜNG

CHUYÊN ĐỀ SOẠN GAĐT

Chỉ mục chương trình A. Tổng quan hệ thống 1. Giới thiệu tổng quan chức năng 2. Giới thiệu cấu trúc lưu trữ dữ liệu trong hệ...
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn javax.portlet.title.59
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy chế làm việc của Trường THCS Thái Đô

Căn cứ Luật giáo dục 2005, được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 13/5/2005, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật giáo dục của Quốc Hội ngày 25 tháng 5 năm 2009;
- Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Căn cứ Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ GD&ĐT quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên Phổ thông;
- Căn cứ Kế hoạch số /KH-PGDĐT, ngày /8/2017 của Phòng GD&ĐT về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018; Kế hoạch số 381/PGDĐT-K.H THCS, ngày 28/8/2017 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 cấp THCS của Phòng GD&ĐT Thái Thụy;
- Căn cứ Quy chế làm việc của Phòng GD&ĐT Thái Thụy ban hành kèm theo Quyết định số 1202/QĐ-UBND, ngày 09 tháng 8 năm 2016 của Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy; căn cứ tình hình thực tế của nhà trường trong năm học 2017-2018


 Xem chi tiết Tại đây
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thái Đô

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác