Giới thiệu trường Giới thiệu trường

quy chế tính điểm, xếp loại 

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Giới thiệu Trường và lãnh đạo Trường THCS Thái Đô 
Giới thiệu Trường và lãnh đạo Trường THCS Thái Đô 
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
PHẦN MỀM CHỤP MÀN HÌNH

TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG GIÚP BẠN ĐẾN TRƯỜNG

CHUYÊN ĐỀ SOẠN GAĐT

Chỉ mục chương trình A. Tổng quan hệ thống 1. Giới thiệu tổng quan chức năng 2. Giới thiệu cấu trúc lưu trữ dữ liệu trong hệ...
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in


                            TRƯỜNG THCS THÁI ĐÔ                                         Địa chỉ: Thôn Nam Duyên-Thái Đô-Thái Thụy-Thái Bình                    Số điện thoại : 0912345678                                                            Email :thaido2@thaithuy.edu.vn                                                     Website:  http://thaithuy.edu.vn

 

 

 

Giới thiệu về trường

 

- Giới thiệu địa lý:

      Thái Đô là một xã ven biển, nằm ở phía Đông Nam huyện Thái Thụy, cách trung tâm Thị trấn Thái Thụy khoảng 15 km, cách Thành phố Thái bình khoảng 30 km. Tổng diện tích tự nhiên là 1164,95 ha. Phía Tây giáp xã Thái Hòa, Mỹ Lộc, phía Đông giáp Biển Đông, phía Bắc giáp xã Thái Thượng, phía Nam giáp huyện Tiền Hải. Dân số: 6126 người với 1577 hộ dân, trong đó: 1470 hộ làm nông nghiệp, 26 hộ làm dịch vụ thương mại, 81 hộ phi nông nghiệp.

Xem thông tin chi tiết tại đây


Lãnh đạo nhà trường

LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

STT
NỘI DUNG
ẢNH
 
 
 
 
1
Họ và tên: Giang Văn Nghiêm.
Chức vụ: Hiệu trưởng
Ngày tháng năm sinh: 1979
Nơi sinh: Thái Hưng Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Hưng Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Đại học Toán
Nhiệm vụ được phân công:
Điện thoại: 0982422575
 
 
 
 
 
2
Họ và tên: Phạm Thị Kim Chung
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Ngày tháng năm sinh:
Nơi sinh: Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Hoà - Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Đại học Toán
Nhiệm vụ được phân công:
Điện thoại: 01683150119
 

 


Danh sách cán bộ giáo viên nhà trường

 

1. TỔ HÀNH CHÍNH

STT
NỘI DUNG
ẢNH
 
 
 
 
1
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh
Chức vụ: Kế toán
Ngày tháng năm sinh: 1983
Nơi sinh: Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán
Nhiệm vụ được phân công: Kế toán
Điện thoại: 0977598928
 
 
 
 
 
2
Họ và tên: Tạ Thị Hồng
Chức vụ: Văn Phòng
Ngày tháng năm sinh: 1978
Nơi sinh: Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ chuyên môn:
Nhiệm vụ được phân công: Thư viện- Thủ quỹ
Điện thoại: 0936185303
 

2. TỔ KH TỰ NHIÊN

 
 
 
 
1
Họ và tên: Lê Thanh Hòa
Chức vụ: Tổ trưởng tổ KHTN
Ngày tháng năm sinh: 21-03-1978
Nơi sinh: Thái Nguyên - Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Nguyên - Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Đại Học SP Toán
Nhiệm vụ được phân công: Dạy Toáóa7 + 9
Điện thoại: 0978210378
E_Mail hoathaido2@thaithuy.edu.vn
 
 
 
 
 
2
Họ và tên: Giang Thị Bình
Chức vụ: Giáo viên
Ngày tháng năm sinh: 1973
Nơi sinh: Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Đại học Thể dục
Nhiệm vụ được phân công: Dạy TD 6 + 9
Điện thoại: 09
E_Mail binhthcsthaido@thaithuy.edu.vn
 
 
 
 
 
3
Họ và tên: Lê Thanh Hoà
Chức vụ: Tổ trưởng Tổ KHTN
Ngày tháng năm sinh: 21.03.78
Nơi sinh: Thái Nguyên - Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Nguyên - Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Đại học SP Toán
Nhiệm vụ được phân công: Dạy toán 
Điện thoại: 0978.21.03.78
E_Mail hoathaido2@thaithuy.edu.vn
 
 
 
 
 
4
Họ và tên: Phạm Thị Huệ
Chức vụ: Giáo viên
Ngày tháng năm sinh: 1977
Nơi sinh: Thái Hoà -Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Hoà -Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Đại học SP Toán
Nhiệm vụ được phân công: Dạy Toán 8
Điện thoại: 
E_Mail huethcsthaido@thaithuy.edu.vn
 
 
 
 
 
5
Họ và tên: Nguyễn Thị Hiền (Đi Mỹ Lộc)
Chức vụ: Giáo viên
Ngày tháng năm sinh: 1979
Nơi sinh: Thái Nguyên - Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Nguyên - Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Đại học SP Toán
Nhiệm vụ được phân công: Dạy Toán 6
Điện thoại: 0
E_Mail hienthcsthaido@thaithuy.edu.vn
 
 
 
 
 
6
Họ và tên: Vũ Thị Thơ
Chức vụ: Giáo viên
Ngày tháng năm sinh: 1973
Nơi sinh: Thái Xuyên - Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Xuyên- Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Đại học SP Toán
Nhiệm vụ được phân công: Dạy toán 6
Điện thoại: 0
E_Mail thothcsthaido@thaithuy.edu.vn
 
 
 
 
 
7
Họ và tên: Phạm Thị Mỵ (Đi Thái Hưng)
Chức vụ: Giáo viên
Ngày tháng năm sinh: 1981
Nơi sinh: Thái Hưng - Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Hưng - Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Tin học
Nhiệm vụ được phân công: Dạy Tin
Điện thoại: 
E_Mail mythcsthaido@thaithuy.edu.vn
 
 
 
 
 
 
8
Họ và tên: Bùi Thị Thuận (Nghỉ Hưu)
Chức vụ: Giáo viên
Ngày tháng năm sinh: 1951
Nơi sinh: Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Thể dục
Nhiệm vụ được phân công: Dạy Thể dục 7+8
Điện thoại: 
 
 
 
 
 
9
Họ và tên: Lưu Thị Huyền
Chức vụ: Tổ phó tổ KHTN
Ngày tháng năm sinh: 1979
Nơi sinh: Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Lý
Nhiệm vụ được phân công: Dạy Lý 8+9
Điện thoại: 0974277167
 
 
 
 
 
10
Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung (Đi THCS Thụy Hà)
Chức vụ: Giáo viên
Ngày tháng năm sinh: 1984
Nơi sinh:
Địa chỉ: Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Đại học SP Sinh
Nhiệm vụ được phân công: Dạy sinh 6+7+8+9
Điện thoại: 0949382083
 

3.TỔ KH XÃ HỘI

STT
NỘI DUNG
ẢNH
 
 
 
 
1
Họ và tên: Giang Thị Hiền (Nghỉ hưu)
Chức vụ: Tổ trưởng tổ KHXH
Ngày tháng năm sinh: 1959
Nơi sinh: Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng SP Văn
Nhiệm vụ được phân công: Dạy Văn 9
Điện thoại: 
E_Mail gdungthcsthaido@thaithuy.edu.vn
 
 
 
 
 
2
Họ và tên: Lê Thị Uyên
Chức vụ: Giáo viên
Ngày tháng năm sinh: 1970
Nơi sinh: Thái Hoà - Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Hưng - Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Văn
Nhiệm vụ được phân công: Dạy văn 8
Điện thoại: 
E_Mail uyenthcsthaido@thaithuy.edu.vn
 
 
 
 
 
3
Họ và tên: Nguyễn Thị Thuận (Nghỉ hưu)
Chức vụ: Giáo viên
Ngày tháng năm sinh: 1960
Nơi sinh: Thái Thụy – Thái Bình
Địa chỉ: Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng SP Văn
Nhiệm vụ được phân công: văn 6
Điện thoại: 
E_Mail nthuanthcsthaido@thaithuy.edu.vn
 
 
 
 
 
4
Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Lan (Đi TP)
Chức vụ: Giáo viên
Ngày tháng năm sinh: 1977
Nơi sinh: Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng SP Địa
Nhiệm vụ được phân công: Dạy địa 7
Điện thoại: 
E_Mail lanthcsthaido@thaithuy.edu.vn
 
 
 
 
 
5
Họ và tên: Phạm Thị Kim Thiện
Chức vụ: Giáo viên
Ngày tháng năm sinh: 1976
Nơi sinh: Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Đại học SP Văn
Nhiệm vụ được phân công: Dạy văn 7
Điện thoại: 
E_Mail thienthcsthaido@thaithuy.edu.vn
 
 
 
 
 
6
Họ và tên: Đàm Thị Thanh
Chức vụ: Giáo viên1976/05/1978
Nơi sinh: Thái Nguyên - Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Đô - Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Đại học SP Văn
Nhiệm vụ được phân công: Dạy Văn 7
Điện thoại: 
E_Mail dthanhthcsthaido@thaithuy.edu.vn
 
 
 
 
 
7
Họ và tên: Lê Thị Thơm
Chức vụ: Giáo viên
Ngày tháng năm sinh: 1976
Nơi sinh: Thụy Hồng - Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Đại học SP Ngoại Ngữ
Nhiệm vụ được phân công: Dạy Anh 6+9
Điện thoại: 
E_Mail thomthcsthaido@thaithuy.edu.vn
 
 
 
 
 
8
Họ và tên: Bùi Quốc Sỹ
Chức vụ: Giáo viên
Ngày tháng năm sinh: 1982
Nơi sinh: Thái Học- Thái Thụy - Thái Bình
Địa chỉ: Thái Học-Thái Thụy - Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng SP Văn
Nhiệm vụ được phân công:
Điện thoại: 0976907313
E_Mail sythcsthaido@thaithuy.edu.vn
 
 
 
 
 
9
Họ và tên: Tạ Thị Nga
Chức vụ: Giáo viên
Ngày tháng năm sinh: 1982
Nơi sinh: Thái Đô – Thái Thụy – Thái Bình
Địa chỉ: Thái Đô – Thái Thụy – Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng SP Văn
Nhiệm vụ được phân công: Dạy GDCD 6
Điện thoại:
E_Mail: ngathcsthaido@thaithuy.edu.vn
 
 
 
 
 
10
Họ và tên: Đỗ Thị Duyên
Chức vụ: Giáo viên
Ngày tháng năm sinh: 1982
Nơi sinh: Thái Thụy – Thái Bình
Địa chỉ: Thái Xuyên - Thái Thụy – Thái Bình
Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng SP Mỹ Thuật
Nhiệm vụ được phân công: Dạy Mỹ Thuật 6+7+8+9
Điện thoại:
E_Mail: duyenthcsthaido@thaithuy.edu.vn
 

 


Các thông tin khác:

Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Thái Đô

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác