Giới thiệu trường Giới thiệu trường

TRƯỜNG THCS MỸ LỘC 

Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn javax.portlet.title.59
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

 

 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC

ĐỊA CHỈ: Thôn Chỉ Thiện - Xã Mỹ Lộc - Huyện Thái Thụy - Tỉnh Thái Bình

ĐỊA chỉ E-Mail: Miloc2@thaithuy.edu.vn

TRƯỜNG THCS MỸ LỘC TIỀN THÂN LÀ TRƯỜNG CẤP 2 THUỶ SẢN THÁI NINH THÀNH LẬP NĂM 1962 DO THẦY: BÙI VĂN DĨNH - ĐÔNG LĨNH - ĐÔNG HƯNG – THÁI BÌNH LÀM HIỆU TRƯỞNG
DO ĐIỀU ĐỘNG CÔNG TÁC ĐẾN THÁNG 12/1963 THẦY GIÁO NGUYỄN VĂN ĐỨC (THÁI THỊNH) ĐƯỢC ĐIỀU TỪ THÁI HOÀ VỀ LÀM HIỆU TRƯỞNG TẠI TRƯỜNG CẤP 2 THUỶ SẢN THÁI NINH
CHO ĐẾN NĂM 1964 THẦY ĐỨC ĐƯỢC TỔ CHỨC CHO ĐI HỌC ĐẠI HỌC VÀ THẦY GIÁO ĐINH BÁ TUỆ (THÁI SƠN – THÁI THỤY) ĐƯỢC ĐIỀU VỀ LÀM HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG CHO ĐẾN NĂM 1966
NĂM HỌC 1966 – 1967 TRƯỜNG ĐỔI TÊN TỪ TRƯỜNG CẤP 2 THUỶ SẢN THÁI NINH THÀNH TÊN TRƯỜNG CẤP 2 THÁI MỸ VÀ DO THẦY GIÁO: NGUYỄN NGỌC QUỲNH (THÁI TÂN – THÁI THỤY) LÀM HIỆU TRƯỞNG
NĂM 1967 THẦY QUỲNH ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG VỀ CÔNG TÁC TẠI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ CÔ GIÁO TRẦN THỊ THÂN DỮ CHỨC VỤ HỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG CHO ĐẾN NĂM 1969 
TỪ NĂM 1969 ĐẾN NĂM 1973 THẦY GIÁO TRẦN QUANG NHIÊN (ĐÔNG TRÀ - TIỀN HẢI) GIỮ CHỨC VỤ HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG.
NĂM 1973 TRƯỜNG CẤP 2 THÁI MỸ TÁCH THÀNH 2 TRƯỜNG LÀ TRƯỜNG CẤP 2 THÁI MỸ DO THẦY GIÁO NGUYỄN XUÂN XANH (THÁI TÂN – THÁI THỤY) LÀM HIỆU TRƯỞNG, VÀ TRƯỜNG CẤP 2 THÁI LỘC DO THẦY GIÁO TRẦN QUANG NHIÊN LÀM HIỆU TRƯỞNG
THÁNG 02 NĂM 1977 Xà MỸ LỘC ĐƯỢC THÀNH LẬP TỪ VIỆC CHIA TÁCH- SÁT NHẬP 3 XàTHÁI MỸ – THÁI LỘC – THÁI ĐÔ: VÀ CÙNG NĂM ĐÓ TRƯỜNG CẤP 2 THÁI MỸ VÀ THÁI LỘC SÁT NHẬP THÀNH TRƯỜNG CẤP 1-2 MỸ LỘC DO THẦY GIÁO NGUYỄN XUÂN XANH LÀM HIỆU TRƯỞNG (THÁI TÂN – THÁI THỤY) CHO ĐẾN 1979
NĂM 1979 – 1982 NHÀ TRƯỜNG DO THẦY GIÁO BÙI TIẾN MÃI GIỮ CHỨC VỤ HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG – TRƯỜNG VẪN MANG TÊN LÀ TRƯỜNG CẤP 1-2 MỸ LỘC
NĂM 1982 – 1985 GIỮ CHỨC VỤ HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG LÀ THẦY GIÁO BÙI MINH THẢNH (MỸ LỘC – THÁI THỤY)
TỪ NĂM 1985 ĐẾN NĂM 1988 THẦY GIÁO TRẦN HIÊN GIỮ CHỨC VỤ HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG
TỪ NĂM 1988 THẦY GIÁO NGÔ THẾ KHOAN ĐƯỢC ĐIỀU VỀ GIỮ CHỨC VỤ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CẤP 1-2 MỸ LỘC CHO ĐẾN NĂM 1993 TRƯỜNG CẤP 1-2 MỸ LỘC TÁCH THÀNH 2 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC DO THẦY GIÁO NGÔ THẾ KHOAN LÀM HIỆU TRƯỜNG VÀ TRƯỜNG ĐẾN NĂM 2002 VÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ LỘC DO CÔ GIÁO TRẦN THJ VÂN LÀM HIỆU TRƯỞNG.
TỪ NĂM 2002 ĐẾN NAY THCS MỸ LỘC DO THẦY GIÁO VŨ VIỆT DŨNG LÀM HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG THCS MỸ LỘC QUA 46 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH TỪ KHI TRƯỜNG LÀ NHÀ TRANH VÁCH DẤT VỚI 4 PHÒNG HỌC LỢP LÁ - ĐẾN KHI MƯỢC NHÀ KHO LÀM PHÒNG HỌC VÀ ĐƯỢC SỰ QUAN TMÂ CỦA CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN NĂM 1994 TRƯỜNG CÓ 6 PHÒNG HỌC CAO TẦNG ĐẾN NAY CSVC ĐÃ KHÔNG ĐỦ ĐỂ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC SẶ PHÁT TRIỂN CỦA GIÁO DỤC NHƯNG VỚI ĐỘI NGŨ THẦY CÔ NHÀ TRƯỜNG VỚI TINH THẦN NHIỆT TÌNH SAY MÊ CHUYÊN MÔN KẾT QẢU GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG ĐÃ NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN TỪ KHI TRƯỜNG LUÔN XẾP THỨ 47/47 HUYỆN ĐẾN NAY VI TRÍ ĐÃ ĐƯỢC THAY ĐỔI. CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐÃ NGÀY CÀNG NÂNG CAO
VỚI TRUYỀN THỐNG SẴN CÓ CỦA NHÀ TRƯỜNG, VỚI TẬP THỂ SƯ PHẠM ĐOÀN KẾT GẮN BÓ MẠNH VỀ CHUYÊN MÔN – CHẮN CHẮN TRƯỜNG THCS MỸ LỘC SẼ NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN .

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THCS MỸ LỘC
   

STT

LÝ LỊCH

ẢNH

01

Họ và tên:                   Vũ Việt Dũng

Năm Sinh:                   04/08/1970

Nơi sinh:                     Thái Hưng - Thái Thụy - TB

Nơi thường trú:           K1 - TT Diêm điền - Thái Thụy

Trình độ CM               ĐHSP Toán

Chức vụ:                     Hiệu trưởng

SĐT                            0902030626

 

02

Họ và tên:                   Đỗ Thị Tuyến

Năm Sinh:                   28/06/1967

Nơi sinh:                     Thái Thịnh - Thái Thụy - TB

Nơi thường trú:           Thái Tân - Thái Thụy - TB

Trình độ CM               ĐHSP Văn

Chức vụ:                     P.Hiệu trưởng

SĐT                            0904291967

 

 


CÁC TỔ CHUYÊN MÔN TRƯỜNG THCS MỸ LỘC

TỔ HÀNH CHÍNH

01

Họ và tên:                   Phạm Thị Thùy Dung

Năm Sinh:                   11/11/1983

Nơi sinh:                     Mỹ Lộc - Thái Thụy - TB

Nơi thường trú:           Mỹ Lộc - Thái Thụy - TB

Trình độ CM               ĐHKT

Chức vụ:                     Kê toán

SĐT                            0902063262

 

 

 

 

03

Họ và tên:                   Trần Vũ Mai Dinh

Năm Sinh:                   10/07/1987

Nơi sinh:                     Thái Hưng - Thái Thụy - TB

Nơi thường trú:           Thái Hưng - Thái Thụy - TB

Trình độ CM               CĐ TB

Chức vụ:                     Thư viện

SĐT                            0987460185

 

04

Họ và tên:                   Nguyễn Thị Thùy Trang

Năm Sinh:                   11/11/1992

Nơi sinh:                     Thái Xuyên - Thái Thụy - TB

Nơi thường trú:           Thái Xuyên - Thái Thụy - TB

Trình độ CM               CĐTC

Chức vụ:                     Văn Phòng

SĐT                             01666182812

 

05

Họ và tên:                   Nguyễn Văn Bốn

Năm Sinh:                   1969

Nơi sinh:                     Mỹ Lộc - Thái Thụy - TB

Nơi thường trú:           Mỹ Lộc - Thái Thụy - TB

Trình độ CM               SC

Chức vụ:                     Bảo vệ

SĐT                             0902232326

 

 

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

01

Họ và tên:                   Vũ Văn Tưởng

Năm Sinh:                   13/08/1979

Nơi sinh:                     Mỹ Lộc - Thái Thụy - TB

Nơi thường trú:           Mỹ Lộc - Thái Thụy - TB

Trình độ CM               ĐH CT

Chức vụ:                     TTTN

SĐT                            0901575828

 

02

Họ và tên:                   Phạm Thị Hồng Chuyên

Năm Sinh:                   25/11/1979

Nơi sinh:                     Mỹ Lộc - Thái Thụy - TB

Nơi thường trú:           Mỹ Lộc - Thái Thụy - TB

Trình độ CM               ĐHSP Toán

Chức vụ:                     Giáo viên

SĐT                            01669708736

 

 

 

 

03

Họ và tên:                   Phạm Thị Nhuần

Năm Sinh:                   08/09/1974

Nơi sinh:                     Thái Học - Thái Thụy - TB

Nơi thường trú:           Thái Tân - Thái Thụy - TB

Trình độ CM               ĐHSP Toán

Chức vụ:                     Giáo viên

SĐT                            01699247510

 

04

Họ và tên:                   Phạm Thế Dũng

Năm Sinh:                   22/11/1979

Nơi sinh:                     Thái Hòa - Thái Thụy - TB

Nơi thường trú:           Thái Hòa - Thái Thụy - TB

Trình độ CM               ĐHSP Toán

Chức vụ:                     Giáo viên

SĐT                            0942102944

 

05

Họ và tên:                   Phạm Thị Khánh Lý

Năm Sinh:                   24/10/1992

Nơi sinh:                     Thái Xuyên - Thái Thụy - TB

Nơi thường trú:           Thái Xuyên - Thái Thụy - TB

Trình độ CM               CĐSP Sinh

Chức vụ:                     Giáo viên

SĐT                            01682373898

 http://thaithuy.edu.vn/image/image_gallery?uuid=b22394f4-50a1-4db4-9446-c9b95c10957a&groupId=168162&t=1473151246078

06

Họ và tên:                   Trần Duẩn

Năm Sinh:                   10/09/1983

Nơi sinh:                     Mỹ Lộc - Thái Thụy - TB

Nơi thường trú:           Mỹ Lộc - Thái Thụy - TB

Trình độ CM               ĐHCT

Chức vụ:                     Giáo viên

SĐT                            0904135626

 

07

Họ và tên:                   Nguyễn Thị Thu Thủy

Năm Sinh:                   22/12/1992

Nơi sinh:                     Vũ Thư - Thái Bình

Nơi thường trú:           Mỹ Lộc - Thái Thụy - TB

Trình độ CM               ĐHCT

Chức vụ:                     Giáo viên

SĐT                            01659001917

 

08

Họ và tên:                   Đào Hồng Hiệp

Năm Sinh:                   17/01/1987

Nơi sinh:                     Thái Thuần - Thái Thụy - TB

Nơi thường trú:           Thái Thuần - Thái Thụy - TB

Trình độ CM               ĐHSP Toán

Chức vụ:                     Giáo viên

SĐT                            01677944726

 

 

  

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

01

Họ và tên:                   Phạm Thị Hằng

Năm Sinh:                   15/01/1975

Nơi sinh:                     Tiền hải - TB

Nơi thường trú:           Mỹ Lộc - Thái Thụy - TB

Trình độ CM               ĐH SP Văn

Chức vụ:                     TTXH

SĐT                            0934380233

 

02

Họ và tên:                   Hoàng Thị Thu

Năm Sinh:                   1976

Nơi sinh:                     Thái Hà - Thái Thụy - TB

Nơi thường trú:           Thái An - Thái Thụy - TB

Trình độ CM               ĐHSP Văn

Chức vụ:                     Giáo viên

SĐT                            01688371889

 

03

Họ và tên:                   Bùi Thị Nhung

Năm Sinh:                   1974

Nơi sinh:                     Thái Học

Nơi thường trú:           Mỹ Lộc - Thái Thụy - TB

Trình độ CM               ĐH SP Văn

Chức vụ:                     Giáo viên

SĐT                            01654917868

 

04

Họ và tên:                   Phạm Thị Nhàn

Năm Sinh:                   09/01/1981

Nơi sinh:                     Thái Học - Thái Thụy - TB

Nơi thường trú:           Thái Tân - Thái Thụy - TB

Trình độ CM               ĐHSP Toán

Chức vụ:                     Giáo viên

SĐT                            0987211747

 

05

Họ và tên:                   Đinh Thị Hải Yến

Năm Sinh:                   25/12/1976

Nơi sinh:                     Thái Học - Thái Thụy - TB

Nơi thường trú:           Thái Tân - Thái Thụy - TB

Trình độ CM               ĐHSP NN

Chức vụ:                     Giáo viên

SĐT                            0974759676

 

06

Họ và tên:                   Nguyễn Xuân Lợi

Năm Sinh:                   23/03/1983

Nơi sinh:                     Thái Hưng - Thái Thụy - TB

Nơi thường trú:           Thái Hưng - Thái Thụy - TB

Trình độ CM               ĐHSP MT

Chức vụ:                     Giáo viên

SĐT                            0969359686

 

07

Họ và tên:                   Vũ Trường Sơn

Năm Sinh:                   12/05/1976

Nơi sinh:                     Thái Xuyên - Thái Thụy - TB

Nơi thường trú:           Thái Xuyên - Thái Thụy - TB

Trình độ CM               ĐHSP Anh

Chức vụ:                     Giáo viên

SĐT                            0968915668

 

 

 

 

08

Họ và tên:                   Lê Thị Ánh

Năm Sinh:                   15/08/1988

Nơi sinh:                     Mỹ Lộc - Thái Thụy - TB

Nơi thường trú:           Thái Học - Thái Thụy - TB

Trình độ CM               CĐ GDCD

Chức vụ:                     Giáo viên

SĐT                            0164396474

 

9

Họ và tên:                   Vũ Thị Hường

Năm Sinh:                   23/01/1990

Nơi sinh:                     Mỹ Lộc - Thái Thụy - TB

Nơi thường trú:           Mỹ Lộc - Thái Thụy - TB

Trình độ CM               CĐSP Toán

Chức vụ:                     Giáo viên

SĐT                            01663469305

 

10

Họ và tên:                   Đỗ Thị Hiền

Năm Sinh:                   01/01/1991

Nơi sinh:                     Mỹ Lộc - Thái Thụy - TB

Nơi thường trú:           Mỹ Lộc - Thái Thụy - TB

Trình độ CM               ĐH SP NN

Chức vụ:                     Giáo viên

SĐT                            01646774004

 

 

 

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường THCS Mĩ Lộc

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung, Ban giám hiệu sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác