Tài nguyên Tài nguyên


Bài giảng Powerpoint
STT Tiêu đề Tải về
Âm thanhPhimKhác
1 huong_dan_dung_ebeam
Hiển thị 1 mục.
Các phần mềm hỗ trợ dạy học
STT Tiêu đề Tải về
Âm thanhPhimKhác
1 5-PHAN MEM DAO DE TRAC NGHIEM
2 Biểu mẫu thống kê EMIS đầu năm
3 Bộ hồ sơ trường tháng 9 - Srem
4 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Cool Edit Pro 2.1
5 Phần mềm giảm dung lượng ảnh High Qulity Poto Resizer
Tải phần mềm giảm dung lượng ảnh High Qulity Poto Resizer tại đây http://www.naturpic.com/download/prsetup.exe
6 Phần mềm PMIS online
Hiển thị 6 mục.
Kế hoạch - Tư liệu dạy học
STT Tiêu đề Tải về
Âm thanhPhimKhác
1 100 bo de thi vao 10 hay
2 De Toan 9 ki 2(1)
3 De_Toan (chung)
4 He Phuong Trinh _ Thanh (THCS Thai Thinh)
5 LUYỆN ĐỀ 1,2,3,4
6 On thi THPT
7 SKKN - Quan
Hiển thị 7 mục.
Sách điện tử
STT Tiêu đề Tải về
Âm thanhPhimKhác
1 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Adobe Presenter để soạn bài giảng e-learning
Hướng dẫn sử dụng phần mềm Adobe Presenter để soạn bài giảng e-learning
Hiển thị 1 mục.