Thứ tư, 22/01/2020 - 12:00|
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2020

TIẾT CHÀO CỜ ĐỔI MỚI

Liên đội trường TH&THCS Thái Phúc thực hiện tiết chào cờ đổi mới với nhiều tiết mục hay và ý nghĩa.