Thursday, 09/07/2020 - 12:56|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY
 • 5-PHAN MEM DAO DE TRAC NGHIEM
  | 403 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Biểu mẫu thống kê EMIS đầu năm
  | 285 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bộ hồ sơ trường tháng 9 - Srem
  | 282 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm Cool Edit Pro 2.1
  | 225 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm PMIS online
  | 314 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Biểu mẫu thống kê EMIS đầu năm
  | 210 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bộ hồ sơ trường tháng 9 - Srem
  | 222 lượt tải | 1 file đính kèm
 • 5-PHAN MEM DAO DE TRAC NGHIEM
  | 342 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm Cool Edit Pro 2.1
  | 318 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm PMIS online
  | 321 lượt tải | 1 file đính kèm