Thursday, 26/11/2020 - 20:15|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY
 • 5-PHAN MEM DAO DE TRAC NGHIEM
  | 473 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Biểu mẫu thống kê EMIS đầu năm
  | 341 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bộ hồ sơ trường tháng 9 - Srem
  | 340 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm Cool Edit Pro 2.1
  | 280 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm PMIS online
  | 380 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Biểu mẫu thống kê EMIS đầu năm
  | 263 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bộ hồ sơ trường tháng 9 - Srem
  | 274 lượt tải | 1 file đính kèm
 • 5-PHAN MEM DAO DE TRAC NGHIEM
  | 410 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm Cool Edit Pro 2.1
  | 387 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm PMIS online
  | 395 lượt tải | 1 file đính kèm