Tuesday, 22/09/2020 - 16:16|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY
 • 5-PHAN MEM DAO DE TRAC NGHIEM
  | 449 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Biểu mẫu thống kê EMIS đầu năm
  | 324 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bộ hồ sơ trường tháng 9 - Srem
  | 320 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm Cool Edit Pro 2.1
  | 259 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm PMIS online
  | 356 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Biểu mẫu thống kê EMIS đầu năm
  | 243 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bộ hồ sơ trường tháng 9 - Srem
  | 254 lượt tải | 1 file đính kèm
 • 5-PHAN MEM DAO DE TRAC NGHIEM
  | 387 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm Cool Edit Pro 2.1
  | 362 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm PMIS online
  | 365 lượt tải | 1 file đính kèm