Friday, 10/04/2020 - 07:44|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY
 • 5-PHAN MEM DAO DE TRAC NGHIEM
  | 320 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Biểu mẫu thống kê EMIS đầu năm
  | 203 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bộ hồ sơ trường tháng 9 - Srem
  | 199 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm Cool Edit Pro 2.1
  | 184 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm PMIS online
  | 223 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Biểu mẫu thống kê EMIS đầu năm
  | 169 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bộ hồ sơ trường tháng 9 - Srem
  | 185 lượt tải | 1 file đính kèm
 • 5-PHAN MEM DAO DE TRAC NGHIEM
  | 266 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm Cool Edit Pro 2.1
  | 231 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm PMIS online
  | 251 lượt tải | 1 file đính kèm