Thứ năm, 25/02/2021 - 01:09|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY
 • 5-PHAN MEM DAO DE TRAC NGHIEM
  | 505 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Biểu mẫu thống kê EMIS đầu năm
  | 365 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bộ hồ sơ trường tháng 9 - Srem
  | 365 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm Cool Edit Pro 2.1
  | 306 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm PMIS online
  | 412 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Biểu mẫu thống kê EMIS đầu năm
  | 286 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Bộ hồ sơ trường tháng 9 - Srem
  | 298 lượt tải | 1 file đính kèm
 • 5-PHAN MEM DAO DE TRAC NGHIEM
  | 442 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm Cool Edit Pro 2.1
  | 418 lượt tải | 1 file đính kèm
 • Phần mềm PMIS online
  | 425 lượt tải | 1 file đính kèm