Tài nguyên Tài nguyên


STT Tiêu đề Tải về
Âm thanhPhimKhác
1 100 bo de thi vao 10 hay
2 De Toan 9 ki 2(1)
3 De_Toan (chung)
4 He Phuong Trinh _ Thanh (THCS Thai Thinh)
5 LUYỆN ĐỀ 1,2,3,4
6 On thi THPT
7 SKKN - Quan
Hiển thị 7 mục.
Khối 7
STT Tiêu đề Tải về
Âm thanhPhimKhác
1 Chuyen de 2. Tam giác bang nhau
2 Dai 7(1,2)
3 Dai7(4)1
4 Tong 3 goc trong TG T1-chuan
5 tong ba goc cua tam giac 2-x
Hiển thị 5 mục.
Khối 8
STT Tiêu đề Tải về
Âm thanhPhimKhác
1 Chuyen de ve BPT bac nhat
2 Giao an Dai 8 ki 1
3 Giao an Dai 8 Ki 2
4 Hinh 8 ki 1
5 Hinh 8 ki 2
Hiển thị 5 mục.