Tài nguyên Tài nguyên
../document-library/doc Hướng dẫn sử dụng phần mềm Adobe Presenter để soạn bài giảng e-learning
Trích yếu:

 

 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Adobe Presenter để soạn bài giảng e-learning

Kích thước: 1.097,0k
Tải về: Click vào đây để tải về Click vào đây để tải về    Xem trước bằng Google Drive Viewer Xem trước bằng Google Drive Viewer
Số lần tải về: 17874
Địa chỉ URL:

Trung bình (0 Bình chọn)