Tin mới nhất Tin mới nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy

- Địa chỉ: Khu 7 Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái Bình

- Điện thoại văn phòng: 036 3853220

- pgdthaithuy@thaithuy.edu.vn

 

 


Các đồng chí lãnh đạo phòng GD & ĐT huyện Thái Thụy:
STT
Thông tin cá nhân
Ảnh
1
Họ và tên: Đỗ Trường Sơn.
Chức vụ: Trưởng phòng.
Ngày tháng năm sinh: 02/5/1974,
Ngày vào Đảng: 12/6/1998
Trình độ chính trị:  Cao cấp lý luận chính trị – Hành chính, Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý giáo dục; Đại học Toán.
Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chung
Điện thoại: 0363.853.100.
 
2
 Họ và tên: Bùi Đức Thụy.
Chức vụ: Phó trưởng phòng.
Ngày tháng năm sinh: 1960
Ngày vào Đảng: 02/6/1987
Trình độ chính trị: Cao cấp 
Trình độ chuyên môn: ĐHSP  Ngữ Văn
Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chuyên môn THCS, tổng hợp tổ chức - cán bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ quan, GDTX, Hướng nghiệp dạy nghề, tổ chức bồi dưỡng văn nghệ.
Điện thoại: 0363.753.399
 
3
 Họ và tên: Tô Văn Dũng. 
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Ngày Tháng năm sinh: 1968
Ngày vào Đảng: 
Trình độ chính trị: Trung cấp.
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiểu học
 Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chuyên môn Tiểu học, CNTT, Sách thiết bị, thể thao, đoàn thể.
 Điện thoại: 0363.853.220
 
4
Họ và tên: Nguyễn Mạnh Thường.
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Ngày tháng năm sinh: 1980 , Ngày vào Đảng: 4-10-2003
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Trìnhđộ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý giáo dục, ĐHSP Toán.
Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chuyên môn Mầm non, thi đua khen thưởng, thanh tra, kiểm định chất lượng
Điện thoại: 0982.696.688
 
5
Họ và tên: Đỗ Thị Xuyên.
Chức vụ: Chủ tịch công đoàn ngành.
Ngày tháng năm sinh: 1970 , Ngày vào Đảng: 02/12/1998
Trình độ chính trị: Trung cấp, Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiểu học.
Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách công tác Công đoàn ngành, công tác thi đua, văn nghệ.
Điện thoại: 0363.711.235
 

Danh sách cán bộ, nhân viên Phòng GD Thái Thụy
STT
Thông tin cá nhân
Ảnh
1
Họ và tên: Tô Quang Hùng.
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày tháng năm sinh: 1958 , Ngày vào Đảng: 12/1993
Trình độ chính trị: Trung cấp, Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ văn.
Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chuyên môn THCS, các cuộc vận động, phong trào thi đua, kiểm định, phổ cập
Điện thoại: 0986.113.779
 
2
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Giang.
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày tháng năm sinh: 1968, Ngày vào Đảng: 24/12/1999
Trình độ chính trị: Sơ cấp, Trình độ chuyên môn: ĐH kế toán.
Nhiệm vụ được phân công: Kế toán cơ quan, toàn ngành, cơ sở vật chất
Điện thoại: 0974.094.368
Email: ngocgianghc@thaithuy.edu.vn
 
3
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày tháng năm sinh:
Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách kế toán cơ quan
Điện thoại:
Email: hoaithcs@thaithuy.edu.vn
 
4
Họ và tên: Tạ Thị Hoài
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày tháng năm sinh:
Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chuyên môn
Điện thoại: 0966791385
Email: hoaithcs@thaithuy.edu.vn
 
5
Họ và tên: Lê Thanh Nga
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày tháng năm sinh: 01/05/1981
Vào Đảng: 03/11/2016
Trình độ đào tạo: ĐH Tiểu học, ĐH Kinh tế
Nhiệm vụ được phân công:
Điện thoại: 0946938286
Email: thanhngath@thaithuy.edu.vn
 
6
Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hưng
Chức vụ: Cán bộ nghiệp vụ
Ngày tháng năm sinh:
Vào Đảng:
Trình độ đào tạo: ĐH Tiểu học
Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chuyên môn Tiểu học.
Điện thoại:
Email: manhhungth@thaithuy.edu.vn
 
7
Họ và tên: Bùi Văn Bằng
Chức vụ: Cán bộ nghiệp vụ
Ngày tháng năm sinh:
Vào Đảng:
Trình độ đào tạo: ĐH Toán
Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chuyên môn THCS.
Điện thoại:
Email: manhhungth@thaithuy.edu.vn
 
8
Họ và tên: Vũ Văn Chí.
Chức vụ: Cán bộ.
Ngày tháng năm sinh: 10/01/1989 
Vào Đảng: 06/03/2015
Trình độ chính trị:     ;
Trình độ chuyên môn: ĐH CNTT
Nhiệm vụ được phân công: Quản trị mạng, CNTT, Kế hoạch – tổng hợp, Sách – Thiết bị, hành chính.
Điện thoại: 0963332777
 E_Mail: thienchicntt@thaithuy.edu.vn
 
9
 Họ và tên: Nguyễn Văn Bình.
Chức vụ: Cán bộ.
Ngày tháng năm sinh: 1963.      Ngày vào Đảng: 23-01-1997
Trình độ chính trị: Trung cấp, Trình độ chuyên môn: ĐH kế toán 
Nhiệm vụ được phân công:Sách – Thiết bị.
Điện thoại:0905.351.777
Email: nguyenbinhstb@thaithuy.edu.vn 
 
10
Họ và tên: Vũ Thị Huế.
Chức vụ: Cán bộ.
Ngày tháng năm sinh: 1977, Ngày vào Đảng: 16/7/2008
Trình độ chính trị: Sơ cấp, Trình độ chuyên môn: Đại học Toán - Tin.
Nhiệm vụ được phân công: Văn phòng, hành chính, thủ quỹ.
Điện thoại: 0974.752.829
Email: huehc@thaithuy.edu.vn 
 
11
Họ và tên: Bùi Văn Dâu
Nhiệm vụ được phân công: Bảo vệ
Điện thoại: 01647159682
 
Số liệu - Báo cáo Số liệu - Báo cáo