Tin mới nhất Tin mới nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy

- Địa chỉ: Khu 7 Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái Bình

- Điện thoại văn phòng: 036 3853220

- pgdthaithuy@thaithuy.edu.vn

 

 


Các đồng chí lãnh đạo phòng GD & ĐT huyện Thái Thụy:
STT
Thông tin cá nhân
Ảnh
1
Họ và tên: Đỗ Trường Sơn.
Chức vụ: Trưởng phòng.
Ngày tháng năm sinh: 02/5/1974,
Ngày vào Đảng: 12/6/1998
Trình độ chính trị:  Cao cấp lý luận chính trị – Hành chính, Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý giáo dục; Đại học Toán.
Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chung; Trực tiếp phụ trách Tài chính - Cơ sở vật chất, Kế hoạch - Tổng hợp, Tổ chức - Cán bộ
Điện thoại: 0363.853.100.
 
2
 Họ và tên: Bùi Đức Thụy.
Chức vụ: Phó trưởng phòng.
Ngày tháng năm sinh: 1960
Ngày vào Đảng: 02/6/1987
Trình độ chính trị: Cao cấp 
Trình độ chuyên môn: ĐHSP  Ngữ Văn
Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chuyên môn THCS, tổng hợp tổ chức - cán bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ quan, GDTX, Hướng nghiệp dạy nghề, tổ chức bồi dưỡng văn nghệ.
Điện thoại: 0363.753.399
 
3
 Họ và tên: Tô Văn Dũng. 
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Ngày Tháng năm sinh: 1968
Ngày vào Đảng: 
Trình độ chính trị: Trung cấp.
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiểu học
 Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chuyên môn Tiểu học, CNTT, Sách thiết bị, thể thao, đoàn thể.
 Điện thoại: 0363.853.220
 
4
Họ và tên: Nguyễn Mạnh Thường.
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Ngày tháng năm sinh: 1980 , Ngày vào Đảng: 4-10-2003
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Trìnhđộ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý giáo dục, ĐHSP Toán.
Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chuyên môn Mầm non, thi đua khen thưởng, thanh tra, kiểm định chất lượng
Điện thoại: 0982.696.688
 

  

Danh sách cán bộ, nhân viên Phòng GD Thái Thụy
STT
Thông tin cá nhân
Ảnh
1
Họ và tên: Tô Quang Hùng.
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày tháng năm sinh: 1958 , Ngày vào Đảng: 12/1993
Trình độ chính trị: Trung cấp, Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ văn.
Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chuyên môn THCS, các cuộc vận động, phong trào thi đua, phổ cập
Điện thoại: 0986.113.779
 
2
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Giang.
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày tháng năm sinh: 1968, Ngày vào Đảng: 24/12/1999
Trình độ chính trị: Sơ cấp, Trình độ chuyên môn: ĐH kế toán.
Nhiệm vụ được phân công: Tài chính, cơ sở vật chất, hành chính cơ quan
Điện thoại: 0974.094.368
Email: ngocgianghc@thaithuy.edu.vn
 
3
Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày tháng năm sinh: 1988
Nhiệm vụ được phân công: Tài chính - Cơ sở vật chất
Điện thoại:
Email: hoaithcs@thaithuy.edu.vn
 
4
Họ và tên: Tạ Thị Hoài
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày tháng năm sinh:
Nhiệm vụ được phân công: Chuyên môn THCS
Điện thoại: 0966791385
Email: hoaithcs@thaithuy.edu.vn
 
5
Họ và tên: Lê Thanh Nga
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày tháng năm sinh: 01/05/1981
Vào Đảng: 03/11/2016
Trình độ đào tạo: ĐH Tiểu học, ĐH Kinh tế
Nhiệm vụ được phân công: Chuyên môn Tiểu học, Kế toán cơ quan, văn thư, văn nghệ
Điện thoại: 0946938286
Email: thanhngath@thaithuy.edu.vn
 
 
  
  
 
Số liệu - Báo cáo Số liệu - Báo cáo