Tin mới nhất Tin mới nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy

* Địa chỉ: Khu 7 Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái Bình

* Điện thoại văn phòng: 02273.853.220

* Email: pgdthaithuy@thaithuy.edu.vn

 

 


Các đồng chí lãnh đạo phòng GD & ĐT huyện Thái Thụy:
STT
Thông tin cá nhân
Ảnh
1
 Họ và tên: Đỗ Trường Sơn.
Chức vụ: Trưởng phòng.
Ngày tháng năm sinh: 02/5/1974,
Ngày vào Đảng: 12/6/1998
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị – Hành chính
Trình độ chuyên môn ngiệp vụ: Đại học sư phạm Toán; Thạc sỹ quản lý giáo dục.
Nhiệm vụ: Phụ trách chung; Trực tiếp chỉ đạo Tài vụ, Kế hoạch - Tổng hợp, Tổ chức - Cán bộ.
Điện thoại: 0975.020.575
Email: truongsonptp@thaithuy.edu.vn
 
2
 Họ và tên: Bùi Đức Thụy.
Chức vụ: Phó trưởng phòng.
Ngày tháng năm sinh: 
Ngày vào Đảng: 02/6/1987
Trình độ chính trị: Cao cấp 
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ Văn
Nhiệm vụ được phân công: Chỉ đạo chuyên môn THCS, Giáo dục thường xuyên; Phụ trách văn nghệ; Phụ trách Cụm 5.
Điện thoại: 0976.756.575
Email: ducthuyptp@thaithuy.edu.vn
 
3
Họ và tên: Nguyễn Mạnh Thường.
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Ngày tháng năm sinh: 1980. Ngày vào Đảng: 4-10-2003
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trìnhđộ chuyên môn: ĐHSP Toán; Thạc sĩ quản lý giáo dục.
Nhiệm vụ được phân công: Chỉ đạo chuyên môn Mầm non, Tiểu học; Công tác kiểm tra kiểm định chất lượng; Công nghệ thông tin; Phụ trách Cụm 1.
Điện thoại: 0982.696.688
Email: manhthuonggdth@thaithuy.edu.vn
 

 


Danh sách cán bộ, nhân viên Phòng GD Thái Thụy
STT
Thông tin cá nhân
Ảnh
 
 
 
1
 Họ và tên: Nguyễn Ngọc Giang.
 Chức vụ: Chuyên viên
 
Ngày tháng năm sinh: 1968
Ngày vào Đảng: 24/12/1999
Trình độ chính trị: Sơ cấp, Trình độ chuyên môn: ĐH kế toán.
Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách tài vụ, cơ sở vật chất toàn ngành (Tài vụ Mầm non, Tiểu học); Hành chính cơ quan; Phụ trách Cụm 6.
Điện thoại: 0974.094.368
Email: ngocgianghc@thaithuy.edu.vn
 
2
 Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hiền
 Chức vụ: Chuyên viên
 
Ngày tháng năm sinh: 1988
Trình độ: Đại học.
Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách Tài vụ THCS; Văn thư (website); Tổng hợp; Trực hành chính công; Phụ trách Cụm 7.
Điện thoại: 0984.661.691
Email: thuhienkt@thaithuy.edu.vn
 
3
 Họ và tên: Tạ Thị Hoài
 Chức vụ: Chuyên viên
 
Ngày tháng năm sinh: 1991
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Văn
Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chuyên môn THCS; Thủ quỹ cơ quan; Phụ trách Cụm 4.
Điện thoại: 0966.791.385
Email: hoaithcs@thaithuy.edu.vn
 
4
Họ và tên: Lê Thanh Nga
Chức vụ: Chuyên viên
 
Ngày tháng năm sinh: 01/05/1981
Ngày vào Đảng: 03/11/2016
Trình độ đào tạo: ĐH Tiểu học, ĐH Kinh tế
Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chuyên môn Tiểu học, Kế toán cơ quan; Văn nghệ; Phụ trách Cụm 2.
Điện thoại: 0946.938.286
Email: thanhngath@thaithuy.edu.vn
 
5
Họ và tên: Bùi Văn Bằng
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày tháng năm sinh: 03/8/1983
Ngày vào Đảng: 10/04/2009
Trình độ đào tạo: Thạc sỹ toán.
Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách công tác tổ chức cán bộ; Cấp phát bằng tốt nghiệp; Thể dục thể thao; Công nghệ thông tin; Công tác thi đua khen thưởng; Phụ trách Cụm 3.
Điện thoại: 0989.516.028
Email: buivanbangthcs@thaithuy.edu.vn
 

 

Số liệu - Báo cáo Số liệu - Báo cáo