Tin mới nhất Tin mới nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy

- Địa chỉ: Khu 7 Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái Bình

- Điện thoại văn phòng: 036 3853220

- pgdthaithuy@thaithuy.edu.vn

 

 


Các đồng chí lãnh đạo phòng GD & ĐT huyện Thái Thụy:

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN

ẢNH

1

 Họ và tên: Phạm Đức Phiệt.

 Chức vụ: Trưởng phòng.

Ngày tháng năm sinh: 20/3/1956 , Ngày vào Đảng: 07/11/1984

Trình độ chính trị:  Cao cấp , Trình độ chuyên môn:  ĐH Sư phạm Ngữ văn.

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chung.

Điện thoại: 0363.753.833.

E_Mail: ducphiettp@thaithuy.edu.vn

 

2

 Họ và tên: Đỗ Trường Sơn.

 Chức vụ: Phó trưởng phòng.

Ngày tháng năm sinh: 02/5/1974, Ngày vào Đảng: 12/6/1998

Trình độ chính trị:  Cao cấp lý luận chính trị – Hành chính , Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý giáo dục; Đại học Toán.

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chuyên môn Mầm non, Cơ sở vật chất, CNTT, Hành chính cơ quan, Chính trị tư tưởng toàn ngành

Điện thoại: 0363.853.100.

E_Mail: truongsonptp@thaithuy.edu.vn

 

3

 Họ và tên: Bùi Đức Thụy.

 Chức vụ: Phó trưởng phòng.

Ngày tháng năm sinh: 1960, Ngày vào Đảng: 02/6/1987

Trình độ chính trị: Trung cấp , Trình độ chuyên môn: ĐHSP  Ngữ Văn

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chuyên môn THCS, GDTX, Hướng nghiệp dạy nghề, tổ chức bồi dưỡng văn nghệ.

Điện thoại: 0363.753.399

E_Mail: ducthuyptp@thaithuy.edu.vn

 

4

 Họ và tên: Tô Văn Dũng. 

Chức vụ: Phó trưởng phòng

  Ngày Tháng năm sinh: 1968, Ngày vào Đảng: 

Trình độ chính trị: Trung cấp. Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiểu học

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chuyên môn Tiểu học, Sách thiết bị, thể thao, kiểm định chất lượng

Điện thoại: 0982.274.467

E_Mail: quangdunggdth@thaithuy.edu.vn

 

5

 Họ và tên: Đỗ Thị Xuyên.

 Chức vụ: Chủ tịch công đoàn ngành.

Ngày tháng năm sinh: 1970 , Ngày vào Đảng: 02/12/1998

Trình độ chính trị: Trung cấp, Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiểu học.

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách công tác Công đoàn ngành, công tác thi đua, văn nghệ.

Điện thoại: 0363.711.235

E_Mail: doxuyenctcd@thaithuy.edu.vn

 Danh sách cán bộ, nhân viên Phòng GD Thái Thụy

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN

ẢNH

 

  

1

Họ và tên: Nguyễn Đình Khương.

Chức vụ: Chuyên viên

Ngày tháng năm sinh: 10/3/1955; Ngày vào Đảng: 08/02/1998

Trình độ chính trị: Trung cấp, Trình độ CM: ĐHSP Toán.

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chuyên môn toán tự nhiện THCS

Điện thoại: 0904.572.133

E_Mail: dinhkhuongthcs@thaithuy.edu.vn

 

2

Họ và tên: Tô Quang Hùng.

Chức vụ: Chuyên viên

Ngày tháng năm sinh: 1958 , Ngày vào Đảng: 12/1993

Trình độ chính trị: Trung cấp, Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ văn.

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chuyên môn THCS, công tác Thi đua – Khen thưởng.

Điện thoại: 0986.113.779

E_Mail: quanghungthcs@thaithuy.edu.vn

 

3

Họ và tên: Nguyễn Mạnh Thường.

Chức vụ: Chuyên viên

Ngày tháng năm sinh: 1980 , Ngày vào Đảng: 4-10-2003

Trình độ chính trị: Sơ cấp, Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán.

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chuyên môn Tiểu học, văn nghệ, thể thao.

Điện thoại: 0982.696.688

E_Mail:  manhthuonggdth@thaithuy.edu.vn

 

4

Họ và tên: Đặng Thị Hiện.

Chức vụ: Chuyên viên.

Ngày tháng năm sinh: 1961, Ngày vào Đảng:

Trình độ chính trị: Trung cấp , Trình độ chuyên môn: ĐHSP Mầm non.

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách CM bậc học Mầm non, văn nghệ

Điện thoại: 0985.201.531

E_Mail:danghiengdmn@thaithuy.edu.vn

 

5

Họ và tên: Nguyễn Thị Lý.

Chức vụ: Chuyên viên.

Ngày tháng năm sinh: 20/10/1960, Ngày vào Đảng: 30/01/1984

Trình độ chính trị: Trung cấp , Trình độ chuyên môn: ĐHSP Mầm non.

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách CM bậc học Mầm non, phân công

Điện thoại: 0985.616.638

E_Mail: nguyenlygdmn@thaithuy.edu.vn

 

6

Họ và tên: Lê Hồng Quân.

Chức vụ: Chuyên viên.

Ngày tháng năm sinh:  1973 , Ngày vào Đảng: 16/4/1998

Trình độ chính trị: Trung cấp, Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán

Nhiệm vụ được phân công: Giáo dục thường xuyên, Sách - Thiết bị, Thanh tra; Kiểm định chất lượng

Điện thoại:036 370 6996

E_Mail: hongquantt@thaithuy.edu.vn

 

7

Họ và tên: Ngô Minh Tuấn.

Chức vụ: Chuyên viên

Ngày tháng năm sinh: 13/06/1955; Ngày vào Đảng: 30/6/1981

Trình độ chính trị: Trung cấp; Trình độ chuyên môn: Đại học Thương nghiệp

Nhiệm vụ được phân công: Kế toán – Kế hoach – Tổng hợp, trực tiếp bậc học Mầm non, Tiểu học

Điện thoại: 0987.384.188

E_Mail: minhtuantckh@thaithuy.edu.vn

 

 8

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Giang.

Chức vụ: Chuyên viên

Ngày tháng năm sinh: 1968, Ngày vào Đảng: 24/12/1999

Trình độ chính trị: Sơ cấp, Trình độ chuyên môn: ĐH kế toán.

Nhiệm vụ được phân công: Tài vụ, kế toán, trực tiếp THCS

Điện thoại: 0974.094.368

Email: ngocgianghc@thaithuy.edu.vn

 

9

 Họ và tên: Nguyễn Văn Bình.

Chức vụ: Cán bộ.

Ngày tháng năm sinh: 1963.      Ngày vào Đảng: 23-01-1997

Trình độ chính trị: Trung cấp, Trình độ chuyên môn: ĐH kế toán 

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách công tác thủ kho, Sách – Thiết bị.

Điện thoại:0905.351.777

Email: nguyenbinhstb@thaithuy.edu.vn

 

 

10

Họ và tên: Vũ Thị Huế.

Chức vụ: Cán bộ.

Ngày tháng năm sinh: 1977, Ngày vào Đảng: 16/7/2008

Trình độ chính trị: Sơ cấp, Trình độ chuyên môn: Cao đăng Toán - Tin.

Nhiệm vụ được phân công: Văn phòng, hành chính, thủ quỹ.

Điện thoại: 0974.752.829

 

 

11

Họ và tên: Đào Xuân Thắng.

Chức vụ: Chuyên viên.

Ngày tháng năm sinh: 09/12/1974; Ngày vào Đảng: 11/9/2003

Trình độ chính trị:     ;Trình độ chuyên môn: ĐH Ngoại ngữ.

Nhiệm vụ được phân công: Chuyên môn Tiếng Anh, CNTT, tổng hợp.

 

 

12

Họ và tên: Vũ Văn Chí.

Chức vụ: Cán bộ.

Ngày tháng năm sinh: 10/01/1989 

Trình độ chính trị:     ;Trình độ chuyên môn: ĐH CNTT

Nhiệm vụ được phân công: CNTT, hành chính.

Điện thoại: 01656076696

 E_Mail: thienchicntt@thaithuy.edu.vn

 

 


Số liệu - Báo cáo Số liệu - Báo cáo