Tin mới nhất Tin mới nhất

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thái Thụy

- Địa chỉ: Khu 7 Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, Thái Bình

- Điện thoại văn phòng: 036 3853220

- pgdthaithuy@thaithuy.edu.vn

 

 


Các đồng chí lãnh đạo phòng GD & ĐT huyện Thái Thụy:

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN

ẢNH

1

 Họ và tên: Phạm Đức Phiệt.

 Chức vụ: Trưởng phòng.

Ngày tháng năm sinh: 20/3/1956

Ngày vào Đảng: 07/11/1984

Trình độ chính trị:  Cao cấp

Trình độ chuyên môn:  ĐH Sư phạm Ngữ văn.

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chung.

Điện thoại: 0363.753.833.

E_Mail: ducphiettp@thaithuy.edu.vn

 

2

 Họ và tên: Đỗ Trường Sơn.

 Chức vụ: Phó trưởng phòng.

Ngày tháng năm sinh: 02/5/1974, Ngày vào Đảng: 12/6/1998

Trình độ chính trị:  Cao cấp lý luận chính trị – Hành chính , Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý giáo dục; Đại học Toán.

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chuyên môn Mầm non, Cơ sở vật chất, tài vụ, CNTT, phổ cập giáo dục, Hành chính cơ quan, Chính trị tư tưởng toàn ngành, tham mưu Huyện ủy, Ủy ban

Điện thoại: 0363.853.100.

E_Mail: truongsonptp@thaithuy.edu.vn

 

3

 Họ và tên: Bùi Đức Thụy.

Chức vụ: Phó trưởng phòng.

Ngày tháng năm sinh: 1960

Ngày vào Đảng: 02/6/1987

Trình độ chính trị: Cao cấp 

Trình độ chuyên môn: ĐHSP  Ngữ Văn

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chuyên môn THCS, tổng hợp tổ chức - cán bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ quan, GDTX, Hướng nghiệp dạy nghề, tổ chức bồi dưỡng văn nghệ.

Điện thoại: 0363.753.399

E_Mail: ducthuyptp@thaithuy.edu.vn

 

4

 Họ và tên: Tô Văn Dũng. 

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Ngày Tháng năm sinh: 1968

Ngày vào Đảng: 

 

Trình độ chính trị: Trung cấp.

Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiểu học

 

 Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chuyên môn Tiểu học, Thanh tra, Sách thiết bị, thể thao, đoàn thể, kiểm định chất lượng

 Điện thoại: 0363.853.220

E_Mail: quangdunggdth@thaithuy.edu.vn

 

5

Họ và tên: Đỗ Thị Xuyên.

Chức vụ: Chủ tịch công đoàn ngành.

Ngày tháng năm sinh: 1970 , Ngày vào Đảng: 02/12/1998

Trình độ chính trị: Trung cấp, Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiểu học.

Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách công tác Công đoàn ngành, công tác thi đua, văn nghệ.

Điện thoại: 0363.711.235

E_Mail: doxuyenctcd@thaithuy.edu.vn

 Danh sách cán bộ, nhân viên Phòng GD Thái Thụy

STT
THÔNG TIN CÁ NHÂN
ẢNH
 
 
 
1
Họ và tên: Nguyễn Đình Khương.
Chức vụ: Cán bộ
Ngày tháng năm sinh: 10/3/1955;
Ngày vào Đảng: 08/02/1998
Trình độ chính trị: Trung cấp, Trình độ CM: ĐHSP Toán.
Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chuyên môn THCS, GDTX, học tập cộng đồng, thể thao
Điện thoại: 0904.572.133
 
2
Họ và tên: Tô Quang Hùng.
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày tháng năm sinh: 1958 , Ngày vào Đảng: 12/1993
Trình độ chính trị: Trung cấp, Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ văn.
Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chuyên môn THCS, các cuộc vận động, phong trào thi đua, kiểm định, phổ cập
Điện thoại: 0986.113.779
 
3
Họ và tên: Nguyễn Mạnh Thường.
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày tháng năm sinh: 1980 , Ngày vào Đảng: 4-10-2003
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Trìnhđộ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý giáo dục, ĐHSP Toán.
Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách chuyên môn Tiểu học, thi đua, văn nghệ, thể thao, huyện đoàn
Điện thoại: 0982.696.688
 
4
Họ và tên: Đặng Thị Hiện.
Chức vụ: Chuyên viên.
Ngày tháng năm sinh: 1961, Ngày vào Đảng:
Trình độ chính trị: Trung cấp , Trình độ chuyên môn: ĐHSP Mầm non.
Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách CM bậc học Mầm non, văn nghệ
Điện thoại: 0985.201.531
 
5
Họ và tên: Nguyễn Thị Lý.
Chức vụ: Chuyên viên.
Ngày tháng năm sinh: 20/10/1960, Ngày vào Đảng: 30/01/1984
Trình độ chính trị: Trung cấp , Trình độ chuyên môn: ĐHSP Mầm non.
Nhiệm vụ được phân công: Phụ trách CM bậc học Mầm non, phụ nữ
Điện thoại: 0985.616.638
 
6
Họ và tên: Ngô Minh Tuấn.
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày tháng năm sinh: 13/06/1955; Ngày vào Đảng: 30/6/1981
Trình độ chính trị: Trung cấp; Trình độ chuyên môn: Đại học Thương nghiệp
Nhiệm vụ được phân công: Hỗ trợ đồng chí Giang
Điện thoại: 0987.384.188
 
 7
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Giang.
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày tháng năm sinh: 1968, Ngày vào Đảng: 24/12/1999
Trình độ chính trị: Sơ cấp, Trình độ chuyên môn: ĐH kế toán.
Nhiệm vụ được phân công: Kế toán cơ quan, toàn ngành, cơ sở vật chất
Điện thoại: 0974.094.368
Email: ngocgianghc@thaithuy.edu.vn
 
8
 Họ và tên: Nguyễn Văn Bình.
Chức vụ: Cán bộ.
Ngày tháng năm sinh: 1963.      Ngày vào Đảng: 23-01-1997
Trình độ chính trị: Trung cấp, Trình độ chuyên môn: ĐH kế toán 
Nhiệm vụ được phân công:Sách – Thiết bị.
Điện thoại:0905.351.777
Email: nguyenbinhstb@thaithuy.edu.vn 
 
9
Họ và tên: Vũ Thị Huế.
Chức vụ: Cán bộ.
Ngày tháng năm sinh: 1977, Ngày vào Đảng: 16/7/2008
Trình độ chính trị: Sơ cấp, Trình độ chuyên môn: Đại học Toán - Tin.
Nhiệm vụ được phân công: Văn phòng, hành chính, thủ quỹ.
Điện thoại: 0974.752.829
Email: huehc@thaithuy.edu.vn 
 
10
Họ và tên: Đào Xuân Thắng.
Chức vụ: Chuyên viên.
Ngày tháng năm sinh: 09/12/1974;
Ngày vào Đảng: 11/9/2003
Trình độ chính trị:     ;
Trình độ chuyên môn: ĐH Ngoại ngữ.
Nhiệm vụ được phân công: Tiếng Anh, Sách thiết bị, tổng hợp.
Email: thangtttb@thaithuy.edu.vn 
 
11
Họ và tên: Vũ Văn Chí.
Chức vụ: Cán bộ.
Ngày tháng năm sinh: 10/01/1989 
Trình độ chính trị:     ;
Trình độ chuyên môn: ĐH CNTT
Nhiệm vụ được phân công: Quản trị mạng, CNTT, hành chính, kế hoạch.
Điện thoại: 01656076696
 E_Mail: thienchicntt@thaithuy.edu.vn
 
12
Họ và tên: Tạ Thị Hoài
Chức vụ: Chuyên viên
Ngày tháng năm sinh:
Nhiệm vụ được phân công: Hỗ trợ đ/c Thắng, Huế
Điện thoại: 0966791385
Email: hoaithcs@thaithuy.edu.vn
13
Họ và tên: Bùi Văn Dâu
Nhiệm vụ được phân công: Bảo vệ
Điện thoại: 01647159682
Số liệu - Báo cáo Số liệu - Báo cáo