Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

BAO CAO HOAT DONG NU CONG TRUONG MAM NON THUY VAN

TONG HOP BAO CAO HOAT DONG NU CONG CHAO MUNG NGAY MUNG 8/3/2018


LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN THAI THỤY                                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CĐ CS TRƯỜNG MN THỤY VĂN                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                                                             Thụy Văn, ngày 15 tháng 03  năm 2018

 

        KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG 8/3 /2018

           VÀ CÁC BIỂU MẪU THỐNG KÊ

 

     Căn cứ Hướng dẫn số 58/HD-LĐLĐ ngày 08/02/ 2018 của công đoàn ngành giáo dục Thái Thụy. “V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm 2018”.

Căn cứ vào kê hoạch hoạt động công đoàn năm học: 2017-2018.

Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị và Được sự nhất trí của chi bộ, BGH   nhà trường.

 Ban nữ công - công đoàn trường Mầm Non Thụy Văn báo cáo kết quả 8/3 như sau:

I.KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG:

Chương trình 1:Công tác tuyên truyền”:

Ngày 8/3/2018 Công đoàn Mầm Non Thuỵ Văn đa tổ chức họp mặt, ôn  lại lịch sử truyền thống, ý nghĩa ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng để chị em nữ đoàn viên và người lao động không quên vị trí và vai trò quan trọng của người phụ nữ trong xã hội, trong mọi lĩnh vực.

Thông qua các hoạt động tạo sân chơi lành mạnh, hữu ích để công đoàn viên có thêm cơ hội trao đổi học tập những kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như trong chuyên môn.

Tạo điều kiện để các công đoàn viên nói chung, nữ đoàn viên nói riêng thể hiện tài năng trên tinh thần giao lưu, đoàn kết, thân thiện cùng tiến bộ, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “ Hai giỏi” và hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà trường.

Chương trình 2: “Tổ chức thi “phụ nữ khéo tay” .

Ngày 8/3/2018 Ban nữ công – công đoàn trường Mầm Non Thụy Văn đã tổ chức thi ẩm thực “phụ nữ khéo tay giành cho các nữ công nhân viên chức lao động. Hội thi   mang Chủ đề của ẩm thực hướng về người phụ nữ Việt Nam .

BCH CĐ có kế hoạch cụ thể cho hội thi, thành lập BTC, BGK.

Hình thức thi theo tổ ( 2 tổ), mang tính chất hoạt động phong trào, vui là chính.

Kết quả hội thi “phụ nữ khéo tay của công đoàn MN Thụy Văn đã thành công tốt đẹp.

II .SỐ LIỆU THỐNG KÊ:

        Số Lượng

                Đăng ký

Số tiền thưởng nữ dịp 8/3/2018

Số nữ Đảng viên

Số nữ là ủy viên BCHCĐCS

Họ tên trưởng ban nữ công- chức vụ CM

Tổng số đoàn viên công đoàn

Tổng số nữ

Tập thể hai giỏi

Số nữ ĐK hai giỏi

Số nữ được khen từ cấp huyện trở lên

26

26

1

13

6

2 600 000

13

3

Vũ Thị Hạnh- PHT phụ trách chuyên môn

 

III.Danh sách nữ CBGVNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn.

 

Số thứ tự

Họ và tên

Nhiệm vụ

Chỗ ở hiện nay

Hoàn Cảnh cụ thể

 

        1

Vũ Thị Nhiên

Khối trưởng 4 T

Thụy Văn

Mắc bệnh hiểm nghèo,gặp nhiều khó khăn

 

Trên đây là kết quả hoạt động của Công đoàn MN Thụy Văn, Công đoàn luôn có sự  đoàn kết thống nhất, đội ngũ BCH công đoàn và lực lượng CNVC lao động trong toàn trường đã tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Từ đó tăng thêm sức mạnh cho BCH công đoàn thực hiện tốt các chỉ tiêu phương hướng hoạt động công đoàn trong năm học 2017-2018 đã đề ra.

                                                                                                                     TM.BCH CĐ

                                                Chủ tịch

                                            

                                                                                           

                                                                                          

                                                                                                                                                  Đào Thị Nhiễu 
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Văn.

Địa chỉ: Xã Thụy Văn - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác