Giới thiệu trường Giới thiệu trường

Kế hoạch tháng 9.2016 

Kế hoạch tháng 9.2016 . Trường mầm non Thụy Trình

Giới thiệu Trường và lãnh đạo Trường (Mầm non Thụy Trình) 
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn javax.portlet.title.59
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Một số nhiệm vụ trong tâm và kế hoạch tháng 8/2017


 

PGD & ĐT THÁI THỤY

TRƯỜNG MN THỤY TRÌNH

 
 

 

 


Số : 01/KHT- TRMNTTR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 

 


                       Thụy Trình, ngày 3 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2017

I . Đánh giá công tác hè :

  1. Đánh giá chung :

 * Ưu điểm :

   - Trường đã có tờ trình trình UBND xã và PGD về các khoản thu, thời gian dạy, phân công giáo viên phụ trách lớp, phụ trách nuôi dưỡng

   - Các cháu học hè đã có đơn

   - Giáo viên đã chủ động trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ

   - Các cháu được đảm bảo an toàn trong thời gian qua

   - Tiền ngày công đạt yêu cầu

 * Nhược điểm :

   -  Một số học sinh chưa có đơn học hè

   - Tỷ lệ chuyên cần một số nhóm lớp thấp

   - Tinh thần trách nhiệm một số giáo viên chưa cao

   - Tỷ lệ trẻ vào học thấp dẫn đến ngày giá trị ngày công lao động chưa cao

 * Biện pháp khắc phục :

   - Tiếp tục vận động trẻ vào học ở tháng 8

   - Chú ý tuyên truyền vận động để phụ huynh cho trẻ đi học đều, chăm và đúng giờ

   - Các nhóm lớp chủ động vệ sinh đồ dùng đồ chơi, trang trí nhóm lớp để chuẩn bị cho năm học mới

 2. Chia ngày công hè

  Cách tính chia ngày công lao động hè :

  Tổng số cháu học (T6 +T7 ) X  số tiền học của trẻ

-         Trừ tiền ăn của cô  ( 7 xuất x 11.000 đồng ) x số ngày trong tháng

-         Trừ % CBQL+ KT+ TQ : 15 %

-         Trừ % CSVC : 10%

-         Giáo viên dạy : 75%

-         Tổng số ngày công thực dạy : 9.5 công + số công phát sinh đầu tháng 6  

-         Số tiền / ngày công x số công đi làm

·        Cụ thể :  a. Tổng thu học phí : 94.630.000 đồng

                             Trừ tiền ăn cô : 4.160.000 đồng

                              Còn : 90.470.000 đồng

      Tiền công GV dạy : 90.470.000 đồng x 75 % = 67.825.500 đồng

     Số công GV thực làm : 544.5 công

 Số tiền 1 công : 67.825.500 đồng : 544.5 công = 124.614 đồng

     Còn 25% là ( 10 % công tác quản lý chỉ đạo  +5 % công thu + 10 % cơ sở vật chất và chi phí khác )

       10 % công tác quản lý chỉ đạo  = 9.470.000 đồng

        5% Công tác thu chi                = 4.735.000 đồng

        10% chi cơ sở vật chất và chi phí khác = 9.470.000 đồng

b. Tiền phục vụ nuôi ăn bán trú

   Thu : 26.330.000 đồng

   Chi lượng GV : 26.330.000 đồng x 75% = 19.747.500 đồng

    Tiền công 1 ngày : 19.747.500 đồng : 544.5 công = 36.267 đồng

         Còn 25% là ( 10 % công tác quản lý chỉ đạo  +5 % công thu + 10 % cơ sở vật chất và chi phí khác )

       10 % công tác quản lý chỉ đạo  = 2.630.000 đồng

        5% Công tác thu chi                = 1.315.000 đồng

        10% chi cơ sở vật chất và chi phí khác = 2.633.000 đồng

 Tổng ngày công : 124.000 đồng + 36.000 đồng = 160.000 đồng / 1 công

* Công tính tháng 8 cũng như cách tính của t6,t7

II. Một số nhiệm vụ cụ thể 

  1. Công  tác lượng phổ cập

      a. Công tác điều tra phổ cập : Giao theo nhóm, thôn có tổ trưởng và các  ủy viên trong nhóm điều tra 

    - Thôn Bắc ô Trình : Ước , Thoan, Duyên, Mai ( Ước tổ trưởng )

    - Thôn Nam Ô Trình : Êm,Trang, Lê Huyền  ( Êm tổ trưởng)

   - Thôn Đoài : Thắm, Mai, Huệ, Thu ( Thu làm tổ trưởng )

   -  Thôn Đông : Tạ Hải, P Hải, Quyên , Oanh( Đ/c Tạ Hải tổ trưởng )

   - Thôn Bắc Q nạp : Mến, Nhuấn, Chiều ( Mến tổ trưởng )

   - Thôn Thượng : Thanh Huyền, Thanh, Hòa  ( Huyền Tổ trưởng  )

 Tổng hợp chung Đ/c Êm phụ trách độ tuổi ( 2017, 2016, 2015 )

                             Đ/C Mến phụ trách độ thuổi ( 2012, 2013, 2014 )

   Đối chiếu rà soát phần mềm : Đ/c Mến, Êm, Nguyệt

  b. Công tác số lượng

   - Nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2017-2018 bằng nhiều hình thức như viết bài tuyên truyền, phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể vận động trẻ vào học 

   - Giáo viên chủ nhiệm các lớp vận động trẻ vào học theo kế hoạch giao như sau

Nội dung

Khối nhà trẻ

Mẫu Giáo

25-36 A

25-36 B

18-24 T

3TA

3TB

3TC

4TA

4TB

5TA

5TB

5TC

Số điều tra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số phổ cập

52

53

83

38

44

34

40

40

37

38

39

Số giao

50

50

45

38

44

34

40

40

37

38

39

 

     * Ổn định nề nếp nhóm lớp, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần với nhà trẻ đạt từ 80% - 85 trở lên. Mẫu giáo 95- 100 % trở lên

   2. Công tác cơ sở vật chất :

   - Các giáo viên chủ nhiệm rà soát cơ sở vật chất theo danh mục thiết bị tối thiểu, cần bổ sung, tu sửa lập tờ trình gửi về đ/c Ngà để xây dựng kế hoạch tu sửa vật chất của trường cụ thể rõ ràng theo từng nội dung và có dự kiến tu sửa của trường cả năm

  VD : Tu sửa bàn ghế, phản ngủ, tủ , vòi nước…

 3. Công tác thiết bị đồ dùng đồ chơi :

   - GV chủ nhiệm các lớp lập dự kiến đồ dùng đồ chơi theo danh mục đồ dùng, đồ chơi tối thiểu gửi  Về Nhà trẻ đ/c Êm, Mẫu giáo đ/c Mến, sau đó đ/c Nguyệt tổng hợp toàn trường xây dựng kế hoạch để hướng dẫn phụ huynh mua đồ dùng đồ chơi phục vụ học tập cho trẻ  năm học 2017-2018

4. Công tác lập kế hoạch thu chi các khoản trong năm học 2017-2018 : giao cho đồng chí kế toán lập dự toán kế hoạch thu chi trong năm học dựa trên kế hoạch xây dựng các hoạt động của nhà trường :

   + Kế hoạch mua sắm đồ dùng vệ sinh nhóm lớp ( Đ/ C Ngà )

   + kế hoạch hoạt động chuyên môn ( Đ/ C Nguyệt )

    + Kế hoạch chi các hoạt động chung của học sinh, của nhà trường ( Đ/ C Phin )

    + Kế hoạch mua sắm đồ dùng phục vụ nuôi ăn bán trú  ( Đ/ C Ngà)

    + Kế hoạch mua văn phòng phẩm ( Đ/ C Phin, Nguyệt ) 

    + Kế hoạch thi đua khen thưởng  : ( Đ/ C Hà- Phin  )

   + Kế hoạch  hoạt động công đoàn, đoàn thanh niên (Ước, Mến)

   + Kế hoạch công tác phổ cập : ( Êm, Nguyệt)

*Tổng hợp lập tờ trình và chốt kế hoạch : Đ/C Phin – Sau đó công khai HĐGD nhà trường

5. Xây dựng các kế hoạch trong năm học

   - Kế hoạch nhiệm vụ năm học : Đ/C Phin

   - Kế hoạch Hoạt động công đoàn : Đ/C ước ( cố vấn Đ/c Ngà )

  - Kế hoạch chuyên môn : Đ/c Nguyệt , Êm, Hải, Mai , Mến, Giáo viên  

  - Kế hoạch nuôi dưỡng : Đ/c Ngà , nhân viên nuôi dưỡng  

  - Kế hoạch phổ cập : Đ/C Nguyệt

  - Kế hoạch chi tiêu nội bộ của trường: Đ/ c Phin, Đ/c Hà, Công đoàn đ/c Ước

  - Kế hoạch phối hợp hợp hoạt động, kế hoạch nội bộ Đ/C Phin ( có sự tham gia của các cấp ủy, BCH công đoàn , giáo viên nòng cốt …)

6. Xây dựng lớp điểm, phụ trách hoạt động văn nghệ của trường 

   Nhà trẻ : Nhóm Đ/ C Êm

   MG : Đ/ c Mến

   Giao đ/ c Mến phụ trách công tác văn nghệ của nhà trường cùng các đ/c đoàn viên chi đoàn

7. Dự kiến phân công giáo viên phụ trách nhóm lớp :

Nhà trẻ : 3 Nhóm lớp

-         13- 24 Tháng : Lê Huyền – P Hải  

-         25- 36  Tháng A : Êm – Huệ - Trang

-         25- 36  Tháng B : Quyên – Thắm - Duyên

-         Mẫu Giáo : 

 Khối 5 Tuổi : Lớp 5T A : Mến – N. Huyền  

                            Lớp 5 T B : Chiều – Oanh

                             Lớp 5T C : Ước – Thanh

   Khối 4 Tuổi :

             4T A : Tạ Hải – Nhung

             4 T B : Thoan  -  Duyên( Loan )  

            

  Khối 3 Tuổi

             3 T A : Mai  - Hòa

              3 T B : P Huyền -  N. Mai

              3 Tuổi C : Tô Thu – Nhuấn

   Bếp :

        Đ/c Kiều, Hoa, Trang, Duyên, Phúc

  8. Dự kiến phân công nhiệm vụ phụ trách các mảng :

    Đ/C Phin quản lý chủ tài khoản

    Đ/ C Ngà : Phụ trách nuôi dưỡng

     Phụ trách chuyên môn : Đ/c Nguyệt, Mến, Êm

     Tài chính : Đ/ C Hà , Nguyệt, Phin 

     Văn nghệ : Mến  

9. Kế hoạch xây dựng nhóm lớp, nhu cầu đội ngũ  :

   Năm học 2017-2018 trường xây dựng kế hoạch phát triển trường lớp

    Dự kiếm : 11 nhóm lớp : 1 Nhóm 13-24 Tháng 

                                              2 Nhóm 25-36 Tháng

                                              3 Lớp 3 tuổi

                                              2 lớp 4 tuổi

                                              3 lớp 5 tuổi

    Dự kiến  số lượng :

                              Nhà trẻ : 110-140 cháu :  Trong đó : 13- 24 Tháng = 50-60 cháu

                                                                                          25- 36 Tháng = 60- 80 cháu

    Mẫu giáo 100% trẻ vào học = 310 cháu

10.Quản lý nhân sự : 31 ( cả bảo vệ )

a. CBQL : Hiện tại trường có 3 cán bộ quản lý

  HT : Bí thư chi bộ - Quản lý chung ( Đ/ C Phin )

 PHT : Phụ trách mảng nuôi dưỡng + Cơ sở vật chất + Vệ sinh môi trường + Công tác công đoàn ( đ/c Ngà )

  PHT :  Phó bí thư chi bộ - Phụ trách chuyên môn + Phổ cập giáo dục + Công tác tổ chức nhân sự, quản lý hành chính + Thủ quỹ 

b. Nhóm hỗ trợ phục vụ : 02

  Kế toán + văn thư lưu trữ + y tế  ( đ/c Hà )

  Thủ quỹ : ( đ/c Nguyệt)

   Bảo vệ : Nguyễn Hữu Chiến

c. Giáo viên : (22)

  + Giáo viên biên chế : 4 đ/c (, êm . Mai . Hải. P Huyền )

  + Giáo viên hưởng chế độ 09 : 11 đ/c ( Mến, Ước, N. Huyền. Chiều. Thoan.Thu. Nhuấn,Quyên, Thắm, Huệ , P Hải )

   + Giáo viên hưởng chế độ 1908:  02 ( Lê Huyền, Nhung )

d. Giáo viên hợp đồng thuê khoán : 4 đ/c - 6 đ/c  ( Hòa, Oanh, Thanh, Duyên, Mai, Trang

e. Nhân viên hợp đồng thuê khoán : 3-5 đ/c ( Trang , Duyên , Kiều , Hoa , Phúc ) 

III. Nhiệm vụ tháng 8

* Đặc điểm tháng 8 là tháng chuẩn bị mọi điều kiện cho năm học mới, tháng có ngày kỷ niệm cách mạng tháng 8 và hướng tới Quốc Khánh 02/9

 

1. Công tác số lượng, phổ cập

Nội dung

Khối nhà trẻ

Mẫu Giáo

25-36 A

25-36 B

18-24 T

3TA

3TB

3TC

4TA

4TB

5TA

5TB

5TC

Số điều tra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số phổ cập

52

53

83

38

44

34

40

40

37

38

39

Số giao

25

25

15

38

44

34

40

40

37

38

39

     * Ổn định nề nếp nhóm lớp, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần với nhà trẻ đạt từ 70%-80 trở lên. Mẫu giáo 90- 95 % trở lên

   Phân công giáo viên điều tra, lập danh sách . cập nhật dữ liệu phần mềm

  2.  Tập trung lao động, cải tạo môi trường tạo  vệ sinh môi trường ( từ ngày 7/8- 13/8)

   3. Các lớp trang trí tạo môi trường  theo chủ điểm trường mầm non  Từ ngày 14/8-20/8

( Chú ý khi trang trí nhóm lớp các đồng chí chú ý : đủ 4 góc chính  Tùy vào giáo viên và độ tuổi của trẻ để đặt tên các góc chơi cho phù hợp

  VD : Góc xây dựng ( Công trình tuổi thơ , Kỹ sư tý hon … )

           Góc phân vai ( Bé tập làm người lớn , Ước mơ của bé … )

                                   ( Phân theo khu vực chơi : Siêu thị bé thơ  - Khu chơi gia đình …)

   -  Khi trang trí góc chơi phải đủ các yếu tố sau : Tên góc – Hình ảnh minh họa – giá góc đồ chơi ) ( Đối với các góc như góc có vị trí chơi rộng thoáng chú ý đến trang trí mảng hoạt động của bé ). Đặc biệt với trẻ mẫu giáo phải có sản phẩm trang trí của trẻ cùng với cô thể hiện ở các chủ điểm.

   - Trang trí sắp xếp các góc phải đảm bảo tính logich, thẩm mỹ, khoa học có tĩnh, có động để các góc chơi không ảnh hưởng đến nhau

 * Lưu ý : các nhóm lớp vệ sinh đồ dùng đồ chơi, màng nhện, vệ sinh giá góc nhà vệ sinh sạch sẽ gọn gàng …

4.Thực hiện chương trình, Tập trung rèn nề nếp nhóm, lớp ổn định tổ chức, các thói quen của cô và trẻ Từ ngày 21/8

5, Rèn văn nghệ chuẩn bị cho công tác văn nghệ cho khai giảng năm học mới

   Tập trung rèn văn nghệ :

          2 tiết mục của các cháu 5 tuổi  (Oanh, Thanh, Mến. )

          1 tiết mục của cháu 4 tuổi  (Duyên, Nhung )

          1 Tiết mục của cháu 3 tuổi  (Mai, Hòa,  Tô Thu )

           1 Tiết mục của cô ( Giao cho đ/c Mến xây dựng kế hoạch )

6. Chuẩn bị công tác khai giảng :

  + Làm chương trình : Cô Ngà

  + Chương trình văn nghệ : Cô Mến  ( chủ động thuê váy, trang phục cô và trẻ )

  + Trang trí khánh thiết : Đoàn thanh niên + Cô Mến, Nguyệt  

  + Cơ sở vật chất, nhu cầu thiết yếu : Đ/c Ngà, đ/c Nguyệt  

  + Tiếp khách, lễ tân  : ( đ/c Mến, Thanh, Duyên, Mai, Oanh, Trang… )

   + Quản lý trẻ : Giáo viên chủ nhiệm các lớp

7.Nhận tài liệu, sách vở đồ dùng chuẩn bị nhu cầu cơ sở vật chất cho năm học mới

8.Tập huấn chuyên môn : theo kế hoạch của PGD và kế hoạch nhà trường khi có lịch cụ thể

9.Các lớp tổng hợp danh sách học sinh nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

10.Xây dựng kế hoạch các khoản thu năm học 2017-2018 theo hướng dẫn

11. Phân công vệ sinh, chăm sóc bồn hoa cây cảnh :

  a. Vệ sinh sân trường, cổng trường , vệ sinh màng nhện sảnh , cầu thang , hiên …

   Tuần 1, 2 tầng 1

   Tuần 3, 4 Tầng 2

b. Chăm sóc bồn hoa, cây cảnh , cây trồng

Giao cho đ/c Ngà xây dựng kế hoạch phân công cụ thể cho từng khối lớp

  * Ngoài ra các nhóm lớp tự chăm sóc các chậu cây cảnh của mình trước của lớp và ở cầu thang các lớp …

 * Yêu cầu vệ sinh chăm sóc cây, cắt tỉa thường xuyên không để cỏ mọc, cây chết khô, úa lá. Nếu để cây trông, cây hoa bị chết giáo viên phải chịu trách nhiệm

 - Các nhóm lớp vệ sinh sạch sẽ, sắp đặt đồ dùng đồ chơi khoa học, theo chủ điểm, nhà vệ sinh luôn luôn khô ráo không có mùi , không để váng bẩn. Giáo viên tự xây dựng kế hoạch vệ sinh nhóm lớp thường xuyên…

12. Công tác quản lý sử dụng trang thiết bị đồ dùng trong lớp

  - Các lớp sử dụng ti vi máy tính theo thời gian hợp lý không mở triền miên, chý ý nguồn điện và học sinh không để đến gần ti vi …

 - Sử dụng nguồn nước hợp lý chý ý khi trẻ đi vệ sinh giáo viên phải theo dõi, hưỡng dẫn trẻ cụ thể tránh để vòi nước chảy âm ỉ

- Sử dụng quạt điện, bóng điện không sử dụng cùng một lúc hết các thiết bị, nghiêm cấm giáo viên đun nấu nồi điện, bếp điện, ấm điện tại các nhóm lớp ( nếu có cắm ấm điện đem đến phòng nước cắm không cắm tại nhóm lớp )

 * lưu ý khi ra về dập cầu giao, khóa vòi tổng nước , kiểm tra cửa, đồ dùng, thiết bị nhóm lớp

13. Tổng hợp danh sách trẻ may đồng phục các nhóm lớp : Các nhóm lớp lập danh sách theo mẫu và ước lượng số cân, chiều cao – lập danh sách để may đồng phục ( Nộp danh sách vào ngày 7/8)  

STT

Họ tên trẻ

Năm sinh

Nam, nữ

Cân nặng

Chiều cao

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Kiện toàn tổ chức đại hội công đoàn vào ngày 17/8/2017

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 08 – 2017

 

 Tuần  

Ngày

Nội Dung

Người thực hiện

Tuần 1

 

01-3

Dạy hè bình thường     

Giáo viên dạy

04

 

Tập huấn chuyên môn hè

BGH – Giáo viên 

 

05-

Lao động vệ sinh

BGH- Giáo viên, nhân viên  

Tuần 2

7-12

Nộp danh sách may đồng phục - Tuyển sinh ổn định nhóm lớp  – xây dựng KH – Nộp điều tra- Kế hoạch tu sửa cơ sở vật chất, lao động vệ sinh

BGH – Giáo viên 

 Tuần  3

14-19

Dạy hè – Tập trung học sinh, giáo viên Tran trí tạo môi trường học tập – Xây dựng kế hoạch chăm sóc giáo dục , nộp báo cáo tháng – Đại hội công đoàn 

BGH – Giáo viên 

21-26

Thực hiện chương trình – rèn nề nếp- rèn văn nghệ- vệ sinh nhóm lớp   

BGH – Giáo viên   

Tuần 4

 

 

 

 

 

 

28-5/9

Rèn nề nếp- rèn văn nghệ- vệ sinh nhóm lớp

Nghỉ lễ

Chuẩn bị mọi điều kiện cho khai giảng năm học   

BGH – Giáo viên 

HT

           Trên đây là toàn bộ kế hoạch công tác tháng 08/2017. Đề nghị các đ/c giáo viên thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các công việc trong tháng. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc báo cáo về BGH nhà trường cùng giải quyết.

 

                                                                            Người xây dựng kế hoạch

                                                                                                    Hiệu Trưởng

 

                                                                                                                    Vũ Thị Phin

                                           

 
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Trình.

Địa chỉ: Xã Thụy Trình - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác