Giới thiệu trường Giới thiệu trường

Kế hoạch tháng 9.2016 

Kế hoạch tháng 9.2016 . Trường mầm non Thụy Trình

Giới thiệu Trường và lãnh đạo Trường (Mầm non Thụy Trình) 
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Kế hoạch tháng 9.2016

Kế hoạch tháng 9.2016 . Trường mầm non Thụy Trình


 

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY

TRƯỜNG MN THỤY TRÌNH

 
 

 


Số:   04 / KH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 

 


 Thụy Trình , ngày 05 tháng 9 năm 2016

                                                       

                              

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2016

I.                  Đánh giá công tác tháng 8

  1. Công tác tháng 8

a. Ưu điểm:

   - Các lớp đã tích cực chuẩn bị mọi điều kiện cho năm học mới như việc vệ sinh trang trí nhóm lớp, rà soát toàn bộ cơ sở vật chất có tờ trình tu sửa bổ sung mua sắm gửi lên nhà trường. Bước đầu nhà trường đã tập hợp nhu cầu cần thiết về tu sửa, bổ xung cơ sở vật chất của các nhóm lớp…

  - Đã bổ sung trang thiết bị, đồ dùng ,cơ sở vật chất cho một số nhóm lớp      

  - Đã tổ chức lao động cải tạo môi trường, tạo cảnh quan trong và ngoài nhóm lớp

, cắt tỉa cây cảnh, tạo cho nhà trường có cảnh quan khang trang sạch đẹp, thu hút phụ huynh ngay từ buổi đầu tiên đưa trẻ đến trường.

  - Sơ bộ kiểm tra các nhóm lớp thực hiện về vệ sinh trang trí nhóm lớp, chăm sóc các bồn cây, vườn rau …

  - Đã phân công giáo viên điều tra trẻ để nắm số cháu trong độ tuổi.

  - Đã lấy một số tài liệu, đồ dùng học tập cho GV và HS

  - Các lớp 4,5 tuổi, các đồng chí đoàn viên đã tích cực tập trung  tập luyện văn nghệ chào cho ngày khai giảng

b..Nhược điểm:

 - Một số lớp trang trí còn nhiều hạn chế: Sử dụng 1 loại mẫu chữ, không có khoảng cách giữa các góc, các góc tạo cho trẻ được hoạt động  chưa được phong phú đa số các lớp giống nhau tại các mảng tường, chưa tận dụng các nguyên vật liệu địa phương, chưa biết cách làm ký hiệu góc chơi, vệ sinh chưa sạch sẽ, góc thiên nhiên sơ sài thậm chí còn để lá vàng, cây chết ... các lớp chưa trang trí nhà vệ sinh …

  - Ý thức vệ sinh lao động của một số giáo viên chưa tốt, chất lượng công việc chưa cao , bồn hoa, cây cảnh còn để cỏ, cây khô…

  - Ý thức bảo vệ đồ dùng, cơ sở vật chất chưa chặt chẽ từ nhà trường – đến giáo viên còn để đồ dùng, trang thiết bị, đồ chơi hỏng, không đúng số lượng kiểm kê… bị thất thoát

  - Công tác điều tra phổ cập một số thôn còn để thiếu thông tin, sai năm, thiếu trẻ…( Thôn thượng, thôn đông, đoài…)

  - Vẫn còn hiện tượng giáo viên đi làm không đúng giờ, một số hoạt động của trường chưa được giáo viên quan tâm như rèn nề nếp trẻ, hoạt động thể dục sáng ( giáo viên nghĩ còn là hoạt động hè )

  * Lưu ý : Một số giáo viên còn để phụ huynh nhắc nhở

2. Công tác tuyển sinh

 *Ưu điểm: - Nhà trường đã thực hiện đúng sự chỉ đạo của Phòng, tập trung học sinh vào ngày 18/8/2016, có thông báo lên loa truyền thanh của xã để phụ huynh nắm được.

   - 100% các cháu được phân lớp đúng dộ tuổi, đến thời điểm này số lượng học sinh vào học  MG 74.2 % = 201cháu, nhà trẻ 30.1% = 40 cháu

 -  100% giáo viên có mặt ở trường đúng thời gian quy định

- Các lớp đã ổn định nề nếp đầu năm học đặc biệt là nề nếp ăn nghỉ

*Nhược điểm: - Còn 76  cháu MG chưa vào học

  - Một số giáo viên việc thực hiện thời gian giờ giấc chưa đúng nội quy của nhà trường

  - Còn hiện tượng mở ti vi cho trẻ xem triền miên, giáo viên chưa chú ý rèn nề nếp trẻ mà mới chú ý tạo môi trường …

   3. Đã phân công giáo viên phù hợp với trình độ, năng lực, hoàn cảnh. Biên chế cô/cháu bước đầu đảm bảo theo điều lệ trường MN

   4. Đã tổ chức họp Ban đại diện cha mẹ học sinh đầu năm :  có văn bản dự kiến các khoản thu được phụ huynh đồng tình nhất trí cao

   5. Toàn trường đang tích cực chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới, đặc biệt là việc tạo cảnh quang môi trường và chương trình văn nghệ

 6 . Đánh giá xếp loại chung :  Xếp  loại Khá : Các đồng ( Thu, Nhuấn, P. Huyền, Ng Mai, Trần Mai, Hoa, Êm, Phúc, Quyên, Thắm, Tạ Hải, Thanh, Chiều, Nguyễn  Huyền, Oanh, Duyên, P Hải, Huệ, Kiều, Trang, Hà, Thoan  …)

  Xếp loại tốt : ( Nguyệt , Mến, Ước,  Lánh )

 II. Công tác tháng 9

  * Đặc điển : Tháng 9 là tháng đầu năm học, tháng có ngày quốc khánh mồng 2 tháng 9

  Căn cứ vào đặc điểm trên trường mầm non xây dựng kế hoạch trong tâm tháng 9 năm học 2016-2017 như sau:

  1. Tổ chức tố lễ khai giảng năm học 2016-2017      

 *Mục tiêu: Tổ chức tốt công tác khai giảng năm học mới với đầy đủ các nghi lễ đảm bảo trang trọng, sôi nổi, thực sự là ngày hội đến trường của bé

* Biện pháp

 -  Tiếp tục hoàn  thiện cơ sở vật chất,  tạo cảnh quan,  vệ sinh môi trường,  các lớp hoàn thiện trang trí phòng học ...

  - Chuẩn bị  tốt chương trình văn nghệ của cô và trẻ:

  - Phân công CBGV phụ trách từng nhiệm vụ công việc

   + Cụ thể : Giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm quản lý cháu : Lớp 3 Tuổi A : Cô Trần Mai- Hoa , 3 Tuổi B : Cô Phạm Huyền- P Hải  , 3 Tuổi C : Cô Lan Thu – Nhuấn  , 4 Tuổi A Cô Tạ Hải , 4 Tuổi B: Cô Thoan , 4TC: Cô Chiều-  Lê Huyền  , 5 Tuổi A : Nguyễn Huyền – Êm , 5 Tuổi B Cô Ước – Quyên 

* với cháu nhà trẻ các cô nhắc phụ huynh bế cháu, nhà trường không đón trẻ …

* Tiếp tân, bê hoa,quà, đón khách : Các đồng chí : Oanh, Duyên,Thanh, Trang, Kiều, Phúc, Lánh

 * Phụ Trách và dẫn chương trình văn nghệ : đ/c Mến

* Công tác tổ chức : đ/ C Nguyệt

 * Đàn nhạc : đ/c Mai

  * Trang trí khánh thiết :  các đ/ c Đoàn Thanh niên dưới sự điều hành của đồng chí Mến

  * Đăng ký tặng hoa tặng quà, làm công tác XHH : Đ/c Hà, Thắm

* Loa đài : đ/c Nhân cùng đ/c Mai

- Thời gian : 5g40 phút, ngày 5/9 /2016 100% giáo viên có mặt tại trường

     Địa điểm tại trường mầm non  

  - Yêu cầu: 100% GV mặc áo dài, trang điểm nhẹ nhàng, tươi vui, chương trình khai giảng ngắn gọn

   2. Chất lượng chăm sóc, giáo dục

 a. Công tác số lượng phổ cập

* Mục tiêu:

  - Tiếp tục huy động trẻ vào học

   - Nhà trẻ phấn đấu đạt tỷ lệ : 45% trẻ vào học = 63 cháu    

     Cụ thể : lớp 25-36 Tháng cô Êm : = 28  cháu

                  Lớp 25-36 Tháng B Cô Thắm : 25 cháu

                 Lớp 13-24 Tháng cô Lê Huyền : 10 cháu

    Mẫu giáo :  Phấn đấu 100% cháu vào học

    + Tỷ lệ chuyên cần :

      Nhà trẻ : 80-85%

      Mẫu giáo : 95-99 %

   - GVCN các nhóm lớp rà soát danh sách học sinh nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật

   - Tiếp tục hoàn hiện hồ sơ phổ cập

* Biện pháp:

 - Các đồng chí giáo viên chủ nhiệm nắm chắc danh sách trẻ nhóm lớp mình, Rà  soát đối chiếu lập danh sách cháu chưa đi học để báo lại với tổ điều tra và trực tiếp giáo viên chủ nhiệm lớp vào nhà vận động trẻ đi học

   - 100% giáo viên tự nâng cao bồi dưỡng nâng cao khả năng giao tiếp, tuyên truyền, chuyên môn để phụ huynh yên tâm cho trẻ đến trường

   - Nhà trường có kế hoạch vận động tuyên truyền bằng hệ thống loa truyền thanh, sự kết hợp với các ban ngành đoàn thể như hội phụ nữ, ban đại diện cha mẹ học sinh

 - Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục tạo niềm tin để phụ huynh yên tâm cho trẻ đến Trường  

  - Nhà trường làm tốt công tác phổ cập rà soát, đối chiếu danh sách điều tra trẻ để làm tốt công tác thông kê đầu năm

  b. Công tác vệ sinh,  chăm sóc nuôi dưỡng, an toàn thân thể 

   * Mục tiêu :

      - 100% trẻ đến trường được đảm bảo an toàn về tinh thần và thể chất

      - 100% trẻ được chăm sóc vệ sinh chu đáo, khám sức khỏe và cân đo chấm biểu đồ lần 1

  - 100% trẻ đến trường được nuôi ăn bán trú theo đúng độ tuổi ( 2 Bữa chính+ 1 bữa phụ đối với nhà rẻ, 1 bữa chính và 2 bữa phụ đối với mẫu giáo )

   - Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong công tác nuôi dưỡng

   - Tiếp nhận thực phẩm đúng quy định, quy trình tiếp phẩm

   - Đảm bảo đúng quy trình chế biến và tổ chức bữa ăn cho trẻ tại trường

 * Biện Pháp :

    - 100% Giáo viên viết bản cam kết không vi phạm đạo đức nhà giáo, không bớt xén khẩu phần ăn của trẻ dưới mọi hình thức, luôn quan tâm động viên chăm sóc trẻ, thường xuyên trao đổi thông tin với cha mẹ trẻ để có biện páp chăm sóc tiếp cận với những học sinh cá biệt …

  - Thực hiện nghiêm túc chương trình chăm sóc vệ sinh như hướng dẫn rẻ vệ sinh trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh về, hướng dẫn trẻ cách lau miệng, rửa tay… Nhất là hướng dẫn trẻ nhận ký hiệu khăn ca cốc uống nước…

 - Các lớp cân đo chấm biểu đồ lần 1 cho trẻ

 - Các nhóm lớp tổ chức tốt các bữa ăn cho trẻ, chú ý không để trẻ uống sữa nguôi, uống sữa chung cốc, động viên cháu kén ăn ăn hết khẩu phần, chú ý  đối với trẻ béo phì …

 - Bộ phận nuôi  chú ý phân công sắp xếp công việc khoa học, không bị trùng lặp trong công việc , chú ý làm tốt từ khẩu nhập - chế biến- chia thực phẩm

  - PHT nuôi làm tốt khâu xây dựng thực đơn, khẩu phần ăn, ký kết hợp đồng thực phẩm …

  - Nhà trường tăng cường kiểm tra dưới mọi hình thức để phát hiện kịp thời nhưng sai phạm của giáo viên, nhân viên thực hiện …

   c. Chất lượng giáo dục :

  * Mục tiêu :

   - 100% nhóm lớp thực hiện nghiêm túc chương trình chăm sóc giáo dục trẻ

  - 100% nhóm lớp trang trí tạo môi trường học tập theo chủ đề

   - 100% trẻ được theo dõi đánh giá theo đúng quy định

  * Biện pháp :

   - Giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục trước từ 1-2 tuần theo đúng chủ đề

 - Tổ chức thường xuyên các hoạt động theo kế hoạch, thời gian biểu đã xây dựng

  - Tổ chuyên môn tổ chức sinh hoạt nghiêm túc theo quy đinh điều lệ trường mầm non, nội dung sinh hoạt phong phú có chất lượng …

   - Các tổ, khối xây dựng kế hoạch tổ chức chuyên đề

  - Giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn bằng nhiều hình thức tự học, chuyên đề, học bồi dưỡng tập trung…

3. Một số công tác khác

  a.Tập trung xây dựng, củng cố, ổn đinh nề nếp ngay đầu năm học

   - Các đ/c giáo viên thực hiện tốt nền nếp các hoạt động trong nhà trường: học tập, vui chơi, ăn, ngủ, vệ sinh của trẻ; nền nếp giáo viên trong công tác quản lý trẻ, tránh giáo viên bỏ giờ, bỏ lớp làm việc riêng, nhất là những nhóm, lớp có 2 giáo viên/lớp trở lên gửi nhau để làm việc riêng.

   - Hoàn thành trang trí phòng học và sảnh sân chơi, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

  - Thực hiện tốt chương trình chăn sóc, giáo dục trẻ mở đủ hồ sơ theo đúng hướng dẫn của Phòng

  -  Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ về tính mạng và tinh thần , coi đây là nhiệm vụ trong tâm và thường xuyên

      b. Tổ chức hội nghi CNVC và kiện toàn các tổ chức trong nhà trường

* Mục tiêu :

   - 100 % giáo viên nhân viên trong nhà trường được học nhiệm vụ năm học, có ý kiến tham gia vào kế hoạch nhiệm vụ năm học , kế hoạch hoạt động, kế hoạch dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ

   - Kiện toàn ra quyết định thành lập các tổ chức, giao nhiệm vụ cụ thể cho toàn thể giáo viên trong nhà trường

* Biện Pháp

  - BGH Nhà trường cùng một số tổ chức trong nhà trường như cấp ủy- công đoàn trường cùng nhau xây dựng các chỉ tiêu, biện pháp thực hiện và lấy ý kiến của tập thể giáo viên trong nhà trường để xây dựng hoàn thiện các kế hoạch và quy chế chi tiêu nội bộ để cùng nhau thực hiện  

- Nhà trường xây dựng bản dự thảo gửi tới toàn thể CBGV nhà trường để lấy ý kiến. Sau khi hoàn thiện bản chính thức sẽ đăng trên trang Wbets của trường

- Tổ chức cho CBGV kí cam kết theo 3 nội dung sau:

+ Không vi phạm đạo đức nhà giáo, không sinh con thứ 3;

+ Không dạy thêm không đúng quy định;

+ Không vi phạm luật giao thông đường bộ.

Bản ký cam kết của giáo viên viết tay, trường đóng thành tập lưu tại trường; nhà trường làm 2 bản ký cam kết có đủ chữ ký của CBGVNV trong trường, gửi về phòng 01 bản, lưu trường 01 bản.

- Tổ chức cho giáo viên đăng ký các danh hiệu thi đua đầu năm trích nghị quyết gửi về phòng có đủ 3 chữ ký: HT, CTCĐ, thư ký. Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các quy chế của đơn vị

     - Thời gian tổ chức : 1 ngày

   Buổi sáng : Thông qua kế hoạch nhiệm vụ năm học, chương trình hoạt động công đoàn

   Buổi chiều : Thảo luận, kiện toàn tổ chức nhà trường, các kế hoạch chi thu trong năm học, đăng ký thi đua  .

c. Một số công tác khác

- Họp phụ huynh các nhóm lớp

 - Lập tờ trình và tiến hành thu các khoản thu đầu năm

  - Xây dựng kế hoạch tu sửa mua sắm trang thiết bi, đồ dùng học tập, ăn nghỉ

  - Hiến máu tình nguyện

  - Đại hội chi đoàn

 -Tổ chức trung thu cho con CBGV

 - Làm thống kê đầu năm học

 -  Đón đoàn kiểm tra nề nếp, và các khoản thu đầu năm từ sở - huyện – phòng .

 - Phối hợp với công đoàn phát động ủng hộ học sinh nghèo hình thức ủng hộ trẻ tiền mua đồ dùng học tập, BHTT, quần áo...

  - Kiện toàn ban ATGT

                   DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9

Tuần

Ngày

Nội dung

Người thực hiện

 Tuần  1

01

 Duyệt chương trình khai giảng

 

Phụ Huynh lao động

HT–GV đội văn nghệ

Phụ Huynh 5T A 

02

 NGhỉ lễ

Toàn trường

03-04

Chuẩn bị mọi điều kiện cho lễ khai giảng

Toàn trường

05

Khai giảng năm học mới – chiều họp hội đồng

Toàn trường

Tuần 2

06

- Các lớp thực hiện chương trình

 

Giáo viên toàn trường

07

   Sáng Họp HT – Nộp báo cáo nhanh

   Chiều họp CTCĐ

HT – Đ/ c Ước

08

 Tập huấn chuyên môn tại phòng giáo dục

Phin, Nguyệt, Êm , Mến

09

Kiểm tra nề nếp, chấm trang trí lớp – Sinh hoạt chuyên môn K5 tuổi + K 3 Tuổi

Triển khai Elearning

BGH – Đ/c Nguyệt, Mến, giáo viên

11

 Họp phụ huynh 

BGH + GV

 Tuần3

12-13

Kiểm tra nề nếp, chấm trang trí lớp – Sinh hoạt khối NT , Khối 4 Tuổi , Tổ hành chính

    Triển khai Elearning

HT+ GV+ Đ/ C Mến

15

 Duyệt tờ trình  các khoản thu – Cân đo chấm biểu đồ khám sức khỏe lần 1- Tối tổ chức phát phần thưởng và tổ chức tết trung thu cho con em giáo viên trong nhà trường

HT – GV toàn trường

Công đoàn – đoàn viên – con giáo viên

16

Xây dựng các loại kế hoạch và quy chế- nộp BC Tháng , đăng ký thi đua , các loại cam kết

HT+CTCĐ+ KT + GV

Tuần  4

19

Xây dựng các loại kế hoạch và quy chế

HT+CTCĐ+ KT

20

 Duyệt  kế hoạch NV + Báo cáo tháng, đăng ký thi đua , ATTGT, Thư viện chuẩn,  và quy chế

HT

21-23

  Xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch

HT

24

 Hội Nghi CNVC  

Toàn trường 

Tuần 5

26

 Duyệt sản phẩm   Elearning

TTCM – Đ/c Mến Giáo viên  

27

 Kiểm tra chuyên môn  

 HT - GVToàn trường

28

 Kiểm tra chuyên môn 

HT - GVToàn trường

30

Công khai thanh toán các khoản thu ăn, tịnh kho tháng 9

 PHTND – Tổ nuôi – KT

 

    Trên đây là toàn bộ kế hoạch công tác tháng 9/2016. Đề nghị các đ/c giáo viên thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các công việc trong tháng. Trong quá trình thực hiện có gì, thay đổi hoặc  vướng mắc báo cáo về BGH nhà trường cùng giải quyết.

 

                     Người lập kế hoạch

 

 

                                                                                 Vũ Thị Phin

 
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Trình.

Địa chỉ: Xã Thụy Trình - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác