Giới thiệu trường Giới thiệu trường

Kế hoạch tháng 9.2016 

Kế hoạch tháng 9.2016 . Trường mầm non Thụy Trình

Giới thiệu Trường và lãnh đạo Trường (Mầm non Thụy Trình) 
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

 

  PHÒNG GD&ĐT THÁI THUỴ

TRƯỜNG MN THUỴ  TRÌNH

 
 

 


Số: 08/ KHMNTTR

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                                                                     Thuỵ Trình, ngày 01 tháng 12 năm 2017

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12

TRƯỜNG MN THỤY TRÌNH

I/ Đánh giá công tác tháng 11/2017:

1.     ưu điểm:  CBGVN có tinh thần trách nhiệm tốt, cơ bản hoàn thành các công việc đã được giao.

 a. Công tác số lượng phổ cập

        + Số lượng học sinh tháng 11  vào học: NT= 82/173 cháu đạt 47.3 % , MG = 285  Cháu  đạt 100% ( so với cùng kỳ năm trước giảm 8 % cháu nhà trẻ học tại trường )

       + Tỷ chuyên cần một số nhóm lớp tương đối ổn định 

  b. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục

* Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng

   + Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh tại trường.

   + 100% trẻ đến trường đã được tổ chức nuôi ăn bán trú

   + Trẻ đã có nề nếp trong việc giữ gìn vệ sinh cá nhân như rửa tay, lau mũi…

    + 100% trẻ  bị suy dinh dưỡng và trẻ dưới 24 tháng được cân đo, chấm biểu đồ

   + 100% trẻ đã có đủ đồ dùng cá nhân như ca, cốc, bát thìa, gối…

    + Công tác nuôi dưỡng đã đảm bảo an toàn thực phẩm

   * Công tác giáo dục

   + 100% giáo viên đã xây dựng kế hoạch giáo dục theo đúng chủ điểm, thực hiện khá nghiêm túc kế hoạch đã xây dựng

 + Bước đầu trẻ có nề nếp trong các hoạt động

 + Đã hoàn thiện hồ sơ của cô và trẻ

c. Công tác khác

   - Đã tham gia hội giảng giáo viên giỏi cấp trường, tổ chức chuyên cấp trường, tạo môi trường học tập cho trẻ…

   - Hoàn thành đợt phát động thi đua chào mừng 35 năm ngày nhà giáo việt nam 20/11 với 4 nội dung

   - Đã kịp thời động viên khen thưởng các cá nhân có thành tích trong năm học 2016-2017

  + Đã tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt nam  

2 .Hạn chế

  a. Công tác số lượng phổ cập

 + Số lượng học sinh tháng 11 vào học: NTcòn thấp ( Lớp cô Êm, Cô Lê Huyền, Thắm  )

    Tỷ lệ chuyên cần các lớp thấp ( Cô Mai, P. Huyền , Cô Tô Thu, P Huyền, …)

  b. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục

  * Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng

   + Nề nếp trong tổ chức ăn, việc giữ gìn vệ sinh cá nhân như rửa tay, lau mũi…một số nhóm lớp chưa tốt

   * Công tác giáo dục

   + Giáo viên đã xây dựng kế hoạch giáo dục theo chủ điểm song chưa chú ý đến việc lựa chọn nội dung phù hợp với điều kiện, thực tế của nhóm lớp, bản thân, Kế hoạch giáo dục chưa thể hiện được nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức lấy trẻ làm trung tâm, trên tiết học cô giáo còn nói nhiều, trẻ chưa được thực hành trải nghiệm…

  + Một số hoạt động thực hiện chưa nghiêm túc như thể dục sáng, hoạt động ngoài trời, vệ sinh…

 c. Công tác khác

- Một số giáo viên chưa có sáng tạo trong tổ chức các hoạt động khi tham gia hội giảng cấp trường

- Một số giáo viên chưa thực sự phấn đấu trong đợt phát động phong trào thi đua …

 - Thực hiện 1 số nề nếp chưa nghiêm túc: Báo cáo tháng ,VS giờ ăn chưa chu đáo thiếu khăn ăn của 1 số nhóm lớp

 3. Đánh giá xếp loại tháng 11

  a. Đánh giá xếp loại nhóm lớp

     -  Khối 5 tuổi :   + 5 tuổi A :   Tốt       + 5 Tuổi B :  Tốt .. + 5 Tuổi C  ; Tốt

      -  Khối 4 tuổi :   + 4 tuổi A :  Tốt      + 4 Tuổi B :  Tốt 

     -  Khối 3 tuổi :   + 3 tuổi A :  Trung Bình    + 3 Tuổi B :  Trung bình  + 3 Tuổi C : Khá

     -  Khối NT  :   + 25-36 T A :   Tốt         + 25 -36 TB : Tốt    + 13-24 T : Khá

  b. Giáo viên :

   Tốt : Mến , Nguyệt, Chiều, Thoan, Êm, Oanh, Thu, Nguyễn Huyền, Thanh , Tạ Hải, Ước, Lê Huyền, Ngà

   Khá : Đoàn Hoa, Nhuấn,  Ng Mai, P. Hải,  Kiều, Trang, P. Huyền, Thắm, Quyên, Trần Mai, May, Hiền, Hòa

 c. Xếp loại thi đua tháng

   Giải nhất : 01 Nguyễn Thị Mến

   Giải nhì : 01 Vũ Thị Chiều

   Giải 3 : 02 Nguyễn Thị Êm – Nguyễn Thị Thanh

II. Kế hoạch tháng 12/ 2017:

   Tháng 12 là tháng kết thúc học kỳ I, kết thúc năm tài  chính, tháng kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt nam và 28 năm ngày Quốc phòng toàn dân. Từ đặc điểm trên mầm non Thụy Trình xây dựng kế hoạch thực hiện tháng 12/2017 như sau

1. Phát động đợt thi đua học tập và rèn luyện theo gương anh Bộ đội Cụ Hồ  

 - 100% cán bộ giáo viên nhân viên, và học sinh học tập tác phong học tập – Lao động của anh Bộ đội Cụ Hố

  * Hoạt động văn nghệ, thể thao

    - 100% các nhóm lớp rèn các trò chơi  dân gian PTVĐ, một số hoạt động phát triển thể chất như chú bộ đội

   2. Nhiệm vụ trọng tâm

2.1. Công tác số lượng, phổ cập :  

* Mục tiêu:

  - Thường xuyên cập nhật nội dung trong sổ theo dõi phổ cập

  -  Tiếp tục huy động trẻ vào học nhà trẻ phấn đấu đạt 55 %; MG 100%

  - Tỉ lệ chuyên cần đạt NT> 85%,  MG 98%.

* Giải pháp:

  - Yêu cầu các nhóm lớp tích cực vận động để hoàn thành số lượng giao của tháng.

  - Số lượng giao cụ thể từng nhóm lớp tháng 12 như sau:     

Lớp

13-24

25-36

A1

25-36

A2

 3 T A

3T

B

3 tuổi C

4T

A

4T

B

5 T

A

5T

B

5T

C

Điều tra

85

44

45

32

31

27

42

42

38

39

38

Phổ cập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Khuyết tật

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KT hòa nhập

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Đi TT

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đến TT

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyển từ tỉnh khác đến

 

 

 

 

1

2

 

1

1

0

0

Giao T11

15

40

38

32

31

27

 

42

42

38

39

38

Đạt T11

15

32

35

32

31

29

 

42

41

38

39

 

 

38

Giao T12

20

35

40

33

31

29

42

42

38

39

38

 

2.2. Chất lượng:

a. Nuôi dưỡng:

* Mục tiêu:

- Đảm bảo tuyệt đối VSATTP trong trường học.

- Thực hiện chế độ ăn 10.500đ/ngày

- 100% trẻ  nhà trẻ dưới 24 tháng và cháu suy dinh dưỡng được cân chấm biểu đồ và ăn phục hồi suy dinh dưỡng .

- 100%nhóm lớp xây dựng kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng phù hợp với đặc thù của lớp, trẻ có đủ đồ dùng cá nhân, lớp có đủ đồ dùng phục vụ VS.

 - 100% trẻ có nề nếp thói quen vệ sinh rửa tay khi có nhu cầu

 - 100% nhóm lớp đảm bảo chế độ ăn cho trẻ và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về tinh thần và thể chất

  * Giải pháp

 - ĐC PHTND xây dựng các kế hoạch nuôi dưỡng, KH vệ sinh; KH phòng chống SDD; kế hoạch nuôi dưỡng tháng 12 ( XD chi tiết chế độ ăn của trẻ ).

 - PHT nuôi dưỡng xây dựng thực đơn theo chế độ mùa đông, khẩu phần ăn theo nhu cầu sức khỏe của trẻ, tăng cường thực phẩm nhỏ nhừ cho trẻ bị SDD.

 - Tiếp tục duy trì chế độ ăn dinh dưỡng với cháu SDD do gia đình đóng góp thêm.

 - Giáo viên chủ nhiệm đặc biệt quan tâm bữa ăn và giấc ngủ cho trẻ chú ý với những ngày thời tiết thay đổi đột ngột, tuyệt đối không để trẻ nằm dưới sàn nhà, ngủ không được đắp chăn ấm. GV trực ăn sau khi trẻ đã ngủ, ăn tại lớp.

 - Nhóm cô nuôi tính khẩu phần như đã qui định.

 - Yêu cầu 100% trẻ đến lớp được tăng cân, nếu cháu không tăng cân GVCN phải có lý do để phối hợp với gia đình.

 - Tăng cường kiểm tra dưới mọi hình thức ( Giao cho đ/c PHT chịu trách nhiệm )

b. Giáo dục:

* Mục tiêu:

 - 100% các nhóm lớp đảm bảo kế hoạch giáo dục và thực hiện hiện chương trình theo kế hoạch đã xây dựng .

 - CBGV Thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn, có đủ hồ sơ sổ sách, kế hoạch giáo dục khi lên lớp…

 - 100% trẻ có đủ đồ dùng học tập và đồ chơi phục vụ các hoạt động của trẻ.

  - Thực hiện nghiêm túc các hoạt động trong tâm tháng như

      + Giáo viên tham gia hội Gv dạy giỏi- Cô nuôi giỏi cấp cụm trường

       + Chuẩn bị mọi điều kiện xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

       + Đánh giá chất lượng nhóm lớp học kỳ I

* Giải pháp:

   - Các tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn của tổ theo chủ đề  tháng 12.

    - Tổ chuyên môn thực hiện nghiêm túc duyệt giáo án: NT giao đc Êm, MG giao đc Mến. Lịch duyệt tuần 1 lần.

   - Các đc GV mới lên lớp yêu cầu soạn bài viết tay một cách cụ thể, chi tiết đúng lĩnh vực mình phụ trách…

  - Giáo viên chủ động khai thác tài nguyên dạy và học trên các trang Wbets, các trang giáo dục mầm non … để lấy tư liệu tham khảo, rút ra kinh nghiệm trong công tác tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ  đảm bảo được phương pháp lấy trẻ làm trung tâm trong mọi hoạt động trong trường mầm non  

- Kiểm tra rà soát lại toàn bộ hồ sơ của cô và trẻ

 - Giáo viên chủ nhiệm nhóm lớp đánh giá chất lượng nhóm lớp mình theo biểu điểm 40 một cách cụ thể, chính xác, BGH kiểm tra sắc xuất …

2.3 Nề nếp , kỷ cương

  * Mục tiêu :

     -100 % cán bộ, giáo viên, các tổ khối có đầy đủ các loại kế hoạch hồ sơ, sổ sách theo quy định

      - Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu, kế hoạch đã xây dựng  

     - 100% Cán bộ giáo viên thực hiện tốt nề nếp – kỷ cương, cũng như các cam kết

     - 100% các đc CBGVNV không vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ, nếu vi phạm sẽ trừ vào điểm thi đua cá nhân.

  * Giải pháp:

  - Tăng cường công tác kiểm tra bằng nhiều hình thức  

   - Xây dựng góp ý kiến thường xuyên đối với CBQL và giáo viên, nhân viên trong nhà trường

 2.4. Công tác xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm  

   Có kế hoạch tham mưu với UBND xã để có kế hoạch xây mới khu nhà hiệu bộ để hoàn thiện trường chuẩn quốc gia mức đô I

   - Có kế hoạch quy hoạch , bổ sung đồ chơi cho trẻ

3. Các công viêc khác:

    -  Kiểm điểm, đánh giá chất lượng công chức, viên chức năm 2017

   - Hội giảng giáo viên giỏi – cô nuôi giỏi cấp cụm trường

   - Quyết toán tài chính hết năm ngân sách  

   *  Để ổn định các hoạt động của nhà trường, đề nghị từng bộ phận, mỗi cá nhân chấn chỉnh lại nề nếp làm việc: Thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ đã được phân công, đúng thời gian đã qui định để hoàn thành công việc.

  Công việc tháng 12 khá nhiều nội dung trọng tâm, đề nghị các đc CBGVN tự sắp xếp thời gian để hoàn thành đúng kế hoạch đã triển khai.

III. Dự kiến lịch thực hiện

 

Tuần

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

 

 

I

 

 

1/12

- Họp BGH

- Xây dựng KH tháng

Đ/C, Nguyệt , Phin , Ngà

4/12-5/12

 

-         Họp HT

-         Kiểm tra CM

 BGH- Giáo viên toàn trường  

 

 

II

 

 

 

6/12

-         KTCM- Họp hội đồng SP 

 

BGH- GV

7,8/12

 

-         KTCM

GV- BGH 

 

 

III

11-14/12

-KTCM

BGH

GV

15-16/12

KIểm tra đánh giá chất lượng nhóm lớp, cân đo quý II

-Chuẩn bị cho hội giảng cấp cụm

BGH- Gv – Học sinh

 

 

 

 

IV

 

18/12

KTCM – Nộp báo cáo tháng  .

-Chuẩn bị cho hội giảng cấp cụm

 GV toàn trường 

21- 22/12

-  KT CM .

- Sinh hoạt tổ chuyên môn

-Chuẩn bị cho hội giảng cấp cụm

BGH- - Gv các lớp

V

25/12

-         KTCM- Dự kiến hội giảng cấp cụm trường   

 BGH –GV

 26-29/12

KTCM- Dự kiến hội giảng cấp cụm trường  

BGH- GV

30/11

- kiểm kê bếp ăn

BGH – tổ nuôi

 

Đề nghị các đồng chí CBGVNV thực hiện nghiêm túc kế hoạch tháng 12/2017. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc gặp hiệu trưởng trao đổi trực tiếp để giải quyết.

                                               HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                   Vũ Thị Phin

 
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Trình.

Địa chỉ: Xã Thụy Trình - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác