Giới thiệu trường Giới thiệu trường

Kế hoạch tháng 9.2016 

Kế hoạch tháng 9.2016 . Trường mầm non Thụy Trình

Giới thiệu Trường và lãnh đạo Trường (Mầm non Thụy Trình) 
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn javax.portlet.title.59
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

kế hoạch tháng 12.2016


 

  PHÒNG GD&ĐT THÁI THUỴ

TRƯỜNG MN THUỴ  TRÌNH

Số: 10/ KHMNTTR

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                                                     Thuỵ Trình, ngày 01 tháng 12 năm 2016

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12

TRƯỜNG MN THỤY TRÌNH

I/ Đánh giá công tác tháng 11/2016:

1.     ưu điểm:  CBGVN có tinh thần trách nhiệm tốt, cơ bản hoàn thành các công việc đã được giao.

 a. Công tác số lượng phổ cập

        + Số lượng học sinh tháng 11  vào học: NT= 81/145 cháu đạt 55 % , MG = 310 Cháu  đạt 100% ( Trong đó có 74/145 cháu nhà trẻ học tại trường và có 270 cháu học tại trường )

       + Tỷ chuyên cần một số nhóm lớp tương đối cao  

  b. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục

* Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng

 + Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh tại trường.

  + 100% trẻ đến trường đã được tổ chức nuôi ăn bán trú

   + Trẻ đã có nề nếp trong việc giữ gìn vệ sinh cá nhân như rửa tay, lau mũi…

    + 100% trẻ  bị suy dinh dưỡng và trẻ dưới 24 tháng được cân đo, chấm biểu đồ

   + 100% trẻ đã có đủ đồ dùng cá nhân như ca, cốc, bát thìa, gối…

    + Công tác nuôi dưỡng đã đảm bảo an toàn thực phẩm

   * Công tác giáo dục

   + 100% giáo viên đã xây dựng kế hoạch giáo dục theo đúng chủ điểm, thực hiện khá nghiêm túc kế hoạch đã xây dựng

 + Bước đầu trẻ có nề nếp trong các hoạt động

 + Đã hoàn thiện hồ sơ của cô và trẻ

c. Công tác khác

   - Đã tham gia hội giảng giáo viên giỏi cấp trường, tổ chức chuyên cấp trườn, tạo môi trường học tập cho trẻ…

  + Đã tổ chức kỷ niệm 34 năm ngày nhà giáo Việt nam  

2 .Hạn chế

  a. Công tác số lượng phổ cập

 + Số lượng học sinh tháng 11 vào học: NTcòn thấp ( Lớp cô Thắm, Cô Lê Huyền  )

    Tỷ lệ chuyên cần các lớp thấp ( Cô Mai, Cô Thắm, Cô Lê Huyền, Cô Tô Thu, P Huyền, Cô Nguyệt, Cô Ước, cô Thanh …)

  b. Công tác chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục

  * Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng

   + Nề nếp trong tổ chức ăn, việc giữ gìn vệ sinh cá nhân như rửa tay, lau mũi…một số nhóm lớp chưa tốt

   * Công tác giáo dục

   + Giáo viên đã xây dựng kế hoạch giáo dục theo chủ điểm song chưa chú ý đến việc lựa chọn nội dung phù hợp với điều kiện, thực tế của nhóm lớp, bản thân, Kế hoạch giáo dục chưa thể hiện được nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức lấy trẻ làm trung tâm, trên tiết học cô giáo còn nói nhiều, trẻ chưa được thực hành trải nghiệm…

  + Một số hoạt động thực hiện chưa nghiêm túc như thể dục sáng, hoạt động ngoài trời, vệ sinh…

 c. Công tác khác

- Một số giáo viên chưa có sáng tạo trong tổ chức các hoạt động khi tham gia hội giảng cấp trường

- Một số giáo viên chưa thực sự có ý thức, trách nhiệm  trong việc đã được phân công,  như  chăm sóc vườn, cây cảnh, công việc của tổ trưởng chuyên môn, khối trưởng, giáo viên phụ trách các nội dung khác …

 - Thực hiện 1 số nề nếp chưa nghiêm túc: Báo cáo tháng ,VS giờ ăn chưa chu đáo thiếu khăn ăn của 1 số nhóm lớp

 3. Đánh giá xếp loại tháng 11

  a. Đánh giá xếp loại nhóm lớp

     -  Khối 5 tuổi :   + 5 tuổi A :   Tốt       + 5 Tuổi B :  Tốt .. + 5 Tuổi C  ; Tốt

      -  Khối 4 tuổi :   + 4 tuổi A :  Tốt      + 4 Tuổi B :  Tốt  + 4 Tuổi C : Tốt

     -  Khối 3 tuổi :   + 3 tuổi A :  Khá                + 3 Tuổi B :   Khá  

     -  Khối NT  :   + 25-36 T A :   Tốt         + 25 -36 TB : Khá     + 13-24 T : Khá

  b. Giáo viên :

   Tốt : Mến , Nguyệt, Chiều, Thoan, Ng Mai, P. Hải, Trang, Kiều, Êm, Lánh, Hà, Oanh, Thu, P. Huyền, Nguyễn Huyền, Thanh , Duyên, Huệ, Tạ Hải, Trần Mai, Thắm, Quyên, Ước

   Khá : Lê Huyền , Đoàn Hoa, Nhuấn,  Phúc 

II. Kế hoạch tháng 12/ 2016:

   Tháng 12 là tháng kết thúc học kỳ I, kết thúc năm tài  chính, tháng kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt nam và 27 năm ngày Quốc phòng toàn dân. Từ đặc điểm trên mầm non Thụy Trình xây dựng kế hoạch thực hiện tháng 12/2016 như sau

1. Phát động đợt thi đua học tập và rèn luyện theo gương anh Bộ đội Cụ Hồ  

 - 100% cán bộ giáo viên nhân viên, và học sinh học tập tác phong học tập – Lao động của anh Bộ đội Cụ Hố

  * Hoạt động văn nghệ, thể thao

    - Đoàn thanh niên chuẩn bị từ 2-3 tiết mục văn nghệ của cô , trẻ để giao lưu vào ngày ngày 22/12

    - 100% các nhóm lớp rèn các trò chơi  dân gian PTVĐ, một số hoạt động phát triển thể chất như chú bộ đội

   2. Nhiệm vụ trọng tâm

2.1. Công tác số lượng, phổ cập :  

* Mục tiêu:

  - Thường xuyên cập nhật nội dung trong sổ theo dõi phổ cập

  -  Tiếp tục huy động trẻ vào học nhà trẻ phấn đấu đạt 60 %; MG 100%

  - Tỉ lệ chuyên cần đạt NT> 85%,  MG 98%.

* Giải pháp:

- Yêu cầu các nhóm lớp tích cực vận động để hoàn thành số lượng giao của tháng.

- Số lượng giao cụ thể từng nhóm lớp tháng 11như sau:        

Lớp

13-24

25-36

A1

25-36

A2

 3 T A

3T

B

4T

A

4T

B

4T

C

5 T

A

5T

B

5T

C

Điều tra

102

66

60

52

50

43

45

44

34

34

35

Phổ cập

65

43

37

40

43

41

38

36

33

32

34

 Khuyết tật

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

KT hòa nhập

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Đi TT

0

4

3

3

9

2

2

3

0

5

4

Đến TT

0

1

2

1

2

1

0

2

0

2

1

Chuyển từ tỉnh khác đến

 

 

 

 

 

 

 

0

0

0

0

Giao T12

18

37

35

37

36

40

 

35

34

33

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Chất lượng:

a. Nuôi dưỡng:

* Mục tiêu:

- Đảm bảo tuyệt đối VSATTP trong trường học.

- Thực hiện chế độ ăn 10.500đ/ngày

- 100% trẻ  nhà trẻ dưới 24 tháng và cháu suy dinh dưỡng được cân chấm biểu đồ và ăn phục hồi suy dinh dưỡng .

- 100%nhóm lớp xây dựng kế hoạch chăm sóc nuôi dưỡng phù hợp với đặc thù của lớp, trẻ có đủ đồ dùng cá nhân, lớp có đủ đồ dùng phục vụ VS.

 - 100% trẻ có nề nếp thói quen vệ sinh rửa tay khi có nhu cầu

 - 100% nhóm lớp đảm bảo chế độ ăn cho trẻ và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ về tinh thần và thể chất

  * Giải pháp

 - ĐC PHTND xây dựng các kế hoạch nuôi dưỡng, KH vệ sinh; KH phòng chống SDD; kế hoạch nuôi dưỡng tháng 12 ( XD chi tiết chế độ ăn của trẻ ).

 - PHT nuôi dưỡng xây dựng thực đơn theo chế độ mùa đông, khẩu phần ăn theo nhu cầu sức khỏe của trẻ, tăng cường thực phẩm nhỏ nhừ cho trẻ bị SDD.

 - Tiếp tục duy trì chế độ ăn dinh dưỡng với cháu SDD do gia đình đóng góp thêm.

 - Giáo viên chủ nhiệm đặc biệt quan tâm bữa ăn và giấc ngủ cho trẻ chú ý với những ngày thời tiết thay đổi đột ngột, tuyệt đối không để trẻ nằm dưới sàn nhà, ngủ không được đắp chăn ấm. GV trực ăn sau khi trẻ đã ngủ, ăn tại lớp.

 - Nhóm cô nuôi tính khẩu phần như đã qui định.

 - Yêu cầu 100% trẻ đến lớp được tăng cân, nếu cháu không tăng cân GVCN phải có lý do để phối hợp với gia đình.

 - Tăng cường kiểm tra dưới mọi hình thức ( Giao cho đ/c PHT chịu trách nhiệm )

b. Giáo dục:

* Mục tiêu:

 - 100% các nhóm lớp đảm bảo kế hoạch giáo dục và thực hiện hiện chương trình theo kế hoạch đã xây dựng .

 - CBGV Thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn, có đủ hồ sơ sổ sách, kế hoạch giáo dục khi lên lớp…

 - 100% trẻ có đủ đồ dùng học tập và đồ chơi phục vụ các hoạt động của trẻ.

  - Thực hiện nghiêm túc các hoạt động trong tâm tháng như

      + Giáo viên tham gia hội Gv dạy giỏi- Cô nuôi giỏi cấp cụm trường

       + Chú trọng xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm

       + Chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho kiểm tra chuyên ngành 4 năm 

      + Dự chuyên đề PTVĐ cấp cụm

       + Đánh giá chất lượng nhóm lớp học kỳ I

* Giải pháp:

   - Các tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn của tổ theo chủ đề  tháng 12.

    - Tổ chuyên môn thực hiện nghiêm túc duyệt giáo án: NT giao đc Êm, MG giao cho đc Nguyệt. Lịch duyệt tuần 1 lần.

   - Các đc GV mới lên lớp yêu cầu soạn bài viết tay một cách cụ thể, chi tiết đúng lĩnh vực mình phụ trách…

  - Giáo viên chủ động khai thác tài nguyên dạy và học trên các trang Wbets, các trang giáo dục mầm non … để lấy tư liệu tham khảo, rút ra kinh nghiệm trong công tác tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ  đảm bảo được phương pháp lấy trẻ làm trung tâm trong mọi hoạt động trong trường mầm non  

 -  Tiếp tục rèn cháu văn nghệ giao cho : ĐC Duyên,  Đ/ C: Ng Mai, Oanh, Thanh, Mến và  đoàn thanh niên

 - Kiểm tra rà soát lại toàn bộ hồ sơ của cô và trẻ

 - Giáo viên chủ nhiệm nhóm lớp đánh giá chất lượng nhóm lớp mình theo biểu điểm 40 một cách cụ thể, chính xác, BGH kiểm tra sắc xuất …

2.3 Nề nếp , kỷ cương

  * Mục tiêu :

     -100 % cán bộ, giáo viên, các tổ khối có đầy đủ các loại kế hoạch hồ sơ, sổ sách theo quy định

      - Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu, kế hoạch đã xây dựng  

     - 100% Cán bộ giáo viên thực hiện tốt nề nếp – kỷ cương, cũng như các cam kết

     - 100% các đc CBGVNV không vi phạm luật an toàn giao thông đường bộ, nếu vi phạm sẽ trừ vào điểm thi đua cá nhân.

  * Giải pháp:

  - Tăng cường công tác kiểm tra bằng nhiều hình thức  

   - Xây dựng góp ý kiến thường xuyên đối với CBQL và giáo viên, nhân viên trong nhà trường

 2.4. Công tác xây dựng trường chuẩn

   Có kế hoạch tham mưu với UBND xã để có kế hoạch xây mới khu nhà hiệu bộ để có đủ điều kiện đăng ký trường chuẩn quốc gia mức đô I

   -Có kế hoạch quy hoạch sân chơi cho trẻ

3. Các công viêc khác:

    -  Kiểm điểm, đánh giá chất lượng công chức, viên chức năm 2016

    - Chuẩn bị mọi điều kiện đón kiểm tra chuyên ngành 4 năm

    - Hội giảng giáo viên giỏi – cô nuôi giỏi cấp cụm trường

   - Ký kết hợp đồng quy hoạch sân chơi  

   *  Để ổn định các hoạt động của nhà trường, đề nghị từng bộ phận, mỗi cá nhân chấn chỉnh lại nề nếp làm việc: Thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ đã được phân công, đúng thời gian đã qui định để hoàn thành công việc.

  Công việc tháng 12 khá nhiều nội dung, đề nghị các đc CBGVN tự sắp xếp thời gian để hoàn thành đúng kế hoạch đã triển khai.

III. Dự kiến lịch thực hiện

 

Tuần

Ngày

Nội dung công việc

Người thực hiện

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

1/12

- KTCM

- Chiều họp chi bộ

BGH-GV

Đảng viên  

2/12- 3/12

 - Dự lễ cắt băng khánh thành nhà tình nghĩa  

-         Tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng Đảng viên- công chức, viên chức  

-         Tham gia văn nghệ cùng phụ nữ các thôn tại chùa Bắc

- Các tổ sinh hoạt khối

 BGH- Đoàn TN- Giáo viên toàn trường   

4/12

- Họp chi bộ

- Họp hội đồng

 Đảng viên –Giáo viên toàn trường  

II

 

 

 

 

 

5/12-8/12

-         KT chuyên môn

 

Giáo viên – BGH –

9/12

 

Dự chuyên đề PTTC Tại Thụy Hà   

HT, Nguyệt , Êm, Mến   

 

 

 

 

 

 

 

III

12-13//12

Chuẩn bị mọi điều kiện cho kiểm tra chuyên ngành  

BGH

GV

14/12

- Đón đoàn kiểm tra   

BGH- Gv toàn trường

15-16/12

- đánh giá chất lượng nhóm lớp- cân đo

-  Các lớp nộp báo cáo tháng

 - Thu ăn tháng 12 Tầng II 

 BGH – GV , Ngà

 

IV

 

19/12- 24/12

Chuẩn bị mọi điều kiện cho hội giảng Gv giỏi- Cô nuôi giỏi cấp cụm trường  

- GV tham gia hội giảng

V

 26/12-31/12

-         Chuẩn bị mọi điều kiện cho hội giảng Gv giỏi- Cô nuôi giỏi cấp cụm trường 

- GV tham gia hội giảng

Đề nghị các đồng chí CBGVNV thực hiện nghiêm túc kế hoạch tháng 12/2016. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc gặp hiệu trưởng trao đổi trực tiếp để giải quyết.

                                               HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                   Vũ Thị Phin

 
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Trình.

Địa chỉ: Xã Thụy Trình - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác