Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Kế hoạch tháng 5 năm 2017

Tháng 05 là tháng kết thúc năm học, tháng có ngày Quốc tế lao động mùng 1/5, kỉ niệm 62 năm ngày chiến tháng Điện Biên Phủ, kỉ niệm 127 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh 19/5.Từ đặc điểm trên nhà trường yêu cầu CBGV – NV thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:


 

PHÒNG GD & ĐÀO TẠO TT

Trường MN Thuỵ Tân

 
 

 


Số: 09/GDMN

KH- công tác tháng 05/2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


 Thuỵ Tân, ngày 28  tháng 04  năm 2017 

KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM THÁNG 5 NĂM 2017

Kính gửiĐ/C CBGV trường Mầm non Thụy Thụy Tân

  I/  Đánh giá công tác tháng 4/2017

      1. Công tác số lượng, phổ cập

- Các nhóm lớp duy trì số lượng, đảm bảo tỉ lệ chuyên cần, làm tốt công tác huy động cháu nhà trẻ vào học. Mẫu giáo duy trì 100%, Nhà trẻ huy động được đạt 74/94 cháu vào học đạt 79% Tăng so với tháng trước 6 cháu = 9% MG vào học 155 cháu = 100%. Trong đó tăng 1cháu 5 tuổi chuyển về.

3. Công tác chất lượng

a. Chăm sóc, nuôi dưỡng:

- 100% lớp duy trì cháu ăn bán trú đạt tỷ lệ 100%; NT huy động 68 cháu ăn BT = 92%

- Các nhóm lớp đã phối hợp với gia đình quan tâm đến trẻ suy dinh dưỡng và trẻ mắc bệnh.

- Quản lý và chăm sóc trẻ tốt, có thái độ, tình cảm đối với trẻ, ân cần, chu đáo, không xâm phạm đến tinh thần và tính mạng của trẻ.

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, qua kt của BGH đánh giá việc thực hiện việc lưu mẫu thức ăn theo đúng quy định vệ sinh ATTP.

- UBND xã đã phun thuốc diệt côn trùng.

b. Hoạt động giáo dục:

       - Thực hiện nghiêm túc chương trình chăm sóc giáo dục trẻ.

       - Đã tổ chức chuyên đề tạo hình một số nhóm lớp. Xếp loại đ/c Nhung - tốt, đ/c thơm, Chi xếp khá....

      -  Thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ, tuyên truyền tới phụ huynh giữ vệ sinh phòng bệnh mùa hè cho trẻ.

      -  Các nhóm lớp duy trì số trẻ ăn bán trú, đảm bảo tốt vệ sinh ATTP tại bếp ăn và các nhóm lớp. Vệ sinh môi trường tương đối sạch sẽ. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.

      -  Thực hiện nghiêm túc chương trình, hoàn thiện hồ sơ của cô, của trẻ theo quy định. Chất lượng chuyên môn qua đánh giá kiểm tra tương đối tốt

      - Tổ chức đánh giá chất lượng nhóm lớp, đánh giá trẻ, đánh giá chuẩn hiệu trưởng, PHT, chuẩn giáo viên mầm non, đánh giá thi đua trường theo quy định.

      * Tồn tại :

      -  Chất lượng hồ sơ sổ sách một số giáo viên còn hạn chế ( Xây dựng kế hoạch, còn chung chung)

      - Sự kết hợp giữa cô chính với cô phụ chưa rõ nét, Nghệ thuật giảng dạy, sử lý tình huống chưa khéo, ít sáng tạo.

     -  Việc thực hiện chuyên đề PTN N : Đọc chuyện cho trẻ nghe hàng ngày ở một số nhóm lớp chưa thường xuyên

       c. Đánh giá chuẩn HT- PHT - Giáo viên 

 - Một số gv chưa đọc kỹ hướng dẫn cho nên bản tự đánh giá chưa chuẩn. Xếp loại có đ/c tự nhận xếp loại xuất sắc, khi BGH nhận xét xl khá.

- XL khá có đ/c Chi, Huyên, Ngọt, Liềng, còn lại xếp loại tốt.( Liên quan kiến thức và kĩ năng sư phạm)

       - HT – 2 PHT xếp loại xuất sắc -  Gv xếp loại  tốt 10; khá 4.

6. Một số việc khác:

- Đánh giá chất lượng nhóm lớp: MG 5 lớp: tốt 5; NT 3 nhóm 2 tốt 1 khá.

       -  Đánh giá thi đua trường xếp loại xuất sắc.

* Một số tồn tại :

       - Công tác huy động nhà trẻ ăn bán trú chưa cao

            * Xếp loại CBGV : Tổng số 21. Xếp loại tốt 19 đ/c, loại khá 2 đ/c Huyên Hằng( con ốm)

               II. Công tác trọng tâm tháng 5/2017

Tháng 05 là tháng kết thúc năm học, tháng có ngày Quốc tế lao động mùng 1/5, kỉ niệm 62 năm ngày chiến tháng Điện Biên Phủ, kỉ niệm 127 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh 19/5.Từ đặc điểm trên nhà trường yêu cầu CBGV – NV thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

    1. Tổ chức tốt các hoạt động thi đua chào mừng các ngày lễ lớn.  

      100% CBGVNV và học sinh có tinh thần, ý thức lao động, lòng kính yêu Bác Hồ,đồng thời làm tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

      - Thực hiện sôi nổi các hoạt động tuyên truyền để toàn xã hội cùng chung sứ chăm lo cho thể hệ trẻ.Đảm bảo quyền trẻ em theo công ước Quốc tế. Coi việc thực hiện pháp lệnh và chăm sóc bảo vệ thiếu niên, nhi đồng là trách nhiệm của toàn xã hội.

      - Nhà trường phát động phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt ” đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn.

      - Quan tâm các hoạt động bề nổi, nâng cao chất lượng toàn diện, chất lượng các chuyên đề trọng tâm( PT ngôn ngữ, PT vận động) triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

     - Thực hiện tốt chỉ chị 04, 06 của UBND tỉnh về thực hiện giải tỏa hành lang giao thông. Thực hiện nghiêm túc việc duy trì VSMT trường học và sử lý rác thải  hàng tuần( Chủ nhật)

- CBGVNV quan tâm tới trang phục khi đến trường lớp ( Không mặc quần ngủ, quần lửng khi ở trường lớp, không mặc váy )

    2. Công tác số lượng phổ cập

a. Công tác huy động số lượng

-  Duy trì sĩ số hiện có, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần.

- Tiếp tục tập trung làm tốt công tác huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ vào học        

        b. Công tác phổ cập:

      - Đ/c PHTCM hoàn thành hồ sơ phổ cập, Riêng 5 T lập 2 bộ, gửi về phòng 1 bộ, 01 bộ lưu tại trường

      Cập nhật dữ liệu phần mềm trực tuyến về công tác phổ cập, rà soát tổng số cháu trong độ tuổi vào học đặc biệt trẻ 5 tuổi chuẩn bị vào lớp 1.

    3. Chất lượng

       a/ Chăm sóc nuôi dưỡng.

     - Thực hiện nghiêm túc công văn số 213/GDĐT ngày 25 tháng 4 năm 2017 V/V phòng chống bệnh truyền nhiễm trong trường học. Nghiêm túc thực hiện VSATTP

    -  Thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ, phối hợp chặt chẽ với trạm y tế

xã, địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh giữ vệ sinh cho trẻ, vệ sinh trường lớp, theo dõi các dịch bệnh mùa hè.

   - Duy trì trẻ MG vào học, tích cực huy động cháu nhà trẻ  12-24 tháng vào học ăn bán trú đạt tỉ lệ 100%

    - 100% CBGVNV thực hiện nghiêm túc thời gian biểu, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cô và trẻ, quản lý chặt về số lượng, tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp tốt với phụ huynh trong trong công tác đón trả trẻ,

     - Thực hiện nuôi ăn bán trú theo đúng qui trình( BGH giám sát chặt chẽ số lượng phiếu ăn, chất lượng bữa ăn, phải đảm bảo đủ nhu cầu tối thiểu, trẻ ăn đúng khẩu phần, công khai tài chính kịp thời tới cha mẹ học sinh)

-  Thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân trẻ. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ngộ độc do ăn uống tại trường lớp,

- Tuyệt đối chăm sóc cháu tốt, có trách nhiệm, tình thương coi học sinh như con ruột mình, không đe dọa ảnh hưởng tinh thần trẻ, không có bạo lực học đường, không nhốt trẻ, không cho trẻ xem ti vi nhiều, quan tâm trẻ khi đi vs...

       b. Chất lượng giáo dục.

      - Thực hiện nghiêm túc chương trình CSGD trẻ, nghiêm cấm tình trạng cắt xén chương trình. PGD và BGH nhà trường tăng cường công tác KT thi đua, kiểm tra đột xuất các nhóm lớp, đ/c PHT CM kiểm tra kĩ hồ sơ – giáo án, kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục nuôi dưỡng.

     - Trường tiếp tục tổ chức chuyên đề Phát triển ngôn ngữ.

     - Tiếp tục duy trì và tổ chức có hiệu quả chuyên đề : Phát triển ngôn ngữ (Duy trì tốt việc đọc chuyện cho trẻ nghe ít nhất 30 phút/ngày)

     - Tiếp tục đầu tư xây dựng cảnh quan môi trường trong và ngoài lớp đảm bảo rõ chủ đề, hấp dẫn, thân thiện.

    - Tổ chức tốt các hoạt động trải nghiệm hướng tới xây dựng trường Mn lấy trẻ làm trung tâm.nâng cao chất lượng chuyên đề  PT vận động cho trẻ.

     4. Tổng kết năm học

         a. Bình xét thi đua: Nhà trường sẽ căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học để đánh giá nghiêm túc, thẳng thắn, khách quan kết quả đã làm được, chưa làm được, làm rõ nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm. So sánh kết quả đã đạt được với đầu năm, với kế hoạch. Đặc biệt làm rõ, động viên biểu dương và bình bầu danh hiệu thi đua xứng đáng cho những cá nhân làm tốt có thành tích đóng góp cho nhà trường,đồng thời làm rõ những CBGVNV làm chưa tốt.

          Mỗi CBGV căn cứ vào nhiệm vụ được phân công tự viết bản kiểm điểm đánh giá trên tất cả các mặt, làm rõ những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, tự đánh giá xếp loại theo 4 mức: Hoàn thành XSNV - Hoàn thành tốt NV, hoàn thành NV – Không hoàn thành NV, sau đó các tổ chuyên môn tham gia ý kiến tổng hợp và xếp loại theo 4 loại: Tốt, khá, trung bình, yếu.

         Công khai công tác thi đua và tài chính theo quy định ( Yêu cầu đ/c Hà tổng hợp tài chính các khoản thu theo năm học công khai trước CBGV)

        b. Tổng kết năm học

          + Thời gian tổng kết 2 ngày

* Ngày thứ nhất : Tổng kết Tổ chuyên môn : Từng tổ bố trí thời gian tiến hành kiểm điểm cá nhân, tổng kết tổ và bình bầu Thi đua. Các tổ chuyên môn, ban thi đua tổng hợp thống nhất các danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân. ( Không xét thi đua với cá nhân vi phạm, không cho học sinh nghỉ để tổ chức bình bầu thi đua.Bản tự kiểm điểm cá nhân cuối năm học lưu vào hồ sơ cá nhân)

         + Yêu cầu: Đánh giá đúng, công bằng, công khai, dân chủ, khách quan.

         + Danh sách đề nghị các danh hiệu thi đua của trường có đủ các chữ ký của thư ký, hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn.

         + Toàn trường bỏ phiếu tín nhiệm các danh hiệu thi đua cá nhân, Hiêụ trưởng công khai số phiếu tín nhiệm và danh hiệu thi đua từng cá nhân cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường biết trước khi gửi về phòng giáo dục.

Phương pháp làm: Bỏ phiếu kín (không cần ghi tên vào phiếu), không cá nhân, mất đoàn kết nội bộ, coi việc lấy ý kiến đánh giá của tập thể CBGVNV là giúp việc đánh giá, đề nghị xếp loại các danh hiệu thi đua đảm bảo công bằng,chính xác, dân chủ, công khai.

           Ngày thứ 2 : Tổng kết toàn trường

        -  Sáng : Nhà trường quyết toán ngân sách công khai và thông báo kết quả thi đua

        -  Chiều : Thông qua 2 báo cáo: Tổng kết năm học 2016 - 2017, báo cáo tổng kết của công đoàn trường). 

        Mời lãnh đạo địa phương, ban ngành, đoàn thể, hội phụ huynh học sinh về dự.

       5. Công tác kiểm tra thi đua, khen thưởng:  

       -  PGD tiếp tục kiểm tra thi đua các trường.

       -   CBGV hoàn thiện hồ sơ thi đua ( Sẽ hướng dẫn sau)

       6. Một số công tác khác

       a/ Bàn giao học sinh 5 tuổi lên trường Tiểu học

        - Trường MN và trường tiểu học thống nhất kế hoạch, chương trình bàn giao h/s 5 tuổi và bàn giao vào ngày 1/6/2017

- Yêu cầu đ/c PHTCM và gv lớp 5 tuổi rà soát học sinh 5 tuổi, danh sách học sinh phải chính xác đến từng học sinh đúng với giấy khai sinh gốc. Ghi rõ số chuyển đi đâu, ở đâu chuyển đến, thời gian nào vào học mầm non

- Trường lập danh sách h/s 5 tuổi có chữ ký của gv dạy 5 tuổi và HT của 2 trường. ( Giáo viên 5 tuổi lập 2 bản). Trường lập 2 bản tổng hợp ( 2 bản theo số lượng phổ cập, 2 bản theo số lượng thực tế vào học).

        -  Ngày bàn giao: Tổ chức các tiết mục văn nghệ của cô giáo, học sinh mầm non và cô giáo tiểu học tạo không khí vui nhộn, hấp dẫn để gây ấn tượng, sôi nổi trong ngày đầu tiên trẻ đến trường Tiểu học. ( Các lớp 5 tuổi rèn các tiết mục văn nghệ và chuyển tên bài hát cho đ/c Nguyên)

        b/ Tổ chức Kiểm kê tài sảnXD kế hoạch phòng chống lụt bão, bảo vệ tài sản CSVC, trang thiết bị trường, nhóm lớp an toàn

        Đ/c Hà, Phương kiểm kê tài sản của trường, của từng nhóm lớp, tập hợp chính xác số liệu còn, hỏng. Đảm bảo đủ hồ sơ, số lượng bàn giao, ký nhận thống nhất rõ ràng.

        Thành lập ban phòng chống bão lụt của trường và xây dựng kế hoạch phòng chống bão để chủ động hạn chế những hậu quả do bão lũ gây ra.

        c/ Công tác họp phụ huynh và tổ chức hoạt động dạy hè

        - Trường họp công khai các khoản thu chi của trẻ với ban thường trực phụ huynh một cách cặn kẽ trước khi họp phụ huynh toàn trường.

         Các nhóm lớp tổ chức họp phụ huynh:

        -  Chuẩn bị cho công tác bàn giao học sinh 5 tuổi lên trường tiểu học ( Đối với lớp 5 tuổi)

        -  Báo cáo công khai các khoản đóng góp thu chi, trả đồ dùng tư trang cá nhân của h/s do cha mẹ đóng góp ( Các khoản của trường, của nhóm lớp thu thêm ), Thanh toán trả tiền gạo ăn theo số phiếu. Không chuyển sang học hè.

        * Công tác dạy hè:

Mục tiêu: - Chỉ đạo các lớp tổ chức dạy hè để tạo điều kiện cho phụ huynh thu hoạch mùa, tạo việc làm và thu nhập cho giáo viên, ổn định và duy trì nề nếp học hè.

Nội dung : Tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, hoạt động vui chơi, ôn luyện chương trình năm học cũ, tăng cường đọc truyện cho trẻ nghe, tổ chức các hoạt động ngoài trời.( Nghiêm cấm dạy trước chương trình ở các độ tuổi) (GV Phải xây dựng kế hoạch dạy hè cụ thể theo lịch)

Yêu cầu:  BGH( PHTCM) xây dựng kế hoạch cụ thể trên chương trình khung của nhà trường và thời gian biểu đã thống nhất. Từng CBGV xây dựng kế hoạch dạy cho bản thân ở từng tiết, từng buổi học một cách cụ thể ( Không dạy trước chương trình)

Không ép phụ huynh cho con học, chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất để đảm bảo an toàn cho trẻ, có tổ chức quản lý chỉ đạo của nhà trường, tổ chức dạy và chăm sóc trẻ chu đáo, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, thể chất, tinh thần trẻ.

  - Thời gian học cả 3 tháng hè (cho học sinh nghỉ vài ngày đầu tháng 8 để gv làm công tác điều tra trẻ, vệ sinh lao động trang trí lớp)

  - Thống nhất: mức thu, chi các khoản, thời gian dạy giữa hội đồng nhà trường và phụ huynh. Kinh phí thu điều hành giữa các bộ phận nuôi và dạy, chế độ cho CBQL, kinh phí thu học sinh tính theo số ngày học, mức thu theo quy định hướng dẫn hiện hành ( QĐ 2814 của UBND Tỉnh)

 Quy trình: - Phụ huynh học sinh có nhu cầu thì tự nguyện làm đơn

- Giáo viên viết đơn xin dạy hè gửi BGH xét duyệt.

         - Nhà trường làm tờ trình,được sự đồng ý của địa phương và lãnh đạo phòng giáo dục ( 2 tờ trình:  phòng 1, trường 1 bản) Khi có phê duyệt của UBND xã và PGD mới được tổ chức dạy.

        d/ Công tác khác :

        Nhà trường sẽ có kế hoạch tham mưu với lãnh đạo địa phương xây dựng, tu sửa và mua sắm cơ sở vật chất trang thiết bị trong hè.

 

Lịch tháng 5 – 2017

Ngày

Nội dung

01 – 02/5

Nghỉ lễ.

03

Bán phiếu ăn

05/5

Chuyên đề PTVĐ : Sân chơi tý hon ( Thược, Nguyên, Loan, Chinh, MN T8)

04-15

BGH - Phòng gd kiểm tra thi đua

08 - 12

 Các tổ, bình xét các danh hiệu thi đua.

09

Chiều Họp ban đại diện phụ huynh

10

Chiều họp phụ huynh, phụ huynh viết đơn xin học hè

16

Trường MN gặp Tiểu học thống nhất về công tác bàn giao HS 5 tuổi( Đ/c Nguyên)

18/5

Các lớp nộp báo cáo tháng, Danh sách HS 5 tuổi, Giấy khai sinh

19/5

Sáng nộp báo cáo tháng phòng.

22/5

Kiểm kê tài sản, tài chính thu chi

23/5

GV nộp đơn xin học hè của PH, của GV

26/5

Nộp hồ sơ dạy hè về phòng GD

27/5

Nhà trường và ban thi đua bình xét thi đua

29/5

Tổng kết năm học.

30/5

CBGV nộp hồ sơ thi đua về trường

1/6

Bàn giao học sinh 5 tuổi lên tiểu học

2/6

Trường nộp hồ sơ thi đua về phòng

 

  Căn cứ vào kế hoạch trên, BGH yêu cầu CBGVNV triển khai và thực hiện đầy đủ nghiêm túc công việc tháng 5-2017. Trong quá trình thực hiện có điều gì vướng mắc báo cáo về BGH cùng giải quyết./.

                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                     Vũ Thị Thược

                                                                                        

 
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Tân.

Địa chỉ: Xã Thụy Tân - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác