Giới thiệu trường Giới thiệu trường

Trường Mầm non Thụy Sơn 

I./QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN Trường Mầm non Thụy Sơn được thành lập từ năm 1960, là một xã nằm xa trung tâm huyện Thái Thụy, cuộc sống của người dân chủ yếu là nghê nông nghiệp.

Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Liên kết website Liên kết website
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Kế hochj công tác tháng 4/2015 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG MN THỤY SƠN Số: 09 /Tr MN Công tác tháng 4/2015 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thuy Sơn, ngày 02 tháng 4 năm 2015

 

Ke hoạch công tác tháng 3/2015  

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG MẦM NON THỤY SƠN Số: 08/TrMN Kế hoạch công tác tháng 3/2015 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thụy Sơn , ngày 02 tháng 3 năm 2015

HỘI THI LÀM ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI TỰ TẠO VÀ PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG CẤP TRƯỜNG TRƯỜNG MẦM NON THỤY SƠN NĂM HỌC 2014 - 2015  

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 nhằm nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non giúp trẻ phát triển các tố chất vận động nhanh, mạnh, khéo léo, bền và dẻo dai, góp phần nâng cao tầm vóc và thể lực của trẻ em và phát huy sự chủ động sáng tạo của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu giáo dục phát triển thể chất cho trẻ đồng thời lựa chọn các nhóm và cá nhân tham gia dự thi làm" Đồ dùng dạy học sáng tạo và đồ chơi phát triển vận động " cấp cụm nghành học mầm non trong tháng sắp tới. Trường Mầm non xã Thụy Sơn đã tổ chức thành công hội thi làm đồ dùng dạy học sáng tạo và phát triển vận động cấp trường.

Ke hoach cong tac thang 2/2015  

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG MẦM NON THỤY SƠN Số: 07/TrMN Kế hoạch công tác tháng 2/2015 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thụy Sơn, ngày 02 tháng 02 năm 2015

Bao cao so ket hoc ky I nam hoc 2014 - 2015  

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN THỤY SƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 01/2015/BC- TMN

Ke hoach cong tac thang 1/2015  

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG MẦM NON THỤY SƠN Số: 06/TrMN Kế hoạch công tác tháng 1/2015 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thụy Sơn , ngày 01 tháng 1 năm 2015

Ke hoach cong tac thang 12/2014  

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG MN THỤY SƠN Số: 05/TrMN V/v Hướng dẫn công tác tháng12/2014 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thụy Sơn , ngày 02 tháng 12 năm 2014 Kính gửi: Đ/c CBGV-NV trường mầm non Thụy Sơn

Kế hoạch công tác tháng 11/2014  

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG MN THỤY SƠN Số: 04/TrMN V/v Hướng dẫn công tác tháng11/2014 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thụy Sơn , ngày 31 tháng 10 năm 2014

Chung tay- góp sức xây dựng nghĩa trang 21/10.  

CHUNG TAY- GÓP SỨC XÂY DỰNG NGHĨA TRANG 21 THÁNG 10.

Chung tay- góp sức xây dựng nghĩa trang 21/10.  

CHUNG TAY- GÓP SỨC XÂY DỰNG NGHĨA TRANG 21 THÁNG 10.


Các trang: 1  2  3  4  
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Mầm non Thụy Sơn

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung Comment, Ban giám hiệu nhà trường sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác