Giới thiệu trường Giới thiệu trường

Trường Mầm non Thụy Sơn 

I./QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN Trường Mầm non Thụy Sơn được thành lập từ năm 1960, là một xã nằm xa trung tâm huyện Thái Thụy, cuộc sống của người dân chủ yếu là nghê nông nghiệp.

Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Liên kết website Liên kết website
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Các cam kết năm học 2017-2018

Các cam kết năm học 2017-2018


 BẢN CAM KẾT

THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG

VÀ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA

 

Kính gửi: Phòng GD&ĐT huyện Thái Thụy

Năm học 2017 - 2018 toàn ngành tiếp tục thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức và sáng tạo”, thực hiện phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Gắn liền với các cuộc vận động này là cam kết đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho trẻ, cùng với đó là cam kết không sinh con thứ 3, cam kết không vi phạm an toàn giao thông đường bộ... 100% CBGV-NV nhà trường nhất trí cao với phong trào GD&ĐT trong việc ký cam kết để thực hiện các nội dung này.

Với tinh thần đó, toàn thể CBGV - NV trường MN Thụy Sơn xin thể hiện quyết tâm của mình và cam kết thực hiện các nội dung cụ thể sau:

1. Cam kết thực hiện tốt các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cam kết “Không vi phạm luật an toàn giao thông”...

2. Cam kết không vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình (Không sinh con thứ 3). 100% CBGV-NV trong độ tuổi sinh đẻ trong nhà trường đều có cam kết không sinh con thứ 3.

3. Cam kết đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho trẻ.

- 100% CBGV- NV nhà trường đều có cam kết đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho trẻ, có ý thức trách nhiệm cao trước công việc được giao, quan tâm chăm sóc trẻ tận tình, chu đáo.

- Thường xuyên kiểm tra các thiết bị đồ dùng ăn nghỉ, kiểm tra đồ dùng đồ chơi trên lớp... Loại bỏ những trang thiết bị và đồ dùng hư hỏng để không để không xảy ra mất an toàn cho trẻ.

Trên đây là cam kết của trường Mầm non Thụy Sơn trong năm học 2017 - 2018 về các cuộc vận động và các phong trào thi đua do ngành phát động. Tập thể CBGV - NV nhà trường xin chịu trách nhiệm trước cấp trên về những cam kết của mình.

 

THAY MẶT BCHCĐ

THAY MẶT NHÀ TRƯỜNG

 

               Nguyễn Thị Hương                               Đặng Thị Thu Hường

DANH SÁCH CBGV - NV

TRƯỜNG MẦM NON THỤY SƠN

KHÔNG SINH CON THỨ 3 TRỞ LÊN

 

stt

Hä vµ tªn gi¸o viªn

Chức vụ

Ký tªn

1

Đặng Thị Thu Hường

Hiệu trưởng

 

2

NguyÔn ThÞ ChiÕn

Phó HT ND

 

3

Khóc ThÞ H»ng

Phó HT CM

 

4

§ç ThÞ Thu Hµ

KT

 

5

§Æng ThÞ BÝch

TT MG

 

6

Bïi ThÞ LuyÕn

GV5T

 

7

NguyÔn ThÞ H­ồng

GV3T

 

8

NguyÔn ThÞ Th¸i

GV 5T

 

9

Ng« ThÞ Thư­¬ng

GV 5T

 

10

NguyÔn ThÞ Minh HuÖ

GV 5T

 

11

NguyÔn ThÞ V©n KiÒu

GV 4T

 

12

NguyÔn ThÞ Dư­¬ng

GV 4T

 

13

Ng« ThÞ Thư­

GV 5T

 

14

Khóc ThÞ Xu©n

GV 4T

 

15

NguyÔn ThÞ Sen

GV 3T

 

16

Bïi ThÞ HuyÒn

GV 4T

 

17

NguyÔn ThÞ Nghiªn

GV 5T

 

18

NguyÔn ThÞ H­ư¬ng

GV 5T

 

19

Khóc ThÞ Thñy

GV NT

 

20

Lª ThÞ Ngäc

GVNT

 

21

T¹ ThÞ HuyÒn

GVMG

 

22

Ph¹m ThÞ  Loan

GVNT

 

23

§Æng ThÞ Hư­¬ng

GVMG

 

24

§Æng ThÞ Lan

GVMG

 

25

Lª Thu H­ưêng

GVMG

 

26

TrÇn ThÞ Xim

GVNT

 

27

Khóc ThÞ Råi

GVNT

 

28

NguyÔnThÞ Thi

GVMG

 

29

§ç ThÞ MiÕn

GVMG

 

30

Ng« ThÞ §Ëm

GVMG

 

31

§Æng ThÞ HuyÒn

GVMG

 

32

Đoàn Th Thoa

GVNT

 

33

Đỗ Thùy Liên

GVMG

 

34

Mai Th Thùy Linh

GVNT

 

35

Đỗ Th Hoa

GVNT

 

36

Đặng Th Vân Anh

GVMG

 

37

Phạm Thị Hoa

GVNT

 

 

 

           DANH SÁCH CBGV - NV TRƯỜNG MẦM NON THỤY SƠN

CAM KẾT KHÔNG VI PHẠM ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO

AN TOÀN TUYỆT ĐỐI TÍNH MẠNG CHO TRẺ

KHÔNG VI PHẠM LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

VÀ CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG KHÁC

stt

Hä vµ tªn gi¸o viªn

Chức vụ

Ký tªn

1

Đặng Thị Thu Hường

Hiệu trưởng

 

2

NguyÔn ThÞ ChiÕn

Phó HT ND

 

3

Khóc ThÞ H»ng

Phó HT CM

 

4

§ç ThÞ Thu Hµ

KT

 

5

§Æng ThÞ BÝch

TT MG

 

6

Bïi ThÞ LuyÕn

GV5T

 

7

NguyÔn ThÞ H­ồng

GV3T

 

8

NguyÔn ThÞ Th¸i

GV 5T

 

9

Ng« ThÞ Thư­¬ng

GV 5T

 

10

NguyÔn ThÞ Minh HuÖ

GV 5T

 

11

NguyÔn ThÞ V©n KiÒu

GV 4T

 

12

NguyÔn ThÞ Dư­¬ng

GV 4T

 

13

Ng« ThÞ Thư­

GV 5T

 

14

Khóc ThÞ Xu©n

GV 4T

 

15

NguyÔn ThÞ Sen

GV 3T

 

16

Bïi ThÞ HuyÒn

GV 4T

 

17

NguyÔn ThÞ Nghiªn

GV 5T

 

18

NguyÔn ThÞ H­ư¬ng

GV 5T

 

19

Khóc ThÞ Thñy

GV NT

 

20

Lª ThÞ Ngäc

GVNT

 

21

T¹ ThÞ HuyÒn

GVMG

 

22

Ph¹m ThÞ  Loan

GVNT

 

23

§Æng ThÞ Hư­¬ng

GVMG

 

24

§Æng ThÞ Lan

GVMG

 

25

Lª Thu H­ưêng

GVMG

 

26

TrÇn ThÞ Xim

GVNT

 

27

Khóc ThÞ Råi

GVNT

 

28

NguyÔnThÞ Thi

GVMG

 

29

§ç ThÞ MiÕn

GVMG

 

30

Ng« ThÞ §Ëm

GVMG

 

31

§Æng ThÞ HuyÒn

GVMG

 

32

Đoàn Th Thoa

GVNT

 

33

Đỗ Thùy Liên

GVMG

 

34

Mai Th Thùy Linh

GVNT

 

35

Đỗ Th Hoa

GVNT

 

36

Đặng Th Vân Anh

GVMG

 

37

Lê Thị Hoa

GVNT

 

38

Nguyễn Thị Xiết

NV ND

 

39

Phạm Thị Xô

NVND

 

40

Nguyễn Thị Út

NVND

 

41

Bùi Thị Hằng

NVND

 

42

Lê Thị Bấc

NVND

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD- ĐT THÁI THỤY

TRƯỜNG MN THỤY SƠN

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

    Thụy Sơn, ngày 20 tháng 09 năm 2017

 

BẢN CAM KẾT

Thực hiện nghiêm túc PL16, NĐ 36/CP của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo và pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ

 

Kính gửi: Phòng giáo dục và Đào tạo Thái Thụy

 

Tên tôi là: Đặng Thị Thu Hường

Chức vụ: Hiệu trưởng trường Mầm non Thụy Sơn

                                                  

            Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy - UBND tỉnh và huyện ủy - UBND huyện Thái Thụy về việc tiếp tục tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc PL16, Nghị định 36/CP của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo và pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ; đảm bảo an toàn PCCC, giữ gìn ANTT ở trường học, địa phương. Thay mặt CBGV và học sinh trường, tôi cam kết với Trưởng phòng Giáo dục thực hiện nghiêm túc những điều dưới đây:

            1. Chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện tốt các công tác tuyên truyền, ký cam kết phát động phong trào toàn dân không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; không đốt pháo và thả đèn trời. tự giác giao nộp các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ còn đang tàng trữ, cất giấu nơi cư trú.

            2. Huy động các ban ngành đoàn thể, các khu dân cư và thôn vào cuộc, có kế hoạch và chương trình hành động cụ thể. Chủ động tham gia phát hiện, tố giác các trường hợp vi phạm PL 16, NĐ 36/CP, vi phạm về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tích cực kiểm tra phát hiện theo quy ước của địa phương để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

            3. Tập trung chỉ đạo làm tốt các mặt công tác bảo vệ ANTT trên địa bàn, không để xảy ra cháy, nổ, phòng ngừa tai nạn và thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Kiên quyết xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với các tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn quản lý, phụ trách.

            4. Nếu không ngăn chặn được vi phạm, để tình hình ANTT phức tạp xảy ra tại nhà trường thì tôi xin chịu hình thức xử lý trách nhiệm liên đới trước Phòng GD&ĐT theo quy định của tổ chức và cấp trên.

                Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nội dung cam kết trên./.

                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                 Đặng Thị Thu Hường

 

PHÒNG GD- ĐT THÁI THỤY

TRƯỜNG MN THỤY SƠN

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thụy Sơn, ngày 20 tháng 9 năm 2017

 

BẢN CAM KẾT

Thực hiện nghiêm túc PL16, NĐ 36/CP của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo và pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ

 

Kính gửi: Phòng giáo dục và Đào tạo Thái Thụy

 

Tên tôi là: Nguyễn Thị Hương

Chức vụ: Chủ tịch CĐ trường Mầm non Thụy Sơn

                                                  

            Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy - UBND tỉnh và huyện ủy - UBND huyện Thái Thụy về việc tiếp tục tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc PL16, Nghị định 36/CP của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo và pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ; đảm bảo an toàn PCCC, giữ gìn ANTT ở trường học, địa phương. Thay mặt CBGV và học sinh trường, tôi cam kết với Trưởng phòng Giáo dục thực hiện nghiêm túc những điều dưới đây:

            1. Chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện tốt các công tác tuyên truyền, ký cam kết phát động phong trào toàn dân không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; không đốt pháo và thả đèn trời. tự giác giao nộp các loại pháo, vũ khí, vật liệu nổ còn đang tàng trữ, cất giấu nơi cư trú.

            2. Huy động các ban ngành đoàn thể, các khu dân cư và thôn vào cuộc, có kế hoạch và chương trình hành động cụ thể. Chủ động tham gia phát hiện, tố giác các trường hợp vi phạm PL 16, NĐ 36/CP, vi phạm về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tích cực kiểm tra phát hiện theo quy ước của địa phương để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

            3. Tập trung chỉ đạo làm tốt các mặt công tác bảo vệ ANTT trên địa bàn, không để xảy ra cháy, nổ, phòng ngừa tai nạn và thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Kiên quyết xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với các tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm về pháo, vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn quản lý, phụ trách.

            4. Nếu không ngăn chặn được vi phạm, để tình hình ANTT phức tạp xảy ra tại nhà trường thì tôi xin chịu hình thức xử lý trách nhiệm liên đới trước Phòng GD&ĐT theo quy định của tổ chức và cấp trên.

                Tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các nội dung cam kết trên./.

                                                                                                                                T/CĐNT

 

                                                                                                         Nguyễn Thị Hương

                                                                                                                                   

DANH SÁCH CBGV - TRƯỜNG MN THỤY SƠN

CAM KẾT THỰC HIỆN NGHIÊM CHỈNH PL 16, NGHỊ ĐỊNH 36/CP

 

stt

Hä vµ tªn gi¸o viªn

Chức vụ

Ký tªn

1

Đặng Thị Thu Hường

Hiệu trưởng

 

2

NguyÔn ThÞ ChiÕn

Phó HT ND

 

3

Khóc ThÞ H»ng

Phó HT CM

 

4

§ç ThÞ Thu Hµ

KT

 

5

§Æng ThÞ BÝch

TT MG

 

6

Bïi ThÞ LuyÕn

GV5T

 

7

NguyÔn ThÞ H­ồng

GV3T

 

8

NguyÔn ThÞ Th¸i

GV 5T

 

9

Ng« ThÞ Thư­¬ng

GV 5T

 

10

NguyÔn ThÞ Minh HuÖ

GV 5T

 

11

NguyÔn ThÞ V©n KiÒu

GV 4T

 

12

NguyÔn ThÞ Dư­¬ng

GV 4T

 

13

Ng« ThÞ Thư­

GV 5T

 

14

Khóc ThÞ Xu©n

GV 4T

 

15

NguyÔn ThÞ Sen

GV 3T

 

16

Bïi ThÞ HuyÒn

GV 4T

 

17

NguyÔn ThÞ Nghiªn

GV 5T

 

18

NguyÔn ThÞ H­ư¬ng

GV 5T

 

19

Khóc ThÞ Thñy

GV NT

 

20

Lª ThÞ Ngäc

GVNT

 

21

T¹ ThÞ HuyÒn

GVMG

 

22

Ph¹m ThÞ  Loan

GVNT

 

23

§Æng ThÞ Hư­¬ng

GVMG

 

24

§Æng ThÞ Lan

GVMG

 

25

Lª Thu H­ưêng

GVMG

 

26

TrÇn ThÞ Xim

GVNT

 

27

Khóc ThÞ Råi

GVNT

 

28

NguyÔnThÞ Thi

GVMG

 

29

§ç ThÞ MiÕn

GVMG

 

30

Ng« ThÞ §Ëm

GVMG

 

31

§Æng ThÞ HuyÒn

GVMG

 

32

Đoàn Th Thoa

GVNT

 

33

Đỗ Thùy Liên

GVMG

 

34

Mai Th Thùy Linh

GVNT

 

35

Đỗ Th Hoa

GVNT

 

36

Đặng Th Vân Anh

GVMG

 

37

Phạm Thị Hoa

GVNT

 

38

Nguyễn Thị Xiết

NV ND

 

39

Phạm Thị Xô

NVND

 

40

Nguyễn Thị Út

NVND

 

41

Bùi Thị Hằng

NVND

 

42

Bùi Thị Hằng

NVND

 

 

Chủ tịch công đoàn

  Hiệu trưởng

 

 

           Nguyễn Thị Hương                                    Đặng Thị Thu Hường

 
Ý kiến - đóng góp Ý kiến - đóng góp
Thông tin liên hệ:

Trường Mầm non Thụy Sơn

Xin để lại Email, Thông tin liên hệ sau phần nội dung Comment, Ban giám hiệu nhà trường sẽ trả lời bạn sớm nhất!

Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác