Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Dự thảo kế hoạch nhiêm vụ năm học 2013-2014


 
PHÒNG GD& ĐT THÁI THỤY
TRƯỜNG MN THỤY QUỲNH
 
Số :01/KH-MN
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Thụy Quỳnh,ngày15 tháng 9 năm 2013

 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
NĂM HỌC 2013- 2014
TRƯỜNG MẦM NON THỤY QUỲNH
 
PHẦN I :ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
        1.Thuận lợi
   - Được sự chỉ đạo giúp đỡ của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Thái Thụy, sự quan tâm của ĐU- HĐND –UBND xã và các ban ngành đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội tạo điều kiện tốt cho nhà trường trong việc thức hiện nhiệm vụ
   - Có cơ sở vật chất khang trang, đạt chuẩn Quốc gia           
   - Đội ngũ giáo viên trẻ, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng,yên tâm nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, đoàn kết có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác tích cực tự học tự rèn luyện để nâng cao trình độ.
 - Nhận thức của cha mẹ các cháu được nâng lên rõ rệt đặc biệt việc cho con em tới trường lớp được coi là việc làm cần thiết.
 -Chế độ đời sống của giáo viên và chính sách của nhà nước đã quan tâm hơn 100% CBGV được thực hiện trả lương theo thang bảng lương của nhà nước.
 - Công tác XHH giáo dục được thể hiện rõ sự phối kết hợp với các tổ chức và cá nhân.
 - Duy trì hoạt động của các tổ chức như : Chi bộ Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ. Cả 4 tổ chức đều đạt danh hiệu vững mạnh.
   2.Khó khăn :
   - Trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác CSGD trẻ còn hạn chế nhất là đồ chơi ngoài trời, bàn ghế, giá góc, máy tính…
   - Đội ngũ giáo viên số ít trình độ năng lực còn hạn chế, tiết dạy chưa đạt lết quả cao. Mặt khác 100% giáo  viên là nữ nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng gặp một số trở ngại nhất là khi trường có việc lớn.
   - Điều kiện kinh tế của người dân còn gặp nhiều khó khăn, nhận thức về cách chăm sóc, nuôi dạy trẻ của một số phụ huynh còn hạn chế.
   - Chế độ chính sách của giáo viên tuy đã được quan tâm song vẫn chưa đáp ứng được so với nhu cầu hiện tại, đời sống của chị em giáo viên vẫn còn quá khó khăn.
   - Số trẻ/ lớp quá đông, vượt quy định của điều lệ nên phần nào có ảnh hưởng đến chất lượng CSND trẻ
    PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP
   A.CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
   Căn cứ phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013- 2014 của Bộ GD&Đ, căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình, thực hiện hưỡng dẫn nhiệm vụ năm học 2013 -2014 của phòng GD &ĐT huyện Thái Thụy, căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường và địa phương
   B. NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU chung
       I. Nhiệm vụ
    - Năm học 2013 – 2014, tiÕp tôc thực hiện chiến lược phát triển giáo dục mầm non năm 2011-2015, triển khai thực hiện Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015, thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/03/2013 hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ hài hòa về thể chất, tình cảm, trí tuệ và thẩm mĩ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị tốt cho trẻ vào lớp 1.
     Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phát huy kết quả của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tập trung vào các nội dung: đảm bảo môi trường, trường, lớp xanh, sạch, đẹp, tuyệt đối an toàn, lành mạnh, với mối quan hệ ứng xử thân thiện giữa các thành viên trong nhà trường.
 - Tích cực huy độngvề số lượng, nâng cao chất lượng CSGD trẻ, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi
 - Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.
 - Thực hiện tốt các chế độ chính sách nhằm ổn định đời sống giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non ngoài biên chế.
 - Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phát huy ảnh hưởng của giáo dục mầm non đối với xã hội.Tiếp tục đẩy mạnh công tác tham mưu, XHH giáo dục, tạo điều kiện để các tổ chức, các nhân tích cực đóng góp trí tuệ, nhân lực, vật lực cho giáo dục mầm non
   - Tiếp tục “đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, xây dựng và duy trì nề nếp kỉ cương học đường ”.Tập trung thanh tra có chiều sâu các hoạt động thanh tra chuyên môn . Tăng cường công tác thanh tra nội bộ, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, chăm sóc giáo dục trẻ.
 - Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nội dung chương trình GDMN mới, tích cực đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng dạy học, nhằm đưa sự nghiệp giáo dục của xã Thụy Quỳnh phát triển bền vững,đáp ứng với yêu cầu đổi mới hiện nay .
   II . Mục tiêu
       Phấn đấu năm học 2013- 2014 trường xếp loại tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô và trẻ, giữ vững danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc, trường chuẩn Quốc gia mức độ 1
C. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ:
I. Công tác số lượng, phổ cập giáo dục
1. Mục tiêu :
Nhà trẻ : Phấn đấu huy động số cháu vào học NT đạt 221 cháu / tổng số 289 cháu điều tra đạt tỷ lệ 76,5 %.
Trong đó : Nhóm 25-36 T : 3 nhóm = 103 cháu
                  Nhóm 19 -24T :  3 nhóm= 105 cháu
                  Nhóm 13-18T :    1 nhóm = 13 cháu
* Mẫu giáo : Duy trì tốt số lượng vào học đạt 328 cháu / 328 cháu điều tra đạt tỷ lệ 100% .
Số cháu trên từng khối lớp cụ thể như sau:
              + Khối 3 tuổi : 3 Lớp = 107 cháu
              + Khối 4 tuổi : 2 Lớp = 101 cháu
              + Khối 5tuổi : 3 Lớp = 120 cháu
    - Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi
    2. Biện pháp :
   - Tham mưu với địa phương đầu tư ngân sách và làm tốt công tác XHH để mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ, thực hiện có chất lượng chương trình GDMN mới. Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học cho các lớp 5 tuổi
   - Chỉ đạo và giao trách nhiệm cho từng giáo viên phối kết hợp chặt chẽ với các ban ngành, đặc biệt với hội phụ nữ, y tế, hội cha mẹ học sinh làm tốt công tác điều tra trẻ trong độ tuổi, tránh tình trạng trùng lặp, bỏ sót hoặc sai thông tin cá nhân trẻ, giáo viên có danh sách điều tra, nhà trường có bộ hồ sơ phổ cập, theo dõi chặt chẽ biến động số lượng hàng tháng .
    - Yêu cầu giáo viên cam kết với nhà trường về số điều tra và thực hiện tốt chỉ tiêu giao .
       Cụ thể giáo viên điều tra:
   + Thôn Bái Kiện : Cô Danh, cô Thành, Cô Thanh Phương ( Cô Hải tổ trưởng)
   + Thôn Hoa Quận: Cô Phin, cô Tươi, cô Hoạt ( Cô Phin tổ trưởng)
   + Thôn Đông Đoài : Cô Gái, cô An, cô Vũ Hương, (Cô An tổ trưởng)
   +Thôn Kha Lý : Cô Vân, cô Lan, cô Chăm, cô Ngọc Hương, cô Hạnh, cô Đệ ( cô Chăm tổ trưởng)
  + Thôn Quỳnh Lý: Cô Gấm, cô Bình, cô Trang, (cô Gấm tổ trưởng)
  + Thôn Thọ Cách; cô Nhu, cô Ngà, cô Liễu, cô Nhị, cô Nhiên, (cô Ngà tổ trưởng)
   + Thôn Vân Am: Cô Kim, cô Nhương( cô Kim tổ trưởng)
  - Chỉ đạo đồng chí PHT phụ trách công tác số lượng phổ cập tổng hợp số lượng báo cáo cụ thể, chính xác về nhà trường.
  - Đầu tư kinh phí hỗ trợ cho công tác điều tra phổ cập
  - Giao kế hoạch số lượng cho từng giáo viên theo điều lệ trường mầm non, lấy đây là chỉ tiêu đánh giá  thi đua của năm học .
Cụ thể chỉ tiêu giao
 

STT
Họ và tên giáo viên
Lớp
Số điều tra
Chỉ tiêu giao
1
Phạm Thị Danh
Phạm Thị An
Nguyễn Thị Ngọc Bích
Vũ Thị Hương
25-36 tháng
60
 
 
60
2
Nguyễn Thị Lâm
Lâm Thị Gái
Lê Thị Đệ
NT số 2
113
90
3
Nguyễn Thị Bình
Nguyễn Thị Vân
Phạm Huyền Trang
13-24T
116
71
4
Phan Thị Gấm
Đào Thị Nhị
5 tuổi C
 
39
39
5
Đào Thị Lan
PhạmThị Thanh Phương
5 tuổi A
 
40
40
6
NguyễnThịNgọc Hương
Vũ Thị Kim
5 tuổi  B
 
41
41
7
Lê Thị Chăm
Lê Thị Thành
4 tuổi A
50
50
8
Phan Thị Hải
Đỗ Thị Liễu
4 tuổi B
51
51
9
Phan Thị Nhương
Nguyễn Thị Nhấm
3 tuổi A
38
38
10
Lê Thị Ngà
Nguyễn Thị Nhiên
3 tuổi  B
38
38
11
Nguyễn Thị Tươi
Phan Thị Huệ
3 tuổi C
31
31
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Quỳnh.

Địa chỉ: Xã Thụy Quỳnh - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác