Giới thiệu trường Giới thiệu trường

Giới thiệu trường và lãnh đạo trường 

Trường Mầm non Thụy Phong huyện Thái Thụy nằm trên địa bàn xã Thụy Phong. Đây là một xã thuần nông bắt đầu phát triển ngành nghề thủ công mây tre đan.

Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Ke hoach thang 12/2018 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG MẦM NON THỤY PHONG Số: 07/TrMN Kế hoạch công tác tháng 2/2018 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thụy Phong, ngày 1 tháng 02 năm 2018

 

Báo cáo sơ kết học kỳ I năm 2017-2018  

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MN THỤY PHONG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỐ : 05/BCSK-TrMN

Kế hoạch công tác tháng 1/2018  

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG MN THỤY PHONG Số: 06/TrMN Kế hoạch công tác tháng 1/2018 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thụy Phong , ngày 02 tháng 01 năm 2018

ke hoach cong tac thang 11/2017  

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG MN THỤY PHONG Số: 04/TrMN Kế hoạch công tác tháng 11/2017 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thụy Phong, ngày 3 tháng 11 năm 2017

Kế hoach công tác tháng 10/2017  

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG MN THỤY PHONG Số: 03/TrMN Kế hoạch công tác tháng 10/2017 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thụy Phong, ngày 30 tháng 9 năm 2017

Quy chế hoạt động trong nhà trường năm 2017-2018  

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THÁI THỤY TRƯỜNG MN THỤY PHONG ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Số 04/2017-QCHĐ CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Thụy Phong, ngày 21 tháng 9 năm 2017

Quy chế công khai trong trường học 2017-2018  

PHÒNG GD7ĐT THÁI THỤY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MẦM NON THỤY PHONG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /QĐ-QCCK Thụy Phong, ngày 21 tháng 9 năm 2017

Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018  

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY TRƯỜNG MN THỤY PHONG SỐ : 02/KHNVNH ******** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thụy Phong, ngày 10 tháng 9 năm 2017

ke hoach cong tac thang 9/2017  

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG MN THỤY PHONG Số: 02/TrMN Kế hoạch công tác tháng 9/2017 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thụy Phong , ngày 01 tháng 9 năm 2017

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016 - 2017  


Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Phong.

Địa chỉ: Xã Thụy Phong - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác