Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

KẾ HOẠCH THÁNG 9 - PGD


 

UBND HUYỆN THÁI THỤY

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 

 


Số: 247/GDMN

V/v Hướng dẫn công tác tháng 9/2013

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 


 Thái Thuỵ , ngày 29   tháng 8  năm 2013 

 

 

HƯỚNG DẪN

KẾ HOẠCH THÁNG 9-2013 CẤP HỌC MẦM NON

    

Kính gửi: Đ/c Hiệu trưởng các trường Mầm non trong huyện

Tháng 9 là tháng đầu năm học, tháng khai giảng năm học mới, tháng  kỉ niệm ngày Quốc khánh 2-9, Phòng giáo dục huyện Thái Thuỵ hướng dẫn các truờng Mầm non thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Công tác số lượng, phổ cập

- Các trường tiếp tục điều tra nắm chính xác sĩ số trong độ tuổi, quan tâm đến các cháu có hoàn cảnh khó khăn chưa đến trường.

- Tập trung cao ngay từ đầu năm học cho công tác huy động trẻ đến trường, nhất là với các xã có tỉ lệ huy động các năm trước còn thấp. Quan tâm giúp đỡ HS con gia đình chính sách, con gia đình khó khăn.

- 2 trường Thái Nguyên, Thái Hòa khảo sát các điều kiện, tiêu chuẩn phổ cập, sắp xếp nhóm, lớp; phân công sử dụng đội ngũ hợp lý, tích cực tham mưu với địa phương đẩy nhanh tốc độ xây dựng trường, ưu tiên cơ sở vật chất, giáo viên cho các lớp 5 tuổi để đạt phổ cập mẫu giáo 5 tuổi.

- Với nhóm trẻ gia đình, yêu cầu các trường tích cực tham mưu với Cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt việc quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn xã; nhà trường có trách nhiệm quản lý số lượng, chất lượng các nhóm trẻ gia đình.

2. Các trường tổ chức tốt khai giảng năm học mới

Các trường làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo địa phương, các ban ngành, đoàn thể của xã về ngày khai giảng.

Tổ chức khai giảng tập trung tại khu điểm MN trung tâm.

Thời gian tổ chức: Bắt đầu 7h30 sáng 5/9 (đại trà).

Tiếp tục củng cố cơ sở vật chất, cải tạo cảnh quan trường học. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng, có phông bạt, có phương án khi thời tiết xấu, chú ý chất lượng chương trình văn nghệ, nền nếp trẻ, làm tốt công tác tuyên truyền, công tác xã hội hoá.

Việc tổ chức khai giảng phải đảm bảo phần “Lễ” trang nghiêm, phần “Hội” vui tươi, thu hút trẻ đến trường, làm cho ngày khai giảng thực sự trở thành ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

3. Xây dựng tốt nền nếp ngay đầu năm học; xây dựng cảnh quan trường, lớp

+ Các trường chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt nền nếp các hoạt động trong nhà trường: học tập, vui chơi, ăn, ngủ, vệ sinh của trẻ; nền nếp giáo viên trong công tác quản lý trẻ, tránh giáo viên bỏ giờ, bỏ lớp làm việc riêng, nhất là những nhóm, lớp có 2 giáo viên/lớp trở lên gửi nhau để làm việc riêng.

+ Hoàn thành trang trí phòng học và các phòng chức năng, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Tham mưu với CMHS, đề xuất với các trường THCS trên địa bàn tổ chức cho HS lao động, vệ sinh giúp các trường MN cải tạo cảnh quan nhà trường.

+ Phân công chuyên môn hợp lý, phù hợp với năng lực và hoàn cảnh của giáo viên, tạo điều kiện cho giáo viên công tác tốt và đảm bảo đời sống, đảm bảo mỗi khối có giáo viên nòng cốt, ưu tiên giáo viên giỏi cho nhóm, lớp điểm của trường, ổn định các khối trưởng, tổ trưởng.

+ Chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc nền nếp soạn bài, làm hồ sơ sổ sách kịp thời, nền nếp sinh hoạt chuyên môn có chất lượng. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong trường.

+ Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học, triển khai nghiêm túc quy chế hoạt động chuyên môn, thực hiện chủ đề năm học có hiệu quả, chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa và đồ dùng cho GV, học sinh.

4. Báo cáo thống kê đầu năm học

Đ/c Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo, khắc phục tình trạng báo cáo không kịp thời, số liệu không chính xác. Cụ thể:

- Theo đúng mẫu và nội dung hướng dẫn của phòng

- Chốt số lượng ngày 06/9 để báo cáo số lượng số đầu năm học

5. Tổ chức lớp bồi dưỡng

- Thời gian : 2 ngày tại Hội trường Phòng giáo dục

- Ngày 10/9:

Thành phần: hiệu trưởng, phó hiệu trưởng chuyên môn, khối trưởng 5 tuổi

Giảng viên: đ/c Thắm Sở GD

Nội dung: Một số nội dung trọng tâm trong năm học Sở tiếp thu từ Bộ

Khi đi họp các trường mang theo tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL GVMN năm học 2013-2014, Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi.

- Ngày 11/9:

Thành phần:  Sáng: Hiệu trưởng, 02 phó hiệu trưởng

Chiều: phó hiệu trưởng chuyên môn, 2 tổ trưởng chuyên môn (tổ nhà trẻ, tổ mẫu giáo) (từ 13g30)

Nội dung: + Hướng dẫn xây dựng kế hoạch tổ chuyên môn

+ Một số nội dung khác về chuyên môn: Đánh giá trẻ, chấm biểu đồ, rửa tay, thực hiện chuyên môn…

6. Các trường tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức đầu năm học, kiện toàn các tổ chức trong nhà trường (Hội đồng thi đua, hội đồng GD)

* Yêu cầu:

- Hội nghị do chuyên môn và công đoàn đồng tổ chức, cùng bàn những chỉ tiêu, biện pháp phối hợp thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra.

- Trước khi tổ chức Hội nghị: đăng dự thảo kế hoạch trên Website của trường (hoặc gửi qua email tên miền ....@thaithuy.edu.vn cho cán bộ GV NV đọc trước. Tổ chức cho cán bộ GV đóng góp ý kiến cho các bản báo cáo để từ đó đ/c Hiệu trưởng sẽ triển khai vào ngày tổ chức Hội nghị CBCC của trường. (Lưu ý: Chỉ tập trung bàn giải pháp, không đánh giá lại kết quả năm học 2012 – 2013)

- Hội nghị tập trung bàn mục tiêu phấn đấu các giải pháp thực hiện và các dứt điểm; xây dựng 3 quy chế: Quy chế phối hợp với công đoàn, quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ.

- Tổ chức cho CBGV kí cam kết theo 3 nội dung sau:

+ Không vi phạm đạo đức nhà giáo, không sinh con thứ 3;

+ Không dạy thêm không đúng quy định;

+ Không vi phạm luật giao thông đường bộ.

Việc tổ chức kí cam kết phải được quán triệt một cách chặt chẽ, cụ thể, với tinh thần hoàn toàn tự nguyện, thể hiện ý chí của cả tập thể trong việc thực hiện thực hiện các dứt điểm của ngành.

Bản ký cam kết của giáo viên viết tay, trường đóng thành tập lưu tại trường; nhà trường làm 2 bản ký cam kết với phòng, có đủ chữ ký của CBGVNV trong trường, gửi về phòng 01 bản, lưu trường 01 bản.

* Thời gian tổ chức hội nghị cán bộ giáo viên được tiến hành 01 ngày. Đ/c Hiệu trưởng bàn bạc thống nhất với đ/c Hiệu trưởng các trường Tiểu học và THCS trong xã về thời gian tổ chức đảm bảo yêu cầu: 3 trường trong cùng một xã không tổ chức trùng thời gian (nhà trường báo với phòng địa điểm, thời gian tổ chức hội nghị)

- Sáng: Thông qua kế hoạch nhiệm vụ năm học của nhà trường và ký cam kết theo 3 nội dung trên.

- Chiều: + Hiệu trưởng thông qua quy chế phối hợp giữa công đoàn và nhà trường; quy chế dân chủ trong trường học; quy chế chi tiêu nội bộ.

+ Nhà trường thống nhất toàn bộ chương trình hành động (bằng các hình thức biểu quyết, tham gia ý kiến của giáo viên).

+ Đăng ký các danh hiệu thi đua (Nhà trường trích nghị quyết đăng ký các danh hiệu thi đua gửi về phòng giáo dục có đủ 3 chữ ký (Hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn, Phó Hiệu trưởng). Lưu ý từ năm học này tăng số lượng đăng ký chiến sỹ thi đua (một giáo viên có thể đăng ký 2 danh hiệu GV giỏi và CSTĐ).

7. Tham mưu với Đảng ủy có nghị quyết về giáo dục

Đ/c Hiệu trưởng cùng bàn bạc, thống nhất với đ/c Hiệu trưởng các trường TH, THCS trong xã làm tốt công tác tham mưu với Thường vụ Đảng ủy xã, thị trấn ra Nghị quyết chỉ đạo phong trào GD chung của xã, thị trấn.

8. Phát động tháng an toàn giao thông với cán bộ giáo viên và học sinh, đảm bảo an toàn tuyệt đối không có tai nạn giao thông và chấp hành nghiêm luật giao thông.

9. Một số việc khác

* Các trường tổ chức họp phụ huynh đầu năm học, thông báo công khai các khoản thu, thành lập ban bảo trợ phụ huynh của lớp, của trường. Thực hiện nghiêm túc công văn công văn số 231/2013/GDĐT ngày 10/8/2013 về việc hướng dẫn một số nội dung công tác tài chính năm học 2013 – 2014.

* Kiểm tra nền nếp đầu năm: Tập trung vào công tác vận động sĩ số vào học, ăn bán trú, nền nếp nhà trường, việc chuẩn bị các điều kiện trang thiết bị cho năm học mới đặc biệt các điều kiện đảm bảo an toàn cho trẻ.

* Công đoàn kết hợp với nhà truờng phát động phong trào cán bộ giáo viên giúp đỡ học sinh nghèo  bằng mua bảo hiểm thân thể, tặng quần áo, đồ dùng….

* Các trường tổ chức khám sức khoẻ cho cô và cháu, cân, đo, đánh giá biểu đồ cho trẻ. Các trường chủ động hướng dẫn GV việc đánh giá đảm bảo đúng quy trình, đúng thời gian và đảm bảo chính xác.

* Thi đấu thể thao cấp trường, cụm các cấp học (phòng có văn bản hướng dẫn cụ thể gửi hiệu trưởng các trường và cụm trưởng)

                                    

LỊCH THÁNG 9 – 2013

Ngày 02: Nghỉ lễ

Ngày 3: Kiểm tra trước khai giảng

Ngày 4/9: Khai giảng- khánh thành trường mầm non Thái Phúc (sáng)

Ngày 5: Các trường khai giảng sáng.

Ngày 6: Các trường nộp  báo cáo, thống kê đầu năm học, báo cáo ATGT đợt 1.

Ngày 9/2013: họp cụm

- Buổi sáng : 9 giờ 3 cụm trưởng mầm non, TH, THCS trong cụm hội ý bàn thi đấu thể thao cấp trường, cấp cụm (đ/c cụm trưởng mầm non chủ động liên hệ với cụm trưởng trong cụm).

- Buổi chiều : Họp cụm riêng theo từng cấp học bàn hoạt động của cụm trong năm học 2013-2014 (đ/c cụm trưởng báo về phòng địa điểm tổ chức học cụm cho tổ chuyên môn và cán bộ phụ trách cụm)

        Ngày 10, 11: Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn tại phòng giáo dục

 Từ 13 - 15: Dự kiến hiệu trưởng mầm non tham quan (xin ý kiến lãnh đạo)

        Từ 16-25: Các trường tổ chức hội nghị cán bộ công chức

Ngày 20: Các trường nộp báo cáo tháng (cả kết quả khám sức khỏe và đánh giá biểu đồ)

Ngày 28: Thi đấu thể thao cụm các cấp học.

 Căn cứ vào kế hoạch trên, yêu cầu các trường triển khai và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các công việc tháng 9-2013. Trong quá trình thực hiện có điều gì vướng mắc báo cáo về Phòng giáo dục cùng giải quyết./.

 

Nơi nhận

- Như kính gửi;

- Lưu PGD.

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Đỗ Trường Sơn

 
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Hưng.

Địa chỉ: Xã Thụy Hưng - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác