Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013 - 2014 TRƯỜNG MN THỤY HƯNG


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN THỤY HƯNG

 
 

 


Số: 02/ Tr MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


 Thụy Hưng, ngày 14 tháng 9 năm 2013

 

 

 DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN  NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013-2014

TRƯỜNG MẦM NON THỤY HƯNG

 

Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT Thái Bình. Thực hiện hướng dẫn  chỉ đạo nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 của Phòng GD&ĐT Thái Thụy.

 Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, trường mầm non Thụy Hưng xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013-2014 của trường với các nội dung cụ thể sau:

I. NHIỆM VỤ CHUNG

Năm học 2013 - 2014 GDMN được Đảng và nhà nước chỉ đạo các cấp các ngành thực hiện chiến lược phát triển giáo dục mầm non năm 2011- 2015; triển khai thực hiện Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ Tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011- 2015.Đặc biệt đang thực hiện thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11 tháng 3 năm 2013 hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.

Trường triển khai thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

 Phấn đấu xây dựng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” một cách thường xuyên  để đảm bảo môi trường sư phạm tuyệt đối an toàn, thực sự thân thiện gắn bó tình yêu thương các cháu. Quang cảnh trường lớp luôn xanh, sạch, đẹp, tuyệt đối an toàn để mọi người yên tâm và cùng chung tay xây dựng.

 Tích cực chủ động huy động số lượng và  nâng cao chất lượng CSGD - CSND các cháu. Tham mưu với địa phương kết hợp XHH để đầu tư sửa chữa các công trình đã xuống cấp: Tường, CTVS, trang thiết bị,  đồ chơi ngoài trời để phấn đấu đạt các điều kiện đề nghị công nhận lại chuyển giai đoạn sang chuẩn mức độ I.

Thực hiện nâng cao chất lượng phổ cập: Đúng, đủ, chính xác đặc biệt tổ chức thực hiện có hiệu quả Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.

 Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách quy định đối với CBGV, có chế độ khen thưởng động viên để ổn định đội ngũ yên tâm thực hiện nhiệm vụ nhiệt tình và trách nhiệm cao.

Tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục cộng đồng cùng quan tâm, mọi người thông cảm chia sẻ khó khăn cho nhà trường từ đó nhận được sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

          Đổi mới công tác quản lý, tổ chức hướng dẫn và theo dõi việc chấp hành nề nếp kỉ cương trong nhà trường của CBGV - NV trong đó cán bộ Đảng viên phải gương mẫu làm tốt đi đầu. Tổ chức thanh tra GV hàng tháng, kiểm tra hàng ngày việc tổ chức các hoạt động chuyên môn. CBGV cần tích cực học tập ứng dụng CNTT, đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện sáng tạo chương trình giáo dục mầm non nhằm nâng cao chất lượng.

II. MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU

Thống nhất đoàn kết trong chi bộ, nhà trường và công đoàn từ các chỉ tiêu, giải pháp, nhiệm vụ để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, chất lượng. Trường  đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô và trẻ, cuối năm học xếp loại tốt, danh hiệu trường  tập thể lao động tiên tiến, công nhận chuẩn mức độ I.

          1. Công tác số lượng:

          - Huy động số cháu vào nhà trẻ 76,5(88) vào học mẫu giáo 100%. Tỷ lệ chuyên cần nhà trẻ trên 92%, mẫu giáo trên 94 %.

          - Nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, hoàn thành hồ sơ, đúng, đủ và kịp thời.

          2. Chất lượng chăm sóc - giáo dục.

           Đảm bảo 100% (200 – 240) số cháu được ăn bán trú tại lớp, phụ huynh đóng thêm góp sữa, trứng cho cháu bị suy dinh dưỡng. Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng xuống mức thấp nhất  (4 - 5% )

          Thực hiện đổi mới phương pháp giáo dục, ứng dụng CNTT, phần mềm dinh dưỡng và dạy học.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ

   1. Thực hiện có hiệu quả Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Năm học 2013 – 2014 tiếp tục thực hiện gắn nội dung các phong trào thi đua với các hoạt động của nhà trường cụ thể  yêu cầu mỗi CBGV phải có  ít nhất 2 việc làm có ý nghĩa mang tính nhân văn.

  Hưởng ứng thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

 Mỗi CBGV-NVcần thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong mẫu mực trước mọi người và đặc biệt đối với các cháu cô phải gương mẫu nói lời hay và làm việc tốt. Thể hiện lối sống lành mạnh, tiết kiệm, không tham ô, lãng phí đồ dùng của tập thể, cá nhân.

 Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên phải coi trọng lương tâm đạo đức nhà giáo "Không bớt khẩu phần ăn của trẻ", đề cao ý thức tự giác, làm việc có trách nhiệm để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ trong nhà trường mỗi ngày một tốt hơn.

Ngăn chặn và xử lý kiên quyết các biểu hiện vi phạm đạo đức như:

- Cãi nhau gây mất đoàn kết trong trường

- Không gương mẫu trước các cháu và phụ huynh làm ảnh hưởng đến uy tín của đồng nghiệp, của nhà trường.

- Đi muộn, về sớm, gửi lớp, làm việc riêng trong  giờ làm việc.

- Để trẻ mất an toàn về thể xác và tinh thần.

- Thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Bớt khẩu phần ăn của trẻ, ăn cơm - thức ăn của trẻ

          Phát huy ý thức chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Cán bộ giáo viên, nhân viên kí các cam kết theo 3 nội dung và cam kết thực hiện không sinh con thứ 3 , xây dựng hình ảnh “Nhà giáo trong sáng mẫu mực” khi ứng xử ở trong trường, gia đình, ngoài đường được xã hội tôn trọng  và cảm phục.

   Thực hiện xây dựng phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” là chú trọng tới môi trường giáo dục lành mạnh và an toàn cho trẻ. Trước hết mỗi giáo viên cần có ý xây dựng nền nếp kỷ cương trong nhà trường. Thiết lập mối quan hệ ứng xử giữa các thành viên trong nhà trường có sự thông cảm, chia sẻ và hỗ trợ nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát huy tinh thần dân chủ, xây dựng vững chắc khối đoàn kết nội bộ, không đơn thư khiếu kiện.

   Mỗi cán bộ giáo viên nhân viên góp một việc làm tốt, một công trình đẹp để góp thành  “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

   Các nhóm, lớp lựa chọn các bài hát dân ca, câu đố, hò, vè, các trò chơi dân gian phù hợp đưa vào các hoạt động của trẻ,  tổ chuyên môn trong trường tổ chức các chuyên đề:Nâng cao chất lượng thiết kế giáo án, hoạt động văn nghệ, hoạt động âm nhạc…nhằm tăng cường  cách đổi mới phương pháp giáo dục nhằm phát huy tính tích cực của trẻ, hình thành ở trẻ các phẩm chất mạnh dạn, tự tin trong mọi hoạt động, thân thiện với mọi người xung quanh, lễ phép trong giao tiếp, ứng xử. Tổ chức chuyên đề “Tổ chức giờ ăn dinh dưỡng’ mời phụ huynh tham gia  nhằm tổ chức. bữa ăn đủ dinh dưỡng và hướng dẫn cháu có nền nếp vệ sinh, ăn ngủ đúng đủ.

   Tham gia cuộc thi “Bé với trò chơi dân gian” cho các cháu mầm non cấp trường, cấp cụm. CBGV và HS tích cực tập luyện phấn đấu đạt giải ba trở lên.

   Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, nhà vệ sinh luôn đảm bảo an toàn và sạch sẽ. Học tập từ các trường trong cụm và trong huyện về điển hình về trường học thân thiện học sinh tích cực để phấn đấu đạt chất lượng.

   Nhà trường thực hiện tốt hoạt động nhân đạo mỗi CBGV đỡ đầu từ 1- 2 cháu HS có hoàn cảnh  khó khăn, mua tặng bảo hiểm thân thể cho 25 cháu. Trong năm học CBGV nhân viên tiếp tục giúp đỡ tặng quà, quần áo, đồ dùng... cho các cháu  con hộ nghèo. Mỗi CBGV- NV tự nguyện ủng hộ một ngày lương để cùng toàn ngành XD nghĩa trang 21/10.

2. Nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi

- Huy động 88 cháu vào học nhà trẻ đạt 76,5%; cháu mẫu giáo 173 cháu 100% và không có cháu  mẫu giáo học lớp ghép.

- Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi là 58 cháu trong đó có 56 cháu học tại địa bàn xã.

- Ưu tiên 2 phòng học đầy đủ các điều kiện thiết bị, bộ đồ dùng đồ chơi  theo quy định của bộ, phân công 4 giáo viên đạt trình độ trên chuẩn( 2ĐH, 2 CĐ) dạy 2 lớp 5 tuổi.

 ( KH Phân công CBGV năm học 2013 – 2014)

       * Biện pháp;

        - Điều tra số cháu trong độ tuổi đầy đủ, đúng và bổ sung vào sổ kịp thời.

        - Kết hợp với cán bộ thôn đến từng gia đình vận động, tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp cháu được đến trường.

 - Huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ đến trường ngay từ đầu năm học (50) để cuối năm hoàn thành chỉ tiêu.

- Làm tốt công tác chất lượng chăm sóc giáo dục thường xuyên để phát triển số lượng.

   Tổ chức kiểm tra cập nhật đầy đủ hồ sơ  phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi,  chuẩn bị tốt hồ sơ kiểm tra chéo cụm trường, tạo điều kiện để chuẩn bị thực hiện Phổ cập cho trẻ 3-4 tuổi.

 Thực hiện tốt công tác tham mưu, công tác xã hội hóa giáo dục đảm bảo đủ  điều kiện đề nghị công nhận chuyển giai đoạn sang chuẩn mức độ I. Tập trung nâng cấp sửa chữa phòng học, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học đủ về số lượng đảm bảo chất lượng phổ cập.

Căn cứ theo điều lệ trường MN của Bộ GD&ĐT và Thông tư số 71 Liên Bộ GD&ĐT – Bộ Nội vụ ban hành ngày 28/11/2007, đối với các lớp 5 tuổi,  4 tuổi chọn đủ 2 giáo viên/lớp, 2 lớp 3 tuổi số cháu ít 1 cô/lớp, nhà trẻ 25 - 36 tháng 2 cô/ nhóm ( 25 - 26 cháu), 19 - 24 tháng 2 cô/ nhóm ( 20 - 22 cháu),

3. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ

a. Công tác chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng

*Mục tiêu:

Các cháu đến trường được ăn bán trú 100%, trẻ SDD được ăn phục hồi bằng trứng, sữa do PH đóng góp, giảm tỷ lệ mắc bệnh 7- 7,5%, tỷ lệ trẻ SDD thể nhẹ cân dưới 4,5%, và tỷ lệ trẻ  SDD thể thấp còi dưới 5%; phấn đấu giảm số trẻ SDD so với cùng kỳ năm học trước  1,5 - 2%.

        *Biện pháp;

        Thực hiện tốt việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho các cháu. Chuyên môn nuôi dưỡng xây dựng chế độ ăn, khẩu phần ăn  theo mùa, tuần, quan tâm xây dựng thực đơn hằng ngày phù hợp với trẻ theo các lứa tuổi. Số bữa ăn tại trường với cháu nhà trẻ hai bữa chính và một bữa phụ, với cháu mẫu giáo một bữa chính và hai bữa phụ/ngày.

          Các lớp tổ chức cho trẻ ăn nề nếp, hết xuất, ngủ đủ giấc, uổng đủ nước theo nhu cầu độ tuổi. Quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn của trẻ, giáo viên trực trưa. 6 cháu con giáo viên, nhân viên phải đóng góp tiêu chuẩn ăn như các cháu khác trong nhóm lớp. Giáo viên trực trưa được ăn tại trường trích từ tiền nuôi ăn bán trú 9.000 đồng/cô/bữa. Phụ cấp trực trưa 20.000 đồng/cô/buổi. Mức ăn bán trú của trẻ 9000đ/cháu/ngày (cả gạo chất đốt).

          Thực hiện VSATTP trong chế biến thực phẩm và tổ chức cho các cháu ăn vệ sinh không để xảy ra ngộ độc thức ăn trong nhà trường. Thực hiện tốt việc tính khẩu phần ăn cho trẻ theo chuẩn 1: P - L - G; 12 - 15, 15 - 20, 65 - 73.

 Thực hiện có chất lượng mô hình phòng chống SDD cho trẻ, giữ gìn môi trường sinh hoạt, dụng cụ ăn uống, đồ dùng, đồ chơi của trẻ sạch sẽ để phòng chống một số bệnh do vi rút gây ra làm nguy hiểm tới tính mạng của trẻ.  Tuyên truyền thông báo với các bậc cha mẹ phòng tránh các bệnh dễ lây lan: Đau mắt, quai bị… Giáo viên thường xuyên hướng dẫn các cháu biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh đồ dùng của lớp gọn gàng, ngăn nắp.

Thực hiện thông tư liên tịch số 22/2013/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 18 tháng 06 năm 2013, phối hợp với trạm y tế tổ chức cân đo, theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ  hàng tháng với cháu nhà trẻ dưới 24 tháng;  3 tháng 1 lần đối với trẻ từ 24 tháng trở lên và trẻ mẫu giáo.Các cháu  bị SDD mỗi tháng  được cân đo, theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ1 lần.;

 Tổ chức Khám sức khỏe định kỳ vào 16/9/2013 và tháng 15/3 /2014

        Thực hiện nghiêm túc các quy định tại thông tư số 13/2013/TT-BGDĐT, tăng cường các biện pháp phòng chống các tai nạn thương tích cho trẻ. Mở lớp tập huấn cho CBGV về kiến thức phòng chống các tai nạn thương tích cho trẻ, quản lý chăm sóc trẻ cẩn thận, chu đáo. Thực hiện các hoạt động đi vào nền nếp ngay từ đầu năm học. BGH thường xuyên kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn cho trẻ có kế hoạch mua sắm và sửa chữa kịp thời phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ đảm bảo an toàn. Dứt điểm năm học 2013 - 2014 mỗi trẻ đều có một: cốc uống nước, bát, thìa INOX, khăn mặt, gối; đối với trẻ 5 tuổi  mỗi trẻ có thêm 01 bàn chải đánh răng, tất cả đồ dùng cá nhân đềucó ký hiệu.

         Thực hiện kế hoạch hành động của ngành về giáo dục, phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2011-2015, học tập nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, không  phân biệt đối xử với người bị bệnh cho đội ngũ CBGV và phụ huynh học sinh.

 Các nhóm lớp cần thực hiện có nền nếp“giáo dục trẻ rửa tay bằng xà phòng”trước khi ăn và  khi tay bẩn, chú trọng giáo dục kỹ năng sống. Cô giáo chú ý hướng dẫn trẻ lao động tự phục vụ với những việc phù hợp với từng độ tuổi hình thành nền nếp thói quen tốt, hành vi văn minh cho trẻ: Rửa tay, mặc quần áo, đi dép, chải tóc, tự xúc cơm…

Tham gia các lớp tập huấn nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hành cho CBGV về công tác phòng ngừa, ứng phó, giảm nhẹ thiên tai, đưa nội dung giáo dục phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu và thảm họa thiên tai vào tích hợp các nội dung giáo dục cho trẻ trong  các hoạt động CTGDMN.      

b. Thực hiện chương trình giáo dục mầm non

*Mục tiêu:

    Thực hiện có chất lượng chương trình giáo dục mầm non mới nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc giáo dục giúp trẻ đạt được các mục tiêu phát triển của chương trình GDMN.

*Biện pháp:

    Các tổ chuyên môn cần xây dựng kế hoạch cụ thể trên cơ sở xuất phát từ đặc điểm của từng độ tuổi phù hợp với điều kiện thực tiễn của lớp. Giáo viên thực hiện cần chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện chương trình GDMN chú ý đến khả năng nhận thức của trẻ.

   Trường đầu tư mua sắm trang thiết bị, giáo viên kết hợp cùng phụ huynh tận dụng nguyên liệu phế thải để làm đồ dùng, đồ chơi cho trẻ.

   Xây dựng môi trường GD phát triển thể chất và nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển thể chất cho trẻ. Hướng dẫn các cháu chơi đồ chơi ngoài trời giúp các cháu phát triển thể lực tốt.

Thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 2325/CT-BGDĐT ngày 28 tháng 06 năm 2013 về việc tuyệt đối không ép trẻ tập đọc, viết chữ, học trước chương trình lớp 1. Chuyên môn trường tăng cường giám sát việc thực hiện chương trình, kế hoạch, thời gian biểu của giáo viên. Phát huy sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp giáo dục mầm non, lấy trẻ làm trung tâm cho mọi hoạt động. Trường chỉ đạo giáo viên dạy (giáo viên dạy 5 tuổi) tuyệt đối không ép trẻ tập đọc, viết chữ, học trước chương trình lớp 1, mà giáo viên mầm non chỉ dạy trẻ  LQCC và trò chơi với chữ cái theo chương trình GDMN của Bộ GD-ĐT ban hành.

  Thực hiện giáo viên tự đánh giá chất lượng trẻ, ban thi đua hoàn thành hồ sơ kiểm định chất lượng trường mầm non. Phối hợp với Tiểu học đến dự giờ học của mầm non  để cùng  hiểu và thực hiện nhiệm vụ dạy trẻ đúng yêu cầu theo từng độ tuổi của từng cấp học. Làm tốt công tác bàn giao trẻ 6 tuổi lên trường Tiểu học khi các cháu đã hoàn thành chương trình  mầm non.

  Tham gia lớp tập huấn về Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi theo thông tư số 23/TT-BGD&ĐT; hoàn thành hồ sơ kiểm định chất lượng tự đánh giá theo các tiêu chí, tiêu chuẩn trường mầm non; Tổ chức chuyên đề: đổi  mới phương pháp,  tạo môi trường giáo dục cho trẻ, tăng cường bồi dưỡng, trao đổi, rút kinh nghiệm việc THCTGDMN cho CBQL cấp huyện, cho các khối trưởng, tổ trưởng và giáo viên nòng cốt ở cấp cụm.

  Triển khai cho 100% giáo viên của trường được học tập, rút kinh nghiệm từ các chuyên đề do Phòng giáo dục, cụm 7 trường tổ chức để giáo viên được nâng cao trình độ tay nghề.

  Trường thành lập tổ nghiệp vụ giỏi bao gồm: 1CBQL( Hiền) và 2 GV giỏi ( Diễm, Hường) thường xuyên dạy chuyên đề, dự giờ giúp giáo viên trong nhà trường nâng cao chất lượng giờ dạy nhằm đẩy mạnh hoạt động chuyên môn  trường và tham gia hoạt động của cụm trong công tác chuyên môn.

  Tham gia hội giảng trường, cụm, huyện với quyết tâm cao phấn đấu xếp thứ hạng nhì, ba trong cụm.

  Tổ chức thi đồ dùng đồ chơi tự làm cấp trường; thi “Đồng diễn thể dục”cho các cháu mầm non, thi hồ sơ CBQL cấp trường, cụm đạt kết quả tốt.

         Thực hiện đầy đủ việc đánh giá trẻ theo các độ tuổi:    

         - Đánh giá trẻ hàng ngày

         - Đánh giá trẻ theo giai đoạn: nhà trẻ 6 , 12 , 18 , 24 , 36 tháng; mẫu giáo cuối độ tuổi 3, 4, 5 tuổi

        - Đánh giá cuối chủ đề (đối với trẻ mẫu giáo)

          * Tham gia các hội thi trong năm:

         + Hội giảng GV giỏi các cấp: trường, cụm, huyện, tỉnh chuẩn bị tốt cho Liên hoan giáo viên dạy giỏi cấp toàn Quốc 

         + Thi “Đồng diễn thể dục” hoặc “Bé với trò chơi dân gian” cho trẻ cấp trường, cụm

         + Thi hồ sơ CBQL trường mầm non, hồ sơ phổ cập cấp cụm  

         c. Thực hiện lồng ghép các nội dung giáo dục ATGT, GD bảo vệ môi trường và giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và giáo dục tài nguyên môi trường, biển, hải đảo và giáo dục Ứng phó với biến đổi khí hậu vào chương trình GDMN

          Khi thực hiện chương trình CSGDtrẻ giáo viên cần lựa chọn các nội dung phương pháp, hình thức phù hợp để giáo dục trẻ hiểu và thực hiện.

          Về ATGT: Đội mũ bảo hiểm khi ngồi xe mô tô, không tự ý ra đường khi không có người lớn, đi bộ bên phải đường.   

           Trẻ biết bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng tiết kiệm - hiệu quả :Không xả nước vứt rác bừa bãi,  không hái lá bẻ cành cây, tắt điện khi không sử dụng.

           Dạy cho trẻ hiểu biết về tài nguyên môi trường, biển - hải đảo là của Việt Nam và mỗi người dân phải biết giữ gìn và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của dân tộc không ai có quyền xâm chiếm biển - đảo của VN.

           Giáo dục trẻ cách Ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua việc tổ chức các hoạt động, tổ chức các trò chơi.

          Hình thức tổ chức cho trẻ chủ yếu thực hành trải nghiệm để hình thành những hành vi ứng xử đúng đối với môi trường, thói quen tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt, thực hiện đúng các quy định an toàn giao thông trường sẽ tạo sân chơi giao thông tại  sân phía trước gần cổng trường để các cháu và phụ huynh cùng tham gia ..

           d. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong trường mầm non

  Sử dụng có hiệu quả trang thiết bị CNTT với giáo viên học tập bồi dưỡng có chứng chỉ tin học, trường  nối mạng Intenet  yêu cầu 100% giáo viên dạy sử dụng khai thác thông tin. Sử dụng có hiệu quả các phần mềm: Nutrikids, Kidsmart, Happykid. Thực hiện thường xuyên thành thạo phần mềm dinh dưỡng trong công tác quản lý nuôi ăn bán trú. Giáo viên dạy phải có khả năng khai thác, sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục, góp phần đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non.

  Chỉ đạo tổ chuyên môn hướng dẫn giáo viên soạn giáo án trên máy tính chú ý đến nội dung và cách trình bày khoa học ghi  đúng yêu cầu trong bài  soạn PGD. Phấn đấu có 15/16 giáo viên soạn bài trên máy vi tính. Yêu cầu GV tự soạn giảng, chấm  dứt hiện tượng giáo viên sao chép bài soạn, sáng kiến kinh nghiệm không bình xét danh hiệu thi đua.

   Nhà trường tham mưu, đề xuất với  THCS mở lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng tin học cho đội ngũ CBGV. Hình thức  bồi dưỡng vào buổi tối thứ 7 tạo điều kiện thuận lợi cho GV được tham gia đầy đủ hiệu quả nhất. Nội dung bồi dưỡng  tập trung vào việc bồi dưỡng các phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word; Microsoft Power Point; phần mềm bảng tính Excel;  khai thác thông tin trên các trang Website. Phấn đấu 85% CBGV sử dụng thành thạo phần mềm soạn thảo văn bản; 65% CBGV sử dụng thành thạo phần mềm trình chiếu.

   Chuyên môn tích cực đăng tải thông tin các hoạt động của nhà trường lên mạng internet theo tên miền đã được cấp thuyhung3@thaithuy.edu.vn.Đưa vào khai thác có hiệu quả hòm thư điện tử của từng CBGV tham gia  hội thi CNTT nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục.

  4. Xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

  Trên cơ sở căn cứ vào các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất của trường chuẩn Quốc gia mức độ 1. Nhà trường chủ động tích cực tham mưu với lãnh đạo địa phương thành lập ban tự kiểm tra, đánh giá thực trạng điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, đối chiếu với các tiêu chí, tiêu chuẩn của trường chuẩn Quốc gia. Xây dựng kế hoạch thực hiện tăng cường CSVC, thiết bị trường học trong năm học 2013 - 2014 đề nghị công nhận chuyển giai đoạn sang chuẩn mức độ 1.

a.     Tập trung cải tạo  CSVC trong năm học 2013-2014

   Thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, tập trung huy động nguồn kinh phí để sửa chữa phòng học, cải tạo môi trường trong và ngoài khuôn viên trường. Tăng cường đầu tư thiết bị giáo dục, tài liệu, học liệu, phương tiện cho các lớp, ưu tiên 2 lớp mẫu giáo 5 tuổi đủ theo danh mục và tiêu chuẩn kĩ thuật ĐDĐC, thiết bị dạy học tối thiểu cho GDMN do Bộ GD-ĐT ban hành.

         Sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích  các nguồn đầu tư của nhà nước, của phụ huynh đóng góp; đồng thời tích cực làm tốt xã hội hóa phục vụ cho công tác  chăm sóc giáo dục và nuôi dưỡng các cháu tốt.

.      Tập trung cải tạo ốp gạch men chân tường tường các lớp, thay vòi rửa tay phù hợp, giáo viên thường xuyên làm sạch công trình vệ sinh, nguồn nước sạch, hướng dẫn các cháu thực hiện tốt các thao tác vệ sinh tốt.

 Chuyên môn chỉ đạo các lớp tự làm đồ chơi, lên kế hoạch tham mưu cụ thể với các trường TH, THCS làm đồ dùng, đồ chơi, giúp nguyên vật liệu để làm đồ dùng, đồ chơi; tổ chức cho học sinh THCS lao động vệ sinh giúp trường MN.

b. Hoàn thành các điều kiện trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia

 Năm 2006 trường được đón nhận bằng chuẩn quốc gia  và năm học 2013 - 2014 trường  đề nghị công nhận chuyển giai đoạn lên mức độ.

Tập trung sửa chữa nâng cấp phải đảm bảo theo tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia của Bộ GD&ĐT quy định.

5. Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và giáo viên

   Thực hiện Chỉ thị 40/CT-TW của Ban bí thư và QĐ 09/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CB QLGD.

   Tạo điều kiện cho CBQL tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và 7 giáo viên học các lớp trên chuẩn về trình độ đào tạo. Phấn đấu  2015 có 100% giáo viên đạt trình độ chuẩn trên chuẩn.      

   CBGV phải tích cực chủ động tự học, tự rèn, tự bồi dưỡng và 100% GV đạt chuẩn nghề nghiệp GVMN và Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng  phải đạt chuẩn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

   Công đoàn cùng tham gia tổ chức tốt các buổi sinh hoạt, các buổi tọa đàm, giao lưu để tư tưởng mỗi CBGV thấy rõ yêu cầu của việc xây dựng đạo đức nhà giáo và tự nguyện ký cam kết không vi phạm đạo đức nhà giáo. Xây dựng chương trình học tập bồi dưỡng có hiệu quả, phấn đấu trở thành “Nhà giáo mẫu mực”. Trong năm học  phải 100% CBGV không vi phạm đạo đức nhà giáo, không vi phạm quy chế chuyên môn, không còn đơn thư khiếu kiện.

   Thực hiện tốt theo quy chế  hoạt động của nhà trường, phát huy tính dân chủ là mọi việc đều được đưa ra tập thể bàn bạc thấu đáo đi đến thống nhất cao để thực hiện có chất lượng. Khi phân công chuyên môn đã căn cứ vào năng lực, trình độ, hoàn cảnh của từng CBGV để phân công việc làm phù hợp. Vì vậy yêu cầu CBGV phải đề cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm vì các cháu để thực hiện công việc  được giao có hiệu quả.

    Cán bộ giáo viên tích cực tham gia các lớp đào tạo trình độ trên chuẩn; BD về đổi mới phương pháp, kỹ năng nghề nghiệp;  bồi dưỡng các nội dung và cách đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, đánh giá trẻ;  bồi dưỡng nâng cao năng lực CBQL trường MN, công tác nghiệp vụ phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi; công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ, bảo vệ an toàn cho trẻ và một số nội dung trong chương trình GDMN. Hình thức bồi dưỡng tại trường và cụm  trường và PGD.

    Tích cực tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh. Hưởng ứng chào mừng hội thi Liên hoan giáo viên dạy giỏi cấp mầm non toàn Quốc.

    Tạo điều kiện, khuyến khích giáo viên tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo. Tăng cường sự giúp đỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện công tác GDMN của các trường mầm non trong và ngoài huyện.

            Tiếp tục thực hiện tự đánh giá công tác đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp GVMN, chuẩn phó hiệu trưởng, hiệu trưởng sát với yêu cầu của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, đảm bảo chất lượng của đội ngũ tương xứng với trình độ được đào tạo, bồi dưỡng.

          Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chính sách đối với giáo viên, nhân viên theo đúng theo quy định. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn thể nhất là công đoàn để cùng chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của giáo viên mầm non.

        6. Công tác quản lý

 a. Thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN, đổi mới cơ chế quản lí

Thực hiện QĐ số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26 /10/2011 của Thủ tướng Chính phủ qui định một số chính sách phát triển GDMN giai đoạn 2011- 2015 và thông tư liên tịch số 09/2013/TTlT-BGĐT-BTC-BNV ngày 11 tháng 3 năm 2013 hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.

Tham gia lớp tập huấn, phổ biến và hướng dẫn các cơ sở GDMN  thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN mới được ban hành. Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ nhằm nâng cao chất lượng GDMN, tạo điều kiện thuận lợi nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi.

         CBQL được tập huấn về nghiệp vụ quản lý cần đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý để đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục MN trong giai đoạn mới. Làm tốt có hiệu quả hơn công việc được phân công, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo đối với nhà trường, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu, tính chủ động, sáng tạo, tự giác, công bằng, khách quan trong mọi công việc, nghiêm túc chấp hành những quy định của ngành, của địa phương, của trường và làm tấm gương cho các GV, nhân viên trong nhà trường soi và làm theo.

   CBQL được luân chuyển hoặc phải thôi giữ chức vụ cán bộ quản lý khi không hoàn thành nhiệm vụ, uy tín thấp, gây mất đoàn kết nội bộ. Trường để xảy ra có đơn thư, khiếu kiện thì hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm về công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, công tác quản lý, chỉ đạo chưa tốt nên đội ngũ ít ủng hộ chưa thống nhất.

   CBGV cần thực hiện tốt  nội quy, quy chế dân chủ để  tích cực đóng góp xây dựng phong trào nhà trường. Duy trì nề nếp kỉ cương trường học, đặc biệt  phải quan tâm việc quản lý trẻ trong thời gian trẻ chơi đồ chơi ngoài trời phải có cô theo dõi và trong giờ nghỉ trưa tại trường giáo viên phải trực trưa theo lớp không dồn lớp để xảy ra mất an toàn,  đảm bảo cho trẻ tuyệt đối an toàn ở mọi lúc mọi nơi trong mọi hoạt động .

   Chuyên môn lên kế hoạch cụ thể để chỉ đạo nâng cao chất lượng 2 lớp điểm  toàn diện và 4 điểm từng mặt( TT tạo môi trường, vệ sinh dinh dưỡng, nề nếp thói quen HĐ, Giáo dục lễ giáo)  để  trao đổi, học tập, rút kinh nghiệm nhân   ra toàn trường. Tổ chức thi văn nghệ các lớp, lựa chọn các cháu có hình thể đẹp và năng khiếu xây dựng được đội văn nghệ có chất lượng đi biểu diễn phục vụ  CB nhân dân nhằm thu hút sự quan tâm của mọi người về chất lượng giáo dục mầm non đã có sự tiến bộ.

b. Công tác kiểm tra, thanh tra:

   Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ năm học của cán bộ giáo viên - nhân viên hàng ngày. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra chủ yếu hình thức thanh tra kiểm tra đột xuất.

   BGH kết hợp các tổ chuyên môn giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy chế chuyên môn, THCTGDMN, chấp hành nội quy quy định của trường, của ngành về công tác CSGD và nuôi dưỡng các cháu. Nhắc nhở,tham gia, góp ý kiến đánh giá nhữn ưu điểm tồn tại để giáo viên phát huy điểm mạnh và khắc phục những tồn tại để thực hiện công việc đạt kết quả tốt hơn.

 Chuẩn bị tốt các điều kiện và hoàn thành  hồ sơ để Phòng GD tiến hành kiểm tra, giám sát thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục trường MN ở các cơ sở GDMN, làm cơ sở để thực hiện đánh giá ngoài theo Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT ngày 17/2/2011 ban hành Quy định Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non và Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT ngày 11/10/2011 về Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường MN, Quyết định số 36/2008/ QĐ-BGDĐT về Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

        c. Thực hiện cải cách hành chính

         * Xây dựng mô hình trường học đổi mới

   Xây dựng kế hoạch chỉ đạo cụ thể việc triển khai thực hiện mô hình trường học đổi mới cán bộ giáo viên cần đăng ký và thực hiện các nội dung. Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới PPDH và quản lý.

* Thực hiện công khai trong nhà trường: Thực hiện công khai dân chủ trong trường học, thảo luận, thống nhất xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học; kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của nhà trường.

 ng dụng CNTT vào quản lý văn bản, quản lý hành chính bằng các phần mềm. Hàng ngày khai thác thông tin trên mạng Intenet qua trang Website của Phòng  giáo dục. Thực hiện báo cáo kịp thời vào ngày 17 hàng tháng, báo cáo theo mẫu của trường, chuyên môn tổng hợp báo cáo về PGD vào ngày 20 hàng tháng . Yêu cầu người viết báo cáo có số liệu chính xác, đầy đủ đúng nội dung.

 7. Công tác phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng và tuyên truyền về GDMN

Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến những quy định của trường, ngành GD, những kiến thức nuôi dạy con khoa học cho các bậc cha mẹ và cộng đồng nhằm từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục các cháu có chất lượng.

Trường tổ chức họp phụ huynh, viết bài tuyên truyền trên loa truyền thanh xã, tổ chức các ngày hội, hội thi có phụ huynh tham gia để các bậc cha mẹ hiểu và phối hợp thực hiện tốt yêu cầu chăm sóc nuôi dạy các cháu tốt.

Các nhóm lớp có góc tuyên truyền cho các bậc cha mẹ có nội dung ngắn gọn, dễ hiểu và được mọi người dễ thực hiện theo. Qua các buổi đến điều tra  tại gia đình, khi đón trẻ giáo viên  gặp gỡ, trao đổi, trò chuyện với cha mẹ các cháu để biết tính cách  của từng cháu  để tìm ra cách dạy trẻ tốt nhất.

         Nhà trường phối hợp với các cơ quan, ban ngành, các đoàn thể nhất là hội phụ nữ tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về giải pháp, kết quả phát triển GDMN của địa phương; phổ biến các chủ trương, chính sách, Quy định mới của ngành về GDMN. Phối hợp với trạm y tế , ban dân số phổ biến các kiến thức khoa học về nuôi dạy con cho các bậc cha mẹ.

          Tích cực tham mưu với địa phương, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để có kinh phí, đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác tuyên truyền: hệ thống âm thanh, biểu bảng, tranh ảnh, ....đẹp, hấp dẫn, nội dung đảm bảo.

          Tổ chức tốt các hội thi: văn nghệ, đồng diễn thể dục, ngày hội... để tuyên truyền qua họp phụ huynh  2 lần/năm để phụ huynh xem các sản phẩm của trẻ, giờ dạy hay của nhà trẻ - mẫu giáo, các tiết mục văn nghệ chất lượng, từ đó phụ huynh có cái nhìn đúng đắn hơn về GDMN và họ sẽ quan tâm đến chất lượng giáo dục của nhà trường.

*Thi đđua:

         + 100% CBGV đăng ký thi đua đầu năm học.

         + Phấn đấu 8 -10 CBGV đạt các danh hiệu thi đua từ cấp huyện trở lên.

         + 2 tổ LĐGXS. danh hiệu trường: Tập thể lao động tiên tiến

          Với những nhiệm vụ đã nêu trên thể hiện tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tinh thần đoàn kết quyết tâm của tập thể CBGV nhân viên trong nhà trường, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 góp phần thắng lợi nghị quyết Đảng bộ, nghị quyết giáo dục của xã, đáp ứng lòng mong mỏi và sự quan tâm của CBND xã Thụy Hưng.

           Trên đây là  dự thảo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 của trường mầm non Thụy Hưng đề nghị CBGV - NV đọc và cho ý kiến bổ sung để kế hoạch được đầy đủ và  thực thi tốt hơn.

      

N¬i nhËn:                                                                         HiÖu tr­ëng                                                

 - PGD&ĐT

- Lưu VT

                                                Nguyễn Thị Lương

       

 

 

              CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2013 – 2014

 

Thời gian

Nội dung công việc

Tháng 8/2012

 

 

 

 

 


Tháng 9/2012

1- Điều tra học sinh trong độ tuổi.

2- Tập trung CBGV, học sinh.

3- Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới.

4- Dự hội nghị tổng kết, nhiệm vụ năm học do Sở GD tổ chức.

5- Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học PGD.

 

1- Tổ chức khai giảng năm học mới -.Họp phụ huynh

2- Hội nghị CBGV.

3- Khám sức khoẻ lần 1.

4- Làm các báo cáo đầu năm.

5- Ổn định nề nếp  đầu năm.

6-  Làm thống kê phổ cập.

7-  Trình kế hoạch thu chi và thu các khoản.

8- Chỉ đạo xây dựng môi trường hoạt động cho trẻ.

9- Kế hoạch mua sắm ĐDĐC - bổ sung ĐD ăn nghỉ

 

Tháng 10

1-  Tổ chức chuyên đề cụm Thụy Dương( Tạo hình, toán)

2- Kiểm tra toàn diện  lớp 5tuổi A, 2 tuổi A

3- Tổ chức kỷ niệm 20/10. Hội thảo nữ công.

4- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên

 

Tháng 11

 

1- Phát động thi đua chào mừng 20/11.

2- Tổ chức đồng diễn thể dục - dự kiến tuần 3. 

3- Tổ chức kỷ niệm 20/11.

4- Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên, bếp ăn.

 

Tháng 12

1- Kiểm tra đánh giá chất lượng kỳ I

3- Làm thống kê, báo cáo kỳ I.

4- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên

5- Chuyên đề cụm Thụy Hưng( NBTN, LQMTXQ)

6- Hội giảng GVG cấp trường. Thi đồ dùng đồ chơi cấp trường.

 

Tháng 1/2012

1- Sơ kết học kỳ I.

2- Họp phụ huynh.

3- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên .

4. Chuyên đề Thụy Liên( Thể dục, Âm nhạc)

5- Thi hồ sơ CBQL. cấp cụm.

6- Hội giảng GVG, thi đồ dùng đồ chơi cấp cụm.

 

 

Tháng 2

 

1- Hội thi CNTT.

2- Trồng cây mùa xuân.

3- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên

4- Sơ kết kỳ I tại huyện.

 

 

Tháng 3

 

 

 

1. Chuyên đề Thụy Văn( Văn học, Văn học)

2- Tổ chức sinh hoạt 8/3.

3- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên , KTTD bếp.

4- Khám sức khoẻ, cân trẻ MG lần 3.

Tháng 4

 

 

1- Rà soát lại cháu 5 tuổi trong điều tra.

2- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên

3- Đánh giá chất lượng trẻ mẫu giáo cuối năm học

4- Tự đánh giá thi đua cuối năm

5- Báo cáo thống kê năm học.

6- Chuyên đề Thụy Phúc(  Âm nhạc,Chữ cái)

 

 

 

Tháng 5

 

 

 

1- Đánh giá HT, GV theo chuẩn nghề nghiệp.

2- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên

3- Đón kiểm tra thi đua cuối năm.

4- Làm các báo cáo tổng kết, báo cáo thi đua cuối năm.

5- Tổng kết năm học.

6- Họp phụ huynh.

 

Tháng 6

 

1- Hoàn thiện hồ sơ thi đua, hồ sơ học hè.

2- Bàn giao học sinh 5 tuổi vào lớp 1.

3- Tổ chức học hè.

 

 

 

 

 

 

 
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Hưng.

Địa chỉ: Xã Thụy Hưng - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác