Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Ảnh giới thiệu

TRƯỜNG MẦM NON THỤY HƯNG

Địa chỉ: Thôn Cao Dương Thượng - Thụy Hưng - Thái Thụy - Thái Bình.

Điện thoại: 0363.752.223

Email: 

 

 


Ban Giám hiệu Trường THCS

I. DANH SÁCH LÃNH ĐẠO TRƯỜNG MẦM NON THỤY HƯNG

 

STT

Thông tin cá nhân

Ảnh

1

Họ và tên: Nguyễn Thị Lương

Chức vụ: Hiệu trưởng

Ngày tháng năm sinh: Ngày 20 tháng 08 năm 1970

Nơi ĐKHKTTr: Cau Dương Hạ- Thụy Hưng-TT-TB

Điện thoại: 0916029229  Ngày vào Đảng: 08 tháng 03 năm 1998

Trình độ chuyên môn: ĐHSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách chung

Địa chỉ Mail:

 

2

Họ và tên: Lê Thị Nhu

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Ngày tháng năm sinh: Ngày 08 tháng 11 năm 1973

Nơi ĐKHKTTr: Bái Thượng - Thụy Phúc -TT-TB

Điện thoại: 0974.070.063

Ngày vào Đảng: 17 tháng 12 năm 2003

Trình độ chuyên môn: ĐHSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách Nuôi dưỡng

Địa chỉ Mail:

 

3

Họ và tên: Bùi Thị Hiền

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Ngày tháng năm sinh: Ngày 20tháng 10 năm 1985

Nơi ĐKHKTTr: Thôn Đông - Thụy Dương-TT-TB

Điện thoại: 0976817044 Ngày vào Đảng: 07 tháng 10 năm 2004

Trình độ chuyên môn: ĐHSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách chuyên môn

Địa chỉ Mail: h20101985@Gmail.com

 

4

 


Danh sách tổ chuyên môn Trường

 

STT

Thông tin cá nhân

Ảnh

1

Họ và tên: Nguyễn Thị Lương

Chức vụ: Hiệu trưởng

Ngày tháng năm sinh: Ngày 20 tháng 08 năm 1970

Nơi ĐKHKTTr: Cau Dương Hạ- Thụy Hưng-TT-TB

Điện thoại: 0916029229  Ngày vào Đảng: 08 tháng 03 năm 1998

Trình độ chuyên môn: ĐHSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách chung

Địa chỉ Mail:

 

2

Họ và tên: Lê Thị Nhu

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Ngày tháng năm sinh: Ngày 17 tháng 10 năm 1977

Nơi ĐKHKTTr: Bái Thượng - Thụy Phúc -TT-TB

Điện thoại: 0974.070.063

Ngày vào Đảng: 08 tháng 03 năm 1998

Trình độ chuyên môn: CĐSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách Nuôi dưỡng

Địa chỉ Mail:

 

3

Họ và tên: Bùi Thị Hiền

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Ngày tháng năm sinh: Ngày 20tháng 10 năm 1985

Nơi ĐKHKTTr: Thôn Đông - Thụy Dương-TT-TB

Điện thoại: 0976817044 Ngày vào Đảng: 07 tháng 10 năm 2004

Trình độ chuyên môn: ĐHSP mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách chuyên môn

Địa chỉ Mail: h20101985@Gmail.com

 

 
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Hưng.

Địa chỉ: Xã Thụy Hưng - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác