Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn javax.portlet.title.59
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

BÁO CÁO THÁNG 8


 BÁO CÁO THÁNG 08 NĂM 2013

TR­­­­ƯỜNG MẦM NON THỤY HƯNG

NỘI DUNG

NT

MG

Tổng số

I. SỐ LƯ­­­­ỢNG:

 

 

 

1. Số nhóm lớp:

2

6

8

 + Nhóm ( Lớp ): - Tăng

 

 

 

                            - Giảm so với tháng tr­­ước

0

 

 

 + Nhóm, lớp học ghép

0

0

0

 + Nhóm trẻ gia đình:

0

0

 

2. Cháu vào học:

27

130

157

Trong đó: * Cháu bé: Tổng số, tỉ lệ

0

37

37

                - Tăng ( Lý do )

0

 

 

                - Giảm ( Lý do )

0

 

 

               * Cháu  nhỡ: Tổng số, tỉ lệ

0

53

53

                - Tăng ( Lý do )

 

 

 

                - Giảm ( Lý do )

 

 

 

               * Cháu lớn: Tổng số, tỉ lệ

27

40

67

                - Tăng ( Lý do )

 

 

 

                - Giảm 

 

 

 

Tổng số cháu vào học

27

130

157

                - Tăng

0

0

0

                - Giảm

 

 

 

Tổng số cháu vào học nhóm trẻ, lớp mẫu giáo GĐ

0

 

 

II. CHẤT LƯ­­­ỢNG:

 

 

 

1. Ăn bán trú: - Lớp, nhóm ăn

2

6

8

                       - Cháu ăn

25

130

130

                       - Mức ăn/ ngày/ cháu

7.700

7.800

 

2. Chỉ ăn phụ: - Lớp, nhóm ăn

0

 

 

                        - Cháu ăn

0

 

 

                        - Mức ăn/  cháu/ bữa

0

 

 

3. Ăn bị SDD:  - Lớp, nhóm ăn

2

6

8

                        - Số cháu bị SDD đ­­­­ược ăn

 

 

 

                        - Mức ăn do nhà tr­­­ường tổ chức

 

 

 

4. Cháu đ­­­­ược theo dõi biểu đồ ( NT mỗi tháng 1 lần, MG báo cáo tháng 9, 12, 3 )

27

130

157

Trong đó: +  Bình thư­­ờng

 

 

 

                 + SDD vừa

 

 

 

                 + SDD nặng

0

0

0

 

NỘI DUNG

Tổng số

III.CÔNG TÁC KIỂM TRA, THANH TRA CỦA CBQL

 

1. Dự giờ:* HT dự tổng số giờ ( Tiết dạy, chơi, ăn )

 

Trong đó giờ:       Giỏi

 

                             Khá

 

                             TB

 

                            Yếu

 

* Các phó HT dự tổng số giờ ( tiết dạy, vui chơi, ăn…)

 

Trong đó giờ:          Giỏi

 

                                Khá

 

                                TB

 

                                Yếu  ( Ghi số l­­­­ượng và tên giáo viên )

 

Số ngày HT trực tiếp đứng lớp dạy thay cho HP hoặc khối tr­­­­ưởng CM )

 

IV. CƠ SỞ VẬT CHẤT:

 

1. Làm mới ( Số l­­­­ượng và tổng tiền ) :

 

2. Mua sắm

 

 

 

9. Những việc khác đã làm đ­­­­ược

- Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất cho khai giảng năm học mới.

- Động viên nhắc nhở CBGV đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt nề nếp chuyên môn

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng và tinh thần cho trẻ, tổ chức cho các cháu đ­­ược vui chơi hoạt động  nề nếp tốt.

- Tổ chức kiểm tra th­­ường xuyên công tác nuôi ăn bán trú, chế độ thực hiện quy chế chuyên môn  của CBGV- NV.

                                                                                              

                                                                                              HIỆU TRƯ­­­­ỞNG 

 

                                                                                      

                                                                             

                                                                          Nguyễn Thị Lư­­ơng

 

 

 

 

 
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Hưng.

Địa chỉ: Xã Thụy Hưng - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác