Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Polls Display Polls Display
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Trường MN Thụy Hải xây dựng kế hoạch tổ chức hội giảng GV dạy giỏi 2016-2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI GIẢNG GIÁO VIÊN GIỎI
NĂM HỌC 2016 -2017
Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016 – 2017;
Căn cứ Điều lệ Hội thi GV dạy giỏi cấp học Mầm non (ban hành kèm theo Thông tư số 49 /2011/TT-BGDĐT ngày 26/10/2011 của Bộ GD&ĐT),
Căn cứ hướng dẫn của Phòng GD&ĐT Thái Thụy v/v tổ chức Hội thi GV dạy giỏi năm học 2016 – 2017, Trường MN Thụy Hải xây dựng kế hoạch tổ chức hội giảng GV dạy giỏi như sau:


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MN THỤY HẢI

KH hội thi giáo viên dạy giỏi
  năm học 2016 - 2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 


         Thuy Hải, ngày 03 tháng 12 năm 2016 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI GIẢNG GIÁO VIÊN GIỎI

NĂM HỌC 2016 -2017

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016 – 2017;

Căn cứ Điều lệ Hội thi GV dạy giỏi cấp học Mầm non (ban hành kèm theo Thông tư số 49 /2011/TT-BGDĐT ngày 26/10/2011 của Bộ GD&ĐT),

Căn cứ hướng dẫn của Phòng GD&ĐT Thái Thụy v/v  tổ chức Hội thi GV dạy giỏi năm học 2016 – 2017, Trường MN Thụy Hải  xây dựng kế hoạch tổ chức hội giảng GV dạy giỏi  như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Tuyển chọn, công nhận suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non.

- Tạo điều kiện cho CBQL, giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc giáo dục trẻ.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua, công tác tuyên truyền trong trường học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

- Đánh giá thực trạng đội ngũ, có kế hoạch bồi dưỡng cho phù hợp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên.

II. YÊU CẦU

- Hội thi được tổ chức theo các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ được quy định trong chương trình GDMN, bám sát yêu cầu về kiến thức, kỹ năng thực hành CS,GD trẻ MN và các văn bản chỉ đạo của ngành.

- Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa học, bám sát biểu điểm, đánh giá chính xác, tránh nhầm lẫn.

III. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI

1. Đối tượng dự thi và điều kiện dự thi

- Đối tượng: giáo viên đang trực tiếp chăm sóc giáo dục trẻ  tại trường, cán bộ quản lý các trường mầm non.

- Điều kiện: giáo viên phải đạt trình độ chuẩn đào tạo sư phạm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn…. (khuyến khích GV chưa được đóng bảo hiểm xã hội tham gia).

- Qua Hội thi cấp trường, làm căn cứ xếp thứ tự giáo viên giỏi  đề nghị tham gia hội thi cấp cụm trường.

2. Nội dung – Hình thức dự thi

Gồm 2 nội dung

* Sáng kiến: Mỗi giáo viên dạy có 1 sáng kiến tham gia dự thi.

* Thực hành 1 hoạt động chăm sóc, giáo dục:

Dạy 01 tiết bốc thăm được theo lĩnh vực, hoạt động trong chủ đề đang thực hiện (tuyệt đối không dạy lại bài đã dạy)

       3. Thời gian, địa điểm tổ chức

           * Thời gian:

 +  Cấp trường

- Thi sáng kiến: từ ngày 05-8 tháng 11/2016

- Thực hành giảng dạy:  từ ngày 18 đến 25 tháng 11/2016

  + Cấp cụm: từ ngày 20/12 đến 6 tháng 01/2017( Lịch cụ thể thông báo sau)

             * Địa điểm tổ chức:

         + Cấp trường: BGK chấm thi tại các nhóm lớp theo độ tuổi

         + Cấp cụm: PGD phân công BGK tới các trường chấm thi.GV tham gia dạy tại trường

       4. Ban tổ chức : Ban giám khảo Hội thi

+ Cấp trường: BGH, Tổ CM họp phân công BGK

+ Cấp cụm: - Các trường giới thiệu danh sách BGK, đc cụm trưởng tổng hợp báo cáo PGD.

5. Đánh giá kết quả Hội thi

* Đánh giá kết quả cá nhân:

      - Điểm thực hành: Là điểm bình quân của các giám khảo

      - SKKN và bài thi năng lực: là điều kiện để xét giáo viên giỏi.

- Điểm cá nhân = Điểm thực hành giờ dạy (món ăn) x 2

Căn cứ vào tổng điểm của từng cá nhân xếp thứ tự từ 1 đến hết theo từng tổ: tổ  nuôi, tổ dạy nhà trẻ, tổ dạy mẫu giáo.

- Điểm của tổ chuyên môn = tổng điểm của các cá nhân; căn cứ vào tổng điểm xếp thứ tự các tổ chuyên môn từ 1 đến hết số trường trong cụm (Xếp riêng thành 3 tổ: Tổ nuôi; Tổ nhà trẻ; Tổ mẫu giáo)

        IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Danh sách ban giám khảo; Ban thư kí cấp trường

- Cấp cụm do các HT trong cụm thống nhất:

+ Địa điểm thi nuôi, mức tiền ăn thi nuôi.

+ Tổng hợp số lượng GV trường, GV tham gia hội giảng.

+ Bắt thăm thứ tự thi, ngày thi nuôi, bài dạy của GV, cụm trưởng lập danh sách và gửi về PGD. 

        + Bàn và thống nhất kinh phí chi cho hội thi cụm.

           - Các trường tập hợp SK của giáo viên tham gia nộp về cụm đung thời gian qui định.

- Sau mỗi ngày yêu cầu BGK nộp phiếu đánh giá về BTC để tổng hợp kết quả, công khai kết quả đánh giá đến tất cả CBGV tham gia Hội thi.

       Nhận được công văn này, đề nghị đ/c CBGV trong tường có ý kiến để thống nhất kế hoạch tổ chức tại cụm./.    

 

             HIỆU  TRƯỞNG

                        

 

        Ngô Thị Minh Hạnh

 Các thông tin khác:

Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Hải.

Địa chỉ: Xã Thụy Hải - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác