Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn javax.portlet.title.59
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

BÁO CÁO SƠ KẾT CHUYÊN ĐỀ XDTMNLTLTT 

BÁO CÁO SƠ KẾT CHUYÊN ĐỀ XDTMNLTLTT

 

KẾ HOẠCH THÁNG 5 NĂM 2018  

KẾ HOẠCH THÁNG 5 NĂM 2018

KẾ HOẠCH THÁNG 4 NĂM 2018  

KẾ HOẠCH THÁNG 4 NĂM 2018

KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM 2018  

KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM 2018

KẾ HOẠCH THÁNG 02 NĂM 2018  

KẾ HOẠCH THÁNG 02 NĂM 2018

KẾ HOẠCH THÁNG 12/2017  

kẾ HOACHJ THÁNG 12/2017

KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2017  

KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2017

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2017  

KẾ HOẠCH THÁNG 10/2017

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ ĂM HỌC 2017- 2018  

kẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017- 2018

HỘI NGHỊ CBCV NĂM HỌC 2017- 2018  

Ngày 18/8/2017, trường MN Thụy Hà tổ chức Hội nghị CBVC nhằm triển khai KH nhiệm vụ năm học và chương trình công tác công đoàn năm học 2017- 2018


Các trang: 1  2  
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Hà.

Địa chỉ: Xã Thụy Hà - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác