Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2017

KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2017


                                                  KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM 2017

Ngày

Thứ

Nội dung

1-4

3-6

Tổ chức học hè theo kế hoạch đã duyệt với UBNDX và PGD

1-4

3-6

Bán  phiếu ăn

2

4

Duyệt kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ với đảng ủy xã

5

7

Tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020

7

2

Tập trung giáo viên triển khai kế hoạch tháng.

8-12

3-7

Điều tra phổ cập, lao động vệ sinh, trang trí nhóm, lớp

12

7

Tập huấn chăm sóc sức khỏe CBGV nữ.

8,9

3,4

HT, KT tập huấn công tác tài chính.

10

5

Họp hiệu trưởng

18

5

Tập trung học sinh; Báo cáo tháng.

21

2

Thực hiện chương trình năm học 2017- 2018.

18-31

 

Luyện tập văn nghệ, rèn nề nếp.

18

6

Họp ban đại diện phụ huynh nhà trường

23,24,25

4,5,6

Họp phụ huynh với các lớp

28-31

 

Hoàn thiện hồ sơ trình với UBNDX và PGD về kế hoạch thu

Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học.

 

 

                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                               Nguyễn Thị Tiền

 
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Hà.

Địa chỉ: Xã Thụy Hà - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác