Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM 2017

KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM 2017
1. Số lượng.
- Đ/c PHT chỉ đạo và theo dõi số trẻ chuyển đi, chuyển đến và việc cập nhật học sinh đi học vào phần mềm phổ cập.
- Đ/c khối trưởng trực tiếp cập nhật số trẻ của tổ mình vào phần mềm PCGD và phần mềm QLGD.
- Giáo viên các lớp làm tốt công tác chăm sóc trẻ, giao tiếp với phụ huynh mang tính sư phạm tạo niềm tin cho phụ huynh khi gửi con ở trường.


 PHONG GD- ĐT THÁI THỤY        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN THỤY HÀ                          Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 Số 12/KH- MNTH                                                  Thụy Hà, ngày 02 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM 2017

1. Số lượng.

    -  Đ/c PHT chỉ đạo và theo dõi số trẻ chuyển đi, chuyển đến và việc cập nhật học sinh đi học vào phần mềm phổ cập.

    -  Đ/c khối trưởng trực tiếp cập nhật số trẻ của tổ mình vào phần mềm PCGD và phần mềm QLGD.

      - Giáo viên các lớp làm tốt công tác chăm sóc trẻ, giao tiếp với phụ huynh mang tính sư  phạm tạo niềm tin cho phụ huynh khi gửi con ở trường.

2. Chất lượng.

a. Chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng:  Chuẩn bị tốt các điều kiện để bán phiếu ăn, thực hiện tốt các điều kiện để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hiện đúng thực đơn đã xây dựng. Thực hiện tốt công tác vệ sinh và quy trình một chiều trong quá trình chế biến. Lưu mẫu thức ăn trong 24 giờ và công khai tài chính theo sự phân công. Quản lý tốt thực phẩm đã nhận và chế biến đảm bảo đủ định lượng. Chú ý mở và khóa van nước, không để nước chảy tràn ra ngoài. Tổ chức cân- đo và khám sức khỏe lần 3 cho trẻ.

  -  Cập nhật số liệu các sổ theo sự phân công, thu thập các biên nhận thực phẩm và ra phiếu chi trong tuần vào ngày thứ 2 liền kề.

   -  Thực hiện cân- đo theo dõi sức khỏe của trẻ trên biểu đồ phát triển. Làm tốt công tác vệ sinh cá nhân trẻ và vệ sinh lớp học để phòng chống dịch bệnh. Có biện pháp với những trẻ ăn chậm, ăn ít,  cập nhật thông tin về sức khỏe của trẻ vào phần mềm QLGD.

  b. Chất lượng giáo dục.

  -  Giáo viên thực hiện nghiêm túc chương trình và kế hoạch giáo dục trong ngày. 

   -  Nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn: Trao đổi, thống nhất và phương pháp, nội dung các họat động đảm bảo phù hợp với trẻ và thực tế của nhà trường. Chủ động tổ chức chuyên đề trong khối cho GV học tập.

  - Xây dựng kế hoạch, soạn bài đầy đủ trước 1 tuần. Bổ sung trang trí theo chủ điểm, tạo các góc hoạt động phong phú. Tận dụng thời gian để củng cố, ôn luyện kiến thức- kỹ năng cho trẻ. Không để trẻ ngồi thụ động trên ghế hoặc chơi tự do. Tận dụng các khoảng thời gian trong ngày cho trẻ được tiếp cận với sách và đọc truyện cho trẻ nghe. Tiếp tục bổ sung đồ chơi PTVĐ dự thi cấp cụm.

  3. Các hoạt động khác.

    a. Tăng gia chăn nuôi:  Tiếp tục chăm sóc cây đã trồng ( Rau, cây cảnh đã phân công).

                                        Chăn nuôi: Tận dụng thức ăn thừa của trẻ.

    b. Bồi dưỡng CM: Đ/c Thu và Trần Hương dự chuyên đề phát triển ngôn ngữ của huyện

                                   Đ/c Thứ tập huấn phần mềm quản lý tài sản

                                   Các đ/c Sinh, Truyền, Thắm và Thoan tập huấn Môđun qua mạng.

   d. Lấy phiếu tín nhiệm quy hoạch nguồn HT- PHT nhiệm kỳ 2020- 2025.

   đ. PGD- ĐT thẩm định ngân sách 2016.

   e. Rà soát, báo cáo danh sách các cháu diện chính sách.     

     - LỊCH CÔNG TÁC

Ngày

Nội dung

 

1,2,3

Bán phiếu ăn

 

2

- Sáng: Lấy PTN quy hoạch HT- PHT

- Chiều họp HT

 

 

3

Dự chuyên đề tại MN Tháng Tám; Họp hội đồng

 

4

Họp chi bộ

 

6

Dự cô Trang nhóm 25- 36 thB

 

9

Dự cô Hiền - 4TC

 

13,14

Khám sức khỏe, cân- đo theo dõi biểu đồ

 

14

PGD thấm định QTTC 2016

 

15,16

Kiểm tra khối 3 tuổi

 

17

Tổ chức chuyên đề PTVĐ nhà trẻ.

 

20

Nộp BC tháng

 

21

Tổ chức chuyên đề PTNN khối mẫu giáo.

 

23,24

Thi đồ chơi PTVĐ cấp cụm.

 

28,29

Kiểm tra khối 4 tuổi

 

 

Các ngày còn lại: Kiểm tra chuyên môn

 

Căn cứ vào kế hoạch trên, yêu cầu các tổ, khối cụ thể kế hoạch hoat động cho bộ phận của mình. Trong quá trình thực hiện có điều gì vướng mắc báo cáo với đ/c HT kịp thời giải quyết./.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Tiền

 
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Hà.

Địa chỉ: Xã Thụy Hà - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác