Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn javax.portlet.title.59
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

KẾ HOẠCH THÁNG 12/2017

kẾ HOACHJ THÁNG 12/2017


                                                  KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2017

Ngày

Thứ

Nội dung

4,5,6

2,3,4

Bán phiếu ăn

5

3

Họp chi bộ.

6

4

Họp hội đồng, triển khai đánh giá CB, CC, VC năm 2017.

7,8

5,6

Các lớp tự đánh giá chất lượng học kỳ.

9

9

Họp đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2017.

11

2

 Các lớp cân, đo khán sức khỏe cho trẻ

12

3

Khảo sát chất lượng khối 5 tuổi

13

4

Khảo sát chất lượng khối 4 tuổi

14

5

Khảo sát chất lượng khối 3 tuổi

15

6

Khảo sát chất lượng khối Nhà trẻ

18

2

Tổng hợp kết quả đánh giá CL học kỳ 1.

19

3

Kiểm tra tổ nuôi dưỡng

20

4

Nộp báo cáo

21,22

5,6

Kiểm tra toàn diện tổ mẫu giáo.

15-30

3

Dự kiến hội giảng GVG cấp cụm

   
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Hà.

Địa chỉ: Xã Thụy Hà - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác