Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Ảnh giới thiệu

TRƯỜNG 

Tên trường: Trường mầm non Thụy Hà

Địa chỉ: Thôn Bao Hàm. Xã Thụy Hà. Thái Thụy – Thái Bình.

Điện thoại: 09631170565

Email: thuyha3@thaithuy.edu.vn

 

 


Ban Giám hiệu Trường MN THụy Hà

 1. CÁN BỘ QUẢN LÝ

TT

Họ và tên

Chức vụ

CM

CT

Điện thoại

 

Trách nhiệm QL

1

Nguyễn Thị Tiền

Hiệu trưởng

ĐH

TC

01635918385

Phụ trách chung

2

Tô Thị Sinh

P Hiệu trưởng

ĐH

TC

 0982545861

CSSK, ND- Phổ cập

3

Nguyễn Thị Thu

P. hiệu trưởng

ĐH

TC

0987964155

Chất lượng giáo dục


Danh sách tổ chuyên môn Trường

 

2. DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN NHÀ TRẺ.

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ CM

Chức vụ- nhiệm vụ

Ghi chú

1

Đào Thị Thùy

07/8/1976

ĐHSPMN

TT- GV 25- 36 thB

 

2

Nguyễn Thị Lan Anh

28/10/1991

ĐHSPMN

GV 25-36 th B

 

3

Vũ Thị Báu

05/09/1979

CĐSPMN

GV 25-36 th A

 

4

Lê Thị Thu Hà

14/7/1983

ĐHSPMN

GV 25-36 th A

 

5

Đỗ Thị Mừng

11/9/1990

CĐSPMN

GV19-24 th 

 

6

Nguyễn Thị Hà

11/1983

ĐHSPMN

GV19-24 th 

 

 

3. DANH SÁCH TỔ CHUYÊN MÔN MẪU GIÁO.

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Trình độ CM

Chức vụ- Nhiệm vụ 

Ghi chú

1

Tô Thị Truyền

13/6/1979

ĐHSPMN

TT- GV 5TA

 

2

Nguyễn ‘’ Kim Thoan

09/7/1971

ĐHSPMN

KT3T- GV 3TA

 

3

Bùi Thị Phượng

10/02/1969

CĐSPMN

GV 3 tuổi C

 

4

Trần Thị Xoan

26/6/1976

CĐSPMN

GV 4 tuổi C

 

5

Trần Thị Xuyến

06/01/1980

ĐHSPMN

GV 5tuổi B

 

6

Tạ Diệu Thúy

06/09/1983

CĐSPMN

GV 3 tuổi B

 

7

Lê Thị Thanh Hyền

28/12/1973

TCSPMN

GV 3 tuổi B- TQ

Học ĐHMN

8

Nguyễn Thị Thắm

23/9/1970

ĐHSPMN

KT4T- GV 4TA

 

9

Trần Thị Thúy

05/02/1988

ĐHSPMN

GV 4 tuổi A

 

10

Nguyễn Thị Nan

28/9/1987

CĐSPMN

GV 4 tuổi B

Học ĐHSPMN 

11

Trần Thị Huyền

14/10/1981

CĐSPMN

GV 4 tuổi B

 

12

Nguyễn Thị Chắt

17/9/1969

CĐSPMN

GV 5 tuổi C

 

13

Lê Thị Tươi

18/10/1984

CĐSPMN

GV 5 tuổi C

 

14

Nguyễn Thị Duyên

18/5/1981

ĐHSPMN

GV 5 tuổi A

 

15

Đặng Thị An

27/01/1990

CĐSPMN

GV4 tuổi c

 

16

Trần Thị Hương

26/12/1976

ĐHSPMN

GV 5 tuổi B

 

 

 

 

 

 

4.DANH SÁCH TỔ VĂN PHÒNG

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Chuyên môn

Chức vụ- Nhiệm vụ

Ghi chú

1

Đỗ Thị Thứ

26/9/1985

ĐH KToán

TT-  Kế toán-   VP

 

2

Lê Thị Trang

19/19/1996

TCSPMN

Nhân viên nấu ăn

 

3

Ngô Thị Diệu Thúy

01/1983

TCSPMN

Nhân viên nấu ăn

Học ĐHSPMN 

4

Đỗ Thị Thúy

15/10/1993

 CĐSPMN

Nhân viên nấu ăn

 

5

Phạm Thị Ngân

3/4/1983

TCSPMN

Nhân viên nấu ăn

 

 
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Hà.

Địa chỉ: Xã Thụy Hà - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác