Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 10

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 9 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÁNG 10


 

PHÒNG GD – ĐT THÁI THỤY

TRƯỜNG MN THỤY DUYÊN

Số: 03KH/TMN

Kế hoạch công tác tháng 10/2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh

                     

    Thụy  Duyên, ngày 30 tháng 09 năm 2017. 

       KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2016

I.  Đánh giá công tác tháng 9.

1. Đánh giá chung.

          - CBGVNV có tinh thầm trách nhiệm, đặc biệt việc tuyên truyền tới CMHS về việc chăm sóc giáo dục trẻ.

          - Các hoạt động của nhà trường duy trì khá nền nếp.

2. Sè l­îng phæ cËp, nuôi ăn bán trú.

 a. Ưu điểm:

- Duy trì số lượng học sinh MG vào học đạt tỷ lệ 100%.

- Số lượng HS nhà trẻ vào học 45 cháu đạt tỷ lệ 51%.  

- Tỷ lệ chuyên cần : MG 97%

                               NT 96%

STT

Nhóm, lớp

Số giao

Số cháu vào học

Số chuyên cần ăn bán trú

Ghi chú

1.      

18-24 tháng

12

5

5

 

2.      

25-26 

43

40

40

 

3.      

3TA

17

17

17

 

4.      

3TB

32

32

32

 

5.      

4A

24

24

24

 

6.      

4B

32

32

32

 

7.      

5A

38

38

38

 

8.      

5B

36

36

36

 

 

Tổngsố  NT:

 MG:

NT: 55

MG: 179

NT: 45

MG:179

NT: 45

MG: 179

 

b. Tồn tại:

Tỷ lệ trẻ nhà trẻ vào học chưa đạt kế hoạch giao  (nhóm 19 – 24 tháng).

2. Công tác chất lượng chăm sóc giáo dục.

3.1. Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng.

* Nề nếp vệ sinh, tổ chức giờ ăn, giờ ngủ các lớp:

- Ưu điểm:  Đa số các nhóm lớp GVCN đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch chăm sóc trong ngày và đảm bảo VS cá nhân cho trẻ.

- Hạn chế:  + Còn hiện tượng vệ sinh ca cốc, bình uống nước cho trẻ chưa được sạch sẽ.

                  + Trẻ ăn, uống chưa đi vào nền nếp.

                 + Giờ trẻ ngủ dậy, giờ ăn chiều chưa đúng thời gian quy định.

* Kiểm tra bếp ăn và cô nuôi:

- Ưu điểm:

+ Thực hiện đầy đủ theo quy trình sống chín.

+ Đảm bảo tuyệt đối an toàn VSTP, an toàn thân thể cho HS trong Nhà trường.

+ Xếp loại tốt 2 đ/c: Nguyễn Thị Trang, Phạm Thị Thảo.

- Hạn chế: cô nuôi đôi lúc không mặc tạp dề, không đi găng tay khi chế biến.

* Theo dõi sức khỏe trẻ: 

- Ưu điểm: 100% trẻ được theo dõi cân, đo, khám sức khoẻ đúng lịch.

          + Kết quả:   Theo dõi biểu đồ:   230/230 trẻ.

                                                            Trẻ PT bình thường:     221 trẻ (đạt 96%)

                                                            Trẻ Suy Dinh Dưỡng :      7 trẻ  (đạt  4.04 % )

                                                                                    Trẻ thừa cân:                        3 trẻ (tỷ lệ 1,3%)

                                        Trẻ khám bệnh :  230/230 trẻ.

                                                                                    Trẻ không mắc bệnh  221/230 (tỷ lệ  98%)

                                                                                    Trẻ mắc bệnh                 9/230 (tỷ lệ 4%)

* Lao động VSMT : 

            - Ưu điểm:  Tích cực cải tạo đất  trồng rau, hoa ,cây cảnh, chăm bón  cây cảnh, cây hoa...

            - Tồn tại: + Khối 5T chậu hoa cây cảnh ở hành lang khi tưới để nước và đất vương ra hành lang, cây xanh trong lớp để khô héo.

             + Sảnh khu vực cầu thang thuộc lớp 4T B, 5T A để bẩn.

             + Việc quản lý cổng (để ngỏ) trong giờ hành chính.

             + Việc phun nước tạo cảnh quan không thường xuyên.

             + Sân, ngõ, vườn, vạc nước, hồ câu... thường xuyên có lá rụng, không thu dọn khịp thời; Thùng rác ngoài trời còn để mấy ngày mới đổ; Nhà xe để bẩn, xe dạp, xe máy để không khoa học.

* Công tác  bảo vệ tài sản, trang thiết bị :

          - Ưu điểm: Hầu hết các nhóm lớp đã bảo quản tốt đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị, của nhóm lớp mình phụ trách.

   Đã rà soát và có kế hoạch tu sửa, mua  sắm đồ dùng nuôi ăn bán trú. 

            - Hạn chế:  + Tủ đựng đồ dùng  cá nhân trẻ  của nhóm 25 - 36 tháng cuối giờ chiều một số ô tủ không đóng.

                   + Đồ dùng trong nhà thể chất sắp xếp không khoa học.

                               + Khối nhà trẻ, khối 3 tuổi lan can cửa nhiều lúc không đóng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

              + Khối 5T chậu hoa cây cảnh ở hành lang khi tưới để nước và đất vương ra hành lang, cây xanh trong lớp để khô héo.

3.2.  Thực hiện chương trình.

* Ưu điểm:

- 100% nhóm lớp trang trí đúng chủ đề.

- CBGV tham gia đầy đủ các lớp tập huấn CM.  

- Các nhóm, lớp đi vào nền nếp thói quen trong một số hoạt động: Thể dục sáng, các lĩnh vực HĐ, hoạt động góc, các thao tác VS. 

- Kiểm tra:     Nền nếp:   xếp loại tốt  8/8 nhóm, lớp.

- Trang trí:  8 nhóm, lớp xếp loại A

- Vệ sinh:   8/8 nhóm xếp loại tốt. 

- Dự giờ:       Tổng số giờ dự 70 tiết

Trong đó:    Hiệu trưởng dự 20 tiết

PHTCM dự 25 tiết

PHT ND dự 25 tiết

Xếp tốt:      37

Xếp khá:     33

* Tồn tại:

- Hoạt động ngoài trời chưa thường xuyên.

- Trang trí nhóm, tạo MT ngoài lớp học chưa hấp dẫn.

- Thể dục sáng trong tuần không kết hợp với dụng cụ (những ngày vận động với dụng cụ còn phải nhắc nhở), còn mang tính chất hình thức. Đội hình còn áp đặt chưa có sáng tạo, cự ly dãn cách chưa hợp lý.

          - Vận dụng phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở một số giáo viên còn lúng túng.

3. Công tác khác.

          - Tổ chức lễ khuyến học cho con CBGVNV.

  - Họp ban đại diện CMHS, họp CMHS trong toàn trường, thành lập ban đại diện CMHS của trường, thông báo công khai các khoản thu Thực hiện nghiêm túc công văn công văn số 2814 , 2815 của SGD - ĐT, hướng dẫn số 02 của PGD - ĐT về việc hướng dẫn một số nội dung công tác tài chính năm học 2017 - 2018. Thông báo công khai các khoản thu đầu năm trên hệ thống truyền thanh của xã.

          - Duyệt kế hoạch, thu chi trong năm học 2017 - 2018.

          - Tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức đầu năm học, đăng ký thi đua. 

          - Công đoàn kết hợp với Nhà trường phát động phong trào cán bộ giáo viên giúp đỡ học sinh nghèo bằng mua bảo hiểm thân thể cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

          - Tham mưu với CMHS lao động, vệ sinh giúp Nhà trường tạo cảnh quan sạch đẹp.   - Đảm bảo tuyệt đối ATGT.

4. Xếp loại thi đua CBGVNV: Căn cứ kết quả tự xếp loại của các tổ gửi lên và qua kiểm tra chuyên môn kêt quả xếp loại như sau: Xếp lại tốt: 21; Xếp loại khá 2 đ/c. (có danh dác kèm theo.

II. Triển khai công tác tháng 10.

Tháng 10 tháng có ngày kỷ niệm thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;49 năm ngày Bác Hồ gửi lá thư cuối cùng cho ngành Giáo dục (15/10/1968 – 15/10/2017; hướng tới kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt nam 20/11.

Căn cứ vào hướng dẫn công tác trọng tâm tháng  10 của PGD -  ĐT. Căn cứ vào tình hình thực tế của trường, Nhà trường chỉ đạo, hướng dẫn chuyên  môn,các tổ, khối, các nhóm, lớp tập trung làm tốt một số việc trọng tâm của tháng 10 -2017 như sau: 

Triển khai công văn số: 449/PGDĐT-MN V/v thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2017... Chuẩn bị đón đoàn thanh tra chuyên ngành của PGD-ĐT.

1. Phát động đợt thi đua chào mừng ngày Phụ nữ Việt nam ( 20/10) và hướng tới ngày Nhà giáo Việt nam( 20/11).

          Phát động phong trào thi đua chào mừng kỉ niệm ngày 20/10 và hướng tới ngày Nhà giáo Việt nam: Chỉ đạo Ban nữ công tổ chức Hội thi nấu ăn; Hội giảng; văn nghệ, thể dục thể thao. Tập trung cho các hoạt động chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng trong Nhà trường.

2. Ổn định nền nếp, kỷ cương.

           Thực hiện nghiêm túc mọi nền nếp, kỷ cương theo quy định của ngành, nội quy, quy chế Nhà trường.

3. Công tác số lượng, phổ cập.

          3.1. Chỉ tiêu:  

          - Số lượng Hs và học Nhà trẻ 50 đạt 57%. MG 100%.

          - Tỷ lệ chuyên cần 90 - 95%                

          3.2. Biện pháp:

          - Làm tốt công tác chất lượng để huy động số lượng.

          - Triển khai công văn số: 456/GDĐT V/v thống kê đầu năm học 2017 - 2018:

          + Cập nhật đầy đủ thông tin, số liệu vào hệ thống thống kê trục tuyến (EMIS onlie) đảm bảo dầy đủ, chính xác.

          + Rà soát thông tin trường học để báo cáo mạng lưới trường, lớp.

          + Gửi báo cáo bản mềm về dịa chỉ emailthienchicntt@thaithuy.edu.vn

-  Vận động trẻ vào học, đặc biệt là khối nhà trẻ.

 Kế hoạch giao số lượng trong tháng như sau:  

TT

Nhóm Lớp

Số trẻ điều tra

Số trẻ

Giao huy động

Ghi chú

1

13-24 tháng

45

15

 

2

25-36 tháng

43

43

 

3

3TA

17

17

 

4

3TB

32

32

 

5

4TA

24

24

 

6

4TB

32

32

 

7

5TA

38

38

 

8

5T B

36

36

 

 

Tổng số

NT: 88

MG:179

NT: 58

MG:179

 

 

- Hoàn thiện các văn bản phổ cập của năm 2017 (theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT).

4. Công tác chất lượng. 

4.1. Công tác chăm sóc nuôi ăn dưỡng:

4.1.1. Chỉ tiêu:

- Duy trì 100% trẻ ăn tại lớp.

- Đảm bảo vệ sinh an toàn tuyệt đối trong trường.

- Tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh khi thời tiết chuyển mùa

4.1.2. Biện pháp:

- Nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ: Đ/c PHTND xây dựng thực đơn  cho phù hợp, bảo đảm khâu chế biến vệ sinh an toàn thực phẩm; .

-  Cán bộ giáo viên quản lý chăm sóc trẻ tốt, có thái độ, tình cảm đối với trẻ, ân cần, chu đáo, tuyệt đối không được xâm phạm đến tinh thần và thể xác của trẻ. 

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo chặt chẽ tất cả các khâu từ hợp đồng thực phẩm – chế biến – vận chuyển – lưu mẫu thức ăn nghiêm túc. Cán bộ quản lý chú ý và tăng cường kiểm tra giám sát đánh giá đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh trường lớp, vệ sinh cá nhân trẻ.

- Tổ chức tốt công tác chăm sóc sức khỏe, chú ý nền nhà công trình vệ sinh phải khô để đảm bảo an toàn cho trẻ. Tất cả các giá bát, ca cốc, khăn mặt,…. của trẻ thường xuyên vệ sinh sạch sẽ.

- Đồng chí PHTND cần tăng cường kiểm tra thực hiện các thao tác và qui trình phục vụ, tự phục vụ của cô và trẻ theo từng độ tuổi.  Hướng dẫn và giao nhiệm vụ vừa sức cho trẻ ( phơi khăn, tự phục vụ VS, ăn uống), tuyệt đối không làm hộ trẻ những việc trẻ có thể tự làm được nhưng phải đảm bảo dưới sự giám sát của giáo viên .

- Đc PHTND cần kiểm tra sát sao số lượng trẻ tham gia ăn bán trú của từng nhóm lớp, đảm bảo đủ 100% theo chỉ tiêu đã đặt ra. Hiện nay tỉ lệ chuyên cần ăn của  Nhà trẻ l thấp ( do cháu nghỉ học vì đau mắt) yêu cầu các Đ/C GV nhà trẻ quan tâm, nhắc nhở phu huynh cho trẻ đi học chăm để nâng tỉ lệ chuyên cần.

4.2. Chất lượng giáo dục:

4.2.1. Chỉ tiêu:

- 100% nhóm lớp nghiêm túc thời gian đón trả trẻ theo lịch, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn.

- Trang trí nhóm lớp theo các chủ đề đã thống nhất trong tổ chuyên môn.

- Tăng cường giáo dục lễ giáo và kĩ năng sống cho trẻ, tiếp tục rà soát lại chất lượng các nhóm lớp.

4.2.2. Giải pháp.

          - Thực hiện nghiêm túc CTGDMN sửa đổi bổ xung theo TT 28/2016.

 - Các nhóm lớp chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình GDMN mới phù hợp với nhóm lớp, phù hợp đặc điểm của trẻ và khả năng của giáo viên; chú ý phương pháp đặc trưng của bộ môn, đồng thời tích cực đổi mới phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ theo yêu cầu chương trình giáo dục mầm non mới.

- Đề nghị tổ chuyên môn tổ chức họp định kì có hiệu quả hơn, nội dung tập trung đánh giá hoạt động chuyên môn đã qua, rút kinh nghiệm cụ thể về việc thực hiện nề nếp chuyên môn, quan tâm nhiều hơn đến giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các hoạt động. Nêu cao vai trò tổ chuyên môn, tăng cường đi dự giờ kiểm tra đánh giá chất lượng nhóm lớp cùng BGH.

          - Yêu cầu PHTCM Phân công thực hiện nghiêm túc kế hoạch đã thống nhất. Giờ thể dục sáng, không để tình trạng như đã nhắc nhở trên.

          - Hoàn thiện hồ sơ của trường, hồ sơ của CBQL, của tổ, khối chuyên môn và từng CBGV, hồ sơ đảm bảo đúng biểu mẫu, đủ số lượng và chất lượng.

   - Thực hiện nghiêm túc nền nếp soạn bài, làm hồ sơ sổ sách kịp thời, nền nếp sinh hoạt chuyên môn có chất lượng. 

   - Tạo môi trường trong và ngoài lớp học.

   - Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, XHH bổ sung sách, nâng cao hiệu quả“ Góc thư viện của bé” với 100% nhóm lớp. Phấn đấu  các nhóm, lớp có 170 cuốn sách/lớp.         - Phát động  "Làm đồ dùng, đồ chơi tự làm bằng nguyên liệu địa phương" Giao đ/c PHT phụ trách chuyên môn triển khai  (Thi riêng từng Đ/c). Dự kiến thời gian trưng bầy ngày 07 - 11, thi ngày 08 - 11- 2016 địa điểm tại phòng vi tính. Thành phần BGK:  Ban giám hiệu; tổ, khối trưởng, GV.

  - Tập huấn chuyên đề trực tuyến " Dạy trẻ tiếp cận với sách và đọc chuyện cho trẻ nghe".

          - Xây dựng kế hoạch tổ chức tổ chức chuyên đề " Đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động cho trẻ mầm non".

 5. Công việc khác:

          - Phối hợp với Công Đoàn tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng kỉ niệm ngày 20/10 và hướng tới ngày Nhà giáo Việt nam: Hội thi nấu ăn; Hội giảng; văn nghệ, thể dục thể thao. Tập trung cho các hoạt động chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng trong Nhà trường.

- Nhà trường bố trí 40 phút vào chiều thứ 5 tuần 3 để CBGVNV nghiên cứu, thảo luận về lá thư cuối cùng của Bác Hồ gửi cho ngành GD, trong đó chú ý nội dung “Dù khó khǎn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy  tốt và học tốt. Trên nền tảng giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng tốt, phải phấn đấu nâng cao chất lượng vǎn hoá và chuyên môn nhằm thiết thực giải quyết các vấn đề do cách mạng nước ta đề ra và trong một thời gian không xa, đạt những đỉnh cao của khoa học và kỹ thuật”.

 - Phối hợp với Công đoàn, động viên kịp thời 2,3 đ/c tham gia hiến máu tình nguyện’’.

- Tiếp tục nhập giữ liêu phần mềm SMAS ( Đ/c Vin, Hương, Bình, Lý và GV chủ nhiệm các nhóm lớp).

- Làm thống kê đầu năm (đ/c Thục).

 * Công tác tài chính:  Các đc CBGVNV phụ trách từng bộ phận cần phối hợp tốt với đc kế toán để hoàn thiện các hồ sơ đảm bảo nguyên tắc tài chính. Nếu có gì vướng mắc các đc trực tiếp xin ý kiến hiệu trưởng để giải quyết kịp thời.

   * Bảo quản CSVC:

        Đề nghị các đc GVCN nêu cao ý thức trong việc giáo dục học sinh cùng cô giáo tự bảo quản tốt tài sản của lớp và của trường.

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 10 – 2017 

 

Ngày

 

̣i dung công việc

Ghi chú

29/9

Họp Hiệu trưởng: Khai mạc 7h30', địa điểm PGD

 

30/9

Họp hội đồng trường

 

2/10

Kiểm tra nề nếp, TT tạo MT  khối 3T

 

3/10

Họp Chi bộ

 

4/10

Buổi chiều tổ chức tết trung thu cho trẻ.

 

5/10

Dự HĐ khối 4T

 

5/10

Gửi BC bản mềm về dịa chỉ emailthienchicntt@thaithuy.edu.vn

 

6/10

Hiến máu nhân đạo

 

7/10

Dạy thêm thứ 7

 

9/10

Họp giao ban tuần

 

10/10

Dự giờ  K 5T

 

11/10

Kiểm tra CM khối NT

 

12,13/10

Kiểm tra HSGV Khối 4T.

 

16/10

Thực hiện thời gian mùa đông - Họp giao ban tuần

 

17,18/10

-  Đón đoàn thanh tra chuyên ngành PGD - ĐT

- 2 Đ/c PHT hoàn thiện BC tháng

- Đ/c Bình nộp báo cáo tháng 10 với PGD

 

19/10

Văn nghệ thể dục thi nấu ăn tại trường chào mừng ngày 20/10.

 

20/10

Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt nam 20/10.

 

21/10

Dạy thêm thứ 7

 

23/10

Họp giao ban tuần

 

24/10

Kiểm tra bếp ăn

 

25/10

Dự chuyên đề trực tuyến " Dạy trẻ tiếp cận với sách, đọc truyện cho trẻ nghe" cấp huyện.

- Khai mạc 7h30

- Thành phần dự: Hiệu trưởng; PHTCM, TTMG.

- Địa điểm tại TH Thụy Sơn.

 

26

Tổ chức chuyên đề PTTC cụm, trường. 

 

27

PHT  duyệt kế hoạch giáo dục.

 

30

 Tịnh kho

 

         

          Căn cứ vào kế hoạch trên, yêu cầu các đ/c thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các công việc tháng 10-2017. Trong quá trình thực hiện có điều gì vướng mắc báo cáo về BGH để kịp thời giải quyết./.

 

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

  

 
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Duyên.

Địa chỉ: Xã Thụy Duyên- Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác