Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

 

CBGV trường mầm non tập trung làm đồ chơi sáng tạo dự thi cấp cụm  

CBGV trường mầm non tập trung làm đồ chơi sáng tạo dự thi cấp cụm

Kế hoạch tháng 11  

PHÒNG GD& ĐT TH ÁI THUỴ TRƯỜNG MN THỤY DƯƠNG Số: ….. /KHMNTD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thụy Dương, ngày 03 tháng 10 năm 2017 KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC THÁNG 11/2017 I. Đánh giá công tác tháng 10 * Ưu điểm - Nhóm 19-24 vào học học 15 cháu - GV tích cực tham gia trang trí tạo môi trường rất sáng tạo và nghĩ ra nhiều mẫu đẹp để trang trí - Các nhóm lớp thực hiện nghiêm túc chương trình CSGD trẻ cơ bản xây dựng theo thông tư 28/2016 - Tham gia chuyên đề cụm- trường đạt kết quả tốt - GV thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn - Nhóm 25-36 A, Lớp 4 tuổi A, 5 Tuổi A chọn đề tài dạy chuyên đề đạt kết quả tốt. - Giáo viên soạn bài trước 1 tuần - Công đoàn tổ chức tốt kỷ niệm ngày 20/10, gặp mặt gia đình CBGV trong nhà trường - HT, PHT tích cực dự giờ, đánh giá giáo viên - Trường đã kiểm tra toàn diện 2 giáo viên kết quả xếp loại : đ/c Hè 4 tuổi, đ/c Hương 5C – xếp loại Tốt - Giáo viên 10 lớp đã làm tốt công tác XHH tại lớp. Y/C GV lập danh sách và số tiền ủng hộ của lớp nộp về nhà trường, phiếu chi số tiền đó * Tồn tại: - PHTND chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao (đã chỉ đạo giáo viên xây dựng vườn rau của bé. Bên cạnh đó chưa hoàn thành hồ sơ nuôi dưỡng, số liệu đôi chỗ còn lệch, chưa công khai tài chính ăn ra bảng hàng ngày.) - PHTCM chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao (chưa chú ý đến hệ thống hồ sơ của mình và của GV, chưa phê duyệt một số đầu sổ kịp thời…) - Đ/c Then Thủ Qũy chưa hoàn thành công việc được giao (Phiếu thu chưa đủ chữ ký, số liệu nắm chưa chắc, tịnh kho chưa tổng hợp kịp thời) - 2 đ/c PHT cần tích cực kiểm tra dự giờ các nhóm lớp, kiểm tra sổ sách các nhóm lớp; chú ý lịch dạy thay các khối trưởng; - Các lớp 3 tuổi, Nt cần ren cho trẻ Thể duc sáng vào các buổi chiều để trẻ ra sân tập đều – đẹp hơn - PHTND cần chỉ đạo cô nuôi sắp xếp vệ sinh đồ dùng nuôi ăn gọn gàng sạch sẽ, chỉ đạo giáo viên và cô nuôi chăm sóc tốt vườn rau, phân công lịch chăm sóc bồn cây chậu cảnh cho từng lớp tránh để cây khô héo…. - PHTCM chưa chú ý nhiều đến các phần mềm và công việc được phân công - Công đoàn tổ chức 20/10 gặp mặt gia đình GV nhưng vẫn còn GV không tham gia, còn ý kiến trái chiều (nhà trường không chi, chỉ công đoàn chi còn mời rể lần sau không tổ chức nữa….) yêu cầu công đoàn cần xem xét lại các thành viên trong công đoàn và yêu cầu đ/c nào có ý kiến sẽ tham gia với chủ tịch công đoàn, Hiệu trưởng hoặc các cuộc họp Chi bộ, hội đồng nhà trường để đi đến thống nhất cao. - Các lớp, tổ khối chưa thực hiện nộp báo cáo tháng, đánh giá các thành viên trong tổ (PHTCM cần xem lại và chấn chỉnh ngay. yêu cầu PHTCM chuyển mẫu báo cáo tháng tới các lớp để báo cáo tháng kịp thời qua hòm thư của trường) - Vẫn còn giáo viên soạn bài trống đối gọi có, chưa chú ý đến nội dung soạn, cột lưu ý còn chưa cập nhật kịp thời - Giáo viên chú ý công tác đón – trả trẻ giao tận tay phụ huynh - Các nhóm lớp chưa thực hiện thường xuyên HĐNT (dạo chơi ngoài trời); Lớp 3 tuổi cần thu thêm hộp bút đựng đất nặn, cần rèn cho trẻ thường xuyên các hình thức, Các lớp rèn nền nếp các hoạt động. - Các nhóm lớp chú ý cho trẻ ăn buổi chiều (ăn cháo, uống sữa) kê bàn và đủ cốc cho trẻ uống và ra ngoài lớp uống - Các tổ chưa sinh hoạt chuyên môn theo lịch, chủ yếu là chép sổ nên chất lượng hiệu quả chưa cao. - Chất lượng giảng dạy khi HT,PHT, TT dự giờ chủ yếu chỉ đạt tiết Khá, ĐYC, ít tiết đạt Tốt. GV chưa đâu tư cho tiết dạy, còn dạy chống đối - Vệ sinh cốc, khăn, thu dọn kho chưa thường xuyên; Xe GV để không đúng quy định trong lán xe (Xe đến trước để trước, đến sau để sau…xếp gon gàng….) - Nhiều giáo viên xin nghỉ ngoài quy định - 2 đ/c không mặc đồng phục theo quy định (đ/c Man, Oanh A) * Xếp loại thi đua tháng 10: - A:Các đ/c không có trong công B - B: Oanh A, Man, ĐThen, Trang, - Chưa hoàn thành: 0 II. CÔNG TÁC THÁNG 11 Tháng 11 là tháng cao điểm trọng tâm về chất lượng, có ngày kỷ niệm ngày nhà giáo Việt nam 20 – 11.Từ đặc điểm trên trường yêu cầu CBGVNV tập trung làm tốt một số việc trọng tâm của tháng 11 như sau: 1. Thi đua chào mừng ngày 20/11 - Nhà trường kết hợp công đoàn tổ chức đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo viện nam 20 – 11(xây dựng phong trào thi đua xây dựng trường học đổi mới. Mỗi CBGV có 1 nội dung đổi mới về PP day trẻ) - Tổ chức Ngày hội thể thao, hội thi đồng diễn thể dục, văn nghệ các lớp, hội giảng giáo viên chào mừng ngày 20/11 và chuẩn bị cho hội giảng GV giỏi các cấp. + Cô nuôi nấu một món ăn ngon + Cô dạy: Một tiết dạy hay - Thi Hồ sơ sổ sách, thi đồ chơi - Làm 1 công trình chào mừng 20/11 2. Công tác số lượng, phổ cập - Rà soát các điều kiện tối thiểu nâng cao chất lượng phổ câp, - Tiếp tục tập trung huy động số lượng vào học, đặc biệt cần huy động số cháu nhà trẻ vào học mỗi nhóm 2- 5 cháu . - Duy trì và củng cố chất lượng, nền nếp học sinh, nâng cao tỷ lệ chuyên cần. 3. Công tác chất lượng a. Thực hiện nghiêm túc chương trình CSGD - Sắp xếp đồ dùng đồ chơi trang thiết bị trong lớp gọn gàng, đẹp mắt, khoa học - Vệ sinh, cảnh quan trường lớp sạch, đẹp, chú ý đến việc vệ sinh phòng học, tẩy rửa công trình vệ sinh thường xuyên sạch sẽ. rèn cho trẻ nhặt rác bỏ vào thùng, không vớt bỏ rác ra sân, vườn. - Thực hiện nghiêm túc nền nếp soạn bài, làm hồ sơ sổ sách kịp thời, chú ý nâng cao chất lượng, nền nếp sinh hoạt chuyên môn. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, quản lý trẻ trong giờ đón, sau giờ ăn và giờ trả trẻ. trả trẻ trực tiếp cho PH, không để trẻ tự về khi chưa có PH đón, không giao trẻ cho người lạ, không trả trẻ cho trẻ em dưới 10 tuổi. - Tiếp tục tăng cường dự giờ, kiểm tra hồ sơ sổ sách, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn. Tổ chức tốt công tác CSSK và nuôi ăn bán trú. - Hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá Kiểm định chất lượng. b. Tổ chức công tác CSSK và nuôi ăn bán trú: - Cô nuôi đun nước sôi tráng bát thìa vào các buổi sáng đảm bảo ATTP cho trẻ khi bát để qua đêm (nếu kiểm tra ATTP mà vệ sinh không sạch thì cô nuôi hoàn toàn chịu trách nhiệm) - Kiểm tra, bổ sung đồ dùng cần thiết phục vụ cho việc tổ chức nuôi ăn bán trú giáo viên phải giữ gìn VS và bảo quản thật tốt không làm hỏng, mất. - Giáo viên nhắc nhở phụ huynh chấp hành tốt quy định mua phiếu ăn trong trường đúng thời gian. - Nuôi dưỡng thực hiện nghiêm túc việc xây dựng và thực hiện chế độ dinh dưỡng của trẻ theo thực đơn. Giáo viên rèn nề nếp tốt trong ăn, ngủ cho các cháu, tích cực động viên các mẹ cho trẻ đi học chuyên cần tăng tỷ lệ ăn bán trú hàng ngày. Nghiêm cấm các nhóm lớp cho trẻ uống ở khu nhà kho và khu VS - Đảm bảo VSATTP cho các cháu, trường hợp đồng thực phẩm với các chủ cơ sở giao thực phẩm đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý. - Giáo viên thực hiện nghiêm túc chương trình chế độ sinh hoạt trong ngày, tổ chức tốt các chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc, vệ sinh cho trẻ ăn thực phẩm rõ nguồn gốc, không để Gia đình cho các cháu ăn thực phẩm không nhãn mác để xảy ra ngộ độc thực phẩm do ăn uống tại trường. - Quản lý hồ sơ nuôi dưỡng chặt chẽ, cập nhật số liệu thường xuyên, kịp thời. - Quản lý tốt việc nuôi ăn bán trú, chú ý việc CS trẻ ở thời tiết mùa đông, đảm bảo an toàn tuyệt đối an toàn cho trẻ ở tại trường mầm non. Đảm bảo cho trẻ không đi chân đất, không uống nước lạnh, không nằm sát nền nhà về mùa đông mỗi cháu có một gối riêng. 4. Một số công việc khác - 100% CBGVNV Nhà trường thực hiện chấp hành nghiêm Luật lệ an toàn giao thông ( Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, xe đạp điện ) - Chiều thứ 6 BGH, TT, KT duyệt kế hoạch chăm sóc giáo dục, hồ sơ sổ sách các nhóm lớp tại văn phòng, Yêu cầu các nhóm lớp trưa thứ 6 hàng tuần nộp Hồ sơ xuống văn phòng, lịch báo giảng nộp vào thứ 6 của tuần cuối chủ đề trước, nộp xuống văn phòng cho đ/c Oanh PHTM. Kiểm tra kỹ nội dung kế hoạch XD) - Cử giáo viên đi dự chuyên đề các cụm và quay video về cho GV trong trường học tập -. Đ/c Oanh PHTCM chú ý các phần mềm, kiểm tra và đôn đốc GV, Cập nhật kịp thời. Đ/c Nhàn TTMG hỗ trợ cùng đ/c Oanh hoàn thiện các báo cáo trong phần mềm - Đ/c Man chú ý đến CSVC của nhà trường để có kế hoạch tu sửa, bổ sung…..…. - Tiêu chí xếp thi đua tháng sau: GV vi phạm từ 3 lỗi trở lên theo qui định của nhà trường thì xếp công B (Sọan bài chống đối (không soan), đi làm không đúng thời gian quy định không có lý do, nghỉ ngoài quy định của nhà trường, thực hiện không nghiêm túc chương trình, thời gian biểu……) - Quy định cô trực trưa nếu lớp nào không trực hoặc mượn người trực không báo cáo BGH thì nhà trường không tính trực trưa và vẫn quy định trách nhiệm cho GV lớp đó. - Kiểm tra lại hồ sơ của GV cập nhật đầy đủ ( đánh giá GV, CCVC, bổ sung văn bằng, ghi bìa kẹp….) - Thực hiện văn hóa trong giáo viên (ngôn ngữ, Cử chỉ, Trang phục) Chú ý cách ăn mặc đến trường. Không mặc áo phông không cổ, cổ chễ, quần ở nhà…. - 2 lớp 5 tuổi tập văn nghệ chào mừng ngày 20/11, 1 tiết mục giáo viên và trẻ (đ/c Đỗ Dung chỉ đạo cho tập). Các tiết mục VN tập vào buổi chiều LỊCH CỤ THỂ -. Ngày 31/10: Họp hội đồng - Ngày 02/11: Họp Hiệu trưởng tại PGD - Ngày 08/11: Chuyên đề trực tuyến cấp Huyện tại Tiểu học Thụy Sơn (HT, PHTCM, TT dự) - Ngày 08 - 10/11: Các trường tự đánh giá, nộp báo cáo bản mềm theo địa chỉ (manhthuonggdth@thaithuy.edu.vn) - Ngày 13 - 17/11: Hội thi GV dạy giỏi, cô nuôi giỏi cấp trường. Dự từ khối 5T xuống NT -Ngày 15-17/11: Dự kiến hội nghị thi đua "Hai tốt" -Ngày 17: Thi đồng diễn thể dục,ĐD Đồ chơi, HSS sách -Ngày 20/11:Kỷ niệm 20/11 -Ngày 21/11: Nộp Báo cáo 20/11; báo cáo thi đua chào mừng 20/11 bản mềm (mamnonthaithuy@thaithuy.edu.vn) Ngày 23: KTTD cô Vũ Then Ngày 24/11: KTTD cô Thơ Ngày 30: Tịnh kho Để hoàn thành tốt kế hoạch trên yêu cầu CBGV – NV trong nhà trường thực hiện đầy đủ và nghiêm túc những nội dung trên. Hiệu trưởng

Hội nghi CBCC Trường mầm non Thụy Dương năm hoc 2017-2018  

Sáng ngày 21/9/2017, trường mầm non Thụy Dương đã diễn ra Hội nghị CBCC năm học 2017 - 2018 để triển khai Kế hoạch nhiệm vụ học 2017 - 2018. Về tham dự Hội nghị có các đồng chí đại biểu lãnh đạo cấp uỷ Đảng, chính quyền xã Thụy Dương, Đại diện Hội cha mẹ học sinh, Công đoàn và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Hội nghị đã được nghe đồng chí Bùi Thị Hiền - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường trình bày Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018. Đồng thời Hội nghị cũng được nghe Bản kế hoạch hoạt động của công đoàn do đồng chí Bùi Thị Ly - Chủ tịch công đoàn nhà trường trình bày. Sau khi nghe 2 bản kế hoạch của nhà trường và công đoàn Hội nghị tiến hành thảo luận, phát biểu ý kiến của giáo viên và phụ huynh Sau thời gian làm việc nghiêm túc, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trường mầm non Thụy Dương năm học 2017-2018 đã kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Thay mặt nhà trường, đồng chí Bùi Thị Hiền đã tổng kết Hội nghị và mong muốn toàn thể CBGV - NV nhà trường ra sức hoàn thành nhiệm vụ 2017-2018 như nghị quyết đã đề ra.

Đại hội công đoàn  

Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022  

Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã thành công tốt đẹp

Đại hội công đoàn  

Quy chế thi đua khen thưởng  


Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Dương.

Địa chỉ: Xã Thụy Dương - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác