Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Kế hoạch tháng 11 

PHÒNG GD& ĐT TH ÁI THUỴ TRƯỜNG MN THỤY DƯƠNG Số: ….. /KHMNTD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thụy Dương, ngày 03 tháng 10 năm 2017 KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC THÁNG 11/2017 I. Đánh giá công tác tháng 10 * Ưu điểm - Nhóm 19-24 vào học học 15 cháu - GV tích cực tham gia trang trí tạo môi trường rất sáng tạo và nghĩ ra nhiều mẫu đẹp để trang trí - Các nhóm lớp thực hiện nghiêm túc chương trình CSGD trẻ cơ bản xây dựng theo thông tư 28/2016 - Tham gia chuyên đề cụm- trường đạt kết quả tốt - GV thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn - Nhóm 25-36 A, Lớp 4 tuổi A, 5 Tuổi A chọn đề tài dạy chuyên đề đạt kết quả tốt. - Giáo viên soạn bài trước 1 tuần - Công đoàn tổ chức tốt kỷ niệm ngày 20/10, gặp mặt gia đình CBGV trong nhà trường - HT, PHT tích cực dự giờ, đánh giá giáo viên - Trường đã kiểm tra toàn diện 2 giáo viên kết quả xếp loại : đ/c Hè 4 tuổi, đ/c Hương 5C – xếp loại Tốt - Giáo viên 10 lớp đã làm tốt công tác XHH tại lớp. Y/C GV lập danh sách và số tiền ủng hộ của lớp nộp về nhà trường, phiếu chi số tiền đó * Tồn tại: - PHTND chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao (đã chỉ đạo giáo viên xây dựng vườn rau của bé. Bên cạnh đó chưa hoàn thành hồ sơ nuôi dưỡng, số liệu đôi chỗ còn lệch, chưa công khai tài chính ăn ra bảng hàng ngày.) - PHTCM chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao (chưa chú ý đến hệ thống hồ sơ của mình và của GV, chưa phê duyệt một số đầu sổ kịp thời…) - Đ/c Then Thủ Qũy chưa hoàn thành công việc được giao (Phiếu thu chưa đủ chữ ký, số liệu nắm chưa chắc, tịnh kho chưa tổng hợp kịp thời) - 2 đ/c PHT cần tích cực kiểm tra dự giờ các nhóm lớp, kiểm tra sổ sách các nhóm lớp; chú ý lịch dạy thay các khối trưởng; - Các lớp 3 tuổi, Nt cần ren cho trẻ Thể duc sáng vào các buổi chiều để trẻ ra sân tập đều – đẹp hơn - PHTND cần chỉ đạo cô nuôi sắp xếp vệ sinh đồ dùng nuôi ăn gọn gàng sạch sẽ, chỉ đạo giáo viên và cô nuôi chăm sóc tốt vườn rau, phân công lịch chăm sóc bồn cây chậu cảnh cho từng lớp tránh để cây khô héo…. - PHTCM chưa chú ý nhiều đến các phần mềm và công việc được phân công - Công đoàn tổ chức 20/10 gặp mặt gia đình GV nhưng vẫn còn GV không tham gia, còn ý kiến trái chiều (nhà trường không chi, chỉ công đoàn chi còn mời rể lần sau không tổ chức nữa….) yêu cầu công đoàn cần xem xét lại các thành viên trong công đoàn và yêu cầu đ/c nào có ý kiến sẽ tham gia với chủ tịch công đoàn, Hiệu trưởng hoặc các cuộc họp Chi bộ, hội đồng nhà trường để đi đến thống nhất cao. - Các lớp, tổ khối chưa thực hiện nộp báo cáo tháng, đánh giá các thành viên trong tổ (PHTCM cần xem lại và chấn chỉnh ngay. yêu cầu PHTCM chuyển mẫu báo cáo tháng tới các lớp để báo cáo tháng kịp thời qua hòm thư của trường) - Vẫn còn giáo viên soạn bài trống đối gọi có, chưa chú ý đến nội dung soạn, cột lưu ý còn chưa cập nhật kịp thời - Giáo viên chú ý công tác đón – trả trẻ giao tận tay phụ huynh - Các nhóm lớp chưa thực hiện thường xuyên HĐNT (dạo chơi ngoài trời); Lớp 3 tuổi cần thu thêm hộp bút đựng đất nặn, cần rèn cho trẻ thường xuyên các hình thức, Các lớp rèn nền nếp các hoạt động. - Các nhóm lớp chú ý cho trẻ ăn buổi chiều (ăn cháo, uống sữa) kê bàn và đủ cốc cho trẻ uống và ra ngoài lớp uống - Các tổ chưa sinh hoạt chuyên môn theo lịch, chủ yếu là chép sổ nên chất lượng hiệu quả chưa cao. - Chất lượng giảng dạy khi HT,PHT, TT dự giờ chủ yếu chỉ đạt tiết Khá, ĐYC, ít tiết đạt Tốt. GV chưa đâu tư cho tiết dạy, còn dạy chống đối - Vệ sinh cốc, khăn, thu dọn kho chưa thường xuyên; Xe GV để không đúng quy định trong lán xe (Xe đến trước để trước, đến sau để sau…xếp gon gàng….) - Nhiều giáo viên xin nghỉ ngoài quy định - 2 đ/c không mặc đồng phục theo quy định (đ/c Man, Oanh A) * Xếp loại thi đua tháng 10: - A:Các đ/c không có trong công B - B: Oanh A, Man, ĐThen, Trang, - Chưa hoàn thành: 0 II. CÔNG TÁC THÁNG 11 Tháng 11 là tháng cao điểm trọng tâm về chất lượng, có ngày kỷ niệm ngày nhà giáo Việt nam 20 – 11.Từ đặc điểm trên trường yêu cầu CBGVNV tập trung làm tốt một số việc trọng tâm của tháng 11 như sau: 1. Thi đua chào mừng ngày 20/11 - Nhà trường kết hợp công đoàn tổ chức đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo viện nam 20 – 11(xây dựng phong trào thi đua xây dựng trường học đổi mới. Mỗi CBGV có 1 nội dung đổi mới về PP day trẻ) - Tổ chức Ngày hội thể thao, hội thi đồng diễn thể dục, văn nghệ các lớp, hội giảng giáo viên chào mừng ngày 20/11 và chuẩn bị cho hội giảng GV giỏi các cấp. + Cô nuôi nấu một món ăn ngon + Cô dạy: Một tiết dạy hay - Thi Hồ sơ sổ sách, thi đồ chơi - Làm 1 công trình chào mừng 20/11 2. Công tác số lượng, phổ cập - Rà soát các điều kiện tối thiểu nâng cao chất lượng phổ câp, - Tiếp tục tập trung huy động số lượng vào học, đặc biệt cần huy động số cháu nhà trẻ vào học mỗi nhóm 2- 5 cháu . - Duy trì và củng cố chất lượng, nền nếp học sinh, nâng cao tỷ lệ chuyên cần. 3. Công tác chất lượng a. Thực hiện nghiêm túc chương trình CSGD - Sắp xếp đồ dùng đồ chơi trang thiết bị trong lớp gọn gàng, đẹp mắt, khoa học - Vệ sinh, cảnh quan trường lớp sạch, đẹp, chú ý đến việc vệ sinh phòng học, tẩy rửa công trình vệ sinh thường xuyên sạch sẽ. rèn cho trẻ nhặt rác bỏ vào thùng, không vớt bỏ rác ra sân, vườn. - Thực hiện nghiêm túc nền nếp soạn bài, làm hồ sơ sổ sách kịp thời, chú ý nâng cao chất lượng, nền nếp sinh hoạt chuyên môn. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, quản lý trẻ trong giờ đón, sau giờ ăn và giờ trả trẻ. trả trẻ trực tiếp cho PH, không để trẻ tự về khi chưa có PH đón, không giao trẻ cho người lạ, không trả trẻ cho trẻ em dưới 10 tuổi. - Tiếp tục tăng cường dự giờ, kiểm tra hồ sơ sổ sách, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn. Tổ chức tốt công tác CSSK và nuôi ăn bán trú. - Hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá Kiểm định chất lượng. b. Tổ chức công tác CSSK và nuôi ăn bán trú: - Cô nuôi đun nước sôi tráng bát thìa vào các buổi sáng đảm bảo ATTP cho trẻ khi bát để qua đêm (nếu kiểm tra ATTP mà vệ sinh không sạch thì cô nuôi hoàn toàn chịu trách nhiệm) - Kiểm tra, bổ sung đồ dùng cần thiết phục vụ cho việc tổ chức nuôi ăn bán trú giáo viên phải giữ gìn VS và bảo quản thật tốt không làm hỏng, mất. - Giáo viên nhắc nhở phụ huynh chấp hành tốt quy định mua phiếu ăn trong trường đúng thời gian. - Nuôi dưỡng thực hiện nghiêm túc việc xây dựng và thực hiện chế độ dinh dưỡng của trẻ theo thực đơn. Giáo viên rèn nề nếp tốt trong ăn, ngủ cho các cháu, tích cực động viên các mẹ cho trẻ đi học chuyên cần tăng tỷ lệ ăn bán trú hàng ngày. Nghiêm cấm các nhóm lớp cho trẻ uống ở khu nhà kho và khu VS - Đảm bảo VSATTP cho các cháu, trường hợp đồng thực phẩm với các chủ cơ sở giao thực phẩm đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý. - Giáo viên thực hiện nghiêm túc chương trình chế độ sinh hoạt trong ngày, tổ chức tốt các chế độ nuôi dưỡng, chăm sóc, vệ sinh cho trẻ ăn thực phẩm rõ nguồn gốc, không để Gia đình cho các cháu ăn thực phẩm không nhãn mác để xảy ra ngộ độc thực phẩm do ăn uống tại trường. - Quản lý hồ sơ nuôi dưỡng chặt chẽ, cập nhật số liệu thường xuyên, kịp thời. - Quản lý tốt việc nuôi ăn bán trú, chú ý việc CS trẻ ở thời tiết mùa đông, đảm bảo an toàn tuyệt đối an toàn cho trẻ ở tại trường mầm non. Đảm bảo cho trẻ không đi chân đất, không uống nước lạnh, không nằm sát nền nhà về mùa đông mỗi cháu có một gối riêng. 4. Một số công việc khác - 100% CBGVNV Nhà trường thực hiện chấp hành nghiêm Luật lệ an toàn giao thông ( Đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy, xe đạp điện ) - Chiều thứ 6 BGH, TT, KT duyệt kế hoạch chăm sóc giáo dục, hồ sơ sổ sách các nhóm lớp tại văn phòng, Yêu cầu các nhóm lớp trưa thứ 6 hàng tuần nộp Hồ sơ xuống văn phòng, lịch báo giảng nộp vào thứ 6 của tuần cuối chủ đề trước, nộp xuống văn phòng cho đ/c Oanh PHTM. Kiểm tra kỹ nội dung kế hoạch XD) - Cử giáo viên đi dự chuyên đề các cụm và quay video về cho GV trong trường học tập -. Đ/c Oanh PHTCM chú ý các phần mềm, kiểm tra và đôn đốc GV, Cập nhật kịp thời. Đ/c Nhàn TTMG hỗ trợ cùng đ/c Oanh hoàn thiện các báo cáo trong phần mềm - Đ/c Man chú ý đến CSVC của nhà trường để có kế hoạch tu sửa, bổ sung…..…. - Tiêu chí xếp thi đua tháng sau: GV vi phạm từ 3 lỗi trở lên theo qui định của nhà trường thì xếp công B (Sọan bài chống đối (không soan), đi làm không đúng thời gian quy định không có lý do, nghỉ ngoài quy định của nhà trường, thực hiện không nghiêm túc chương trình, thời gian biểu……) - Quy định cô trực trưa nếu lớp nào không trực hoặc mượn người trực không báo cáo BGH thì nhà trường không tính trực trưa và vẫn quy định trách nhiệm cho GV lớp đó. - Kiểm tra lại hồ sơ của GV cập nhật đầy đủ ( đánh giá GV, CCVC, bổ sung văn bằng, ghi bìa kẹp….) - Thực hiện văn hóa trong giáo viên (ngôn ngữ, Cử chỉ, Trang phục) Chú ý cách ăn mặc đến trường. Không mặc áo phông không cổ, cổ chễ, quần ở nhà…. - 2 lớp 5 tuổi tập văn nghệ chào mừng ngày 20/11, 1 tiết mục giáo viên và trẻ (đ/c Đỗ Dung chỉ đạo cho tập). Các tiết mục VN tập vào buổi chiều LỊCH CỤ THỂ -. Ngày 31/10: Họp hội đồng - Ngày 02/11: Họp Hiệu trưởng tại PGD - Ngày 08/11: Chuyên đề trực tuyến cấp Huyện tại Tiểu học Thụy Sơn (HT, PHTCM, TT dự) - Ngày 08 - 10/11: Các trường tự đánh giá, nộp báo cáo bản mềm theo địa chỉ (manhthuonggdth@thaithuy.edu.vn) - Ngày 13 - 17/11: Hội thi GV dạy giỏi, cô nuôi giỏi cấp trường. Dự từ khối 5T xuống NT -Ngày 15-17/11: Dự kiến hội nghị thi đua "Hai tốt" -Ngày 17: Thi đồng diễn thể dục,ĐD Đồ chơi, HSS sách -Ngày 20/11:Kỷ niệm 20/11 -Ngày 21/11: Nộp Báo cáo 20/11; báo cáo thi đua chào mừng 20/11 bản mềm (mamnonthaithuy@thaithuy.edu.vn) Ngày 23: KTTD cô Vũ Then Ngày 24/11: KTTD cô Thơ Ngày 30: Tịnh kho Để hoàn thành tốt kế hoạch trên yêu cầu CBGV – NV trong nhà trường thực hiện đầy đủ và nghiêm túc những nội dung trên. Hiệu trưởng

 

Hội nghi CBCC Trường mầm non Thụy Dương năm hoc 2017-2018  

Sáng ngày 21/9/2017, trường mầm non Thụy Dương đã diễn ra Hội nghị CBCC năm học 2017 - 2018 để triển khai Kế hoạch nhiệm vụ học 2017 - 2018. Về tham dự Hội nghị có các đồng chí đại biểu lãnh đạo cấp uỷ Đảng, chính quyền xã Thụy Dương, Đại diện Hội cha mẹ học sinh, Công đoàn và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Hội nghị đã được nghe đồng chí Bùi Thị Hiền - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường trình bày Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018. Đồng thời Hội nghị cũng được nghe Bản kế hoạch hoạt động của công đoàn do đồng chí Bùi Thị Ly - Chủ tịch công đoàn nhà trường trình bày. Sau khi nghe 2 bản kế hoạch của nhà trường và công đoàn Hội nghị tiến hành thảo luận, phát biểu ý kiến của giáo viên và phụ huynh Sau thời gian làm việc nghiêm túc, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trường mầm non Thụy Dương năm học 2017-2018 đã kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Thay mặt nhà trường, đồng chí Bùi Thị Hiền đã tổng kết Hội nghị và mong muốn toàn thể CBGV - NV nhà trường ra sức hoàn thành nhiệm vụ 2017-2018 như nghị quyết đã đề ra.

Đại hội công đoàn  

Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022  

Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã thành công tốt đẹp

Đại hội công đoàn  

Quy chế thi đua khen thưởng  

Tiêu chí đánh gia thi đua  

Kế hoạch hội giảng  

Kế hoạch tháng 10  

PHÒNG GD& ĐT TH ÁI THUỴ TRƯỜNG MN THỤY DƯƠNG Số: 03 /KHMNTD CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thụy Dương, ngày 01 tháng 10 năm 2016 KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC THÁNG 10/2016 I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 9 * Ưu điểm - 100% số cháu MG vào học , Nhà trẻ và học 74/180 = 41% phấn đấu 135 cháu =75% - Trẻ mẫu giáo đông lớp 3 tuổi A 42 cháu/ lớp; 3 tuổi B 41 cháu; 5 tuổi 41cháu/ lớp. - Các lớp đã trang trí tạo môi trường tương đối đầy đủ theo chủ đề - Tập trung nhiều cho việc rèn nền nếp, tập luyện văn nghệ cho khai giảng đảm bảo phần hội vui, trách nhiệm với công việc của đa số giáo viên đã được nâng lên, thực hiện nghiêm túc chương trình từ ngày 06/9. - CBGV hăng hái hưởng ứng "ngày hội hiến máu tình nguyện" trường có 4 đồng chí đã hiến máu Đ/c Ly, Then, Lan, Sứng. Còn các giáo viên khác cùng hưởng ứng phong trào bằng cách ủng hộ tiền để tặng cho 4 đ/c hiến được máu. Cần phát huy các phong trào tích cực hơn nữa. * Tồn tại: - Nhà trẻ số lượng học sinh vào còn chậm so với số điều tra - PHT phụ trách phổ cập chưa khoa học trong cách làm phổ cập. Điều tra phổ cập đã xong nhưng chất lượng còn sai sót - Nền nếp 1 số lớp chưa tốt tốt, GV Thực hiện chương trình chưa nghiêm túc, Thực hiện chương trình trong ngày chưa có sự đầu tư chuẩn bị, rèn cho các cháu được HĐ vui chơi thường xuyên va có chất lượng . - Còn một số lớp trang trí taọ môi trường chưa phong phú, chưa tận dụng nguyên vật liệu sãn có để trang trí nhóm lớp (...............................................................................) Trong giờ ăn, Trẻ còn nói chuyện, rơi vãi thức ăn, một số cháu thời gian ăn chưa đảm bảo. - 2 lớp 3 tuổi cần rèn thể dục sáng vào buổi chiều để cháu tham gia thể dục cho đều, đẹp - Các lớp vẫn còn cho trẻ xen ti vi nhiều (xem phim, phim hoạt hình..) GV chưa chú ý vào việc rèn trẻ. - Giáo viên chưa thực hiện nghiêm túc nội quy của nhà trường (đ/c Oanh B) - Công tác vệ sinh chưa gọn gàng, dụng cụ chế biến để chưa đúng nơi quy định, chăm sóc cây cảnh nhiều khi không kịp thời. - PHTCM chưa sát sao trong công tác đôn đốc thúc đẩy giáo viên thiết kế GA - Còn giáo viên chưa hăng hái hưởng ứng phong trào của nhà trường ( Hiến máu, thi thiết kế bài giảng Elening) * Xếp loại Công A: Ly, Lan, Nhàn, Thơ, Hè, Lan Hương, Len Hương, Duyên, L Dung, Then, Liễu, Biên, Bùi Dung, Sứng, Lý, Mai, Hà, Công B: Then, Oanh B, Loan, Thoi, Hoa, II. CÔNG TÁC THÁNG 10 Tháng 10 có ngày kỷ niệm thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt nam 20/10;48 năm ngày bác hồ gửi thư cho ngành giáo dục (15/10/1968-15/10/2016); 50 năm ngày cô giáo Liệt sĩ Bùi Thanh Xuân và 30 em học sinh trường cấp 2 Thụy Dân bị bom Mỹ sát hại (20/10/1966 – 20/10/2016) và hướng tới kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Thực hiện sự chỉ đạo của PGD&ĐT huyện trường MN Thụy Dương chỉ đạo các nhóm lớp tập trung làm tốt một số việc trong tâm của tháng 10 như sau: 1. Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ, ngày kỉ niệm (20/10; 20/11) - Phối hợp với công đoàn tổ chức các hoạt động thi đua thành lập ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và ngày nhà giáo Việt nam 20/11 gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn (thi Làm đồ dùng đồ chơi; trang trí,tạo môi trường thân thiện, theo chủ điểm trong và ngoài lớp; Tọa đàm về ngày 20/10...) - Xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác tham mưu, công tác xã hội hóa giáo dục để huy động các nguồn lực, phấn đấu trường có 1 công trình thiết thực chào mừng ngày 20/11 (Ngày 06/10 bắt đầu khởi công Công trình vườn cổ tích), mỗi nhóm lớp có 1 công trình đẹp và mỗi cán bộ giáo viên có 1 bộ sản phẩm đồ dùng đồ chơi tự làm, thiết thực chào mừng ngày 20/11 CBGV cùng nhau xã hội hóa giáo dục tới các bậc cha mẹ học sinh, các nhà hảo tâm trong và ngoài xã....để làm vườn cổ tích....CBGV cùng vào gia đình có điều kiện, con em xa quê xin xã hội hóa.... 2. Tiếp tục xây dựng, củng cố và ổn định mọi nề nếp đầu năm học - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nền nếp, kỷ cương ngay từ đầu năm học . Thực hiện nghiêm túc chương trình kế hoạch dạy học - Hoàn chỉnh các loại Hồ sơ, sổ sách theo quy định, có chất lượng (đã có hướng dẫn cụ thể. - Phân công chuyên môn phù hợp với từng CBGV đảm bảo chất lượng CSGD trẻ. - Chấn chỉnh các hoạt động, củng cố nền nếp các hoạt động đảm bảo thực hiện nghiêm túc kỉ cương trong nhà trường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ bằng nhiều hình thức, chú ý kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên môn, dự giờ thăm lớp để chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện vi phạm nền nếp, quy chế chuyên môn. - Thống nhất sử dụng sổ + Sổ theo dõi chấm và tổng hợp bằng bút đỏ viết theo dõi SK trẻ BT bút đen, SĐ bút đỏ + Sổ chấm ăn: bút đỏ + Sổ theo dõi SK: chấm biểu đồ bút đen + Giáo án: In bìa cứng, căn chỉnh đẹp trước khi in + Sổ nhật ký: Cập nhật thông tin từng ngày + Sổ báo giảng : ghi rõ đề tài và chuyển xuống văn phòng. + Sổ bán phiếu ăn: số liệu trùng khớp với sổ theo dõi ăn 3. Công tác số lượng, phổ cập - Tập trung huy động số lượng vào học nhà trẻ. - Các thôn tiếp tục điều tra phổ cập, nắm chính xác số liệu về HS; về CSVC, thiết bị; về đội ngũ GV và tài chính để có kế hoạch củng cố, bổ sung tăng cường các điều kiện, góp phần nâng cao kết quả Phổ cập đảm bảo tính bền vững và việc sắp xếp nhóm, lớp; phân công sử dụng đội ngũ hợp lý. - Phối hợp 2 trường TH, THCS hoàn thiện hồ sơ PCGDXMC. Phòng kiểm tra ngày 05/10) 4. Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, GD trẻ. a. Chăm sóc nuôi dưỡng: -Thực hiện nghiêm túc công tác VSATTP và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ; chú ý việc phân công nhiệm vụ quản lý hoạt động CSGD trẻ đối với CBGVNV, gắn với trách nhiệm (có cam kết)và tiêu chí thi đua trong năm học. Nghiêm cấm tình trạng xâm hại tinh thần, thể chất của trẻ. - Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tăng tỷ lệ trẻ ăn bán trú, Trẻ đến trường được ăn 100% tại trường . - Phối hợp với cha mẹ HS trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng trẻ SDD, trẻ mắc bệnh, cần nắm bắt cụ thể từng đối tượng để có giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giảm tỉ lệ trẻ SDD, trẻ mắc bệnh ngay từ đầu năm học. - Cô nuôi thường xuyên thay đổi cải tiến bữa ăn cho trẻ, có báo cáo phần mềm dinh dưỡng. - Việc tổ chức ăn bán trú cho trẻ phải đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm: Thực hiện nghiêm túc Hợp đồng thực phẩm; Lưu mẫu thức ăn; Bảo quản lương thực, thực phẩm trong kho,…. b. Thực hiện chương trình: - Giáo viên thực hiện nghiêm túc chương trình đảm bảo chất lượng trong công tác giảng dạy - Tích cực làm thêm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho các hoạt động hàng ngày - Thực hiện chuyên đề cấp cụm, chuyên đề cấp trường " chuyên đề Dạy trẻ tiếp cận với sách và đọc chuyện cho trẻ nghe" Người thực hiện chuyên đề cấp cụm là đ/c Giáo viên đạt danh hiệu GV giỏi - CSTĐ - Sau khi tổ chức chuyên đề tại cụm, tổ chức chuyên đề tại trường cho 100% GV. Bắt đầu từ tháng 10, 2 lớp 5 tuổi tuyển chọn học sinh tập luyện tham gia Hội thi văn nghệ hội khoẻ măng non cấp cụm ( PHTCM, TTMG, GV 5 tuổi chủ động cùng tập luyện cho trẻ vào buổi chiều) 5. Xây dựng góc thư viện, tủ sách phụ huynh đạt chất lượng - 100% các nhóm lớp xây dựng (góc thư viện của bé) của nhóm, lớp mình ngay đầu tháng 10. Vận động PH HS góp sách, truyện, GV, HS, PH làm sách truyện bổ sung cho nhóm lớp mình đảm bảo các chủ đề đều có sách truyện. GV thực hiện có chất lượng góc thư viện của lớp - Trường xây dựng (tủ sách Phụ huynh ) tạo điều kiện cho CBQL, GV, Phụ huynh có tài liệu tham khảo, tự học nhằm nâng cao chất lượng CSGD trẻ 6. Công việc khác: - Sở kiểm tra nền nếp đầu năm. - Nghiêm túc thực hiện công tác thu chi đung theo quy định (thu đủ chi) không lạm thu mà không được sự cho phép của PGD và của BGH nhà trường Tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm ngày cô giáo Bùi Thị Thanh Xuân và 30 em học sinh trường cấp 2 Thụy Dân bị bom Mỹ sát hại LỊCH CỤ THỂ Ngày Nội dung công việc 03 - Các nhóm lớp xây dựng góc (Thư viện của bé) 04 - Họp Hiệu trưởng tại PGD 13h30 03 - 10 Sở Kiểm tra nền nếp đầu năm 05 PGD duyệt phổ cập 06 - 07 PGD Kiểm tra chuyên môn 10-15 Dự giờ các nhóm lớp 13 PGD duyệt chuyên đề cụm 17 Chuyên đề cấp Cụm 18 Các lớp nộp báo cáo tháng về hòm thư nhà trường (thuyduong3@thaithuy.edu.vn) nộp sản phẩm Elening 20 - Sáng thi đồ dùng đồ chơi các lớp; Nộp báo cáo tháng về PGD - Chiều Công đoàn, trường Tổ chức kỷ niệm ngày 20/10 21, 24 Chuyên đề Trường 25 Kiểm tra toàn diện Cô Hè 4 tuổi B 27 KTTD cô Biên NT A 28 - Các lớp tổng hợp phiếu ăn -Tịnh kho Căn cứ vào kế hoạch trên, yêu cầu các nhóm lớp thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các công việc tháng 10-2016. HIỆU TRƯỞNG Bùi Thị Hiền


Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Dương.

Địa chỉ: Xã Thụy Dương - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác