Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

kế hoạch NVNH

PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY
TRƯỜNG MN THỤY DƯƠNG
Số: 13 /KH-MN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Thụy Dương, ngày 20 tháng 9 năm 2016

KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016 - 2017
Căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ số 348/KH-PGDĐT, ngày 1 tháng 9 năm 2016 của PGD&ĐT huyện Thái Thụy. Căn cứ vào nghị quyết về giáo dục của Ban thường vụ Đảng ủy xã Thụy Dương năm 2016.
Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 -2016 và đặc điểm tình hình của nhà trường năm học 2016 - 2017. Trường MN Thụy Dương xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 như sau:
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1. Thuận lợi
Đội ngũ giáo viên đủ về số l¬ượng, đảm bảo về chất lượng; 100% CBGV đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Tuổi đời bình quân của CBGV trẻ (33,6 tuổi), đội ngũ CBGV có lòng nhiệt tình trong công tác, tích cực tự học, tự rèn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Nhà trư¬ờng có chi bộ Đảng với 15 đảng viên đa số còn rất trẻ, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của nhà tr¬ường. Tập thể CBGV nhà trường có tinh thần đoàn kết nội bộ tốt, có t¬ư tưởng chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề, mến trẻ.
Năm học 2015 -2016 nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.
Trong những năm qua, nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của phòng GD trong công tác chuyên môn và đầu tư trang thiết bị dạy học đảm bảo cơ bản đủ trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy học; ĐU-HĐND-UBND xã quan tâm tạo điều kiện đầu tư kinh phí để có một ngôi trường khang trang sạch đẹp. Các ban ngành đoàn thể trong xã quan tâm và phối kết hợp tốt trong công tác tuyên truyền vận động đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy và học của nhà trường.
Chế độ chính sách của giáo viên mầm non trong những năm qua từng bước được cải thiện rõ nét tạo điều kiện cho giáo viên yên tâm công tác.
Tình hình kinh tế, chính trị của địa ph¬ương trong năm qua tương đối ổn định. Nhận thức của cha mẹ các cháu được nâng lên rõ rệt đặc biệt việc cho con em tới trường lớp được coi là việc làm cần thiết vì thế trong những năm gần đây tỷ lệ trẻ đến trường đạt tỷ lệ cao năm học 2015 -2016 số trẻ NT vào học đạt 76,5 %; MG 267/267 = 100%

2. Khó khăn :
Đội ngũ còn một số giáo viên tuổi cao việc tiêp cận CNTT chậm.
Cán bộ giáo viên nhà trường 100% là nữ vừa đảm đ¬ương công việc dạy học, vừa phải lo công việc gia đình, một số nhà xa trường, con nhỏ nên gặp không ít khó khăn khi trường có công việc lớn.
Phòng học, phòng hiệu bộ, phòng chức năng còn thiếu..
Do ngân sách địa ph¬ương hạn hẹp vì thế việc đầu t¬ư cơ sở vật chất ch-ưa đ¬ược hoàn thiện còn thiếu phòng học, khu hiệu bộ, các phòng chức năng. Số trẻ trên nhóm lớp còn cao chưa theo đúng điều lệ quy định nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng chăm sóc giáo dục.
Đồ dùng phục vụ cho việc chăm sóc, giảng dạy còn thiếu: Máy chiếu, trang thiết bị tuy đã được bổ sung, song vẫn chưa đáp ứng được với yêu cầu phục vụ cho việc dạy học, đặc biệt là đồ chơi phát triển thể chất.
Thụy Dương là xã điều kiện kinh tế của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn nên một số phụ huynh mải làm ăn xa không có nhiều thời gian để quan tâm đến con em, một số gửi ông bà trông coi, một số phó thác cho nhà trường; nhận thức về cách chăm sóc nuôi dạy trẻ của một số phụ huynh còn hạn chế nên việc tuyên truyền vận động trẻ nhà trẻ đến lớp và thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục gặp nhiều khó khăn.
Chế độ chính sách cho CBGV tuy đã đư¬ợc cải thiện như¬ng đời sống của số đông giáo viên còn nhiều khó khăn, đặc biệt là giáo viên chưa được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Một số giáo viên tuổi cao cho nên việc nhận thức nắm bắt cái mới còn chậm, chư¬a chủ động , sáng tạo trong việc đư¬a ra những giải pháp tích cực để nâng cao chất l¬ượng các hoạt động
B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM.
Đổi mới căn bản công tác quản lý, thực hiện tốt chủ đề năm học của Ngành giáo dục Thái Bình "Đổi mới – Kỷ cương – Hiệu quả"; Có giải pháp tích cực nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, đảm bảo tuyệt đối an toàn về thể chất và tinh thần cho cô và trẻ trong trường mầm non. Tiếp tục duy trì, giữ vững là đơn vị có phong trào thi đua tốt, cuối năm học xếp loại tốt, đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.
1. Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 29/NQTW; Nghị quyết 44-NQ/CP; Kế hoạch hành động của Bộ GD&ĐT; Chương trình hành động số 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo", phát huy hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do ngành và địa phương phát động.
2. Đổi mới căn bản công tác quản lý theo hướng phân cấp, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ quản lý để đạt hiệu quả công việc cao; Tập chung quản lý chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ tăng cường kỷ cương, nền nếp.
3. Nâng cao chất lượng đội ngũ CBGVNV đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô và trẻ trong trường.
4. Nâng cao chất lượng Phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổỉ. Tiếp tục thực hiện tốt bộ chuẩn phát triển trẻ em 5T; Duy trì số lượng trẻ vào học cao ngay từ đầu năm học, phấn đấu số học sinh vào học mẫu giáo 100%, NT trên bình quân chung của huyện
5. Tiếp tục xây dựng " Góc thư viện" tại lớp học; nâng cao chất lượng chuyên đề phát triển vận động.
6. Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục theo hướng "Lấy trẻ làm trung tâm" Thực hiện việc xây dựng "Góc thư viện" tại lớp học và việc thực hiện chuyên đề phát triển vận động; Đẩy mạnh đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường hoạt động vui chơi và các hoạt động trải nghiệm, khám phá của trẻ, tích cực đưa các trò chơi dân gian vào nhà trường. Làm tốt công tác XHHGD để tăng cường CSVC cho nhà trường đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng với bậc học MN.
7. Tích cực đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác giảng dạy, triển khai tới các giáo viên sử dụng hòm thư riêng, website của trường và từng giáo viên, phát huy có hiệu quả việc nối mạng Internet để thực hiện tốt hiệu quả mạng giáo dục điện tử liên thông từ Phòng đến các trường và từng CBGV tiếp tục ứng dụng các phần mềm hỗ trợ giảng dạy; đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
C. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.
1. Thực hiện cuộc vận động và các phong trào thi đua
* Mục tiêu
Phấn đấu 100% CBGV chấp hành tốt chính sách pháp luật nhà n¬ước,
không vi phạm đạo đức nhà giáo, không vi phạm quy chế chuyên môn, không có đơn th¬ư khiếu kiện vượt cấp không đúng quy định.
100% cháu có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc đỡ đầu.
Tiếp tục xây dựng "Trường học thân thiện học sinh tích cực" trong nhà trường
Tích cực tham gia các hội thi trong năm học.
* Biện pháp.
- Đối với nhà trường.
Đổi mới phương thức hoạt động trong việc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", thực hiện sáng tạo, hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành & địa phương, tập trung vào các nhiệm vụ:
Kết hợp với Công đoàn tổ chức tốt các đợt sinh hoạt tư tưởng qua các buổi tọa đàm, ngoại khóa nói chuyện chuyên đề để mỗi CBGV nâng cao nhận thức thấy rõ yêu cầu của việc xây dựng đạo đức nhà giáo. Tự nguyện ký cam kết và thực hiện nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo, không dạy thêm không đúng qui định, không sinh con thứ 3 trở lên. không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp. Dứt điểm hiện tượng giáo viên không soạn bài, sao chép bài soạn.
Xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức các ngày hội, ngày lễ: Khai giảng năm học mới 5/9 ; Vui hội trung thu 15/8; NNGVN 20/11; NQTPN 8/3; Tết thiếu nhi 1/6. Xây dựng hình ảnh nhà giáo trong sáng, mẫu mực. Tổ chức hội thi "Hội khỏe măng non" từ cấp trường, cụm
Xây dựng môi trường xanh- sạch - đẹp – an toàn.
- Đối với giáo viên
Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp:
Mỗi CBGV rèn luyện tư cách, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, khiêm tốn, hoà nhã với mọi người xung quanh, ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo. Không có CBGV vi phạm đạo đức nhà giáo như: Cãi nhau, gây mất đoàn kết nội bộ, xâm phạm đến tinh thần và thể xác của trẻ, đi muộn, về sớm, làm việc riêng trong giờ, thiếu tinh thần trách nhiệm để trẻ mất an toàn, bớt tiêu chuẩn ăn của trẻ và các khoản đóng góp của phụ huynh. Nêu cao tính chủ động sáng tạo của giáo viên trong từng nhóm lớp. Phối hợp hài hòa 2 giáo viên trên 1 nhóm lớp. Nâng cao chất lượng nhóm lớp mình phụ trách.
CBGV-NV thực hiện nghiêm túc việc ký cam kết "Không sinh con thứ 3" và "Tuyệt đối bảo đảm an toàn cho trẻ trong thời gian ở trường".
Tạo môi trường nhóm, lớp thân thiện xanh- sạch- đẹp. Giáo dục cho trẻ có kỹ năng tự phục vụ, có nề nếp tốt, mạnh dạn, tự tin bày tỏ cảm xúc trong giao tiếp, thân thiện chia xẻ với bạn bè, lễ phép với người lớn.
Có chế độ miễn giảm, hỗ trợ cụ thể đồng thời phối kết hợp với công đoàn nhà trường vận động CBGV đăng ký đỡ đầu cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn toàn trường có 20 cháu đảm bảo không có học sinh vì lý do này mà không được đến trường.
Tiếp tục thực hiện cho trẻ hoạt động trải nghiệm thực tiễn tại các khu di tích lịch sử để giúp HS tìm hiểu truyền thống. GD văn hóa truyền thống thông qua các trò chơi dân gian, làn điệu chèo, làn điệu dân ca… Tiếp tục phát huy tính tích cực của trẻ, hình thành ở trẻ các phẩm chất mạnh dạn, tự tin trong mọi hoạt động, thân thiện với mọi người xung quanh, lễ phép trong giao tiếp, ứng xử, có nền nếp trong học tập, vui chơi, vệ sinh, ăn ngủ… Phấn đấu trường đạt tiêu chuẩn trường học thân thiện học sinh tích cực
Chủ động trong công tác tham mưu, phối hợp, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của trường TH, THCS để thực hiện công tác vệ sinh, cải tạo cảnh quan nhà trường, cung cấp nguyên liệu và trợ giúp làm ĐDĐC,...

2. Củng cố, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, tiếp tục nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi.
* Mục tiêu: .
Phấn đấu trong năm học nhà trẻ mở 3 nhóm, huy động 136/181 = 75,1% cháu trong độ tuổi vào học, tỷ lệ chuyên cần 95%; Mẫu giáo mở 7 lớp huy động 275/275 = 100% cháu vào học, tỷ lệ chuyên cần 95% trở lên.
Đạt kết quả tốt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; Thực hiện có hiệu quả đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2015 - 2020 theo hướng dẫn của ngành.
Củng cố vững chắc PCGDMNTE5T, tiếp tục tham mưu xây dựng thêm phòng học, các phòng chức năng và khu hiệu bộ đảm bảo đủ các điều kiện đạt chuẩn PCGDMNCTE5T, năm 2016
* Biện pháp.
- Công tác số l¬ượng:
+ Đối với BGH nhà trường:
Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác huy động số lượng cháu vào học đến CBGV ngay từ đầu năm.
Tiếp tục cải tạo cảnh quan trường học, tu sửa và bổ sung trang thiết bị đồ dùng đồ chơi; Tiếp tục làm vườn cổ tích kết hợp PTVĐ, xây dựng các góc thư viện của nhóm lớp có chất lượng, tăng cường chất lượng dạy học và chăm sóc nuôi dưỡng tạo sự hấp dẫn để PHHS yên tâm tin tưởng cho con em đến lớp. Có chế độ miễn giảm cụ thể đồng thời phối kết hợp với công đoàn nhà trường vận động CBGV đăng ký đỡ đầu cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đảm bảo không có học sinh vì lý do này mà không được đến trường.
Nhà trường theo dõi chặt chẽ biến động số lượng hàng ngày, hàng tuần.... giao sĩ số cho tổ chuyên môn, cho từng CBGV và coi đó là một trong các tiêu chí thi đua cuối năm.
+ Đối với giáo viên.
Giao số l¬ượng cho từng giáo viên, lấy việc huy động và đảm bảo sĩ số là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua của giáo viên hàng tháng, hàng kỳ và trong năm học:
TT Họ và tên Nhóm Lớp Số trẻ điều tra Chỉ tiêu Tỷ lệ Thực học tại xã Ghi chú
1
2
3 Nguyễn Thị Sứng
Lê Thị Lý
Đỗ Thị Kim Dung 13-24 tháng
81
36
44,3% 15
4
5 Lã Thị Liễu
Phạm Thị Biên 25-36A1 50 50 100% 32 TTNT; N.điểm NT
6
7 Nguyễn Thị Vui
Bùi Thị Dung 25-36B 50 50 100% 33
8
9 Bùi Thị Thoi
Lê Thị Hoa 3TA 39 39 100% 39 KT 3T
10
11 Vũ Thị Then
Lê Thị Dung 3TB 40 40 100% 40

12
13 Vũ Th Thanh Nhàn
Nguyễn Thị Thơ 4TA 36 36 100% 36 TTMG
Điểm MG
14
15 Bùi Thị Hè
Bùi Th Lan Hương 4TB 38 38 100% 38
16
17 Nguyễn T Len Hương
Lã Thị Duyên 4TC 38 38 100% 38
18
19 Bùi Thị Ly
Nguyễn Thị Lan 5TA 40 40 100% 40 KT5T- CTCĐ
20
21 Đoàn Thị Oanh
Bùi Thị Loan 5TB 44 44 100% 40
Tổng cộng 456 411 355
- Công tác phổ cập :
+ Đối với BGH nhà trường.
Tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện tốt Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 và Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 về Phổ cập GD, xóa mù chữ; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác phổ cập GD, xóa mù chữ một cách phù hợp. Tiếp tục tiếp tục tham mưu xây dựng thêm phòng học, các phòng chức năng và khu hiệu bộ đảm bảo đủ các điều kiện đạt chuẩn PCGDMNCTE5T, bố trí đủ và ưu tiên GV có trình độ chuyên môn tốt dạy các lớp 5 tuổi. Rà soát tiêu chuẩn về CSVC để có kế hoạch sửa chữa, bổ sung; huy động tối đa trẻ trong độ tuổi đến trường.
PHT phụ trách phổ cập cùng với 2 trường TH và THCS tham m¬ưu với UBND xã thành lập ban chỉ đạo phổ cập, hoàn thành hồ sơ của ban chỉ đạo, chủ động điều giáo viên xuống các cơ sở thôn điều tra các độ tuổi phổ cập.
Đ/c Đoàn Thị Oanh PHTCM tổng hợp danh sách điều tra các nhóm hộ gia đình từ 0-6 tuổi, danh sách các nhóm lớp. Yêu cầu giáo viên cam kết về số điều tra và thực hiện tốt chỉ tiêu được giao. Đồng thời cập nhật số liệu phổ cập vào phần mềm đúng thời gian qui định và hoàn tất việc hồ sơ đề nghị cấp trên công nhận phổ cập. Chịu trách nhiệm về chất lượng hồ sơ phổ cập trong đợt kiểm tra chuyên ngành 4 năm.
+ Đối với giáo viên.
Giáo viên cam kết với nhà trư¬ờng về số điều tra và thực hiện tốt chỉ tiêu được giao. Giao cho đồng chí phó Hiệu trưởng chuyên môn phụ trách phổ cập và kế toán, văn phòng nhà trường phụ trách công tác tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ của trường, phân công công việc cụ thể cho từng CBGV làm công tác điều tra, cụ thể:
Thôn Giáo viên điều tra Ghi chú
Hạc ngang Đ/c Bùi Thị Thoi, Vũ Thị Then, Bùi Thị Lan Hương
HQ triều Đ/c Bùi Thị Dung, Nguyễn Thị Sứng
Lương thường Đ/c Nguyễn Thị Len Hương, Lã Thị Liễu, Nguyễn Thị Lan
Lai Triều Đ/c Bùi Thị Ly, Vũ Thị Thanh Nhàn, Lê Thị Dung
Đông Đ/c Bùi Thị Man, Đoàn Thị Oanh B, Nguyễn Thị Vui
Đoài Đ/c Bùi Thị Hè, Bùi Thị Loan, Lê Thị Hoa
3. Thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.
a) Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ
* Mục tiêu:
100% trẻ đến trường Mầm non được an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần
* Biện pháp:
Thực hiện nghiêm túc thông tư 13/BGD ngày 01/06/2016 về theo dõi sức khỏe; Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN.
Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, tình yêu thương trẻ trong đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với cha mẹ trẻ trong công tác đảm bảo an toàn cho trẻ. Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên mầm non. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, môi trường "học bằng chơi" cho trẻ tại trường, lớp mầm non, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ.
Thường xuyên kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục những yếu tố nguy cơ gây mất an toàn để đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia các hoạt động tại trường, lớp.


b) Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ.
* Mục tiêu:
100% cháu đến trường được ăn bán trú. Trẻ được cân đo, chấm biểu đồ hàng tháng với trẻ dưới 24 tháng, hàng quý với trẻ 24 tháng trở lên; Trẻ SDD mỗi tháng cân đo chấm biểu đồ 1lần, khám sức khỏe định kỳ 2 lần/ năm vào tháng 9 và tháng 3. 100% cháu SDD được ăn phục hồi dinh dưỡng; giảm tỷ lệ cháu SDD thể nhẹ cân và SDD thể thấp còi xuống dưới 5%
100% Cháu được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, không xảy ra dịch bệnh ngộ độc thức ăn và tai nạn tại nhóm, lớp.
Mức ăn 11.000đ/ ngày, lưu thực phẩm 24 giờ
100% số trẻ có đủ nước uống mát về mùa hè ấm về mùa đồng.
95% trẻ đạt Bé khỏe, bé ngoan
* Biện pháp:
- Đối với BGH nhà tr¬ường.
Xây dựng kế hoạch mua sắm bổ sung, sửa chữa trang bị đồ dùng phục vụ cho việc tổ chức nuôi ăn bán trú;
Đ/c Bùi Thị Man PHT nhà trường chịu trách nhiệm chỉ đạo mảng nuôi, lên kế hoạch nuôi dưỡng, quản lý nuôi ăn bán trú trên phần mềm đồng thời quản lý chặt chẽ quy trình tổ chức nuôi ăn, bảo đảm thức ăn đủ dinh dưỡng cho trẻ. vệ sinh ATTP, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, bảo đảm an toàn cho trẻ trong từng nhóm lớp:
Ký cam kết hợp đồng mua thực phẩm sạch, có tủ lạnh l¬ưu trữ mẫu thức ăn hàng ngày, có thực đơn theo tuần, ngày đúng qui định.
Triển khai cho GV học qui chế, đảm bảo an toàn NDCS trẻ. Trong đó đặc biệt quan tâm đến các tai nạn gây th¬ương tích th¬ường xảy ra đối với trẻ như: Chết đuối, hóc, sặc, ngã. Tổ chức cho giáo viên ký cam kết với nhà trường về việc thực hiện đầy đủ các quy trình tổ chức nuôi ăn bán trú, phòng chống một số bệnh do vi rút, lây lan gây nguy hiểm tới tính mạng của trẻ.
Chỉ đạo giáo viên nuôi kết hợp công đoàn trồng rau sạch phục vụ cho trẻ ăn hàng ngày.
Tăng cư¬ờng trang bị đồ dùng phục vụ cho việc tổ chức nuôi ăn bán trú; đảm bảo vệ sinh dụng cụ ăn uống; đồ dùng, đồ chơi của trẻ sạch sẽ để phòng chống một số bệnh do vi rút gây ra, dễ lây lan nguy hiểm tới tính mạng của trẻ.
100% trẻ đ¬ược uống n¬ước sạch, mỗi trẻ 1 bộ bát, thìa, ca cốc bằng i- nốc, 1 khăn mặt có ký hiệu riêng; chỉ đạo giáo viên thực hiện nghiêm túc có nề nếp cho các cháu rửa tay khi bẩn, tr¬ước khi ăn và sau khi đi vệ sinh bằng xà phòng d¬ưới vòi nước chảy theo quy trình rửa tay gồm 6 bước ; 100% trẻ 5 tuổi có nề nếp đánh răng hàng ngày sau khi ăn chiều.

- Đối với giáo viên.
GV làm tiếp phẩm luân phiên theo tuần, sau khi giao nhận thực phẩm đảm bảo đủ 3 chữ ký, thực hiện nghiêm túc tài chính công khai trong ngày.
Thực hiện nghiêm túc lịch trực trưa. Chú trọng giáo dục kỹ năng sống, hình thành nền nếp thói quen tốt cho trẻ.
Cô nuôi thực hiện đúng quy trình chế biến thực phẩm. XD thực đơn, khẩu phần ăn đảm bảo 2 bữa chính + 1 bữa phụ với NT, 1bữa chính+ 2bữa phụ với MG chế độ ăn: Tiền ăn 11.000đ/ngày/cháu.
Hình thành cho các cháu có nền nếp rửa tay bằng xà phòng d¬ưới vòi nước chảy, khi tay bẩn, tr¬ước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, hàng ngày vệ sinh dụng cụ ăn uống; các nhóm lớp vệ sinh đồ dùng, đồ chơi sạch sẽ.
Phối kết hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh thực hiện tốt các khâu chăm sóc, vệ sinh cá nhân, nuôi dư¬ỡng trẻ theo khoa học và phòng chống dịch bệnh cho trẻ. Tiếp tục duy trì chế độ ăn phục hồi SDD cha mẹ góp trứng, (sữa) cho trẻ vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần để giảm tỷ lệ trẻ mắc bệnh và SDD.
Vệ sinh phòng bếp, rửa đồ dùng bán trú thường xuyên,
Dụng cụ đựng, chế biến thực phẩm sống và chín riêng biệt
Sử dụng nước đun sôi cho trẻ uống (uống trong 24h thay nước đun sôi mới ), lưu mẫu thức ăn 24h trong tủ lạnh, các đồ lưu mẫu thức ăn chuẩn theo yêu cầu.
c) Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục; nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.
* Mục tiêu:
Tất cả CBGV trong trường thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn; làm tốt công các tổ chức chuyên đề và hội giảng các đợt cao điểm tại trường; các nhóm lớp được trang trí đúng theo chủ điểm, theo sự kiện kết hợp.
100% giáo viên có đầy đủ các loại Hồ sơ sổ sách theo quy định của phòng GD hướng dẫn, Giáo viên soạn bài trước 1 tuần. BGH nhà trường thường xuyên kiểm tra, theo dõi đánh giá vào Hồ sơ của giáo viên, GV ghi chép đầy đủ những ý kiến đánh giá, nhận xét của BGH vào sổ dự giờ.
Phấn đấu số giờ được dự của BGH và các đồng chí khối trưởng đạt chỉ tiêu quy định đồng thời chất lượng giờ dạy cao cụ thể : HT : 20 tiết/ tháng; PHT: 25 tiết /tháng.
Mỗi kỳ tổ chức 2 - 4 tiết chuyên đề cho phụ huynh dự. (Chú trọng thực hiện có hiệu quả chuyên đề PTVĐ), lấy trẻ làm trung tâm.
Các Hội thi cấp cụm xếp thứ 1- 3/7; Hội giảng cụm phấn đấu xếp thứ 2/7
+ 100% phụ huynh hiểu được tầm quan trọng của GDPTVĐ, lấy trẻ làm trung tâm.
+ Phấn đấu số giờ dự của BGH và các đ/c khối trưởng đạt và vượt chỉ tiêu quy định đồng thời chất lượng giờ dạy cao, cuối năm học 100% nhóm lớp xếp loại tốt.
* Biện pháp.
- Đối với BGH nhà trường.
Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch năm, tháng triển khai kế hoạch tới tất cả CBGV trong nhà trường; cùng với các khối trư¬ởng thống nhất kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ của từng tháng, từng chủ điểm. Có kế hoạch chỉ đạo, theo dõi, giám sát và th¬ường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của của cán bộ giáo viên. Chỉ đạo GV tuyệt đối không dạy trẻ viết chữ, không dạy trước chương trình lớp 1.
Tập huấn cho CBGV sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi. Hướng dẫn GV sử dụng Bộ chuẩn PTTENT theo đúng mục đích ban hành quy định tại TT số 23/2010TT-BGDĐT ngày 22/7/2010 của Bộ GD&ĐT để hỗ trợ thực hiện CTGDMN nhằm nâng cao chất lượng CSGD trẻ chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1 Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức cho các bậc cha mẹ và cộng đồng về sự phát triển của trẻ nhằm tạo sự thống nhất trong CSGD trẻ giữ nhà trường, gia đình và xã hội .
Chuẩn bị tốt các tiết chuyên đề đặc biệt là CĐPTVĐ, lấy trẻ làm trung tâm và tăng cường CSVC đầu tư trang thiết bị để thực hiện chuyên đề đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến tầm quan trọng của GDPTVĐ, lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ MN tới các bậc PH và cộng đồng nhằm thu hút sự ủng hộ nguyên vật liệu phế thải sẵn có ở địa phương để làm ĐDĐC cho trẻ.
Tăng cường làm đồ dùng đồ chơi, đặc biệt là đồ chơi PTTC. Tận dụng nguyên vật liệu sẵn có để tiết kiệm chi phí và giúp hs có tình cảm thân thiện với MTXQ.
Xây dựng và chỉ đạo điểm của trư¬ờng như sau: Điểm toàn diện mẫu giáo Cô Vũ Thị Thanh Nhàn ; Điểm toàn diện Nhà trẻ Cô Lã Thị Liễu.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đổi mới HĐNT. Duy trì hoạt động sân chơi giao thông, sân chơi PTTC, tạo cơ hội cho trẻ chủ động tham gia vào các HĐ, giao tiếp tương tác tích cực với con người, với đồ vật, với MTXQ theo phương châm "Chơi mà học, học bằng chơi" phù hợp với độ tuổi; chú trọng vận dụng kiến thức, kỹ năng, áp dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực vào việc tổ chức các HĐGD trẻ theo quan điểm "Lấy trẻ làm trung tâm" phù hợp với điều kiện thực tế của trường, lớp và khả năng của trẻ.
- Đối với tổ chuyên môn:
Xây dựng kế hoạch tổ, thống nhất với giáo viên trong tổ về qui định sinh hoạt tổ; tổ chức sinh hoạt tổ 2 lần/tháng thời gian họp tổ vào sau họp hội đồng nhà trường và cuối tháng. Tổ phân công giáo viên phụ trách chuyên đề và tổ chức các chuyên đề để giáo viên học tập rút kinh nghiệm. Khi được phân công dạy chuyên đề giáo viên xây dựng ý tưởng cho tiết học, soạn giáo án trình PHT chuyên môn duyệt sau đó tiến hành dạy thử mời BGH, các tổ trưởng khối trưởng dự rút kinh nghiệm. Sau khi bổ sung hoàn chỉnh tiết dạy nhà trường ấn định thời gian tổ chức mời phụ huynh và toàn thể giáo viên dự ( thường là tổ chức dạy chuyên đề sau lịch chuyên đề cụm và vào mỗi kỳ họp phụ huynh hàng kỳ ). Mỗi tổ 1-2 chuyên đề /kỳ theo từng lĩnh vực, dự kiến thời gian tổ chức chuyên đề cụ thể :
- Tháng 10 : Tổ NT : chuyên đề LQVH ; MG chuyên đề : KPKH; PTTC
- Tháng 12 : Tổ NT : NBTN, HĐG. ; MG LQVT.
- Tháng 3 : NT Tạo Hình ; MG chuyên đề GDÂN, LQCC
Phân công GV dạy chuyên đề : Tổ NT: Đ/c Liễu (LQVH); Đ/c Vui (NBTN), Đ/c Lý (Tạo hình); tổ MG đ/c Ly (GDAN, LQCC) ;đ/c Nhàn (KPKH); đ/c Oanh B (PTTC); đ/c Hè (LQ Toán).
Chỉ đạo giáo viên soạn giáo án theo quy định (soạn tr¬ước 1 tuần), PHT chuyên môn, Khối trưởng có nhiệm vụ duyệt giáo án cho giáo viên vào thứ sáu hàng tuần khi duyệt có góp ý bổ sung ; kiểm tra hồ sơ giáo viên hàng tháng.
Đ/c Vũ Thị Thanh Nhàn tổ trưởng MG hướng dẫn cho CBGV sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi, 4 tuổi, 3 tuổi.
- Đối với giáo viên:
Thực hiện nghiêm túc theo sự phân công chuyên môn và chỉ đạo của nhà trư¬ờng, của tổ chuyên môn; chủ động sáng tạo trong việc thực hiện phân phối chương trình phù hợp với tình hình thực tế của địa phư¬ơng, của nhóm lớp đảm bảo chất lư¬ợng chăm sóc giáo dục trẻ.
GV có đủ hồ sơ sổ sách theo quy định của phòng đã h¬ướng dẫn, giáo viên soạn bài tr¬ước một tuần, không sao chép giống nhau, ghi chép đầy đủ những ý kiến đánh giá, nhận xét của ban giám hiệu; tham gia học tập và rút kinh nghiệm trong các buổi chuyên đề; đề ra các giải pháp thực hiện tốt công tác giáo dục trẻ.
Các nhóm, lớp thực hiện đúng chư¬ơng trình GDMN mới. Kế hoạch giảng dạy (bài soạn) chỉ thực hiện khi đã được PHTCM (tổ CM) phê duyệt. nếu BGH kiểm tra phát hiện có sự sao chép bài của nhau đ/c GV sẽ bị hạ thi đua và yêu cầu phải soạn lại bài. 100% CBGV thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn.
Tập trung đổi mới hoạt động "Dạy trẻ tiếp cận với sách và đọc truyện cho trẻ nghe". Tăng cường vai trò của gia đình, mỗi GV chủ động phối hợp tốt với CMHS để nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.
100% gv đánh giá chính xác trẻ theo độ tuổi cụ thể :
+ Đánh giá trẻ hàng ngày
+ Đánh giá trẻ theo giai đoạn : NT : 6, 12, 18, 24, 36Tháng ;
MG: đánh giá cuối năm học, đánh giá cuối chủ đề
GV được phân công dạy chuyên đề tập trung đầu tư thời gian nghiên cứu tìm chọn đề tài phù hợp với chủ điểm, tình hình địa phương, lớp, sưu tầm, thiết kế đồ dùng, thiết kế tiết dạy .... tiến hành dạy thử mời tổ trưởng, BGH dự rút kinh nghiệm
- Tổ chức hội giảng giáo viên giỏi và các hội thi trong năm:
Hội giảng cấp tr¬ường : Yêu cầu 100% CBGV tham gia, Nhà trường
bám vào chỉ đạo của chuyên môn phòng giáo dục xây dựng kế hoạch tổ chức hội giảng thông báo cho giáo viên thời gian tổ chức hội giảng, nội dung hội giảng, tổ chức cho giáo viên đăng ký môn hội giảng. Sau hội giảng tổ chức họp hội đồng giáo viên công bố kết quả hội giảng đồng thời rút kinh nghiệm cho giáo viên để hội giảng cấp cụm đạt kết quả cao.
Hội giảng cụm:
Phấn đấu xếp thứ nhất, nhì hội giảng cụm.
+Căn cứ chỉ tiêu, nhà trường giao chỉ tiêu tới từng giáo viên tham gia Hội giảng cụm như sau:

TT Tên giáo viên Dạy nhóm lớp Chỉ tiêu Ghi chú
1. Bùi Thị Hiền Hiệu trưởng CSTĐCS
2. Bùi Thị Man PHT GV giỏi Huyện - CSTĐCS
3. Bùi Thị Ly KT GV 5 tuổi GV giỏi huyện – CSTĐCS
4. Nguyễn Thị Lan GV 5 tuổi GV giỏi huyện
5. Đoàn Thị Oanh GV 5 tuổi GV giỏi huyện
6. Bùi Thị Loan GV 5 tuổi GV giỏi huyện
7. Vũ T Thanh Nhàn KT GV 4 tuổi GV giỏi Tỉnh - CSTĐCS
8. Nguyễn Thị Thơ Gv 4 tuổi GV giỏi Huyện
9. Bùi Thị Hè GV 4 tuổi GV giỏi huyện
10. Bùi T Lan Hương GV 4 tuổi GV giỏi huyện
11. Nguyễn T Len Hương GV 4 tuổi GV giỏi huyện
12. Lã Thị Duyên GV 4 tuổi GV giỏi huyện
13. Bùi Thị Thoi GV 3 tuổi GV giỏi huyện -CSTĐCS
14. Lê Thị Hoa V 3 tuổi GV giỏi Huyện
15. Vũ Thị Then GV 3 tuổi GV giỏi huyện
16. Lã Thị Liễu KTNT,GV NT GV giỏi Tỉnh – CSTĐCS
17. Phạm Thị Biên GVNT GV giỏi huyện
18. Nguyễn Thị Vui GVNT GV giỏi huyện
19. Đỗ Thị Kim Dung GVNT GV giỏi huyện
20. Lê Thị Lý GVNT GV giỏi huyện
21. Phạm T Thanh Mai Cô nuôi GV giỏi huyện
Sau khi có lịch hội giảng của phòng, nhà trường bám vào hướng dẫn để tổ chức họp giáo viên thông báo thời gian, hình thức, nội dung hội giảng để giáo viên nghiên cứu tài liệu, xây dựng ý tưởng cho mình.
Sau khi giáo viên bốc môn hội giảng nhà trường chỉ đạo giáo viên thiết kế tiết học, soạn giáo án nhà trường cử người biết soạn giáo án trình chiếu hỗ trợ giáo viên soạn. Giao cho PHT chuyên môn sắp lịch cụ thể tổ chức cho giáo viên dạy thử BGH dự rút kinh nghiệm cho giáo viên.
- Tổ chức tốt các hội thi trong năm:
Thi khảo sát năng lực của CBGV – dưới hình thức thi viết.
Hội thi " Hội khỏe măng non" từ cấp trường, cấp cụm đến cấp huyện
Hội giảng GV giỏi.
Hội thi tự làm đồ dùng đồ chơi.
Phát động phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm để tuyển chọn những SKKN hay áp dụng vào tổ chức các hoạt động cho trẻ.
+ Mục tiêu
Phấn đấu các hội thi cấp cụm xếp thứ nhất, nhì trng cụm
+ Biện pháp
Hội thi "Hội khỏe măng non" Nhà trường giao cho đ/c P.Hiệu trưởng chuyên môn , đ/c Bùi Thị Ly, Vũ Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Thị Lan, Đoàn Thị Oanh B chịu trách nhiệm đạo diễn kịch bản, chọn cử các CBGV và học sinh có năng khiếu đồng thời lên kế hoạch luyện tập để tiến hành tập luyện ngay từ đầu năm học.
Đ/C PHTCM kết hợp cùng tổ chuyên môn chịu trách nhiệm tổ chức cho các cháu tham gia trò chơi dân gian, tập trung lĩnh vực phát triển vận động, và làm bổ sung đồ dùng, đồ chơi tự làm.
Kết hợp CĐ trường phát động phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, thành lập BGK tuyển chọn những SKKN hay áp dụng vào tổ chức các hoạt động CSGD.
d) Kiểm định chất lượng GDMN
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc tự đánh giá và kiểm định chất lượng để tạo điều kiện cho toàn xã hội tham gia giám sát chất lượng giáo dục. Việc tự đánh giá đảm bảo khách quan, phản ánh đúng thực trạng, xác định rõ nguyên nhân để có kế hoạch cải tiến chất lượng phù hợp, khả thi. Trong quá trình tự đánh giá cần tránh hình thức, máy móc, nhất là việc thu thập minh chứng, lưu trữ hồ sơ, đặc biệt chú ý chống bệnh thành tích.
4. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia
a. Tăng cường đầu tư CSVC, thiết bị:
* Mục tiêu:
Thường xuyên có kế hoạch tu sửa bảo dưỡng kịp thời ĐDĐC ngoài trời,
công trình vệ sinh nhóm lớp, cắt tỉa vườn hoa cây cảnh, mua sắm bổ sung đồ dùng ăn nghỉ
Tham mưu UBND xây thêm phòng học, các phòng chức năng, khu hiệu bộ.
100% nhóm, lớp có đủ bàn ghế, giá góc trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu do Bộ GD&ĐT ban hành, bảo đảm các điều kiện an toàn cho cô và trẻ.
100% phụ huynh được tuyên truyền kiến thức nuôi dạy con khoa học
* Biện pháp.
Tích cực tham mưu với với phòng GD - ĐT để tăng cường trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi đồng thời chủ động tham mưu với UBND xã ưu tiên đầu tư kinh phí tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, chăm sóc giáo dục trẻ, xây dựng thêm 2 phòng học, các phòng chức năng, phòng hiệu bộ .Thực hiện việc quy hoạch đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trường duy trì thực hiện dứt điểm, định vị cố định các tủ, giá góc vào tường để tránh nguy cơ mất an toàn cho cô và trẻ; đảm bảo các điều kiện an toàn cho cô và trẻ, trường tủ lạnh và đồ dùng lưu mẫu thức ăn đạt yêu cầu chuẩn….
Chủ động lên kế hoạch và bàn bạc với hội phụ huynh tu sửa bảo dưỡng kịp thời ĐDĐC ngoài trời, công trình vệ sinh nhóm lớp, cắt tỉa vườn hoa cây cảnh, mua sắm thêm bàn ghế, giá góc thư viện, tiếp tục nâng cấp một số thiết bị sân tập PTTC. Mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ cho công tác nuôi ăn bán trú, đồ dùng học tập phù hợp theo ch¬ương trình GD Mầm non mới với từng độ tuổi. Ưu tiên các trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi cho các lớp 5T.
Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục tới các tổ chức, tới phụ huynh học sinh, tới các doanh nghiệp, cá nhân để thu hút kinh phí đầu tư¬ làm vườn cổ tích kết hợp khu phát triển thể chất và trang thiết bị phục vụ cho công tác CSGD trẻ
Chỉ đạo giáo viên sử dụng và phát huy tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị sẵn có; phát động mỗi giáo viên làm 2 đồ dùng đồ chơi/tháng; kết hợp với phụ huynh học sinh tận dụng nguyên vật liệu phế thải làm thêm đồ dùng đồ chơi, sưu tầm và xây dựng tủ sách thư viện, giá sách dành cho phụ huynh có nội dung phong phú, sáng tạo.
Giáo viên tuyên truyền, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe cũng như các hoạt động thường ngày của trẻ ở trường. Biện pháp phòng chống SDD, dư cân, béo phì, cách đề phòng dịch bệnh thủy đậu, bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác cho trẻ. Tuyên truyền cho phụ huynh học sinh về các điều kiện chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1.
b. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin
*Mục tiêu
100% CBQL- GV biết ứng dụng công nghệ tin học, 90% GV biết sử dụng giáo án điện tử, 70% GV biết soạn giáo án điện tử và khai thác mạng Internet. 100% CBGV thực hiện soạn giáo án trên máy và sử dụng máy tính trong CSGD.
Trang web của trường thường xuyên được cập nhật đưa tin về hoạt động giáo dục mầm non.

* Biện pháp.
Quản lý và sử dụng có hiệu quả số máy tính hiện có.
Nhà trường động viên khuyến khích CBGV tiếp tục tự học hoặc tham gia các lớp Tin học khác để nâng cao trình độ tin học cho bản thân có nguồn để dự thi hội thi CNTT do phòng phát động.
Tích cực tham mưu với phòng GD, làm tốt công tác XHH GD để tăng cường CSVC thiết bị hiện đại như: máy in, ti vi, bàn ghế .... để phục vụ cho việc ứng dụng CNTT vào dạy học trong đó ưu tiên cho các lớp 5 tuổi.
90% CBGV thực hiện soạn giáo án trên máy và sử dụng máy tính trong giảng dạy. 90% CB giáo viên biết cập nhật và khai thác thông tin trên mạng, trên trang website của phòng giáo dục.
Nhà trường tích cực đăng tải thông tin trên trang web của trường ( giao cho KT-VP).
Phát huy hiệu quả trang thiết bị được cấp, sử dụng có hiệu quả các phần mềm hỗ trợ quản lý, nuôi dưỡng, GD trẻ (PM xây dựng bài giảng tương tác điện tử, Nutrikids, Kidsmart, Happykid,…). Tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi thiết kế bài giảng E-Learning với chủ đề Dư địa chí Việt Nam và các môn học ở bậc học mầm non, Giao chỉ tiêu mỗi lớp có 1 sản phẩm dự thi cấp trường, và trường chọn 3 - 5 sản phẩm nộp về huyện dự thi Quốc gia.
c. Xây dựng được tủ sách thư viện đủ tài liệu
*Mục tiêu
Tạo điều kiện cho CBQL,GV, phụ huynh có tài liệu tham khảo, tự học nâng cao chất lượng CSGD trẻ, đẩy mạnh đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng các HĐ của trẻ trong việc THCTGDMN
* Biện pháp
Trường tiếp tục đầu tư, bổ sung số lượng đầu sách và phát huy có hiệu quả tủ sách thư viện
Tiếp tục huy động các nguồn lực xây dựng "tủ sách phụ huynh", tích cực tổ chức các hình thức quyên góp sách, truyện để bình quân mỗi Góc thư viện của bé có ít nhất 70 cuốn và mỗi Tủ sách phụ huynh có 300 cuốn. Học sinh được tiếp cận, nghe kể chuyện ít nhất 30 phút/ngày thực hiện nội dung vào kế hoạch giáo dục của từng giáo viên. GV, Học sinh kết hợp cùng PH làm sách chuyện, ranh để bổ sung vào góc thư viện đam bảo đủ các chủ đề đều có sác truyện, tranh truyện.
d. Đẩy mạnh xây dựng trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia
* Mục tiêu:
Xây dựng trường chuẩn quốc gia
* Biện pháp
Làm tốt công tác tham mưu, công tác XHH GD để huy động mọi nguồn lực đầu tư cho GD, Tiếp tục tham mưu với địa phương xây thêm phòng học, các phòng chức năng, văn phòng làm việc cho cán bộ quản lý đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu chương trình.
5. Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và giáo viên mầm non
* Mục tiêu :
Xây dựng đội ngũ CBQL và giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng để thực hiện chương trình GDMN mới, đáp ứng yêu cầu của việc triển khai đề án phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi. Tiếp tục quản lý chất lượng giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non do Bộ GD&ĐT ban hành năm 2007. Tiếp tục quản lý chất lượng giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non do Bộ GD&ĐT ban hành năm 2007. Thực hiện tốt chủ đề "Đổi mới – Kỷ cương – Hiệu quả" phấn đấu 100% CBGV chấp hành tốt chính sách pháp luật nhà nước, 78% trình độ trên chuẩn, 46% đảng viên, 100% GV đạt chuẩn nghề nghiệp, hiệu trưởng và phó hiệu trưởng đạt chuẩn, không có CBGV vi phạm đạo đức nhà giáo, không vi phạm quy chế chuyên môn, không có CBGV sinh con thứ 3 trở lên, không có đơn thư khiếu kiện vượt cấp.
100% CBGV được đảm bảo về chế độ chính sách và các quyền lợi hợp pháp.
* Biện Pháp
- Đối với nhà trường:
Tiếp tục triển khai Chỉ thị 40/CT-TW của Ban bí thư và QĐ 09/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CB QLGD. Triển khai thực hiện hướng dẫn liên ngành số 1068/2016/ HDLN-SNV-SGDĐT ngày 18/7/2016 về việc triển khai thực hiện một số quy định của thông tư liên tịch số 06/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định về Danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập.
Động viên cho CBGV tự học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và tu dưỡng đạo đức nhà giáo. Tổ chức các đợt sinh hoạt thiết thực, hiệu quả làm chuyển biến nhận thức cho CBGV, vận động cán bộ giáo viên thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh thực hiện "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" CBGV trong toàn trường tích cực tham gia cuộc thi Sáng tạo Khoa học kĩ thuật đạt kết quả cao
Kết hợp với công đoàn tổ chức các đợt sinh hoạt thiết thực, hiệu quả làm chuyển biến nhận thức cho CBGV, vận động cán bộ giáo viên thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh cuộc vận động kỷ cương, tình thương trách nhiệm và nội dung nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo, có lương tâm nghề nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lòng yêu nghề mến trẻ tận tụy với công việc được giao. 100% giáo viên ký cam kết không vi phạm đạo đức nhà giáo, cam kết đảm bảo an toàn cho trẻ và cam kết không sinh con thứ 3 trở lên.
Bồi dưỡng nội dung và cách đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, đánh giá trẻ, công tác nghiệp vụ phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi, công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ, bảo vệ an toàn cho trẻ và một số nội dung trong chương trình GDMN mới. Động viên CBGV tích cực nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và tu dưỡng đạo đức nhà giáo, tạo điều kiện cho giáo viên tham dự các lớp đào tạo, các chuyên đề, cụ thể:
+ Học các lớp nâng chuẩn lên Đại học: cô Lý, cô Mai, cô Duyên, cô Lan Hương.
+ Các chuyên đề và các lớp tập huấn chuyên môn tại trường, cụm: 100% CBGV tham dự
+ Tham mưu với Đảng ủy xã kết nạp Đảng viên mới cho 2 đoàn viên ưu tú của chi bộ
Tiếp tục đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên môn, tổ chức tốt các chuyên đề tại trường, cụm, tham quan học hỏi nhằm nâng cao chất lượng. Chú trọng bồi dưỡng thường xuyên nâng cao năng lực cho đội ngũ CBQL,GV về nội dung, quan điểm đổi mới công tác quản lý, tổ chức thực hiện CT GDMN; Chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao năng lực tổ chức HĐGD theo quan điểm giáo dục toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm và tăng cường hoạt động trải nghiệm thực hành của trẻ. Nhân rộng những sáng kiến kinh nghiệm hay và kết quả tốt của hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp. Xây dựng và bồi dưỡng thật tốt để nâng cao số lượng giáo viên giỏi nòng cốt cho cụm và đạt kết quả cao trong các kỳ thi tạo niềm tin và uy tín với các bậc phụ huynh, các cấp, các ngành…
Xây dựng quy chế hoạt động của nhà trường, phát huy tính dân chủ trong đội ngũ CBGV
Tiếp tục thực hiện quản lý, đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, đánh giá Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng theo chuẩn, đảm bảo chất lượng đội ngũ CBQL,GVcó đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức đảm bảo chất lượng của đội ngũ tương xứng với trình độ được đào tạo, bồi dưỡng. Hàng tháng BGH cùng với các tổ chuyên môn thực hiện việc đánh giá xếp loại giáo viên, công khai trên bảng thi đua của trường.
Tiếp tục bồi dưỡng cho đội ngũ CBGL,GV, phấn đấu 100% CBQL, GV hoàn thành các mô đun ưu tiên trong chương trình bồi dưỡng. Tăng cường nâng cao năng lực của đội ngũ về phương pháp GD hòa nhập trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Tiếp tục đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên môn, đẩy mạnh sinh hoạt chuyên môn cấp cụm trường, tăng cường hình thức theo khối, tổ, nhóm, tập trung và qua mạng; coi trọng bồi dưỡng kỹ năng thực hành tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục theo quan điểm "lấy trẻ làm trung tâm" cho CBQL, GVMN bằng cách xây dựng kế hoạch tăng cường giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm.
- Sắp xếp, bố trí đội ngũ phù hợp với năng lực, trình độ có nòng cốt ở các nhóm, lớp và điều kiện hoàn cảnh gia đình để giáo viên yên tâm công tác phát huy năng lực của mình
Phân công ban giám hiệu:
Stt Họ và tên Công việc được giao
1 Bùi Thị Hiền Quản lý chung các hoạt động nhà trường

2 Bùi Thị Man Quản lý công tác chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng và CSVC. Dạy 4h/tuần Giúp việc cho hiệu trưởng, quản lý nhà trường khi HT ủy quyền
3 Đoàn Thị Oanh Quản lý chất lượng giáo dục, công tác phổ cập. Dạy 4h/tuần

Phân công giáo viên phụ trách nhóm - lớp .
- Giáo viên tổ nhà trẻ .
Stt Họ và tên giáo viên Trình độ CM Nhiêm vụ phân công Ghi chú
1 Lã Thị Liễu Cao đẳng GV nhóm 25 - 36 T Tổ trưởng
2 Phạm Thị Biên Đại học GV nhóm 25 - 36 T
3 Nguyễn Thị Vui Đại học GV nhóm 25 - 36 T
4 Bùi Thị Dung Cao Đẳng GV nhóm 25 - 36 T
5 Lê Thị Lý Trung cấp GV nhóm 13-24 T
6 Nguyễn Thị Sứng Cao Đẳng GV nhóm 13-24 T
7 Đỗ Thị Kim Dung Cao Đẳng GV nhóm 13-24 T
- Giáo viên tổ mẫu giáo
Stt Họ và tên giáo viên Trình độ CM Nhiệm vụ
phân công Ghi chú
1 Bùi Thị Ly Đại Học GV lớp 5 tuổi A KT 5 Tuổi
2 Nguyễn Thị Lan Đại Học GV lớp 5 tuổi A
3 Đoàn Thị Oanh Đại Học GV lớp 5 tuổi B
4 Bùi Thị Loan Cao đẳng GV lớp 5 tuổi B
5 Vũ Thị Thanh Nhàn Đại Học GV lớp 4 tuổi A TTMG- KT 4 T
6 Nguyễn Thị Thơ Cao đẳng GV lớp 4 tuổi A
7 Bùi Thị Hè Đại Học GV lớp 4 tuổi B
8 Bùi Thị Lan Hương Cao đẳng GV lớp 4 tuổi B
9 Nguyễn Thị Len Hương Đại Học GV lớp 4 tuổi C
10 Lã Thị Duyên Trung cấp GV lớp 4 tuổi C
11 Bùi Thị Thoi Đại Học GV lớp 3 tuổi A KT 3 Tuổi
12 Lê Thị Hoa Đại học GV lớp 3 tuổi A
13 Vũ Thị Then Đại học GV lớp 3 tuổi B
14 Lê Thị Dung Cao Đẳng GV lớp 3 tuổi B
- Tổ văn phòng
Stt Họ và tên giáo viên Trình độ CM Nhiệm vụ phân công Ghi chú
1 Đàm Thị Hương ĐH kế toán Kế toán VT Tổ trưởng
2 Đoàn Thị Then TC kế toán Thủ quỹ-VP
3 Phạm T Thanh Mai Trung cấp Cô Nuôi
4 Phạm Thị Hà Trung cấp Cô Nuôi
5 Bùi Thị Huyền Trung cấp Cô Nuôi
6 Phạm Thị Thoan Trung cấp Cô Nuôi
7 Nguyễn Thị Thơm Cao đẳng Cô Nuôi
Thành lập các tổ gồm: Tổ chuyên môn (NT, MG), tổ văn phòng
* Về chính sách đối với giáo viên, nhân viên:
Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị, đoàn thể. Kết hợp với công đoàn chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng của giáo viên, chăm lo đến đời sống của giáo viên nhất là giáo viên ngoài biên chế, tham mưu việc đóng Bảo hiểm cho giáo viên mới vào ngành
Thực hiện tốt các văn bản quy định của nhà nước về chế độ chính sách đối với giáo viên, đảm bảo công bằng, công khai trong việc trả lương cho giáo viên theo văn bản và theo bằng cấp. Tham mưu thực hiện đóng bảo hiểm cho Giáo viên ngoài biên chế mới vào ngành có trình độ trung học sư phạm Mầm non trở lên. Giáo viên hợp đồng trường trả mức lương tối thiểu 1.210.000đ/ tháng.
Có phụ cấp đối với các chức vụ kiêm nhiệm như: độc hại
Hỗ trợ tiền cho giáo viên trực trưa trên cơ sở mức tiền thu được
- Đối với tổ chuyên môn và tổ văn phòng
Thực hiện nghiêm túc sinh hoạt định kỳ để bồi dưỡng chuyên môn cho đội
ngũ, tham gia đánh giá xếp loại giáo viên theo chuẩn, đề xuất khen thưởng, kỉ luật các thành viên của tổ mình
- Đối với CB giáo viên, nhân viên
Tích cực tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp
vụ, tu dưỡng đạo đức, chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành, thực sự là tấm gương cho trẻ noi theo.


6. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục
a. Thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN, đổi mới cơ chế QL
* Mục tiêu:
Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản chỉ đạo của chính phủ và của ngành. Mỗi cán bộ quản lý phải nắm vững nội dung các văn bản QPPL về GDMN.
Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nâng cao vai trò và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của CBQL.
Mỗi CBQL nắm vững được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chủ động trong công việc được giao
* Biện Pháp
Phối hợp với Công đoàn tiếp tục quán triệt, học tập nội dung Nghị quyết 29-NQ/TW của BCH Trung ương; Nghị quyết 44-NQ/CP của Chính Phủ; Kế hoạch hành động của Bộ GD&ĐT (ban hành kèm theo Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT); Chương trình hành động số 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo"; Quán triệt sâu rộng trong toàn ngành về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020, để mỗi CBGV, nhân viên nhận thức đúng đắn về mục tiêu, nhiệm vụ, hiểu được những yêu cầu của đổi mới, từ đó nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mỗi giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Thực hiện hiệu quả Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, của tỉnh đối với GDMN. Hiệu trưởng Giao quyền tự chủ đồng thời gắn trách nhiệm của Hiệu trưởng trong quản lý, trong đánh giá chất lượng của nhà trường và các cam kết dứt điểm trong năm học.
Mỗi CBQL có trách nhiệm tham gia đầy đủ các lớp tập huấn để nắm vững nội dung các văn bản qui phạm pháp luật theo chỉ đạo của ngành, địa phương.
Hiệu trưởng nhà trường là người trực tiếp phổ biến và hướng dẫn CBGV-NV thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN, những quy định của ngành, những kiến thức nuôi dạy con cho các bậc cha mẹ và cộng đồng, mặt khác tăng cường việc kiểm tra CBGVNV việc thực hiện các văn bản liên quan đến GDMN của ngành và địa phương nhằm từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục.
Các bộ phận từ CBQL đến giáo viên nhân viên có trách nhiệm khai thác triệt để hiệu quả các phần mềm và website của Phòng phục vụ công tác quản lý và tạo môi trường tự học, tự bồi dưỡng cho CBGV.
Hiệu trưởng nhà trường cùng CTCĐ xây dựng, củng cố quy chế phối hợp, quy chế dân chủ ở trường học, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch theo đúng yêu cầu thông tư 09 của Bộ GD&ĐT.

Phân công nhiệm vụ của cán bộ quản lý:
+ Hiệu trưởng Bùi Thị Hiền phụ trách chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý các hoạt động và đặc biệt là chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.
+ PHT chuyên môn Đ/c Đoàn Thị Oanh phụ trách chuyên môn và chịu trách nhiệm về chất lượng chuyên môn dạy và học, công tác phổ cập.
+ PHT nuôi dưỡng: Đ/c Bùi Thị Man chịu trách nhiệm về chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và cơ sở vật chất;
+ Các tổ chuyên môn mỗi tổ có một tổ trưởng, các tổ phó: Tổ NT; MG; VP. Các tổ trưởng, tổ phó có trách nhiệm đôn đốc quản lý trực tiếp các thành viên trong tổ.
Mỗi cán bộ quản lý thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ theo kế hoạch đã thống nhất, luôn chủ động, sáng tạo trong công việc.
Hàng tháng mỗi PHT, tổ trưởng tổ chuyên môn có một báo cáo, đánh giá, đề xuất, tham mưu với Hiệu trưởng nhà trường về việc thực hiện kế hoạch tháng vào ngày 25. Đồng chí hiệu trưởng trường tổng hợp làm căn cứ để XDKH của tháng tiếp theo đạt hiệu quả hơn.
Đẩy mạnh việc cải cách hành chính, giảm các hội họp không cần thiết. Chỉ đạo công tác quản lý, lưu trữ và sử dụng hồ sơ, sổ sách chuyên môn trong các nhà trường tinh gọn, hiệu quả.
Tổ chức tốt các hoạt động bề nổi (Hội thi Bé khoẻ măng non), có sức thu hút lớn để rút kinh nghiệm; Đổi mới có hiệu quả hoạt động "Dạy trẻ tiếp cận với sách và đọc truyện cho trẻ nghe".
b. Công tác kiểm tra
* Mục tiêu
Tăng cường công tác thanh tra nhất là thanh tra đột xuất, thanh tra đánh giá trẻ theo giai đoạn với nhà trẻ, đánh giá trẻ cuối độ tuổi, cuối chủ đề với mẫu giáo Công tác thanh tra kiểm tra phải đảm bảo đủ số lượng thanh tra CBGV và các bộ phận. Giáo viên từng bư¬ớc hoàn thành công tác kiểm định chất l¬ượng giáo dục trường MN. Các nhóm lớp tự kiểm tra, đánh giá chất lư¬ợng lớp mình phụ trách.Qua kiểm tra để đôn đốc, thúc đẩy hoạt động dạy và học, nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, củng cố thiết lập trật tự, kỷ cương trường học từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên trong nhà trường, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc giáo dục trẻ.
Phấn đấu công tác thanh tra, kiểm tra đạt theo chỉ tiêu kế hoạch giao, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hiện tượng vi phạm quy chế, quy định trong CSGD trẻ.
* Biện pháp
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra. Tăng cường kiểm tra nội bộ bằng nhiều hình thức: đột xuất, chuyên đề, toàn diện với tất cả các đối tượng thuộc quyền quản lý. Chú trọng kiểm tra đột xuất.
Nội dung kiểm tra bao gồm: Kiểm tra công tác quản lý tài chính, cơ sở vật chất, công tác Phổ cập GDMNTENT, việc thực hiện chương trình CSGD trẻ, các qui định, qui chế chuyên môn nghiệp vụ CSGD trẻ của GV, việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
Về kiểm tra toàn diện: Được thực hiện từ tháng 10/2015 đến tháng 4/2016, mỗi tháng kiểm tra 2 - 3 giáo viên, có thông báo tên giáo viên cụ thể vào kế hoạch đầu tháng.
- Kiểm tra hàng tháng: Tối thiểu
+ Dự giờ:
Hiệu trưởng dự 20 giờ/ tháng
Phó hiệu trưởng 25 giờ/tháng và tham gia các hoạt động giáo dục 4h/tuần.
Các tổ trưởng (cô Vũ Thị Thanh Nhàn, cô Lã Thị Liễu ) dự 4 giờ/tháng. Khối trưởng (cô Ly, cô Thoi) dự 2 giờ/tháng giáo viên ở tổ mình để góp ý, rút kinh nghiệm các tiết dạy, hồ sơ sổ sách, trang trí nhóm lớp...Mỗi giáo viên được dự đồng nghiệp 1 giờ.
+ Hồ sơ, trang trí nhóm lớp: Mỗi giáo viên được kiểm tra 1 lượt/chủ đề, ghi rõ ưu điểm, tồn tại vào hồ sơ của giáo viên.
Kiểm tra chuyên đề: Kiểm tra 100% giáo viên sau khi tổ chức chuyên đề cấp trường
Kiểm tra đột xuất: Được thực hiện thường xuyên ở tất cả các hoạt động
Thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục trường MN làm cơ sở để thực hiện đánh giá ngoài theo Thông tư số 07/2011/TT-BGDĐT ngày 17/2/2011 ban hành Quy định Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường mầm non và Thông tư số 45/2011/TT-BGDĐT ngày 11/10/2011 về Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường MN.
Phối hợp với Công đoàn tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, công khai minh bạch các tiêu chí đánh giá thi đua, coi thi đua khen thưởng là động lực thúc đẩy phong trào phát triển có chiều sâu. Nhà trường cùng với công đoàn tạo điều kiện để ban thanh tra nhân dân thực hiện các hoạt động thanh tra có hiệu quả.
c. Xây dựng có hiệu quả mô hình trường học đổi mới
* Mục tiêu:
Nhà trường tiếp tục thực hiện đổi mới về nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, chỉ đạo giáo viên thực hiện đổi mới. "Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ xanh – sạch - đẹp - an toàn – thân thiện" ; "nâng cao chất lượng chuyên đề phát triển vận động".
Mỗi cán bộ giáo viên chọn và xây dựng tốt 01 nội dung đổi mới trong năm học. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện hoạt động đổi mới mà CBGV đã đăng ký.

* Biện pháp:
Căn cứ vào hướng dẫn của ngành, Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch thực hiện đổi mới và triển khai tới CBGV trong nhà trường vào tháng 9/2016.
Mỗi giáo viên có một đăng kí và thực hiện đổi mới trong kế hoạch năm học của nhóm lớp.
Làm tốt công tác tham mưu với phụ huynh, các ban ngành đoàn thể trong và ngoài địa phương để hỗ trợ kinh phí thực hiện.
Hàng tháng nhà trường có kiểm tra đánh giá thực hiện nội dung đổi mới đã đăng kí, đây là một trong những tiêu chí thi đua của tháng, năm học.
d. Thực hiện công khai trong các cơ sở giáo dục
* Mục tiêu:
Tham mưu thực hiện nghiêm túc việc phân bổ ngân sách theo quy định; Phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt, có hiệu quả việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán; Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung Quyết định 2814/QĐ-UBND và Quyết định 2815/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Thực hiện đúng nguyên tắc thu – chi, chống lạm thu, dứt điểm không có tình trạng thu không đúng quy định, chi sai chế độ.
Tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Thông tư số 09/2009/TT-BGD ĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng bộ GD ĐT và quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, nhất là công khai minh bạch về các khoản thu và sử dụng các khoản thu, có sự thống nhất từ BGH đến giáo viên và CMHS, tạo điều kiện để CMHS và nhân dân tham gia giám sát các khoản thu trong nhà trường. Thực hiện công khai theo kỳ và theo năm học.
* Biện pháp:
BGH Nhà trường xây dựng các loại quy chế như: quy chế thực hiện dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ...được tập thể CBGV thảo luận, bàn bạc thống nhất trong hội nghị cán bộ công chức ngay từ đầu năm
Kế hoạch năm học, các qui định chung của nhà trường sau khi xây dựng thống nhất trong BGH, được gửi tới 100% CBGVNV để cùng có ý kiến đóng góp, bổ sung thống nhất thực hiện.
Triển khai đủ, đúng các văn bản liên quan tới 100% CBGVNV.
Báo cáo tháng:
Các nhóm lớp nộp báo cáo tháng cho PHT vào sáng ngày 18 hàng tháng.
2 PHT tổng hợp báo cáo hoàn thành báo cáo tháng vào sáng ngày 19 hàng tháng, chiều 1báo cáo HT và nộp PGD.
Các báo cáo khác đồng chí Then (VP) Hương ( kế toán) cùng BGH thường xuyên cập nhật, thực hiện yêu cầu báo cáo theo hướng dẫn của hiệu trưởng nhà trường.
7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non
* Mục tiêu
100% phụ huynh được tuyên truyền kiến thức nuôi dạy con khoa học
Tham mưu UBND hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất : Lớp học, các phòng chức năng, khu hiệu bộ
* Biện pháp
- Đối với BGH nhà trường
Tích cực tham mưu UBND xã- PGD hỗ trợ kinh phí đồng thời làm tốt
công tác xã hội hóa giáo dục tới các tổ chức, tới phụ huynh học sinh, tới các doanh nghiệp, cá nhân để thu hút kinh phí đầu tư¬ mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác CSGD trẻ.
Chủ động lên kế hoạch và bàn bạc với hội phụ huynh tu sửa bảo dưỡng kịp thời ĐDĐC ngoài trời, công trình vệ sinh nhóm lớp, cắt tỉa vườn hoa cây cảnh, mua sắm thêm bàn ghế, giá góc thư viện, tiếp tục nâng cấp một số thiết bị sân tập PTTC. Mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ cho công tác nuôi ăn bán trú, đồ dùng học tập phù hợp theo ch¬ương trình GD Mầm non mới với từng độ tuổi.
Chỉ đạo giáo viên sử dụng và phát huy tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị sẵn có; phát động mỗi giáo viên làm 2 đồ dùng đồ chơi/tháng; kết hợp với phụ huynh học sinh tận dụng nguyên vật liệu phế thải làm thêm đồ dùng đồ chơi, sưu tầm và xây dựng tủ sách thư viện, giá sách dành cho phụ huynh có nội dung phong phú, sáng tạo.
- Đối với giáo viên.
Các nhóm lớp tiếp tục thực hiện duy trì các biểu bảng, các góc tuyên truyền với nhiều nội dung phong phú, đa dạng theo từng chủ đề, nâng cao chất lượng góc trưng bày sản phẩm để thu hút sự theo dõi của phụ huynh. Nội dung tuyên truyền thay đổi hàng tháng theo nội dung chính do Bộ GD ban hành, phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm của ngành học, và điều kiện thực tế của nhà trường( Chú trọng việc tận dụng nguyên liệu phế thải làm dồ dùng đồ chơi và tạo góc cho trẻ hoạt động sáng tạo) .
Giáo viên tuyên truyền, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe cũng như các hoạt động thường ngày của trẻ ở trường. Biện pháp phòng chống SDD, dư cân, béo phì, cách đề phòng dịch bệnh thủy đậu, bệnh tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác cho trẻ. Tuyên truyền cho phụ huynh học sinh về các điều kiện chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1.
Đổi mới nội dung tuyên truyền như tổ chức các hội thi; hội diễn văn nghệ của trẻ; Các giờ học, ăn, ngủ và các hoạt động hàng ngày của trẻ cho phụ huynh học sinh dự; Xây dựng góc tuyên truyền, các bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng có chất lượng.
Họp phụ huynh 3 lần/năm học. Tăng cường kiểm tra đánh giá việc thực hiện các nội dung, hình thức tuyên truyền ở từng đơn vị.


8. Công tác thi đua khen thưởng:
Đăng ký các danh hiệu thi đua năm học 2016 - 2017 :
- Tập thể:
Trường: Tập thể lao động tiên tiến
- Cá nhân:
CSTĐ cấp CS : 5 đ/c
GV giỏi Tỉnh : 02 đ/c
GV giỏi huyện: 16 đ/c
LĐ TT : 32 đ/c
Trên đây là toàn bộ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của trường mầm non Thụy Dương .Các đ/c PHT, các tổ chuyên môn, các đ/c cán bộ, giáo viên, nhân viên căn cứ vào kế hoạch này và căn cứ vào tình hình thực tế của nhóm, lớp mình để xây dựng kế hoạch cho phù hợp.

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (báo cáo);
- BGH, tổ CM
- Lưu VP HIỆU TRƯỞNG
Bùi Thị Hiền
TIÊU CHUẨN XẾP LOẠI THI ĐUA HÀNG THÁNG:
GỒM 12 TIÊU CHUẨN
1. Hàng tháng đi họp đúng giờ, ghi chép đầy đủ các nội dung họp, nếu nghỉ có lý do (chính đáng ) phải ghi chép nội dung cuộc họp đó.
2. Vận động đủ số lư¬ợng trẻ giao: Trẻ vào học, ăn bán trú:
- Chăm sóc nuôi d¬ưỡng các cháu tốt, vệ sinh môi trư¬ờng sạch sẽ, trẻ có thói quen rửa tay bằng xà phòng trước sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh.
- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng dưới bình quân của PGD đề ra.
3. Đảm bảo tuyệt đối tính mạng cho trẻ, không để trẻ bị tai nạn dù nhỏ nhất. Không bớt tiêu chuẩn ăn của trẻ.
4. Đảm bảo đúng thời gian đón trẻ theo quy chế của nhà trư¬ờng.
5. Thực hiện đúng chư¬ơng trình, không cắt xén. Đảm bảo đủ hoạt động trong ngày của trẻ.
- Các giờ dự trong tháng:
+ 50% xếp tốt, 40% xếp khá, 10% xếp trung bình = xếp tốt
+ 30% xếp tốt, 40% xếp khá, 30% xếp trung bình = xếp khá
+ 10% xếp tốt, 30% xếp khá, 60% xếp trung bình = xếp trung bình
6. Lớp trang trí phù hợp với độ tuổi, đúng chủ điểm, xếp đặt gọn gàng.
- Hồ sơ sổ sách đầy đủ về số lượng, ghi đủ các nội dung của từng quyển, trình bày khoa học sạch đẹp, kế hoạch lên kịp thời, soạn bài tr¬ước 1 tuần.
7. Thu phiếu ăn (ký nhận) kịp thời chính xác, nộp về nhà trường hàng ngày đúng, đủ.
8. Báo cáo tháng chính xác về số liệu, đúng thời gian.
9. Đoàn kết nội bộ, không đơn thư¬ khiếu nại vượt cấp.
10. Nhà bếp luôn sạch sẽ, chế biến theo quy trình 1 chiều, bảng biểu đầy đủ. Lưu thực phẩm thư¬ờng xuyên, biết tính khẩu phần = phần mềm dinh dưỡng.
- Không để xẩy ra ngộ độc thực phẩm
- Chăm sóc tốt, vườn rau, bồn hoa, chậu cây cảnh sân trường.
11. Tham gia đầy đủ và tốt các hội thi từ trư¬ờng, huyện đạt kết quả tốt.
12. 100% trẻ có cốc uống nước, bát, thìa i nốc, khăn mặt, gối riêng; đối với trẻ 5 tuổi có mỗi trẻ 01 bàn chải đánh răng, tất cả đồ dùng cá nhân trên phải có ký hiệu. Có hợp đồng thực phẩm có pháp lý, có tủ lạnh lưu mẫu thức ăn, các đồ lưu mẫu thức ăn bằng sứ, có ghi cụ thể người lưu mẫu thức ăn, thời gian lưu mẫu thức ăn.
Năm học 2016 -2017 của trường mầm non Thụy Dương quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học đã đề ra.
CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG
NĂM HỌC 2016- 2017
TRƯỜNG MẦM NON THỤY DƯƠNG

Tháng Nội dung trọng tâm Nội dung thay đổi
8 - Họp hội đồng, Tập trung CBGV, học sinh
- Chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới
- Dự hội nghi tổng kết, nhiệm vụ năm học của SGD&ĐT.
- Tham dự các lớp BDCM tại huyện, cụm
- Điều tra huy động số trẻ vào học.
- Rèn nề nếp trẻ, chuẩn bị văn nghệ cho Khai giảng
- Lấy đồ dùng của trẻ, VPP cho GV
- Hoàn thành trang trí nhóm, lớp tạo MTHĐ
9 - Tổ chức khai giảng năm học mới
- Thực hiện CTGDMN bắt đầu từ ngày 06/9/2016
- Họp Ban đại diện cha mẹ học sinh, họp PH toàn trường
- Xây dựng KHNVNH.
- Tổ chức hội nghị Cán bộ công chức
- Khám sức khỏe cho cô và trẻ
- Phát động phong trào giúp đỡ học sinh khó khăn
- Ký cam kết đảm bảo an toàn cho trẻ, không sinh con thứ 3.
- Đăng kí thi đua, hoàn thành các báo cáo đầu năm.
- Phát động các khoản thu đầu năm.
- Tập huấn công tác chuyên môn tại PGD.
- Hoàn thành Hồ sơ phổ cập.
10 - Điều chỉnh tài sản các nhóm lớp bổ sung trang thiết bị. Kiểm tra việc đảm bảo an toàn CSVC.
- Tích cực vận động số trẻ nhà trẻ vào học
- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên
- Hội giảng chào mừng 20/10, phát động thi đua chào mừng ngày 20/11.
- Hoàn thành công tác đăng kí thi đua và tổng hợp kết quả đăng kí thi đua.
- Tổ chức chuyên đề "Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm":
+ Lĩnh vực PT Ngôn ngữ: tổ chức hoạt động "Dạy trẻ tiếp cận với sách và đọc truyện cho trẻ nghe"
+ Lĩnh vực PT nhận thức,
+ Lĩnh vực PT Thẩm mỹ..
11 - Nộp SKKN về cụm tuyển chọn về huyện.
- Tổ chức thi đua chào mừng ngày 20/11
- Tổ chức hội thi giáo viên nuôi dạy giỏi cấp trường
- Thi đồng diễn thể dục cấp trường, cấp cụm.
- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên
- Tiếp tục hoàn thành hồ sơ kiểm định chất lượng GD.
- Xây dựng tủ sách thư viện.
- Thi "Hội khỏe măng non"cấp trường.
12 - Kiểm tra CL học kỳ I
- Kết thúc học kỳ I.
- Làm báo cáo thống kê học kỳ.
- Tham gia học tập chuyên đề đổi mới PPDH cấp cụm, huyện.
- Kiểm tra toàn diện : 3 giáo viên
- Tiếp tục xây dựng tủ sách thư viện.
- Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ.
- Hội giảng giáo viên giỏi cấp cụm
1 - Họp phụ huynh
- Kiểm tra toàn diện 3 giáo viên
- Hội giảng giáo viên giỏi cấp huyện, thi CBQL trường mầm non cấp huyện.
- Duy trì và ổn định các nề nếp trước và sau tết Nguyên đán.
- Đón kiểm tra tủ sách thư viện.
2 - Vận động SL nhà trẻ vào học.
- Kiểm tra toàn diện 3 giáo viên
- Sơ kết học kỳ I.
- Thi "Hội khỏe măng non"cấp cụm
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đảng CSVN 2-3 với chủ đề "Mừng Đảng, mừng Xuân"
3 - Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên
- Sinh hoạt chuyên đề.
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
- Thi hồ sơ CBQL cấp trường, cụm
- Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ.
- Thăm quan tạo môi trường giáo dục cấp cụm, huyện.
- Bổ sung tủ sách thư.
- Hoàn thành việc tổ chức các chuyên đề trong năm học.
4 - Tổ chức các hoạt động chào mừng 42 năm ngày giải phóng Miền Nam và kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5
- Đánh giá chất lượng học kỳ II: Đánh giá chất lượng MG cuối năm học, NT tròn độ tuổi: 6,12,24,36T.
- Tự đánh giá thi đua
- Làm thống kê tổng kết năm học
- Thanh tra toàn diện 02 gv
- Đánh giá chuẩn HT, chuẩn GV theo chuẩn nghề nghiệp.
- Kiểm tra hoạt động tủ sách thư viện trường
- Trường tự kiểm tra và đánh giá kết quả thi đua năm học 2016 - 2017.
5 - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày sinh nhật Bác.
- Đón kiểm tra thi đua các cấp.
- Bình bầu thi đua, tổng kết năm học.
- Họp PH, hướng dẫn đăng ký học hè.
- Kiểm kê tài sản tài chính.
- Hoàn thiện hồ sơ thi đua cuối năm
- Kiểm tra chéo phổ cập cho trẻ em năm tuổi. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị Huyện công nhận
- Tổng kết năm học; tổng kết 5 năm thực hiện chương trình giáo dục mầm non
6 - Hoàn thành việc tập hợp thi đua, bình xét các DH thi đua năm học 2016 - 2017.
- Bàn giao học sinh lên lớp
- Tiếp tục hoàn thành hồ sơ thi đua
Chuẩn bị các điều kiện phòng chống bão lũ
- Duyệt hồ sơ học hè.
- Phân công GV phòng chống bão lũ

Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Dương.

Địa chỉ: Xã Thụy Dương - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác