Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Polls Display Polls Display
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Ảnh giới thiệu

TRƯỜNG MẦM NON THỤY DƯƠNG

Tên trường: Trường 

Địa chỉ:  Lai Triều - Thụy Dương - Thái Thụy – Thái Bình.

Điện thoại: 

Email: thuyduong3@thaithuy.edu.vn

 

 


Ban Giám hiệu Trường THCS

 

Danh sách lãnh đạo trường MN Thụy Dương

STT

THÔNG TIN CÁ NHÂN

ẢNH

1

Họ và tên: Bùi Thị Hiền

Chức vụ: Hiệu trưởng

Ngày Sinh: 20/10/1985

Nơi ĐKHKTT: Thụy Dương-TT-TB

Điện Thoại:

Ngày vào Đảng: 07-10-2004

Trình độ: Đại học SP Mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách chung

Địa chỉ mail: hienthuyduong3@thaithuy.edu.vn

 

 

2

Họ và tên: Đoàn Thị Oanh

Chức vụ: P. Hiệu trưởng

Ngày Sinh: 29/10//1965

Nơi ĐKHKTT: Thụy Dương-TT-TB

Điện Thoại:

Ngày vào Đảng: 23/12/2006

Trình độ: ĐH SP Mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách chuyên môn

Địa chỉ mail:

 

 

3

Họ và tên:

Chức vụ:

Ngày Sinh: 01/8/1960

Nơi ĐKHKTT: Thụy Dương-TT-TB

Điện Thoại:

Ngày vào Đảng: 8/3/1999

Trình độ: Cao đẳng SP Mầm non

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách chung

Địa chỉ mail:

 

 

4

Họ và tên:

Chức vụ:

Ngày Sinh:

Nơi ĐKHKTT:

Điện Thoại:

Ngày vào Đảng:

Trình độ:

Nhiệm vụ được giao:

Địa chỉ mail:

 

 

 


Danh sách tổ chuyên môn TrườngÝ kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Dương.

Địa chỉ: Xã Thụy Dương - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác