Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Thông báo niêm yết công khai nội dung các khoản thu năm học 2017- 2018

Kính Thưa Toàn thể nhân dân :

- Căn cứ Quyết định số 2814/QĐUB ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh Thái Bình quy định các khoản thu, mức thu và quản lý sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập; Kết luận số 703- TB/ TU ngày 03/12/2013 Của BTV Tỉnh Uỷ về quản lý dụng tài chính ngân sách và các khoản thu đóng góp của cha mẹ học sinh;
- Căn cứ vào nghị quyết số 1956/NQ- HĐND Tỉnh Thái Bình Ngày 19/7/2016 về việc phê duyệt mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống quốc dân từ năm học 2016- 2017; Hướng dẫn số 02/HD- UBND ngày 23/8/2016 của UBND HUyện Thái Thụy về việc Hướng dẫn thực hiện quyết định 2814/QĐ- UBND ngày 16/12/2013 của UBND Tỉnh Thái BÌnh quy định các khoản thu , mức thu và quản lý, sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập;
- Căn cứ vào biên bản họp ban đại diện hội phụ huynh học sinh ngày 06/9/2016 và biên bản họp phụ huynh học sinh toàn trường ngày 08/9/2016 đã nhất trí thông qua các khoản đóng góp thỏa thuận trong năm học 2017- 2018
- Căn cứ vào tờ trình xin thu các khoản thu theo quy định và các khoản thu thoả thuận được UBND xã Thụy Dân phê duyệt ngày 07/9/2017
Thực hiện công văn số 377/ PGD & ĐT Huyện Thái Thụy về việc niêm yết và công khai các khoản thu theo quy định và các khoản thu thoả thuận với cha mẹ học sinh
Vậy nhà trường xin thông báo nội dung các khoản thu và định mức thu trong năm học 2017- 2018 như sau:
Các thông tin khác:

Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Dân.

Địa chỉ: Xã Thụy Dân- Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác