Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

 

PHÒNG GD & ĐT THÁI THỤY

TRƯỜNG MN THỤY CHÍNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 15/KH NVNH

             Thụy Chính, ngày 18 tháng 09 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 – 2018

 

     - Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của Sở GD&ĐT Thái Bình; Căn cứ vào kế hoạch số 399/PGDĐT-KHMN của Phòng GD&ĐT Thái Thụy về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 cấp học mầm non.

     - Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và của nhà trường. Trường mầm non Thụy Chính xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 như sau:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

     - Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Thái Thụy, của Đảng ủy - HĐND - UBND cùng các ban ngành đoàn thể trong xã luôn chung tay chăm lo cho thế hệ trẻ.

     - Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, đảm bảo đủ các phòng học, khuôn viên sân vườn ngày càng được tôn tạo. Cán bộ giáo viên, nhân viên và Hội phụ huynh học sinh nhà trường tích cực lao động cải tạo sân vườn, trồng hoa, cây cảnh, rau màu tạo môi trường hoạt động cho trẻ.

     - Đội ngũ giáo viên có lòng nhiệt tình trong công tác, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần đoàn kết nội bộ, có phẩm chất đạo đức, yêu nghề mến trẻ.

     - Chế độ chính sách của giáo viên cũng từng bước được ổn định tạo điều kiện cho giáo viên yên tâm công tác.

     - Trình độ dân trí được nâng lên rõ rệt, phụ huynh hiểu được một số kiến thức chăm sóc nuôi dạy con cái, phối hợp với nhà trường trong công tác chăm sóc GD trẻ, tích cực hỗ trợ kinh phí, ngày công lao động cải tạo vườn trường tạo môi trường hoạt động cho các cháu.

     - Các đoàn thể trong trường duy trì tốt nề nếp hoạt động và hưởng ứng các phong trào một cách mạnh mẽ.

2. Khó khăn

     - Đồ dùng cho trẻ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục còn thiếu như: giá góc, phản ngủ, chăn ấm, máy tính, ti vi đầu đĩa còn thiếu nhiều.

     - Ngân sách địa phương hạn hẹp, việc đầu tư cơ sở vật chất chưa được hoàn thiện, chưa có phòng hiệu bộ và phòng chức năng. Bếp ăn còn tu sửa cải tạo từ cơ sở cũ, chưa được xây dựng trong khuôn viên trường nên còn gặp nhiều khó khăn trong việc chế biến và vận chuyển thức ăn cho trẻ.

     - Đội ngũ cán bộ giáo viên không đồng đều, một số giáo viên tuổi cao và giáo viên mới vào ngành việc giảng dạy ứng dụng công nghệ thông tin cũng như thực hiện chương trình giáo dục mầm non lấy trẻ làm trung tâm còn hạn chế, chưa chủ động, sáng tạo trong việc đưa ra những giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng các hoạt động.

     - Nhà trường còn 7 giáo viên hợp đồng chưa được đóng bảo hiểm hưởng lương từ kinh phí hoạt động của nhà trường và tiền hỗ trợ nuôi ăn bán trú nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn. Nguồn kinh phí hoạt động của nhà trường còn hạn hẹp, sự quan tâm động viên đối với giáo viên làm thêm giờ và động viên khen thưởng trong phong trào thi đua còn hạn chế.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

     - Đổi mới căn bản công tác quản lý, đẩy mạnh việc phân cấp quản lý và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các tổ khối, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường. Tập trung quản lý thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ; Trú trọng công tác kiểm tra nội bộ, tăng cường nề nếp kỷ cương học đường. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của xã hội đối với sự phát triển GDMN, phát huy ảnh hưởng của GDMN đối với xã hội, đồng thời tận dụng mọi nguồn lực để phát triển GDMN. Tập trung kinh phí xây dựng khu phát triển thể chất, góc chơi dân gian, thư viện ngoài trời tạo môi trường hoạt động cho các cháu, đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”

     - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các chi bộ thôn, hội phụ nữ xã vận động số lượng trẻ vào học nhà trẻ đạt 77%, mẫu giáo đạt 100% so với điều tra dân số độ tuổi. Tiếp tục ưu tiên nguồn lực, giữ vững và nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổỉ. Tiếp tục thực hiện tốt bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.

     - Nâng cao chất lượng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I, làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo địa phương xây dựng khu hiệu bộ và bếp ăn bán trú trong khuôn viên nhà trường.

     - Tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 28/2016/TTBGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, đẩy mạnh đổi mới hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường hoạt động vui chơi và các hoạt động trải nghiệm, khám phá của trẻ. Chú trọng giáo dục hình thành, phát triển kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ, với yêu cầu xã hội hiện đại và truyền thống văn hóa tốt đẹp của địa phương, của dân tộc. Chủ động phối hợp với gia đình trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ.

     - Thực hiện tốt các phong trào thi đua trong năm học, phấn đấu các Hội thi xếp thứ 2-5/7 trường trong cụm. Giữ vững danh hiệu trường tiên tiến và đạt chuẩn Quốc gia mức độ I

C. CÁC NHIỆM VỤ VÀ BIỆN PHÁP CỤ THỂ

I. THỰC HIỆN CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Mục tiêu:

     Tập trung chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về  “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" ; phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" thành các hoạt động thường xuyên, mang lại hiệu quả thiết thực, gắn với việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn nữa cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo nhận chăm sóc, đỡ đầu từ 1 đến 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn”

2. Biện pháp thực hiện

   2.1. Đối với nhà trường

     - Tập trung chỉ đạo tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tổ chức học tập bồi dưỡng quán triệt trong đội ngũ CBQL và giáo viên về đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, phấn đấu thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong các hoạt động CSGDT.

     - Chỉ đạo phối hợp với các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên vận động CBGV thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Kết hợp với Công đoàn tổ chức tốt các đợt sinh hoạt tư tưởng qua các buổi tọa đàm, ngoại khóa,…; tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật để mỗi CBGV nâng cao nhận thức thấy rõ yêu cầu của việc xây dựng đạo đức nhà giáo. Tự nguyện ký cam kết và thực hiện nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo, không dạy thêm trái qui định, không sinh con thứ 3 trở lên. Quan tâm xây dựng tập thể và gia đình nhà giáo văn hóa.

     - Chỉ đạo 100% nhóm lớp xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn. Lựa chọn và sưu tầm các bài hát dân ca, câu đố, vè, trò chơi dân gian đưa vào hoạt động vui chơi tích cực cho trẻ. Xây dựng nền nếp kỷ cương, xây dựng phong cách ứng xử giữa các thành viên, khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường. Thực hiện tốt phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

   2.2. Đối với giáo viên:

     - Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, trang phục, ứng xử trong nhà trường.

     - Tự nguyện ký cam kết thực hiện “Không sinh con thứ 3”; “Tuyệt đối đảm bảo an toàn cho trẻ trong thời gian ở trường” “Chấp hành tốt luật lệ an toàn giao thông đường bộ”

     - Thực hành tiết kiệm, không lãng phí, tham nhũng, sử dụng điện, nước tiết kiệm, có ý thức giữ gìn và bảo vệ tài sản chung của lớp học, của nhà trường.

     - Tích cực trang trí phòng học, hiên chơi tạo môi trường nhóm lớp thân thiện, xanh, sạch, đẹp và an toàn.

     - Tiếp tục thực hiện có chiều sâu nội dung: Hoạt động trải nghiệm thực tiễn tại các khu di tích lịch sử của địa phương để giúp học sinh tìm hiểu truyền thống, biết trân trọng, giữ gìn và phát huy những giá trị lịch sử - văn hóa truyền thống của quê hương, đất nước. Giáo dục văn hóa truyền thống thông qua các trò chơi dân gian, làn điệu chèo, làn điệu dân ca…Tiếp tục phát huy tính tích cực của trẻ, hình hành ở trẻ các phẩm chất mạnh dạn, tự tin trong mọi hoạt động, thân thiện với môi trường xung quanh, lễ phép trong giao tiếp, ứng xử, có nề nếp trong học tập, vui chơi, vệ sinh ăn ngủ. Nêu gương những cán bộ quản lý và giáo viên có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn và có thành tích cao trong chăm sóc giáo dục trẻ. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, thường xuyên các hoạt động, nêu gương bé ngoan hàng ngày, tuần, tháng đối với trẻ như: thưởng cờ, phiếu bé ngoan… qua việc theo dõi đánh giá học sinh của giáo viên chủ nhiệm các nhóm, lớp.

     - Quan tâm giáo dục truyền thống nhân ái cho học sinh thông qua việc tổ chức các hoạt động. Mỗi cán bộ giáo viên đỡ đầu mua bảo hiểm thân thể cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ vùng sâu vùng xa, giáo viên trong ngành bị bệnh hiểm nghèo. Kết hợp với các trường trong cụm tổ chức phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng; Tổ chức thăm viếng, thắp hương nghĩa trang 21/10 tại Thụy Dân. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa GD, quan tâm chăm lo HS diện con gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng.

II. ĐỔI MỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ, NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ

1. Thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non, đổi mới cơ chế quản lý

   1.1. Mục tiêu

Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của các cấp về giáo dục mầm non như:  Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ GD&ĐT; Thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV; Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bộ giáo dục và đào tạo quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non về thời gian làm việc, thời gian nghỉ hàng năm của giáo viên …. Thực hiện đánh giá đội ngũ giáo viên theo chuẩn và theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/06/2015 của Chính phủ về phân loại, đánh giá cán bộ công chức, viên chức. Mỗi cán bộ quản lí cần thấy rõ và làm tốt hơn vài trò lãnh đạo đối với nhà trường. Phấn đấu thực hiện các dứt điểm trong năm học: không có CBGV vi phạm đạo đức nhà giáo, không có GV dạy thêm không đúng qui định; không có tình trạng lạm thu và sử dụng ngân sách không đúng mục đích.

   1.2. Biện pháp

     - Mỗi CBQL cần làm tốt và hiệu quả công việc được phân công, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo đối với nhà trường, nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, chủ động, sáng tạo, tự giác, công bằng, khách quan trong mọi công việc, nghiêm túc chấp hành những qui định của ngành, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của nhà trường;

     - Ban giám hiệu nhà trường kết hơp với BCH công đoàn trường trực tiếp phổ biến và hướng dẫn CBGV, NV thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm Pháp luật về giáo dục mầm non, những quy định của ngành, những kiến thức nuôi dạy con cho các bậc cha mẹ và cộng đồng. Mặt khác tăng cường kiểm tra CBGVNV việc thực hiện các văn bản liên quan đến GDMN của ngành và địa phương nhằm từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường.

     - Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, khai thác triệt để hiệu quả các phần mềm, website của Phòng và của nhà trường để phục vụ công tác quản lý và tạo môi trường tự học, tự bồi dưỡng cho CBGV. Triển khai thực hiện tốt hệ thống quản lý văn bản giáo dục liên thông từ Phòng đến trường và từng CBGV; Từng bước học tập và thực hiện các modul quản lý hệ thống thông tin giáo dục theo mô hình trực tuyến.

     - Tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cán bộ giáo viên về chất lượng GD, về các điều kiện đảm bảo chất lượng GD, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, đảm bảo kịp thời, chính xác; thực hiện tốt quy chế dân chủ, đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng yêu cầu thông tư 09 của Bộ GD&ĐT.

     - Phân công nhiệm vụ cho cán bộ quản lý theo điều lệ trường mầm non và theo điều kiện thực tế của nhà trường.

         + Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý các hoạt động và chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà trường

         + Phó hiệu trưởng chuyên môn: Đ/c Nguyễn Thị Xoa phụ trách chuyên môn  giúp việc cho hiệu trưởng, chịu trách nhiệm về chất lượng chuyên môn dạy và học, công tác phổ cập và đồ dùng đồ chơi các nhóm lớp theo danh mục và đồ dùng sáng tạo

         + Phó hiệu trưởng nuôi dưỡng: Đ/c Vũ Thị Tiền phụ trách nuôi dưỡng-CSVC, giúp việc cho hiệu trưởng, chịu trách nhiệm về chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, cơ sở vật chất và vệ sinh môi trường.

         Hiệu trưởng trực tiếp đứng lớp hoặc làm công tác chuyên môn (dạy trẻ hoặc dự giờ dạy trẻ của GV trong trường) 2h/tuần. Phó HT dạy thay cho các đồng chí khối trưởng đi dự giờ thăm lớp 2 buổi/ tuần. Hiệu trưởng dự tối thiểu 20 hoạt động/tháng; Phó HT dự 25 hoạt động/ tháng; Tổ trưởng dự 6 hoạt động/tháng, tổ phó (khối trưởng) dự 4 hoạt động/tháng; yêu cầu sau khi dự giờ phải nhận xét, đánh giá giáo viên rõ ràng, chính xác

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Tổ trưởng chuyên môn trong việc chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, thực hiện tốt bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức các chuyên đề, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường, đặc biệt tập trung cao cho hoạt động dạy học, chú ý đổi mới phương pháp giáo dục trẻ “Lấy trẻ làm trung tâm”, trẻ được thực hành trải nghiệm, “chơi mà học, học bằng chơi”.

Tăng cường tổ chức các hoạt động chuyên môn theo các tổ khối. Nâng cao vai trò tổ trưởng, khối trưởng trong việc chủ động XD kế hoạch triển khai các chuyên đề, các hoạt động cho phù hợp với điều kiện cụ thể của khối mình. Trong năm học triển khai 5 chuyên đề: Chuyên đề PT thể chất; chuyên đề PT ngôn ngữ; chuyên đề PT thẩm mỹ; chuyên đề PT nhận thức; chuyên đề bé với môi trường.

Chỉ đạo các tổ, khối đổi mới đánh giá chất lượng CSGD trẻ và đánh giá GVMN theo hướng phát triển năng lực cho GVMN, đặc biệt năng lực thực hành tổ chức các hoạt động CSGD trẻ. Việc đánh giá trẻ mẫu giáo 5 tuổi phải đảm bảo theo yêu cầu đánh giá sự phát triển của trẻ theo quy định CTGDMN.

2. Công tác kiểm tra

   2.1. Chỉ tiêu kiểm tra:

      Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ trường học. Qua kiểm tra để đôn đốc thúc đẩy hoạt động dạy và học, nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, củng cố thiết lập trật tự, kỷ cương trường học từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên trong nhà trường, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục. Phấn đấu công tác thanh tra, kiểm tra đạt theo chỉ tiêu:

     - 100% hồ sơ cá nhân của trẻ được kiểm tra định kỳ

     - 100% giáo viên được dự giờ thăm lớp và kiểm tra hồ sơ hàng tháng

     - Kiểm tra toàn diện 11 giáo viên đạt tỷ lệ 60%

   2.2. Nội dung kiểm tra:

     - Kiểm tra việc thực hiện chương trình CSGD trẻ;

     - Kiểm tra các quy định, quy chế chuyên môn nghiệp vụ CSGD trẻ của GV.

+ Kiểm tra việc bảo quản sử dụng CSVC các nhóm lớp.

+ Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên: Về thực hiện quy chế chuyên môn, chế độ sinh hoạt một ngày của bé, hồ sơ sổ sách, trang trí nhóm lớp, phẩm chất đạo đức, lối sống, tư tưởng, chấp hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

     - Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

   2.3. Biện pháp:

      Tập trung chỉ đạo CBGV thực hiện các quy định, quy chế về nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ ở các nhóm, lớp, quản lý tốt hồ sơ sổ sách toàn trường

     - Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, kiểm tra, thanh tra giám sát chặt chẽ các hoạt động trong nhà trường đối với CBGV, NV (Lịch kiểm tra trong chương trình công tác tháng)

     - Phân công nhiệm vụ kiểm tra:

+ Về kiểm tra tài chính nhà trường: Giao cho Ban thanh tra nhân dân do đồng chí Nguyễn Thị Xoa phụ trách, kiểm tra định kỳ theo quý và kiểm tra đột xuất nếu thấy cần thiết.

+ Về kiểm tra toàn diện: các đ/c PHT phụ trách chuyên môn và phụ trách nuôi hàng tháng lên kế hoạch kiểm tra toàn diện các thành viên của tổ mình phụ trách, duyệt qua HT và tiến hành thực hiện, mỗi tháng kiểm tra ít nhất 2 GV.

+ Về kiểm tra đột xuất: Đ/c HT điều hành và giao cho các đ/c trong BGH cùng kết hợp tổ chức thực hiện việc kiểm tra đột xuất, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn, chương trình thời gian biểu và thực hiện chế độ ăn của trẻ. Đặc biệt quan tâm đến việc kiểm tra giờ ngủ trưa của trẻ

     - Hình thức tổ chức: Kiểm tra bằng nhiều hình thức:

+ Kiểm tra báo trước, kiểm tra đột xuất, tăng cường kiểm tra đột xuất, đảm bảo chỉ tiêu thanh tra toàn diện và dự giờ hàng tháng rút kinh nghiệm, nhận xét giáo viên.

           + Ban giám hiệu và các tổ trưởng, khối trưởng tăng cường dự giờ, nhận xét, đánh giá giáo viên rõ ràng, chính xác.

3. Quản lý có hiệu quả trường học đổi mới

   * Mục tiêu:

      Thực hiện chủ trương xây dựng trường học đổi mới năm học 2017-2018 nhà trường đăng ký và phấn đấu thực hiện nội dung đổi mới “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”  

   * Các giải pháp:               

     - Ban giám hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch cải tạo môi trường trong năm học, tích cực tham mưu, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục xin kinh phí xây dựng mở rộng sân trường, từng bước cải tạo vườn trường, xây dựng góc chơi dân gian và thư viện ngoài trời tạo môi trường hoạt động cho trẻ.

     - Chỉ đạo cho CBGV đăng ký và thực hiện, đảm bảo mỗi CBQL, mỗi giáo viên thực hiện một đổi mới phương pháp quản lý và dạy học.

     - Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, thay đổi lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả quản lý để đáp ứng yêu cầu phát triển GDMN trong giai đoạn mới.

     - Vận động phụ huynh học sinh góp nguyên vật liệu, ngày công lao động cải tạo môi trường và làm đồ dùng cho các cháu.

     - Tổ chức thực hiện tốt hội thi “Bé với môi trường” với 100% nhóm lớp trong trường

     - BGH nhà trường và các tổ khối tổ chức sơ kết, tổng kết chuyên đề khen thưởng động viên kịp thời gương người tốt việc tốt trong phong trào thi đua xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

4. Thực hiện công khai trong nhà trường:

     - Thực hiện công khai dân chủ trong xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của nhà trường. Thực hiện nghiêm túc đầy đủ nội dung Quyết định 2814/QĐ-UBND và công văn số 02 của UBND huyện Thái Thụy. Thực hiện đúng nguyên tắc thu - chi, không lạm thu, không có tình trạng thu không đúng quy định, chi sai chế độ.

     - Tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ GDĐT về quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Công khai minh bạch về các khoản thu và sử dụng các khoản thu.

     - Thực hiện luân chuyển giáo viên khi không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy chế chuyên môn, gây mất đoàn kết nội bộ. Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho CBGV để không có hiện tượng khiếu kiện và đơn thư vượt cấp.

     - Làm rõ trách nhiệm của từng CBGV trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Sự gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, sự quyết đoán, tính chủ động, sáng tạo trong công việc, trong chấp hành những quy định của ngành

     - Tăng cường vai trò tham mưu, vận động các lực lượng xã hội, công tác XHHGD, công tác tuyên truyền, tinh thần tự giác, tích cực học tập, tích cực dự giờ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của giáo viên.

     - Thực hiện thông tin báo cáo kịp thời, đúng quy định, các thông tin số liệu. Các nhóm lớp nộp báo cáo tháng cho PHTCM vào sáng ngày 16 hàng tháng; 2 PHT tổng hợp báo cáo hoàn thành báo cáo tháng vào sáng ngày 18 và 28 hàng tháng, chiều báo cáo HT sau đó nộp về phòng giáo dục.

     - Giáo viên nộp báo cáo thực hiện các chủ đề giáo dục cho KT chuyên môn sau khi thực hiện xong chủ đề 1 ngày, KT chuyên môn tổng hợp và nộp cho HT sau khi GV nộp 1 ngày   

III. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CBQL GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

1. Mục tiêu:

- Thực hiện hướng dẫn liên ngành số 1068/2016/HDLN-SNV-SGDĐT ngày 18/7/2016 về việc triển khai thực hiện một số quy định của thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/4/2015 quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Nhà trường xây dựng đội ngũ CBQL và giáo viên đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Sắp xếp, bố trí đội ngũ phù hợp với năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu để thực hiện chương trình GDMN mới và nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi. Tiếp tục quản lý chất lượng giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp GV mầm non do bộ giáo dục và đào tạo ban hành năm 2007. Tổng số CBGV, NV nhà trường là 25 đồng chí, cụ thể:

Danh mục

Tổng số

CBGV,NV

Đạt chuẩn

Đảng viên

Trình độ ĐH

Trình độ CĐ

Trình độ trung cấp

Số lượng

25

25

13

12

7

6

Tỷ lệ %

100%

100%

52%

48%

28%

24%

     - Tiếp tục thực hiện tốt đề án 281 về việc xây dựng xã hội học tập trong nhà trường. Xây dựng chương trình học tập, bồi dưỡng thường xuyên có hiệu quả, phấn đấu mỗi CBGV trở thành “Nhà giáo mẫu mực”. Phối hợp với Công đoàn động viên GV tích cực tự học, tự bồi dưỡng, hoàn thiện và nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; CBGV, NV trong toàn trường tích cực tham gia cuộc thi Sáng tạo Khoa học kĩ thuật, tích cực nghiên cứu, viết sáng kiến kinh nghiệm, ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn.

2. Chỉ tiêu:

     - Số lượng giáo viên/ nhóm lớp là 18 Đ/c, bình quân 2,25 GV/nhóm lớp

     - Số lượng cô nuôi là 4 cô, bình quân 1 cô nuôi ăn 50 cháu

     - 100% CBGV đạt chuẩn nghề nghiệp GVMN và 100% Hiệu trưởng phó hiệu trưởng đạt chuẩn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

3. Biện pháp thực hiện:

- Thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo của cấp trên về khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc. Căn cứ vào số lượng học sinh điều tra tại các nhóm lớp và số lượng CBGV, NV hiện có nhà trường bố trí, phân công đội ngũ đảm bảo ổn định đội ngũ, có giáo viên nòng cốt, năng lực tại các nhóm lớp để thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ. (Phụ lục 1)

- Tổ chức cho 100% CBGV, NV đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu gia đình học tập. Động viên CBGV tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tu dưỡng đạo đức nhà giáo. Tổ chức các đợt sinh hoạt thiết thực, hiệu quả làm chuyển biến nhận thức cho CBGV, vận động CBGV thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh cuộc vận động kỷ cương, tình thương trách nhiệm và nội dung nói không vi phạm đạo đức nhà giáo trong cuộc vận động “Hai không”.

- Tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ giáo viên đi học trên chuẩn tại các lớp học đại học, cao đẳng tại chức, trung cấp chính trị. Trong năm học nhà trường có 3 đ/c học Đại học; 2 đ/c học quản lý và 1 đ/c học trung cấp lý luận chính trị

     - Trường tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng chuyên môn tại cụm, trường, chuyên đề tại trường, cụm, tham quan học hỏi nhằm nâng cao chất lượng. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức, nâng cao hiểu biết các văn bản quy định hiện hành cho CBGV. Tiếp tục đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, trú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực CBQL, công tác nghiệp vụ phổ cập giáo dục MN cho trẻ 5 tuổi. Công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ, bảo vệ an toàn cho trẻ và một số nội dung trong chương trình GDMN.

     - Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Phấn đấu cuối năm học nhà trường đạt loại tốt về tiêu chuẩn trường học thân thiện, học sinh tích cực. Xây dựng nền nếp kỷ cương, xây dựng phong cách ứng xử văn hóa trong nhà trường, tăng cường xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong cơ quan, đơn vị.

     - Xây dựng quy chế hoạt động của nhà trường, phát huy tính dân chủ trong CBGV, ổn định đội ngũ đặc biệt là ổn định các khối trưởng đã được phân công.

     - Thực hiện quản lý, đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp. Triển khai đánh giá Hiệu trưởng theo chuẩn Hiệu trưởng Mầm non, đảm bảo chất lượng đội ngũ CBQL, GV có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành.

     - Tổ chức cho CBGV tham quan trường mầm non có chất lượng cao trong và ngoài huyện; khai thác triệt để tham khảo các trường có chất lượng cao qua internet

     - Phát huy hiệu quả vai trò quản lý của BGH và các tổ chuyên môn:

     1. Tổ nhà trẻ: Đ/c Vũ Thị Nhinh tổ trưởng; Các thành viên bao gồm giáo viên nhà trẻ và phó hiệu trưởng CM.

     2. Tổ mẫu giáo: Đ/c Trần Thị Liễu tổ trưởng; Các thành viên bao gồm giáo viên tổ mẫu giáo; Có 2 tổ phó:

          + Đ/c Hoàng Thị Thi phụ trách khối 4 tuổi

          + Đ/c Nguyễn Thị Chuân phụ trách khối 3 tuổi

     3. Tổ văn phòng: Đ/c Nguyễn Thị Thùy tổ trưởng; Các thành viên gồm văn phòng, nhân viên nuôi, bảo vệ và hiệu trưởng, phó hiệu trưởng nuôi dưỡng.

     - Về chính sách đối với giáo viên, nhân viên: Tích cực tham mưu và thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định về chế độ chính sách đối với nhà giáo. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị, đoàn thể để cùng chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp của người lao động.

IV. CÔNG TÁC SỐ LƯỢNG PHỔ CẬP

1. Chỉ tiêu

     - Phấn đấu trong năm học huy động và duy trì số lượng mẫu giáo vào học là 158/158 cháu đạt tỷ lệ 100%, 2/2 lớp đạt tiêu chuẩn phổ cập mẫu giáo 5 tuổi, vận động 68/88 cháu trong độ tuổi nhà trẻ đến lớp đạt tỷ lệ 77,2%.

     - Duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi

2. Biện pháp

   2.1.  Đối với ban giám hiệu:

    - Tích cực làm tốt công tác tham mưu với các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương thực hiện tốt Nghị định 20/NĐ-CP ngày 24/3/2014; Thông tư 07/2016/TT-BGGDĐT ngày 22/3/2016; Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của UBND huyện, của Phòng GD&ĐT Thái Thụy về Phổ cập GD, xóa mù chữ. Kết hợp với 2 trường Tiểu học và THCS kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập GD của xã. Tiếp tục đầu tư CSVC, bố trí đủ và ưu tiên GV có trình độ dạy các lớp 5 tuổi. Rà soát tiêu chuẩn về cơ sở vật chất để có kế hoạch sửa chữa, bổ sung; Chủ động điều giáo viên xuống các cơ sở thôn điều tra các độ tuổi phổ cập. Huy động tối đa trẻ trong độ tuổi đến trường MN.

     - Phân công Đ/c Nguyễn Thị Xoa PHTCM xây dựng kế hoạch thực hiện công tác số lượng phổ cập, đảm bảo đủ yêu cầu về hồ sơ theo dõi phổ cập nhà trường.

     - Quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tuyên truyền vận động CBGV, các ban ngành đoàn thể quan tâm hỗ trợ kinh phí cho các cháu. Tuyệt đối không để trẻ vì điều kiện khó khăn mà không đến lớp.

   2.2.  Đối với giáo viên

     - Làm tốt công tác tuyên truyền qua giờ đón, trả trẻ, phối hợp với Hội Phụ nữ xã và các thôn tuyên truyền vận động các bà mẹ trẻ cho con mình đi học.

     - Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ chu đáo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho trẻ. Cô nhẹ nhàng gần gũi với trẻ, giao lưu với trẻ tốt như người mẹ hiền thứ hai của trẻ. Mỗi cô giáo mầm non cần có tâm, có tầm nhìn và biết hi sinh

     - Phối hợp với ban ngành, mặt trận thôn làm tốt công tác điều tra hộ gia đình một cách chính xác, vận động thu hút các cháu vào học.

     - Yêu cầu giáo viên cam kết với nhà trường về số điều tra và thực hiện tốt chỉ tiêu giao, đảm bảo an toàn cho trẻ mọi lúc mọi nơi.

     - Cụ thể chỉ tiêu giao:

STT

Nhóm lớp

Số trẻ ĐT

Số trẻ

giao huy động

Đạt PC độ tuổi (%)

Ghi chú

1

13- 24 tháng

40

20

50%

 

2

25- 36 tháng

48

48

100%

 

3

3 tuổi A

24

24

100%

 

4

3 tuổi B

20

20

100%

 

5

4 tuổi A

25

25

100%

 

6

4 tuổi B

19

19

100%

 

7

5 tuổi A

35

35

100%

 

8

5 tuổi B

35

35

100%

 

   * Đầu tư kinh phí hỗ trợ công tác phổ cập: Dự kiến 1.000.000 đồng để hỗ trợ công tác điều tra, làm thống kê phổ cập.

V. CÔNG TÁC CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC GIÁO DỤC

1. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ

   1.1. Mục tiêu:

      Phấn đấu trong năm học 100% các cháu được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, phòng tránh các tai nạn thương tích nghiêm trọng cho trẻ. Không xảy ra ngộ độc thực phẩm trong từng nhóm lớp. Đây là mục tiêu hàng đầu, là tiêu chí đánh giá thi đua của cá nhân trong công tác chăm sóc GD trẻ.

   1.2. Biện pháp:

      Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.

       Đầu năm học nhà trường tổ chức cho 100% CBGV, NV ký cam kết đảm bảo an toàn cho trẻ trong năm học.

      Cán bộ giáo viên tự học, tự rèn nâng cao trình độ năng lực, chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp yêu thương trẻ, chăm sóc trẻ chu đáo tận tình. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức đối với cha mẹ trẻ trong công tác đảm bảo an toàn cho trẻ. Xây dựng môi trường giáo dục an toàn thân thiện, môi trường “học bằng chơi” cho trẻ tại trường, lớp mầm non đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ.

      Thường xuyên kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi, kịp thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục những yếu tố nguy cơ gây mất an toàn để đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia các hoạt động tại trường mầm non.

2. Nâng cao chất lượng nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe

   2.1. Mục tiêu

     - 100% các nhóm lớp tổ chức cho 100% số trẻ ăn bán trú tại trường,100% trẻ được ăn phục hồi dinh dưỡng, giảm tỷ lệ SDD thể nhẹ cân và thể thấp còi xuống dưới 5%, giảm so với đầu năm học là 2%.

     - Phấn đấu thực hiện đủ và có hiệu quả mô hình chống suy dinh dưỡng.

     - 100% cháu được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần

   2.2. Biện pháp

   2.2.1. Đối với Ban giám hiệu nhà trường

     - Quản lý chặt chẽ quy mô tổ chức nuôi ăn, đảm bảo thức ăn đủ dinh dưỡng cho trẻ

     - Lên kế hoạch mua sắm, trang bị đầy đủ đồ dùng, phương tiện phục vụ cho việc tổ chức nuôi ăn bán trú

     - Đ/c Vũ Thị Tiền PHT nhà trường chịu trách nhiệm chỉ đạo mảng nuôi, xây dựng kế hoạch nuôi dưỡng chăm sóc sức khỏe cho học sinh; quản lý nuôi ăn bán trú trên phần mềm đồng thời quản lý chặt chẽ quy trình tổ chức nuôi ăn. Thực hiện tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm: Thực hiện việc lưu mẫu thức ăn đúng quy định ; Sử dụng nước đun sôi trong vòng 24 giờ cho trẻ uống hàng ngày, đảm bảo nước ấm về mùa đông. Xây dựng chế độ ăn đủ năng lượng, cân đối, đa dạng, hợp lý, đảm bảo cơ cấu dinh dưỡng phù hợp với nhóm tuổi và điều kiện thực tiễn của địa phương, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chương trình GDMN.

     - Tổ chức kí hợp đồng mua thực phẩm sạch, cử tiếp phẩm luân phiên theo tuần, sau khi giao nhận thực phẩm phải đảm bảo đủ 3 chữ ký của thực phẩm trong ngày.

     - Triển khai cho giáo viên học điều lệ trường mầm non, quy chế ND trẻ, các văn bản chỉ đạo, các tài liệu của ngành hướng dẫn hàng năm.

     - Tổ chức cho 100% giáo viên ký cam kết với trường, trường ký cam kết với phòng về việc thực hiện đầy đủ các quy trình tổ chức nuôi ăn bán trú, vệ sinh ATTP, không xảy ra ngộ độc thực phẩm, đảm bảo an toàn cho trẻ trong từng nhóm lớp.

     - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện mô hình PCSDD, đặc biệt là mô hình VAC tạo nguồn thực phẩm sạch (rau, củ, quả) hỗ trợ vào bữa ăn cho trẻ

     - Kết hợp với các ban ngành, trạm y tế xã tổ chức cho 100% trẻ được tiêm chủng, khám sức khỏe 3 lần/ năm học vào tháng 9, tháng 12 và tháng 3

      - Hàng tuần BGH có lịch trực quản lý giờ ăn, ngủ trưa, kiểm tra đôn đốc kịp thời để đảm bảo sức khỏe và an toàn cho trẻ.

   2.2.2. Đối với giáo viên

    * Nhân viên nuôi:

     - Nhân viên nuôi dưỡng được phân công làm tiếp phẩm luân phiên theo tuần, mua thực phẩm đúng nguồn gốc đã ký hợp đồng, sau khi giao nhận thực phẩm đảm bảo đủ 3 chữ ký (Quản lý, người tiếp phẩm, giáo viên), thực hiện nghiêm túc tài chính công khai trong ngày

     - Thực hiện đúng quy trình chế biến thực phẩm. Xây dựng thực đơn, khẩu phần ăn đảm bảo ít nhất 2 bữa chính một bữa phụ.  

    - Giáo viên nuôi trồng rau sạch phục vụ cho trẻ ăn hàng ngày

   * Giáo viên chủ nhiệm lớp

     - Thực hiện nghiêm túc lịch trực trưa, đảm bảo 100% các cháu được chăm sóc giấc ngủ trưa đúng giờ.

     - Giữ gìn vệ sinh MT, vệ sinh dụng cụ ăn uống, đồ dùng, đồ chơi của trẻ sạch sẽ để phòng chống một số bệnh do vi rút gây ra, dễ lây lan và nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.

     - Mỗi trẻ một bát, một thìa, một cốc bằng inox, một khăn có ký hiệu riêng. Thường xuyên cân đo theo dõi sức khoẻ của trẻ qua biểu đồ tăng trưởng.

     - 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc cho các cháu nề nếp rửa tay khi bẩn, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, giáo viên 5 tuổi hướng dẫn trẻ thao tác đánh răng sau khi ăn chiều.

     - Các nhóm lớp đều có lịch vệ sinh, phân công lịch trực cho từng giáo viên vệ sinh trong ngày, trong tuần. Chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, hình thành nề nếp thói quen tốt, hành vi văn minh cho trẻ.

     - Giáo viên phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh thực hiện tốt các khâu chăm sóc, vệ sinh cá nhân, nuôi dưỡng trẻ theo khoa học và phòng chống dịch bệnh cho trẻ để giảm tỷ lệ trẻ mắc bệnh, suy dinh dưỡng.

     - Mức ăn của các cháu từng độ tuổi.

* Mức ăn bán trú

Gạo

Tiền

Nhà trẻ

100 gam

10.000 đ

3 tuổi

110 gam

10.000 đ

4 tuổi

120 gam

10.000 đ

5 tuổi

130 gam

10.000 đ

     - Tuyên truyền vận động 100% số trẻ ăn bán trú tại các nhóm lớp

     - 100% các nhóm lớp tổ chức ăn chống suy dinh dưỡng vào thứ 4, thứ 6 hàng tuần; Mức ăn là 12.000 đồng/ 1 trẻ/1 tuần do cha mẹ trẻ góp

3. Nâng cao chất lượng giáo dục

   3.1. Chỉ tiêu

      - 100% nhóm, lớp, giáo viên thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời và có chất lượng CTGDMN nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

     - Tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, thực hiện chương trình GDMN sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, lấy trẻ làm trung tâm. Tăng cường các hoạt động vui chơi, trải nghiệm, khám phá cho trẻ.

     - Xây dựng và triển khai có hiệu quả chuyên đề: “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”

     - Phấn đấu các hội thi cấp trường, cụm đạt kết quả cao và Hội giảng giáo viên giỏi xếp thứ 4 trong cụm.

   3.2. Biện pháp thực hiện

        Nhà trường, các nhóm lớp và mỗi GV cần tiếp tục chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện chương trình, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và phù hợp nhận thức của trẻ.

   3.2.1. Đối với nhà trường :

     - Phó hiệu trưởng chuyên môn căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học nhà trường, xây dựng kế hoạch giáo dục sau đó chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạc tổ, khối cho phù hợp. Tất cả các kế hoạch đều được BGH phê duyệt sau đó mới được triển khai thực hiện.

     - Thực hiện đổi mới phương pháp, tiếp tục thực hiện nội dung giáo dục phát triển thể chất cho trẻ mầm non theo hướng lồng ghép, tích hợp với các hoạt động giáo dục khác trong chương trình GDMN. Tận dụng mọi nguồn lực mua sắm bổ sung các trang thiết bị, đồ chơi phát triển vận động trên sân trường và khu phát triển thể chất cho trẻ hoạt động. 

     - HT có kế hoạch chỉ đạo, theo dõi, giám sát và thường xuyên kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ của CBGV. Đánh giá kịp thời từng công việc cụ thể của BGH

     - Tiếp tục thực hiện chỉ đạo có hiệu quả chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” 

   3.2.2. Đối với tổ chuyên môn :

     - Phát huy tối đa vai trò các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, tích cực tham mưu với BGH để nâng cao chất lượng các hoạt động

     - Tổ trưởng chuyên môn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ, thống nhất với giáo viên trong tổ về việc tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần/ tháng vào tuần I và tuần III. Chỉ đạo giáo viên trong tổ thực hiện giáo dục lồng ghép các nội dung trong từng tiết dạy, hoạt động. Kết hợp cùng đồng chí PHT chuyên môn phân công GV phụ trách chuyên đề để giáo viên học tập rút kinh nghiệm; chỉ đạo giáo viên XD kế hoạch giáo dục theo quy định (xây dựng trước 1 tuần) duyệt dự kiến KH chủ đề góp ý bổ sung cho giáo viên; kiểm tra hồ sơ giáo viên hàng tháng đảm bảo ít nhất 1 lượt/giáo viên

     - Chỉ đạo giáo viên soạn giáo án theo quy định (soạn 1 tuần trước khi lên lớp)

     - Duyệt giáo án vào thứ 5 hàng tuần, góp ý bổ sung cho giáo viên. Chấm dứt tình trạng giáo viên không soạn bài, sao chép bài soạn của nhau, cóp pi sao chép bài soạn của năm học trước.

     - Thực hiện có đủ hồ sơ theo quy định

     - Tổ chức chuyên đề, ngoại khóa để giáo viên học tập, rút kinh nghiệm.

   3.2.3. Đối với giáo viên

     - Nghiêm túc thực hiện tốt theo sự phân công, chỉ đạo của nhà trường và tổ chuyên môn.

     - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả việc đổi mới hoạt động CSGD. Chú trọng tổ chức môi trường GD, tạo cơ hội cho trẻ chủ động tham gia vào các hoạt động, giao tiếp - tương tác tích cực với con người, với đồ vật, với MTXQ theo phương châm “Học bằng chơi, Chơi mà học” phù hợp với độ tuổi;  Chú trọng vận dụng kiến thức, kỹ năng, áp dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực vào việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ theo quan điểm “Lấy trẻ làm trung tâm” phù hợp với điều kiện thực tế của trường, của từng nhóm lớp và khả năng của trẻ. Tăng cường xây dựng môi trường giao tiếp, môi trường chữ viết tạo điều kiện cho trẻ được phát triển ngôn ngữ ở mọi lúc mọi nơi, phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ, đặc biệt là khả năng tự tin, sử dụng ngôn ngữ mạch lạc, biểu cảm.

     - Tích cực làm tốt công tác XHHGD trong nhà trường, đặc biệt kết hợp với cha mẹ học sinh để bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu, học liệu, phương tiện cho cô và trẻ. GV chủ động sáng tạo trong việc thực hiện chương trình một cách phù hợp, đảm bảo chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

     - 100% GV có đủ hồ sơ theo quy định, không sao chép giáo án giống nhau, ghi chép đầy đủ những ý kiến đánh giá của BGH, tổ chuyên môn, khối trưởng

     - Tham gia học tập rút kinh nghiệm trong các buổi chuyên đề, ngoại khóa ,thực hiện tốt công tác giáo dục trẻ, chấm dứt không có giờ yếu, kém. Các nhóm lớp thực hiện tốt việc đánh giá trẻ theo các chủ đề, độ tuổi

     - Tích cực làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo, sáng tác và sưu tầm các trò chơi vận động phục vụ chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”. Tuyên truyền phổ biến tầm quan trọng của giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non tới phụ huynh và cộng đồng; Các nhóm lớp xây dựng môi trường hoạt động, lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục vận động vào hoạt động vui chơi và các hoạt động giáo dục khác.

     - Thực hiện tích hợp các nội dung giáo dục an toàn giao thông, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong chương trình giáo dục phù hợp với từng lứa tuổi .

     - Thực hiện có hiệu quả chuyên đề phát triển vận động, tập trung đổi mới hoạt động “ Dạy trẻ tiếp cận với sách và đọc truyện cho trẻ nghe”. Tăng cường vai trò của gia đình, mỗi giáo viên chủ động phối hợp tốt với cha mẹ học sinh để nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

     - Tích cực trao đổi, thảo luận, tổ chức tốt các chuyên đề: Đổi mới phương pháp, tạo môi trường giáo dục cho trẻ, GD phát triển vận động. Tăng cường bồi dưỡng, tự học, tự rèn, trao đổi, rút kinh nghiệm việc thực hiện CTGDMN trong quá trình thực hiện chương trình để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

4. Tổ chức hội giảng và các hội thi trong năm

   4.1. Công tác hội giảng

   4.1.1. Chỉ tiêu:

     - Hội giảng cấp trường: 100% giáo viên tham gia

     - Hội giảng cấp cụm ít nhất 70% giáo viên tham gia

     - Thứ tự hội giảng cụm phấn đấu xếp thứ 4

   4.1 2. Biện pháp:

     - Căn cứ vào chỉ tiêu phấn đấu nhà trường giao số lượng giáo viên tham gia dự thi GVG các cấp tới từng tổ, khối cụ thể:

STT

Tổ

Tổng số GV

GV thi cấp trường

GV thi cấp cụm

Được đề nghị GVG

Xếp thứ tự cụm

Cấp huyện

Cấp tỉnh

 

1

Nhà trẻ

6

6

2

0

2

1

2

MG

10

10

8

7

1

5

3

Nuôi

4

4

1

0

1

1

     - Các tổ khối căn cứ số lượng giao trên động viên giáo viên trong tổ đăng ký và thực hiện tốt các chuyên đề, góp ý dự giờ bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên. Phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu đã đề ra 

   4.2. Tổ chức các hội thi và các chuyên đề trọng tâm trong năm:

   4.2.1. Mục tiêu

     - Hội thi “Giáo viên dạy giỏi, cô nuôi giỏi” cấp trường 100% giáo viên tham gia, xếp loại tốt 90% trở lên

     - Hội thi “Giáo viên dạy giỏi, cô nuôi giỏi” cấp cụm xếp thứ 4/7 trường trong cụm 

     - Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” xếp thứ 3/7 trường trong cụm

   4.2.2. Biện pháp

     - Giao cho đồng chí Nguyễn Thị Xoa PHT chuyên môn trực tiếp xây dựng các Hội thi và các chuyên đề

     - Chuẩn bị tốt các nội dung thi: Lên kế hoạch tổ chức hội thi, kế hoạch làm đồ dùng đồ chơi, kế hoạch luyện tập, giao cho đ/c PHT phụ trách chuyên môn cùng các đ/c tổ trưởng tổ chức các chuyên đề mang tính chất định hướng bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên. BGH cùng các tổ trưởng tăng cường thăm lớp dự giờ góp ý nâng cao chất lượng GD cho giáo viên.

     - Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tập trung kinh phí xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Phấn đấu môi trường xung quanh trẻ từ hiên chơi đến sân vườn đều được cải tạo thành môi trường giáo dục trẻ. 

VI. ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG TRƯỜNG

1. Chỉ tiêu:

     - 100% CBQL, GV biết ứng dụng công nghệ tin học 

     - 90% giáo viên biết sử dụng giáo án điện tử

     - 80% giáo viên biết soạn giáo án điện tử và khai thác mạng internet

     - Thường xuyên cập nhật website của phòng, của trường. Phấn đấu mỗi tháng có từ 5-8 bài được đăng trên website của trường.

     - Thực hiện có hiệu quả các phần mềm hiện có như phần mềm Phổ cập, phần mềm SMAS 3.0, phần mềm EMIP, phần mềm Nutrikids, phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục….

2. Biện pháp:

     - Quản lý và sử dụng có hiệu quả số máy tính hiện có của nhà trường

     - Trang bị thêm ti vi màn hình rộng ưu tiên cho các lớp 5 tuổi, các khối chuyên môn. Làm tốt công tác xã hội hóa vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thêm máy tính và ti vi màn hình rộng cho những lớp còn thiếu.

     - Ban giám hiệu nhà trường và các tổ chức đoàn thể thường xuyên viết bài đăng trên website của nhà trường

     - Đ/c hiệu trưởng và Đ/c văn phòng phụ trách đăng tải đưa tin bài của trường lên trang web.    

     - Khuyến khích giáo viên cập nhật và khai thác thông tin trên mạng Internet, trên website của phòng giáo dục và của nhà trường.   

      - Thực hiện tốt việc cải tạo, nâng cấp website theo hướng trực tuyến, thực hiện tốt việc điều hành, nhận báo cáo, quản lý công văn qua mạng giáo dục điện tử liên thông từ phòng đến trường; Từng bước triển khai thực hiện tốt hệ thống thông tin quản lý giáo dục theo mô hình trực tuyến.

VII. XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT; TRANG THIẾT BỊ ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI. ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THAM MƯU, TUYÊN TRUYỀN, CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA VỀ GIÁO DỤC MẦM NON GÓP PHẦN NÂNG CAO CÔNG TÁC CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ

1. Chỉ tiêu

     - 100% nhóm lớp có đủ bàn ghế, giá góc trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi tối thiểu do Bộ GD&ĐT ban hành, bảo đảm các điều kiện an toàn cho cô và trẻ

     - Phấn đấu trong năm học làm tốt công tác tham mưu, công tác xã hội hóa giáo dục để mở rộng sân chơi, xây dựng góc chơi dân gian, xây dựng bếp ăn bán trú và khu hiệu bộ trong khuôn viên nhà trường. Tiếp tục quy hoạch sân vườn trường, tạo môi trường xanh, sạch đẹp

     - 100% phụ huynh học sinh được triển khai nội dung tuyên truyền về kiến thức nuôi dạy con theo khoa học, kết hợp tốt với nhà trường trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ.

2. Biện pháp

- Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, công tác xã hội hóa giáo dục huy động các nguồn lực đầu tư kinh phí đổ bê tông lề đường phía trước sân trường, xây dựng góc chơi dân gian, góc thư viện ngoài trời, xây dựng bếp ăn, nhà hiệu bộ trong khuôn viên nhà trường.

- Mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ cho công tác nuôi ăn bán trú, học tập, vui chơi được thuận lợi như: Phản ngủ, giá góc, chăn ấm, đồ dùng đồ chơi tối thiểu do Bộ GD&ĐT ban hành

- Chỉ đạo giáo viên sử dụng và phát huy tốt cơ sở vật chất trang thiết bị sẵn có, tăng cường đồ dùng tự làm. Kết hợp với phụ huynh học sinh tận dụng nguyên vật liệu, phế liệu thải làm thêm đồ chơi cho phong phú.

- Làm tốt công tác XHH GD tới các tổ chức, tới phụ huynh HS, tới các doanh nghiệp, cá nhân thu hút kinh phí đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác CSGD trẻ.

     - Tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN, những quy định của ngành, những kiến thức nuôi dạy con cho các bậc cha mẹ và cộng đồng.

     - Tích cực phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về giải pháp, kết quả phát triển GDMN của địa phương; phổ biến các chủ trương, chính sách, Quy định mới của ngành; đặc biệt phối hợp với Hội phụ nữ, y tế, dân số... sưu tầm, phổ biến các kiến thức về nuôi dạy con cho các bậc cha mẹ.

     - Bồi dưỡng cho CBGV kiến thức và kỹ năng tuyên truyền, phối hợp với các bậc cha mẹ và cộng đồng, đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền cho các nhóm lớp.

     - 100% nhóm lớp có bảng tuyên truyền có nội dung phù hợp và phong phú. Nhà trường có bảng tuyên truyền chung, có các bài tuyên truyền trên phương tiện thông tin

VIII. THỰC HIỆN CÔNG BẰNG TRONG GIÁO DỤC, GIÁO DỤC HÒA NHẬP TRẺ KHUYẾT TẬT

1. Mục tiêu:

     - 100% trẻ có hoàn cảnh khó khăn được nhà trường quan tâm hỗ trợ.

      - 100% trẻ gia đình chính sách được hưởng chế độ ưu đãi theo qui định của nhà nước.

     - Tiếp nhận học sinh khuyết tật trong độ tuổi học hòa nhập, có hồ sơ theo dõi sự tiến bộ của trẻ.

2. Giải pháp:

     - Nhà trường phân công CBGV điều tra học sinh từng khu vực, phân loại hộ gia đình để có danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, trẻ khuyết tật, cụ thể: Năm học 2017-2018 trường có 2 cháu thuộc diện hộ nghèo; 3 cháu thuộc diện hộ cận nghèo

     - Nhà trường phối hợp với công đoàn trường phát động giáo viên hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn bằng việc tặng thẻ bảo hiểm thân thể và hỗ trợ đồ dùng, sách vở cho các cháu.

     - Tham mưu với các tổ chức: Hội phụ nữ; đoàn thanh niên; hội chữ thập đỏ, hội PHHS cùng chung tay chăm lo cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn bằng việc hỗ trợ về kinh phí, đồ dùng, có quà tặng các cháu nhân các dịp lễ tết.

     - Nhà trường động viên trẻ có cơ hội học hòa nhập được đến trường hòa nhập cùng các bạn, được cô giáo chăm sóc tận tình chu đáo. Với lớp có học sinh khuyết tật học hòa nhập: hỗ trợ thiết bị, hướng dẫn giáo viên thực hiện chương trình học hòa nhập, có hồ sơ theo dõi với từng đối tượng học sinh. Hỗ trợ kinh phí cho giáo viên dạy lớp có trẻ học hòa nhập 

IX. CÔNG TÁC TÀI VỤ, TÀI CHÍNH

1. Mục tiêu:

 Thực hiện tốt các văn bản quy định của Nhà nước, thực hiện tốt thu chi đúng mục đích đảm bảo công bằng, công khai công tác tài chính trong nhà trường, đảm bảo chính sách cho CBGV theo quy định.

2. Biện pháp thực hiện

- Nhà trường xây dựng kế hoạch thu chi các khoản đóng góp của phụ huynh theo quyết định 2814 ngày 16 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Thái Bình về việc quy định các khoản thu, mức thu và quản lý sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập. Thực hiện công văn số 377/GD&ĐT ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Phòng GD&ĐT huyện Thái Thụy về việc hướng dẫn công tác tài chính, CSVC-thiết bị dạy học năm học 2017-2018 và theo thỏa thuận với phụ huynh học sinh. Thực hiện thu đủ chi các khoản đóng góp đúng quy định và có sự giám sát của phụ huynh học sinh.

- Xây dựng quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ trong nhà trường, phát huy tính dân chủ của CBGV, nhân viên trong trường.

- Tham mưu với phòng GD&ĐT đề nghị cho những giáo viên hợp đồng vào trường được đóng bảo hiểm xã hội

- Thực hiện tốt các văn bản quy định của Nhà nước, đảm bảo công bằng, công khai chi trả lương cho giáo viên theo bằng cấp và theo hiệu quả công việc:

Giáo viên, nhân viên hợp đồng trả theo mức lương tối thiểu là 1.0

Phụ cấp cho GV dạy lớp điểm là 30.000 đ/ 1 tháng

Phụ cấp độc hại than là 50.000 đ/1 tháng/1 cô

X. CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

1. Chỉ tiêu phấn đấu:

   2.1. Danh hiệu tập thể

     - Phấn đấu đạt: Tập thể lao động tiên tiến

   2.2. Danh hiệu cá nhân.

     - Danh hiệu CSTĐCS: 6 Đ/c  

     - GVG tỉnh, GVG huyện: 11 Đ/c

     - 95% CBGV đạt lao động tiên tiến.

2. Biện pháp thực hiện:

     Phát động phong trào thi đua rộng rãi, động viên cán bộ giáo viên trong toàn trường phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

     - 100% cán bộ giáo viên - nhân viên đăng ký thi đua đạt các danh hiệu.

     - Tổ chuyên môn đăng kí phấn đấu tổ lao động tiên tiến xuất sắc

     - Nâng cao chất lượng các hoạt động chăm sóc giáo dục. Tổ chức tốt các chuyên đề, các hội thi phấn đấu đạt chỉ tiêu năm học đã đề ra về công tác thi đua

  Kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 đã được thông qua tại cuộc họp tổ chuyên môn ngày 20/ 09/ 2017 và triển khai tại hội nghị CBCC ngày 21 tháng 09 năm 2017 

     Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- BGH, tổ CM;

- Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                  

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG NĂM HỌC 2017- 2018

Thời gian

Nội dung công việc

 

 

 

 

Tháng 08/2017

 

 

1. Tổ chức họp hội đồng, tập trung giáo viên, học sinh

2. Tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, hội đồng giáo dục về mục tiêu năm học mới.

3. Kiểm kê cơ sở vật chất trường lớp, chuẩn bị các điều kiện mới cho năm học.

4. Phân công giáo viên điều tra và huy động số lượng trong độ tuổi, rèn luyện nề nếp đầu năm.

5. Dự hội nghị tổng kết, triển khai nhiệm vụ năm học, tập huấn chuyên môn do Sở, phòng tổ chức

6. Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng.

7. Họp ban đại diện phụ huynh học sinh đầu năm học.

 

 

 

Tháng 09/2017

1. Tổ chức khai giảng đầu năm học mới

2. Làm báo cáo thống kê khai giảng, thống kê đầu năm học.

3. Tổ chức họp phụ huynh học sinh

4. Huy động số lượng trẻ vào học. Tiếp tục trang trí nhóm lớp đúng theo CĐ.

5. Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học, quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ, tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức, đăng ký danh hiệu thi đua các tập thể và cá nhân.

6. Ổn định nề nếp đầu năm, GV cam kết với nhà trường, trường kí với phòng về công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong trường mầm non, thực hiện nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo, không sinh con thứ 3.

7. Công đoàn kết hợp với nhà trường phát động thi đua giúp đỡ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn bằng mua bảo hiểm thân thể, góp quỹ mái ấm công đoàn, tổ ấm công đoàn.

8. Tổ chức cân đo, khám sức khỏe đầu năm học cho học sinh

9. Tập huấn chuyên môn thực hiện chương trìn GDMN theo TT 28/2016

 

Tháng

10/2017

1. Rà soát lại trẻ trong độ tuổi mẫu giáo và các cháu ở độ tuổi nhà trẻ hoàn thiện hồ sơ phổ cập

2. Tổ chức chuyên đề: “Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”

3. Kiểm tra toàn diện đ/c Liễu, đ/c Nhinh

4. Phát động thi đua chào mừng ngày 20/11

5. Xây dựng thư viện ngoài trời, góc chơi dân gian, trồng cây cảnh, bồn hoa

6. Đăng ký thẩm định lại trường chuẩn QG mức độ I, đón phòng GD về khảo sát KT

 

Tháng 11/2017

1. Tổ chức tốt thi đua chào mừng ngày 20/11 mỗi giáo viên có một công trình, 1 đồ dùng dạy học có giá trị, trường có một công trình.

2. Thi hồ sơ, sổ sách của Hiệu trưởng - phó hiệu trưởng, giáo viên, thi trang trí các nhóm lớp của trường, thi đồ dùng đồ chơi tự làm. Tổ chức hội thi giáo viên nuôi dạy giỏi cấp trường

3. Thanh tra toàn diện 2 giáo viên: Đ/c Thi, Đ/c Đượm

 

Tháng 12/2017

1. Kiểm tra ĐG chất lượng học kỳ I. Làm báo cáo thống kê sơ kết học kỳ I.

2. Thanh tra toàn diện 2 giáo viên: Đ/c Loan, Đ/c Thái

3. Tổ chức cân, khám sức khỏe lần II cho trẻ.

4. Hội giảng giáo viên nuôi dạy giỏi cấp cụm trường

5. Quyết toán tài chính năm 2016.

 

Tháng 1/2018

1. Tổ chức sơ kết học kỳ I của trường.

2. Tổ chức họp PH kết hợp dự giờ ăn, ngủ, học, thao tác VS, HĐVC của trẻ.

3. Kiểm tra toàn diện 2 Đ/c: Đ/c Ngọc, Đ/c Thủy

4. Hội giảng giáo viên nuôi dạy giỏi cấp cụm trường tiếp theo

5. Đón kiểm tra của tỉnh thẩm định lại trường MN đạt chuẩn QG mức độ I

 

 

Tháng 2/2018

 

1. Đôn đốc vận động số lượng đầu xuân, kiểm tra nề nếp trước và sau tết

2. Quy hoạch vườn trường tổ chức trồng cây, bồn hoa, quy hoạch sân trường xanh, sạch, đẹp.

3. Thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ là trung tâm”

4. Sơ kết học kỳ I tại huyện.

5. GV tham gia hội thi GV nuôi dạy giỏi cấp cụm nộp SKKN về cụm

6. Thanh tra toàn diện 2 giáo viên: Đ/c Hà, Đ/c Chuân

 

Tháng 3/2018

1. Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3

2. Tổ chức cân đo, khám sức khỏe định kỳ lần III cho trẻ.

3. Đón đoàn của huyện về thẩm định công nhận lại trường chuẩn

4. Tổ chức Hội thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”

5. Tổ chức chuyên đề bé với môi trường

6. Thanh tra toàn diện đ/c Liên, Đ/c Vân

 

 

 

Tháng 4/2018

1. Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm các ngày lễ lớn 30/4 – 01/5

2. Kiểm tra, đánh giá chất lượng nhóm lớp, đánh giá thi đua trường.

3. Rèn luyện kỹ năng học sinh, chú trọng rèn luyện học sinh 5 tuổi.

4. Thanh tra toàn diện Đ/c Dung, Đ/c Ninh

5. Làm thống kê tổng kết năm học.

 

Tháng

5/2018

1. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày sinh nhật Bác

2. Lập danh sách học sinh 5 tuổi, chuẩn bị bàn giao học sinh 5 tuổi lên lớp 1.

3. Tổng kết năm học, tổng kết 5 năm thực hiện chương trình GDMN, bình xét danh hiệu thi đua.

4. Kiểm tra cơ sở vật chất.

5. Báo cáo tổng kết thi đua, hồ sơ học hè

6. Tổ chức đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, PHT và chuẩn nghề nghiệp GV

Tháng 6/2018

1. Hoàn thiện hồ sơ thi đua, hồ sơ học hè.

2. Bàn giao học sinh 5 tuổi lên lớp 1.

3. Lên kế hoạch phòng chống lụt bão

 

 

 

 

 
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Chính.

Địa chỉ: Xã Thụy Chính - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác