Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 - Trường mầm non Thụy Chính


 

PHÒNG GD & ĐT THÁI THỤY

TRƯỜNG MN THỤY CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------*****---------

Số: 10/KH NVNH

             Thụy Chính, ngày 08 tháng 09 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015 – 2016

 

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

     - Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Thái Thụy, của Đảng ủy - HĐND - UBND cùng các ban ngành đoàn thể trong xã luôn chung tay chăm lo cho thế hệ trẻ.

     - Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, đảm bảo đủ các phòng học, tạo điều kiện cho việc dạy và học của cô và trẻ trong trường Mầm non được thuận lợi. Cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường tích cực lao động cải tạo sân vườn, trồng hoa, cây cảnh tạo môi trường hoạt động cho trẻ.

     - Đội ngũ giáo viên có lòng nhiệt tình trong công tác, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần đoàn kết nội bộ, có phẩm chất đạo đức, yêu nghề mến trẻ.

     - Chế độ chính sách của giáo viên cũng từng bước được ổn định và nâng lên tạo điều kiện cho giáo viên yên tâm công tác.

     - Trình độ dân trí được nâng lên rõ rệt, phụ huynh hiểu được một số kiến thức chăm sóc nuôi dạy con cái, phối hợp với nhà trường trong công tác chăm sóc GD trẻ.

     - Các đoàn thể trong trường duy trì tốt nề nếp hoạt động và hưởng ứng các phong trào một cách mạnh mẽ.

2. Khó khăn

     - Đồ dùng cho trẻ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục còn thiếu như: giá góc, phản ngủ, chăn ấm, máy tính, ti vi đầu đĩa còn thiếu nhiều.

     - Ngân sách địa phương hạn hẹp, việc đầu tư cơ sở vật chất chưa được hoàn thiện, chưa có phòng hiệu bộ và phòng chức năng. Bếp ăn còn tu sửa cải tạo từ cơ sở cũ, chưa được xây dựng trong khuôn viên trường nên còn gặp nhiều khó khăn trong việc chế biến và vận chuyển thức ăn cho trẻ.

     - Kinh phí hoạt động trong nhà trường còn hạn hẹp vì vậy sự quan tâm động viên đối với CBGV làm thêm ngoài giờ còn hạn chế.

     - Cán bộ giáo viên 100% là nữ nên cũng gặp không ít trở ngại khi trường có công việc lớn, nhiều giáo viên tuổi cao nên việc giảng dạy ứng dụng công nghệ thông tin cũng như nhận thức nắm bắt cái mới còn hạn chế, chưa chủ động, sáng tạo trong việc đưa ra những giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng các hoạt động.

        PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU VÀ CÁC GIẢI PHÁP

A. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

     - Căn cứ vào kế hoạch số 295/GDĐT về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 cấp học mầm non của Phòng GD&ĐT Huyện Thái Thụy. Căn cứ vào nghị quyết của Đảng ủy xã Thụy Chính, của chi bộ, trường mầm non Thụy Chính xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 như sau:

B.  NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU CHUNG

    Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, có giải pháp tích cực nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cô và trẻ trong trường mầm non; Duy trì, giữ vững danh hiệu trường tiên tiến, trường chuẩn quốc gia mức độ I.

   1. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/NQTW; Nghị quyết 44-NQ/CP; Kế hoạch hành động của Bộ GD&ĐT; Chương trình hành động số 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; Quán triệt và xây dựng chương trình hành động, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Thực hiện sáng tạo, hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành.

   2. Tiếp tục Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý theo hướng tăng cường phân cấp quản lý và giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các tổ khối. Tăng cường nề nếp kỉ cương, thực hiện tốt chủ đề năm học: “Kỷ cương nghiêm - Chất lượng thực”. Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng GD và các điều kiện đảm bảo chất lượng GD.

   3. Tập trung phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL, GVMN đáp ứng nhu cầu chăm sóc, giáo dục trẻ. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô và trẻ trong nhà trường.

   4. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, hội phụ nữ xã vận động số lượng trẻ vào học nhà trẻ đạt 77%, mẫu giáo đạt 100% so với điều tra dân số độ tuổi. Tiếp tục ưu tiên nguồn lực, giữ vững và nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổỉ. Tiếp tục thực hiện tốt bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi.

   5. Nâng cao chất lượng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I, làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo địa phương xây dựng khu hiệu bộ và bếp ăn bán trú trong khuôn viên trường. Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục tập trung mọi nguồn lực xây dựng mở rộng sân chơi giao thông tạo môi trường hoạt động cho các cháu, đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi đáp ứng yêu cầu phát triển quy mô, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

   6. Xây dựng “Tủ sách phụ huynh” của nhà trường; “Góc thư viện” tại các nhóm lớp. Đẩy mạnh đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm, tăng cường hoạt động vui chơi và các hoạt động trải nghiệm, khám phá của trẻ, tích cực đưa các trò chơi dân gian vào nhà trường; Đẩy mạnh tích hợp chú trọng giáo dục hình thành, phát triển kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ, với yêu cầu xã hội hiện đại và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Chủ động phối hợp với gia đình trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của xã hội đối với sự phát triển GDMN, phát huy ảnh hưởng của GDMN đối với xã hội, đồng thời tận dụng mọi nguồn lực để phát triển GDMN.

   7. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy, triển khai có hiệu quả mạng giáo dục điện tử liên thông từ Phòng đến các trường và từng CBGV; Tiếp tục ứng dụng có hiệu quả các phần mềm hỗ trợ giảng dạy, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng GD toàn diện. Quan tâm chế độ chính sách nhằm ổn định đời sống giáo viên nhất là giáo viên ngoài biên chế góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của xã Thụy Chính phát triển bền vững, đáp ứng với yêu cầu đổi mới hiện nay.

C. CÁC NHIỆM VỤ VÀ BIỆN PHÁP CỤ THỂ

I. ĐỔI MỚI CƠ CHẾ QUẢN LÝ, TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ GIÁO DỤC

1. Thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non, đổi mới cơ chế quản lý

Phối hợp với Công đoàn tiếp tục quán triệt, học tập nội dung Nghị quyết 29-NQ/TW của BCH Trung ương; Nghị quyết 44-NQ/CP của Chính Phủ; Kế hoạch hành động của Bộ GD&ĐT (ban hành kèm theo Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT); Chương trình hành động số 34 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; Quán triệt sâu rộng trong toàn trường về Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, huyện nhiệm kỳ 2015 – 2020, để mỗi CBGV, nhân viên nhận thức đúng đắn về mục tiêu, nhiệm vụ, hiểu được những yêu cầu của đổi mới, từ đó nâng cao hơn nữa trách nhiệm của mỗi giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và ngành: Nghị quyết số 29/NQTW ngày 4 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, của tỉnh đối với GDMN, vì vậy mỗi cán bộ quản lí cần thấy rõ và làm tốt hơn vài trò lãnh đạo đối với nhà trường. Phấn đấu thực hiện các dứt điểm trong năm học: không có CBGV vi phạm đạo đức nhà giáo, không có GV dạy thêm không đúng qui định; không có tình trạng lạm thu và sử dụng ngân sách không đúng mục đích.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Tổ trưởng chuyên môn trong việc chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, thực hiện tốt bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức các chuyên đề, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường, đặc biệt tập trung cao cho hoạt động dạy học, chú ý đổi mới phương pháp giáo dục trẻ “Lấy trẻ làm trung tâm”, trẻ được thực hành trải nghiệm, “chơi mà học, học bằng chơi”.

Tăng cường tổ chức các hoạt động chuyên môn theo các tổ khối. Nâng cao vai trò tổ trưởng, khối trưởng trong việc chủ động XD kế hoạch triển khai các chuyên đề, các hoạt động cho phù hợp với điều kiện cụ thể của khối mình. Trong năm học triển khai 4 chuyên đề: Chuyên đề phát triển vận động với các trò chơi dân gian; chuyên đề bé với môi trường; chuyên đề bé với nghệ thuật; chuyên đề phát triển nhận thức.

Chỉ đạo các tổ, khối đổi mới đánh giá chất lượng CSGD trẻ và đánh giá GVMN theo hướng phát triển năng lực cho GVMN, đặc biệt năng lực thực hành tổ chức các hoạt động CSGD trẻ. Việc đánh giá trẻ mẫu giáo 5 tuổi phải đảm bảo theo yêu cầu đánh giá sự phát triển của trẻ theo quy định CTGDMN.

Mỗi CBQL cần làm tốt hơn và có hiệu quả hơn công việc được phân công, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo đối với nhà trường, nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, chủ động, sáng tạo, tự giác, công bằng, khách quan trong mọi công việc, nghiêm túc chấp hành những qui định của ngành, là tấm gương cho các GV, nhân viên trong nhà trường noi theo.

Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, khai thác triệt để hiệu quả các phần mềm, website của Phòng và của nhà trường để phục vụ công tác quản lý và tạo môi trường tự học, tự bồi dưỡng cho CBGV. Triển khai thực hiện tốt hệ thống quản lý văn bản giáo dục liên thông từ Phòng đến trường và từng CBGV; Từng bước học tập và thực hiện các modul quản lý hệ thống thông tin giáo dục theo mô hình trực tuyến.

Tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ, khối về chất lượng GD, về các điều kiện đảm bảo chất lượng GD, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, đảm bảo kịp thời, chính xác; thực hiện tốt quy chế dân chủ, đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng yêu cầu thông tư 09 của Bộ GD&ĐT. Đồng chí tổ trưởng chịu trách nhiệm trước nhà trường nếu để xảy ra tình trạng CBGV trong tổ vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nhà giáo, vi phạm dạy thêm, vi phạm chính sách dân số, để xảy ra tình trạng đơn thư vượt cấp, không đúng quy định.

Tổ chức chuyên đề về công tác quản lí để giúp cho cán bộ quản lí có thêm kinh nghiệm quản lí, chỉ đạo góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. Tổ chức chuyên đề đổi mới phương pháp “Lấy trẻ làm trung tâm”, trẻ được thực hành trải nghiệm, “chơi mà học, học bằng chơi”; tổ chức tốt các hoạt động bề nổi (Hội thi Bé với phát triển vận động, bé với trò chơi dân gian), có sức thu hút lớn để rút kinh nghiệm và nhân rộng trong toàn trường.

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, quan tâm động viên khen thưởng người lao động trực tiếp, công khai minh bạch các tiêu chí và kết quả đánh giá thi đua, coi thi đua khen thưởng là một động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển có chiều sâu, huy động mọi nguồn lực động viên khen thưởng CBGV và HS đạt thành tích cao trong học tập và công tác

2. Công tác kiểm tra

   * Mục tiêu:

     - Qua kiểm tra để đôn đốc thúc đẩy hoạt động dạy và học, cần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, củng cố thiết lập trật tự, kỷ cương trường học từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên trong nhà trường, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục. Phấn đấu công tác thanh tra, kiểm tra đạt theo chỉ tiêu kế hoạch giao

   * Biện pháp

     - Tập trung chỉ đạo CBGV thực hiện các quy định, quy chế về nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ ở các nhóm, lớp, quản lý tốt hồ sơ sổ sách toàn trường

     - Trường xây dựng kế hoạch cụ thể, kiểm tra thanh tra giám sát chặt chẽ các hoạt động trong nhà trường đối với CBGV - NV( Lịch kiểm tra trong chương trình công tác tháng)

     - Nội dung kiểm tra: Việc thực hiện chương trình CSGD trẻ, các quy định, quy chế chuyên môn nghiệp vụ CSGD trẻ của GV.

+ Kiểm tra việc bảo quản sử dụng CSVC các nhóm lớp.

+ Kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên: Về thực hiện quy chế chuyên môn, chế độ sinh hoạt một ngày của bé, hồ sơ sổ sách, trang trí nhóm lớp, phẩm chất đạo đức, lối sống, tư tưởng, chấp hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

     - Hình thức tổ chức: Kiểm tra bằng nhiều hình thức:

+ Kiểm tra báo trước, kiểm tra đột xuất, tăng cường kiểm tra đột xuất đảm bảo chỉ tiêu thanh tra toàn diện và dự giờ hàng tháng rút kinh nghiệm, nhận xét giáo viên.

+ Hiệu trưởng dự 25 - 30 giờ/ tháng và thanh tra 2 giáo viên 1 GV nhà trẻ và 1 GV mẫu giáo. Phó hiệu trưởng dự 25-30 giờ/ tháng, tổ trưởng, khối trưởng dự 5-10 giờ/ tháng

     - Ban giám hiệu và các tổ trưởng, khối trưởng tăng cường dự giờ, nhận xét, đánh giá giáo viên rõ ràng, chính xác.

3. Quản lý có hiệu quả trường học đổi mới

     - Thực hiện chủ trương xây dựng trường học đổi mới năm học 2015-2016 nhà trường đăng ký và phấn đấu thực hiện nội dung đổi mới “Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ”  

     - Chỉ đạo cho CBGV đăng ký và thực hiện, đảm bảo mỗi CBQL, mỗi giáo viên thực hiện một đổi mới phương pháp quản lý và dạy học.

     - Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, thay đổi lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả quản lý để đáp ứng yêu cầu phát triển GDMN trong giai đoạn mới.

4.  Thực hiện công khai trong trường học:

     - Thực hiện công khai dân chủ trong xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của nhà trường. Thực hiện nghiêm túc đầy đủ nội dung Quyết định 2814/QĐ-UBND và Quyết định 2815/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Thực hiện đúng nguyên tắc thu - chi, không lạm thu, không có tình trạng thu không đúng quy định, chi sai chế độ.

     - Tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ GDĐT về quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Công khai minh bạch về các khoản thu và sử dụng các khoản thu.

     - Thực hiện luân chuyển giáo viên khi không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy chế chuyên môn, gây mất đoàn kết nội bộ. Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị cho CBGV để không có hiện tượng khiếu kiện và đơn thư vượt cấp.

     - Làm rõ trách nhiệm của từng CBGV trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Sự gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, sự quyết đoán, tính chủ động, sáng tạo trong công việc, trong chấp hành những quy định của ngành

     - Tăng cường vai trò tham mưu, vận động các lực lượng xã hội, công tác XHHGD, công tác tuyên truyền, tinh thần tự giác, tích cực học tập, tích cực dự giờ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của giáo viên.

     - Thực hiện thông tin báo cáo kịp thời, đúng quy định, các thông tin số liệu, chính xác đầy đủ.

II. XÂY DỰNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CBQL GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

1.     Mục tiêu:

- Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL và giáo viên. Sắp xếp, bố trí đội ngũ phù hợp với năng lực và trình độ, đảm bảo về chất lượng đáp ứng yêu cầu để thực hiện chương trình GDMN mới và nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi. Tổng số CBGV, NV nhà trường là 26 đồng chí đạt chuẩn 100%, trong năm học phấn đấu có 13/26 Đ/c là đảng viên bằng 50%, 10/26 Đ/c có trình độ đại học bằng 38,5%, 11/26 Đ/c có trình độ cao đẳng bằng 42,3%, 5/26 Đ/c có trình độ trung cấp bằng 19,2%

- Xây dựng chương trình học tập, bồi dưỡng thường xuyên có hiệu quả, phấn đấu trở thành “Nhà giáo mẫu mực”. Phối hợp với Công đoàn động viên GV tích cực tự học, tự bồi dưỡng, hoàn thiện và nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; CBGV, NV trong toàn trường tích cực tham gia cuộc thi Sáng tạo Khoa học kĩ thuật đạt kết quả cao.

Biện pháp thực hiện:

- Nhà trường kết hợp với công đoàn làm tốt công tác bồi dưỡng tư tưởng chính trị, xây dựng mối quan hệ đoàn kết nội bộ, bồi dưỡng và kết nạp 1-2 đoàn viên ưu tú vào đảng

- Động viên CBGV tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tu dưỡng đạo đức nhà giáo. Tổ chức các đợt sinh hoạt thiết thực, hiệu quả làm chuyển biến nhận thức cho CBGV, vận động CBGV thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh cuộc vận động kỷ cương, tình thương trách nhiệm và nội dung nói không vi phạm đạo đức nhà giáo trong cuộc vận động “Hai không”.

- Tiếp tục bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên đi học trên chuẩn tại các lớp học đại học, cao đẳng tại chức, trung cấp chính trị, quản lý giáo dục.

1.     Cô Nguyễn Thị Xoa                                     5. Cô Bùi Thị Hương

2.     Cô Trần Thị Liễu                                         6. Cô Nguyễn Thị Thanh Vi

3.     Chu Thị Bích Dung                                7. Cô Nguyễn Thị Nhanh

4.     Cô Nguyễn Thị Chuân                                  8. Cô Đặng Thị Doan                                  

     - Trường tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng chuyên môn tại cụm, trường, chuyên đề tại trường, cụm, tham quan học hỏi nhằm nâng cao chất lượng. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức, nâng cao hiểu biết các văn bản quy định hiện hành cho CBGV. Phấn đấu 100% CBQL, GV hoàn thành các mô đun ưu tiên trong chương trình bồi dưỡng. Tiếp tục đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp, đánh giá trẻ, trú trọng bồi dưỡng nâng cao năng lực CBQL, công tác nghiệp vụ phổ cập giáo dục MN cho trẻ 5 tuổi. Công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ, bảo vệ an toàn cho trẻ và một số nội dung trong trương trình GDMN.

     - Xây dựng quy chế hoạt động của nhà trường, phát huy tính dân chủ trong CBGV, ổn định đội ngũ đặc biệt là ổn định các khối trưởng đã được phân công.

     - Thực hiện quản lý, đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp. Triển khai đánh giá Hiệu trưởng theo chuẩn Hiệu trưởng Mầm non, đảm bảo chất lượng đội ngũ CBQL, GV có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành.

     - Chỉ đạo CBGV, NV trong toàn trường tích cực tham gia cuộc thi Sáng tạo Khoa học kĩ thuật, phát huy sáng tạo trong công tác làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo đạt hiệu quả cao.

    * Kiện toàn các tổ chức trong nhà trường, thực hiện phân công CBGV,NV

   + Phân công ban giám hiệu

1) Đ/c Nguyễn Thị Xuyến: Hiệu trưởng phụ trách chung trực tiếp dạy thay 2 giờ/ tuần.

2) Đ/c Vũ Thị Lý: Hiệu phó phụ trách chuyên môn và công tác phổ cập giáo dục. Mỗi tuần dạy 2 buổi cho 2 tổ trưởng, còn lại các ngày dự giờ kiểm tra chuyên môn

3) Đ/c Nguyễn Thị Xoa: Hiệu phó phụ trách chăm sóc nuôi dưỡng và xây dựng CSVC, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi, mỗi tuần dạy thay 2 buổi.

   + Kiện toàn Hội Đồng thi đua nhà trường gồm các đồng chí:

     1. Đ/c Nguyễn Thị Xuyến                     5. Đ/c Nguyễn Thị Loan

     2. Đ/c Nguyễn Thị Xoa                         6. Đ/c Hoàng Thị Thi

     3. Đ/c Vũ Thị Lý                                   7. Đ/c Nguyễn Thị Chuân

     4. Đ/c Trần Thị Liễu                              8. Đ/c Vũ Thị Nhinh

   + Phân công giáo viên phụ trách nhóm - lớp

     - Tổ nhà trẻ

 

Stt

Họ và tên giáo viên

Trình độ chuyên môn

Nhiệm vụ phân công

1

Nguyễn Thị Luyên

Trung cấp

Tổ trưởng nhà trẻ

2

Vũ Thị Nhinh

Cao đẳng

GV dạy nhóm 25- 36 tháng

3

Nguyễn Thị Én

Cao đẳng

GV dạy nhóm 25- 36 tháng

4

Nguyễn Thị Lý

Cao đẳng

GV dạy nhóm 25-36 tháng

5

Nguyễn Thị Thái

Cao đẳng

GV dạy nhóm 13- 24 tháng

    

     - Tổ mẫu giáo

Stt

Họ và tên giáo viên

Trình độ chuyên môn

Nhiệm vụ phân công

1

Trần Thị Liễu

Cao đẳng

Tổ trưởng mẫu giáo

2

Chu Thị Hồng Hà

Cao đẳng

GV dạy lớp 5 tuổi

3

Nguyễn Thị Loan

Đại học

GV dạy lớp 5 tuổi

4

Nguyễn Thị Đượm

Cao đẳng

GV dạy lớp 5 tuổi

5

Hoàng Thị Thi

Đại học

GV dạy lớp 4 tuổi

6

Nguyễn Thị Liên

Đại học

GV dạy lớp 4 tuổi

7

Chu Thị Bích Dung

Cao đẳng

GV dạy lớp 4 tuổi

8

Nguyễn Thị Chuân

Cao đẳng

GV dạy lớp 3 tuổi

9

Trần Thị Thanh Thủy

Đại học

GV dạy lớp 3 tuổi

10

Nguyễn Thị Vân

Trung cấp

GV dạy lớp 3 tuổi

11

Hoàng Thị Ninh

Cao đẳng

GV dạy lớp 3 tuổi

     - Tổ văn phòng - nuôi dưỡng:

STT

Họ và tên giáo viên

Trình độ chuyên môn

Nhiệm vụ phân công

1

Nguyễn Thị Thanh Vi

Cao đẳng

TQ-VP -Tổ trưởng

2

Nguyễn Thị Thùy

Cao đẳng

Kế toán

3

Bùi Thị Hương

Trung cấp

Nuôi mẫu giáo

4

Đặng Thị Doan

Trung cấp

Nuôi mẫu giáo

5

Nguyễn Quỳnh Ngọc

Trung cấp

Nuôi nhà trẻ

   * Phân công lớp điểm, GV phụ trách lớp điểm, phụ trách khối

     - Lớp điểm nhà trẻ: Cô Vũ Thị Nhinh - Dạy nhóm 25- 36 tháng

     - Lớp điểm mẫu giáo: Cô Trần Thị Liễu - Dạy lớp 5 tuổi

     - Phân công giáo viên phụ trách chuyên môn theo từng lĩnh vực

+ Lĩnh vực phát triển nhận thức: cô Loan

+ Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ : cô Vân

+ Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ: cô Liễu

+ Lĩnh vực phát triển thể chất : cô Liên

+ Lĩnh vực phát triển tình cảm xã hội: Nhinh

     - Các khối trưởng

+ Tổ trưởng nhà trẻ                  : Cô Nguyễn Thị Luyên

+ Khối trưởng mẫu giáo 5 tuổi: Cô Trần Thị Liễu

+ Khối trưởng mẫu giáo 4 tuổi: Cô Hoàng Thị Thi

+ Khối trưởng mẫu giáo 3 tuổi: Cô Nguyễn Thị Chuân

+ Tổ trưởng văn phòng            : Cô Nguyễn Thị Thanh Vi

     - Các khối lớp phân công giáo viên ra trực ban và chịu trách nhiệm trước nhà trường khi không hoàn thành nhiệm vụ.

     - Các khối trưởng đi dự giờ giáo viên ở tổ mình 1 buổi/ tuần để góp ý, rút kinh nghiệm các tiết dạy, hồ sơ sổ sách, trang trí nhóm lớp, đồng thời thống nhất chuyên môn của khối mình.

III. THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA

   * Mục tiêu:

     - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đưa các nội dung của cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" thành các hoạt động thường xuyên, mang lại hiệu quả thiết thực, gắn với việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ. Tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn nữa cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo nhận chăm sóc, đỡ đầu từ 1 đến 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn”

   * Biện pháp thực hiện

     - Tập trung chỉ đạo tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tổ chức học tập bồi dưỡng quán triệt trong đội ngũ CBQL và giáo viên về đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, phấn đấu thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ trong các hoạt động CSGDT.

     - Vận động CBGV thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Kết hợp với Công đoàn tổ chức tốt các đợt sinh hoạt tư tưởng qua các buổi tọa đàm, ngoại khóa,…; tuyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật để mỗi CBGV nâng cao nhận thức thấy rõ yêu cầu của việc xây dựng đạo đức nhà giáo. Tự nguyện ký cam kết và thực hiện nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo, không dạy thêm không đúng qui định, không sinh con thứ 3 trở lên. Quan tâm xây dựng tập thể và gia đình nhà giáo văn hóa.

     - Tổ chức các đợt sinh hoạt tư tưởng thiết thực hiệu quả để đội ngũ cán bộ giáo viên thực hiện tốt nói không vi phạm đạo đức nhà giáo,

     - Phối hợp với Ban công an xã xây dựng và thực hiện tốt mô hình đảm bảo an toàn an ninh trật tự trong nhà trường

     - Chỉ đạo 100% nhóm lớp xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn. Lựa chọn và sưu tầm các bài hát dân ca, câu đố, vè, trò chơi dân gian in thành tuyển tập của nhóm lớp và đưa vào hoạt động vui chơi tích cực cho trẻ

     - Nêu gương những tập thể, cán bộ quản lý và giáo viên có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn và có thành tích cao trong chăm sóc giáo dục trẻ. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, thường xuyên các hoạt động, nêu gương bé ngoan hàng ngày, tuần, tháng đối với trẻ như: thưởng cờ, phiếu bé ngoan… qua việc theo dõi đánh giá học sinh của giáo viên chủ nhiệm các nhóm, lớp.

     - Cán bộ giáo viên quan tâm đặc biệt tới việc quản lý học sinh, công tác ăn bán trú, tuyệt đối không bớt tiêu chuẩn ăn của trẻ. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ ở các nhóm lớp như: chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục... coi đây là một trong những tiêu chí đánh giá  thi đua của mỗi giáo viên trong nhà trường.

     - Quan tâm giáo dục truyền thống nhân ái cho học sinh thông qua việc tổ chức các hoạt động. Vận động mỗi cán bộ giáo viên đỡ đầu mua bảo hiểm thân thể cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ vùng sâu vùng xa, giáo viên trong ngành bị bệnh hiểm nghèo…

     - Chỉ đạo CBGV tổ chức cho trẻ tham quan học tập, bảo vệ, giữ gìn các khu di tích lịch sử của địa phương

     - Làm tốt việc phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác xã hội hóa, phát huy mọi nguồn lực để xây dựng môi trường lành mạnh trong trường. Đặc biệt xây dựng tốt các mối quan hệ ứng xử thân thiện giữa các thành viên trong nhà trường, tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho trẻ

IV. CÔNG TÁC SỐ LƯỢNG PHỔ CẬP

1. Mục tiêu

     - Huy động và duy trì số lượng mẫu giáo vào học là 158/158 cháu đạt tỷ lệ 100%, 2/2 lớp đạt tiêu chuẩn phổ cập mẫu giáo 5 tuổi, vận động 71/92 cháu trong độ tuổi nhà trẻ đến lớp đạt tỷ lệ 77%.

     - Duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em năm tuổi

2. Biện pháp.

   * Đối với ban giám hiệu:

     - Xây dựng mục tiêu cần đạt trong công tác số lượng phổ cập, giao chỉ tiêu cụ thể về số lượng cho mỗi giáo viên

     - Tham mưu với Cấp ủy, chính quyền địa phương kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập GD của xã. Tiếp tục đầu tư CSVC, bố trí đủ và ưu tiên GV có trình độ dạy các lớp 5 tuổi. Rà soát tiêu chuẩn về cơ sở vật chất để có kế hoạch sửa chữa, bổ sung; huy động tối đa trẻ trong độ tuổi đến trường MN.

     - Quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tuyên truyền vận động CBGV, các ban ngành đoàn thể quan tâm hỗ trợ kinh phí cho các cháu. Tuyệt đối không để trẻ vì điều kiện khó khăn mà không đến lớp.

   * Đối với giáo viên

     - Làm tốt công tác tuyên truyền qua giờ đón, trả trẻ, phối hợp với Hội Phụ nữ xã và các thôn tuyên truyền vận động các bà mẹ trẻ cho con mình đi học.

     - Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ chu đáo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho trẻ. Cô nhẹ nhàng gần gũi với trẻ, giao lưu với trẻ tốt như người mẹ hiền thứ hai của trẻ. Mỗi cô giáo mầm non cần có tâm, có tầm nhìn và biết hi sinh

     - Phối hợp với ban ngành, mặt trận thôn làm tốt công tác điều tra hộ gia đình một cách chính xác, vận động thu hút các cháu vào học.

     - Yêu cầu giáo viên cam kết với nhà trường về số điều tra và thực hiện tốt chỉ tiêu giao, đảm bảo an toàn cho trẻ mọi lúc mọi nơi.

     - Cụ thể chỉ tiêu giao:

STT

Họ và tên giáo viên

Lớp

Chỉ tiêu giao

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Thái

Nguyễn Thị Luyên

13- 24 tháng

29

 

2

Vũ Thị Nhinh

Nguyễn Thị Én

Nguyễn Thị Lý

25- 36 tháng

42

 

3

Nguyễn Thị Vân

Hoàng Thị Ninh

3 tuổi A

32

 

4

Nguyễn Thị Chuân

Trần Thị Thanh Thủy

3 tuổi B

32

 

5

Hoàng Thị Thi

4 tuổi A

26

 

6

Nguyễn Thị Liên

4 tuổi B

26

 

7

Trần Thị Liễu

Chu Thị Hồng Hà

5 tuổi A

26

 

8

Nguyễn Thị Loan

Nguyễn Thị Đượm

5 tuổi B

25

 

   * Phân công đồng chí PHT chuyên môn tổng hợp số liệu báo cáo cụ thể, chính xác.

   * Đầu tư kinh phí hỗ trợ công tác phổ cập: Dự kiến 1.000.000 đồng để hỗ trợ công tác điều tra, làm thống kê phổ cập.

V. THỰC HIỆN TỐT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ

1. Công tác chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng

   a. Mục tiêu:

     - Phấn đấu trong năm học 100% các cháu được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần, phòng tránh các tai nạn thương tích nghiêm trọng cho trẻ. Không xảy ra ngộ độc thực phẩm trong từng nhóm lớp. Đây là mục tiêu hàng đầu, là tiêu chí đánh giá thi đua của cá nhân trong công tác chăm sóc GD trẻ.

     - 100% các nhóm lớp tổ chức cho 100% số trẻ ăn bán trú tại trường lớp, 100% trẻ được ăn phục hồi dinh dưỡng, giảm tỷ lệ SDD thể nhẹ cân và thể thấp còi xuống dưới 5%, giảm so với đầu năm học là 2%.

     - Phấn đấu thực hiện đủ và có hiệu quả mô hình chống suy dinh dưỡng.

   b. Biện pháp

   * Đối với Ban giám hiệu

     - Quản lý chặt chẽ quy mô tổ chức nuôi ăn, đảm bảo thức ăn đủ dinh dưỡng cho trẻ

     - Lên kế hoạch mua sắm, trang bị đầy đủ đồ dùng, phương tiện phục vụ cho việc tổ chức nuôi ăn bán trú

     - Triển khai cho giáo viên học điều lệ trường mầm non, quy chế ND trẻ, các văn bản chỉ đạo, có tài liệu của ngành hướng dẫn hàng năm.

     - Tổ chức cho 100% giáo viên ký cam kết với trường, trường ký cam kết với phòng về việc thực hiện đầy đủ các quy trình tổ chức nuôi ăn bán trú, vệ sinh ATTP, không xảy ra ngộ độc thực phẩm, đảm bảo an toàn cho trẻ trong từng nhóm lớp.

     - Phó hiệu trưởng phụ trách nuôi dưỡng tổ chức kí hợp đồng mua thực phẩm sạch, cử tiếp phẩm luân phiên theo tuần, sau khi giao nhận thực phẩm phải đảm bảo đủ 3 chữ ký của thực phẩm trong ngày, thực hiện nghiêm túc tài chính công khai trong ngày.

   * Đối với giáo viên

     - Giáo viên trong lớp và giáo viên nuôi chăm sóc trẻ chu đáo, tuyệt đối không được bớt khẩu phần ăn của trẻ.

     - Giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh dụng cụ ăn uống, đồ dùng, đồ chơi của trẻ sạch sẽ để phòng chống một số bệnh do vi rút gây ra, dễ lây lan và nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.

     - Tiếp tục thực hiện mô hình phòng chống suy dinh dưỡng, đặc biệt mô hình VAC tạo nguồn thực phẩm sạch hỗ trợ cho bữa ăn của trẻ. Giáo viên nuôi trồng rau sạch phục vụ cho trẻ ăn hàng ngày, có đủ nước sạch cho trẻ uống

     - Mỗi trẻ một bát, một thìa, một cốc bằng inox, một khăn có ký hiệu riêng. Thường xuyên cân đo theo dõi sức khoẻ của trẻ bằng cân đo điện tử.

     - 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc cho các cháu nề nếp rửa tay khi bẩn, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, giáo viên 5 tuổi hướng dẫn trẻ thao tác đánh răng sau khi ăn chiều.

     - Tổ chức cho 100% trẻ được tiêm chủng, khám sức khỏe, theo dõi biểu đồ, báo cáo kết quả vào ngày 18 hàng tháng đối với nhóm trẻ 13-24 tháng và hàng quý đối với mẫu giáo và nhóm 25-36 tháng, thông báo kịp thời với phụ huynh trên bảng tuyên truyền của lớp của trường.

     - Các nhóm lớp đều có lịch vệ sinh, phân công lịch trực cho từng giáo viên vệ sinh trong ngày, trong tuần. Chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ, hình thành nề nếp thói quen tốt, hành vi văn minh cho trẻ.

     - Giáo viên phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh thực hiện tốt các khâu chăm sóc, vệ sinh cá nhân, nuôi dưỡng trẻ theo khoa học và phòng chống dịch bệnh cho trẻ để giảm tỷ lệ trẻ mắc bệnh, suy dinh dưỡng.

     - Mức ăn của các cháu từng độ tuổi.

* Mức ăn bán trú

Gạo

Tiền

Nhà trẻ

130 gam

9.000 đ

3 tuổi

150 gam

9.000 đ

4 tuổi

160 gam

9.000 đ

5 tuổi

170 gam

9.000 đ

     - Tuyên truyền vận động 100% số trẻ ăn bán trú tại các nhóm lớp

     - 100% các nhóm lớp tổ chức ăn chống suy dinh dưỡng vào thứ 4 hàng tuần

     - 100% trẻ SDD được ăn thêm để phục hồi dinh dưỡng, mỗi tuần 10.000 đồng do cha mẹ trẻ góp

     - Nhà trường có kế hoạch kiểm tra giám sát chặt chẽ thu - chi hàng ngày đối với bếp ăn và việc báo ăn đối với các nhóm lớp.

2. Nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non

   a. Mục tiêu

     - 100% các nhóm, lớp thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới.

     - 100% giáo viên thực hiện tốt đổi mới phương pháp giáo dục, 100% cán bộ quản lý, 90 % giáo viên biết sử dụng công nghệ thông tin, 70 % giáo viên biết sử dụng giáo án điện tử và khai thách mạng internet.

     - Làm tốt công tác tổ chức, chuyên đề, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn quy định.

     - Phấn đấu các hội thi cấp trường, cụm đạt kết quả cao và Hội giảng giáo viên giỏi xếp thứ 3 trong cụm.

     - Tuyệt đối không có CBGV vi phạm quy chế chuyên môn.

   b. Biện pháp thực hiện

   * Đối với nhà trường

     - Lên kế hoạch mua sắm, trang bị đầy đủ đồ dùng trang thiết bị theo danh mục tối thiểu để thực hiện chương trình

     - Ban giám hiệu lên kế hoạch năm, cùng các khối trưởng thống nhất kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ của từng tháng từng chủ điểm.

     - Tổ chức triển khai cho CBGV thực hiện theo kế hoạch xây dựng.

     - Tập huấn cho CBGV sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi. Tuyên truyền cho các bậc cha mẹ và cộng đồng hiểu và biết cách sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi trong sự theo dõi sự phát triển của trẻ em để có những biện pháp phối hợp giữa gia đình và nhà trường giúp trẻ phát triển tốt, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1. Chỉ đạo giáo viên tuyệt đối không dạy trẻ viết chữ, không dạy trước chương trình lớp 1.

     - Tổ chức trao đổi, học tập, rút kinh nghiệm thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới.

     - Trường có kế hoạch chỉ đạo, theo dõi, giám sát, thường xuyên kiểm tra đột xuất việc thực hiện của giáo viên, quy trách nhiệm cho HT và PHT phụ trách công tác chất lượng giáo dục.

     - Giao nhiệm vụ cho các tổ trưởng, khối trưởng xây dựng kế hoạch hoạt động tổ, khối chuyên môn.

     - Xây dựng nhóm cán bộ giáo viên giỏi, bồi dưỡng cho giáo viên đi thi các cấp gồm 8 đồng chí:

1.     Nguyễn Thị Xoa                                 5. Hoàng Thị Thi

2.     Vũ Thị Lý                                          6. Nguyễn Thị Liên

3.     Trần Thị Liễu                                     7. Nguyễn Thị Chuân

4.     Nguyễn Thị Loan                                8. Vũ Thị Nhinh

     - Tập trung xây dựng và chỉ đạo điểm của trường:

+ Điểm toàn diện mẫu giáo: Cô Trần Thị Liễu

+ Điểm toàn diện nhà trẻ: Cô Vũ Thị Nhinh.

   * Đối với tổ chuyên môn

     - Lên kế hoạch chỉ đạo, thống nhất giáo viên trong tổ

     - Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần/ tháng vào tuần I và tuần III trong tháng. Chỉ đạo giáo viên trong khối thực hiện giáo dục lồng ghép các nội dung trong từng tiết dạy, hoạt động

     - Phân công giáo viên phụ trách chuyên đề: Cô Trần Thị Liễu; Cô Nguyễn Thị Loan; Cô Nguyễn Thị Liên; Cô Nguyễn Thị Vân; Cô Vũ Thị Nhinh.

     - Chỉ đạo giáo viên soạn giáo án theo quy định (soạn 1 tuần trước khi lên lớp)

     - Duyệt giáo án tuần góp ý bổ sung cho giáo viên. Chấm dứt tình trạng giáo viên không soạn bài, sao chép bài soạn của nhau, cóp pi sao chép bài soạn của năm học trước.

     - Thực hiện có đủ hồ sơ theo quy định

     - Tổ chức chuyên đề, ngoại khóa để giáo viên học tập, rút kinh nghiệm.

   * Đối với giáo viên:

     - Thực hiện tốt sự phân công và chỉ đạo của nhà trường, tổ chuyên môn.

     - Toàn thể CBGV tích cực tham mưu với địa phương, ban nghành đoàn thể, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, đặc biệt kết hợp với cha mẹ học sinh để bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị tài liệu, phương tiện cho cô và trẻ. Khuyến khích CBGV chủ động sáng tạo trong việc thực hiện chương trình phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương của nhóm, lớp đảm bảo chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ

     - 100% CBGV có đủ hồ sơ sổ sách theo quy định của phòng đã hướng dẫn, giáo viên phải soạn bài trước 1 tuần, không sao chép giống nhau, ghi chép đầy đủ những ý kiến đánh giá, nhận xét của ban giám hiệu.

     - Tham gia học tập rút kinh nghiệm trong các buổi chuyên đề, ngoại khóa

     - Thực hiện tốt công tác giáo dục trẻ. Chấm dứt không có giờ yếu, kém.

     - Thực hiện đánh giá trẻ sau mỗi chủ điểm và cuối độ tuổi đầy đủ kịp thời, có kế hoạch xây dựng nội dung bổ sung khi trẻ chưa thực hiện tốt mục tiêu cần đạt, tích cực bồi dưỡng kiến thức kỹ năng cho trẻ, thực hiện tốt yêu cầu về chất lượng.

   * Đối với công tác hội giảng và các hội thi

     - Hội giảng cấp trường: Yêu cầu 100% giáo viên tham gia hội giảng.

     - Hội giảng cấp cụm: Phấn đấu 85% CBGV trở lên tham gia hôi giảng cụm và đăng ký đạt các danh hiệu. Cụ thể:

STT

Tên giáo viên

Dạy nhóm lớp

Chỉ tiêu

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Xoa

PHT nuôi ăn

GV giỏi tỉnh

 

2

Vũ Thị Lý

PHT CM

GV giỏi tỉnh

 

3

Trần Thị Liễu

5 tuổi

GV giỏi tỉnh

 

4

Nguyễn Thị Loan

5 tuổi

GV giỏi tỉnh

 

5

Hoàng Thị Thi

4 tuổi

GV giỏi tỉnh

 

6

Nguyễn Thị Én

25- 26 tháng

GV giỏi tỉnh

 

7

Vũ Thị Nhinh

25- 26 tháng

GV giỏi tỉnh

 

8

Nguyễn Thị Đượm

5 tuổi

GV giỏi huyện

 

9

Chu Thị Hồng Hà

5 tuổi

GV giỏi huyện

 

10

Nguyễn Thị Liên

4 tuổi

GV giỏi huyện

 

11

Nguyễn Thị Chuân

3 tuổi

GV giỏi huyện

 

12

Trần Thị Thanh Thủy

3 tuổi

GV giỏi huyện

 

13

Nguyễn Thị Vân

3 tuổi

GV giỏi huyện

 

14

Hoàng Thị Ninh

3 tuổi

GV giỏi huyện

 

15

Nguyễn Thị Thái

19- 24 tháng

GV giỏi huyện

 

16

Bùi Thị Hương

Cô nuôi MG

GV giỏi huyện

 

17

Đặng Thị Doan

Cô nuôi nhà trẻ

GV giỏi huyện

 

17

Nguyễn Quỳnh Ngọc

Cô nuôi nhà trẻ

GV giỏi huyện

 

     - Đầu năm chỉ đạo CBGV xây dựng sáng kiến kinh nghiệm, đăng ký tên đổi mới

     - Chuẩn bị các nội dung dự thi: Thi giáo viên giỏi, kết hợp với thi đồ dùng đồ chơi tự làm, thi trang trí các nhóm lớp, thi hồ sơ sổ sách, thi sáng tác, sưu tầm trò chơi PTVĐ. Thi năng lực CBQL cấp trường, cụm. Thi giáo án hay với giáo viên cấp trường.

     - Tổ chức hội giảng: chỉ đạo cho giáo viên bốc bài thi, soạn giáo án, dạy thử góp ý kiến

     - Tổ chức các hội thi: Lên kế hoạch luyện tập, giao cho đồng chí PHT phụ trách công tác chuyên môn cùng các đồng chí khối trưởng, giáo viên dạy lớp 5 tuổi chịu trách nhiệm chọn học sinh để luyện tập và bố trí thời gian luyện tập

3. Kiểm định chất lượng mầm non

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đánh giá và kiểm định chất lượng bằng nhiều hình thức để tạo điều kiện cho toàn xã hội tham gia giám sát chất lượng giáo dục. Tổ chức cho CBGV, nhân viên học tập, nghiên cứu các văn bản, chỉ thị, các quy định về đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục để mỗi CBGV thấy rõ được mục đích, ý nghĩa và vai trò; nắm vững các tiêu chuẩn, tiêu chí và quy trình tổ chức đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục

Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non. Tiếp tục triển khai tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non theo bộ tiêu chuẩn và quy trình mới ban hành: Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐ ngày 07/8/2014 ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác KĐCLGD. Đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc thực hiện KĐCLGD.

VI. ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

1. Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi

a.     Mục tiêu: Phấn đấu trong năm học làm tốt công tác tham mưu để tiếp tục mở 

rộng sân chơi giao thông và xây dựng bếp ăn bán trú trong khuôn viên nhà trường. Quy hoạch sân vườn trường, tạo môi trường xanh, sạch đẹp. Đầu tư một số đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Phấn đấu 100% nhóm lớp có đủ đồ dùng đồ chơi theo danh mục thiết bị tối thiểu. Đồ dùng, đồ chơi có giá trị sử dụng cao và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.

b.     Biện pháp thực hiện:

- Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, công tác xã hội hóa giáo dục huy động các nguồn lực đầu tư kinh phí đổ bê tông, xây dựng sân chơi giao thông, xây dựng bếp ăn, nhà hiệu bộ trong khuôn viên nhà trường.

- Mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ cho công tác nuôi ăn bán trú, học tập, vui chơi được thuận lợi như: Phản ngủ, giá góc, chăn ấm, đồ dùng học tập phù hợp theo chương trình giáo dục mầm non mới với từng độ tuổi.

- Chỉ đạo giáo viên sử dụng và phát huy tốt cơ sở vật chất trang thiết bị sẵn có, tăng cường đồ dùng tự làm. Kết hợp với phụ huynh học sinh tận dụng nguyên vật liệu, phế liệu thải làm thêm đồ chơi cho phong phú.

- Kết hợp với trường Tiểu học, Trung học cơ sở cho giáo viên họa làm đồ dùng cho mầm non theo các chủ điểm, giúp mầm non nguyên vật liệu để làm đồ dùng đồ chơi, tổ chức cho học sinh THCS lao động vệ sinh giúp trường mầm non.

- Làm tốt công tác XHH GD tới các tổ chức, tới phụ huynh HS, tới các doanh nghiệp, cá nhân thu hút kinh phí đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ cho công tác CSGD trẻ.

- Tham mưu với lãnh đạo các cấp đảm bảo quỹ đất được cấp giấy quyền sử dụng đất cho nhà trường.

- 100% phòng học và các phòng chức năng được định vị, cố định các tủ, giá góc vào tường tránh nguy cơ mất an toàn cho cô và trẻ, đảm bảo điều kiện an toàn cho cô và trẻ.

2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

   * Chỉ tiêu:

     - Triển khai thực hiện tốt việc cải tạo, nâng cấp website theo hướng trực tuyến, thực hiện tốt việc điều hành, nhận báo cáo, quản lý công văn qua mạng giáo dục điện tử liên thông từ phòng đến trường; Từng bước triển khai thực hiện tốt hệ thống thông tin quản lý giáo dục theo mô hình trực tuyến trên phạm vi toàn huyện.

     - Phấn đấu: 70% CBGV có trình độ tin học, biết sử dụng word, 100% giáo viên biết ứng dụng CNTT, 70% CBGV sử dụng thành thạo phần mềm trình chiếu và biết soạn giáo án điện tử.

   * Biện pháp

     - Động viên giáo viên tiếp tục học tập nâng cao trình độ tin học, trang bị các điều kiện để áp dụng công nghệ thông tin, phấn đấu có 100% GV biết ứng dụng CNTT vào các hoạt động trong GDMN, 60% GV thực hành thành thạo giờ dạy bằng GAĐT, 60% giáo viên biết soạn giáo án điện tử. Giáo viên biết sử dụng phần mềm Nutrikids, Kidsmart, SMAS, sử dụng phần mềm giáo án điện tử góp phần đổi mới mạnh mẽ phương pháp chăm sóc giáo dục trẻ mầm non.( KH học tin: cô Ngọc, cô Ninh, cô Doan, cô Hương, cô Vân).

     - Các khối trưởng, giáo viên giỏi thực hiện soạn giáo án trên máy và sử dụng máy tính trong giảng dạy

     - Trang bị thêm máy tính, ưu tiên máy tính cho các lớp 5 tuổi, các khối chuyên môn.

     - Khuyến khích giáo viên cập nhật và khai thác thông tin trên mạng, trên website của phòng giáo dục và của nhà trường.

3. Xây dựng cảnh quan - Vệ sinh học đường

a.     Mục tiêu:

- Tạo cảnh quan trường lớp đảm bảo xanh - sạch - đẹp, an toàn, rèn trẻ có thói quen nề nếp tốt, có ý thức giữ gìn bảo vệ môi trường.

b.     Biện pháp thực hiện:

- Chỉ đạo các nhóm lớp xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp phù hợp, tập trung xây dựng góc thiên nhiên, vườn cây của bé, giáo dục và hình thành thói quen bảo vệ môi trường cho trẻ.

- Quy hoạch sân, vườn phù hợp tạo môi trường hoạt động trong, ngoài lớp học cho trẻ: xây dựng sân vườn phía Tây nam, trồng bồn hoa, cây cảnh, in tranh tuyên truyền

- Trang trí sắp xếp nhóm lớp đẹp, hấp dẫn và sinh động theo chủ điểm, tăng cường làm đồ dùng đồ chơi tận dụng những nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương phục vụ cho hoạt động CSGD.

- 100% các lớp có thùng đựng rác, chấm dứt có giấy, rác ở sân vườn trường.

- Các khối có kế hoạch cụ thể, thực hiện tốt lồng ghép các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào bài dạy phù hợp có hiệu quả nhằm giúp trẻ, giáo viên và mọi người có hành vi, thái độ thân thiện, ứng xử phù hợp. Hình thành ở trẻ những thói quen vệ sinh văn minh và thói quen bảo vệ môi trường từ đó xây dựng môi trường GDMN đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn, thân thiện.

4. Công tác tài vụ:

   a. Mục tiêu:

- Thực hiện tốt các văn bản quy định của Nhà nước, thực hiện tốt thu chi đúng mục đích đảm bảo công bằng, công khai công tác tài chính trong nhà trường, đảm bảo chính sách cho CBGV theo quy định.

   b. Biện pháp thực hiện

- Nhà trường xây dựng kế hoạch thu chi các khoản đóng góp của phụ huynh theo quyết định 2814 ngày 16 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Thái Bình về việc quy định các khoản thu, mức thu và quản lý sử dụng trong các cơ sở giáo dục công lập. Thực hiện hướng dẫn số 283 của Phòng GD&ĐT và theo thỏa thuận với phụ huynh học sinh. Thực hiện thu đủ chi các khoản đóng góp đúng quy định và có sự giám sát của phụ huynh học sinh.

- Xây dựng quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ trong nhà trường, phát huy tính dân chủ của CBGV, nhân viên trong trường.

- Ngoài ra nhà trường đề ra các chỉ tiêu thi đua khen thưởng tăng mức lương kịp thời cho những giáo viên làm tốt và có trách nhiệm.

- Tham mưu với phòng GD&ĐT đề nghị cho những giáo viên hợp đồng vào trường được đóng bảo hiểm xã hội

- Thực hiện tốt các văn bản quy định của Nhà nước, đảm bảo công bằng, công khai chi trả lương cho giáo viên theo bằng cấp và theo hiệu quả công việc:

Giáo viên, nhân viên hợp đồng trả theo mức lương tối thiểu là 1.0

Phụ cấp cho GV dạy lớp điểm là 30.000 đ/ 1 tháng

Phụ cấp độc hại than là 50.000 đ/1 tháng/1 cô

5.  Xây dựng tủ sách thư viện

   * Mục tiêu:

      Tạo điều kiện cho CBQL,GV, phụ huynh có tài liệu tham khảo, tự học nâng cao chất lượng CSGD trẻ, đẩy mạnh đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng các HĐ của trẻ trong việc THCTGDMN

   * Biện pháp thực hiện:

     - Đầu tư kinh phí mua sắm tủ sách đặt tại phòng truyền thống nhà trường, mua sắm thư viện cho 100% các nhóm lớp

     - Làm tốt công tác tuyên truyền, sưu tầm tài liệu sách vở từ phụ huynh học sinh, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội hỗ trợ tài liệu, sách vở cho CBGV và phụ huynh học sinh tham khảo

     - Chỉ đạo lớp điểm và các nhóm lớp xây dựng thư viện của bé, giáo viên hướng dẫn trẻ xem truyện tranh và đọc truyện, thơ, ca dao, đồng dao, hò vè cho trẻ  trong giờ hoạt động góc, hoạt động chiều nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ.

VII. ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ GIÁO DỤC MẦM NON

Tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN, những quy định của ngành, những kiến thức nuôi dạy con cho các bậc cha mẹ và cộng đồng. Đặc biệt tuyên truyền cho các phụ huynh không cho con học ở những nhóm, lớp không đủ điều kiện thành lập.

Tích cực phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về giải pháp, kết quả phát triển GDMN của địa phương; phổ biến các chủ trương, chính sách, Quy định mới của ngành; đặc biệt phối hợp với Hội phụ nữ, y tế, dân số... sưu tầm, phổ biến các kiến thức khoa học về nuôi dạy con cho các bậc cha mẹ.

     - Bồi dưỡng cho CBGV kiến thức và kỹ năng tuyên truyền, phối hợp với các bậc cha mẹ và cộng đồng, đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền cho các nhóm lóp.

     - Tích cực phối hợp với các ban ngành chức năng chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về giải pháp, kết quả phát triển GDMN của trường phổ biến các chủ trương, chính sách quy định mới của ngành, phổ biến kiến thức khoa học về nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ nhất là những lớp có tỷ lệ trẻ đi nhà trẻ thấp. Tích cực huy động tham gia các tổ chức xã hội, các bậc cha mẹ và cộng đồng cùng chăm lo cho GDMN.

     - Đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền tài liệu truyền thông kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ phù hợp với điều kiện của từng nhóm, lớp. Tăng cường kiểm tra đánh giá việc thực hiện các nội dung, hình thức tuyên truyền ở các nhóm lớp và đưa vào các chỉ tiêu đánh giá thi đua của từng tháng, kỳ, năm.

     - 100% nhóm lớp có bảng tuyên truyền có nội dung phù hợp và phong phú. Nhà trường có bảng tuyên truyền chung, có các bài tuyên truyền trên phương tiện thông tin

`        Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục để có kinh phí đầu tư trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác chăm sóc gáo dục trẻ.

VIII. CÔNG TÁC THI ĐUA

Phát động phong trào thi đua rộng rãi, động viên cán bộ giáo viên trong toàn trường phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

   a. Danh hiệu nhà trường

     - Trường phấn đấu đạt danh hiệu trường tiên tiến, tập thể gương mẫu về mọi mặt

     - Công đoàn phấn đấu đạt công đoàn cơ sở vững mạnh

     - Chi bộ trường mầm non đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở đảng vững mạnh năm 2015

   b. Danh hiệu cá nhân

     - 100% cán bộ giáo viên đăng ký thi đua 2 tốt.

     - 100% cán bộ giáo viên - nhân viên đăng ký thi đua đạt các danh hiệu.

        + Chiến sỹ thi đua: 6 Đ/c

        + Giáo viên giỏi cấp Tỉnh : 7 Đ/c

        + Giáo viên giỏi cấp huyện: 11 Đ/c

     - Đề ra các chỉ tiêu hàng tháng và đánh giá giáo viên hàng tháng theo các tiêu chí đó.

1) Hàng tháng đi họp đầy đủ, đúng giờ, ghi chép đầy đủ các nội dung rõ ràng. Nếu nghỉ phải có lý do chính đáng, phải ghi chép toàn bộ nội dung họp hôm đó

2) Vận động số lượng trẻ giao, vận động ăn bán trú đạt 100%

3) Đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng cho trẻ, không để trẻ bị tai nạn dù là nhỏ nhất như: Cào cấu, cắn nhau, dun đẩy bị ngã khi trẻ ở lớp.

4) Thực hiện chương trình đúng đủ, không cắn xén, khi kiểm tra không có giờ trung bình, yếu, không vi phạm quy chế chuyên môn.

5) Soạn bài và lên kế hoạch kịp thời, hồ sơ sổ sách đầy đủ trình bày khoa học đủ cả về nội dung và phương pháp

6) Thanh toán các khoản đầy đủ, kịp thời với nhà trường

7) Đảm bảo thông tin 2 chiều kịp thời, nộp báo cáo đầy đủ chính xác

8) Đoàn kết nội bộ giúp nhau cùng tiến bộ, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

PHẦN III: CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015- 2016

Thời gian

Nội dung công việc

 

 

 

 

Tháng 08/2015

 

 

1.Tổ chức họp hội đồng, tập trung giáo viên, học sinh

2. Tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền, hội đồng giáo dục về mục tiêu năm học mới.

3. Kiểm kê cơ sở vật chất trường lớp, chuẩn bị các điều kiện mới cho năm học.

4. Phân công giáo viên điều tra và huy động số lượng trong độ tuổi, rèn luyện nề nếp đầu năm.

5. Dự hội nghị tổng kết, triển khai nhiệm vụ năm học của Sở, phòng tổ chức

6. Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn và mô-đun cho CBQL và giáo viên

7. Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng.

8. Họp ban đại diện phụ huynh học sinh đầu năm học.

 

 

 

Tháng 09/2015

1. Tổ chức khai giảng đầu năm học mới

2. Làm báo cáo thống kê khai giảng, thống kê đầu năm học.

3. Tổ chức họp phụ huynh học sinh

4. Huy động số lượng trẻ vào học. Tiếp tục trang trí nhóm lớp đúng theo chủ điểm.

5. Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học, quy chế dân chủ, quy chế chỉ tiêu nội bộ, tổ chức Hội nghị cán bộ giáo viên và đăng ký danh hiệu thi đua các tập thể và cá nhân.

6. Kiểm tra nề nếp đầu năm, giáo viên cam kết với nhà trường, trường kí với phòng về công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong trường mầm non, thực hiện nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo, không sinh con thứ 3.

7. Công đoàn kết hợp với nhà trường phát động thi đua giúp đỡ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn bằng mua bảo hiểm thân thể, góp quỹ mái ấm công đoàn, tổ ấm công đoàn.

8. Cân, đánh giá biểu đồ cho trẻ, khám sức khỏe đầu năm học cho học sinh

9. Tập huấn công tác TĐKT và chuyên môn cho CBQL

 

 

 

Tháng

10/2015

1. Các lớp rà soát lại trẻ trong độ tuổi mẫu giáo và các cháu ở độ tuổi nhà trẻ vận động, động viên các cháu đến lớp đạt chỉ tiêu được giao. Tập trung đôn đốc những lớp có số trẻ vào học thấp

2. Các lớp hoàn thành trang trí nhóm lớp tạo môi trường hoạt động cho trẻ. Đặc biệt môi trường thân thiện, xanh, sạch đẹp.

3. Tổ chức chuyên đề: Phát triển vận động với trò chơi dân gian; chuyên đề phát triển nhận thức

4. Kiểm tra toàn diện đ/c Liễu, đ/c Nhinh

5. Các lớp hoàn thành danh sách trẻ, hồ sơ sổ sách. Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp trường. Phát động thi đua chào mừng ngày 20/11

6. CBQL đi tham quan trường mầm non Hà Nội

7. Xây dựng và mở rộng sân chơi giao thông, trồng cây cảnh, bồn hoa

8. Xây dựng tủ sách thư viện nhà trường và các nhóm lớp

 

 

Tháng 11/2015

1. Tổ chức tốt thi đua chào mừng ngày 20/11 mỗi giáo viên có một công trình, 1 đồ dùng dạy học có giá trị, trường có một công trình.

2. Thi hồ sơ, sổ sách của Hiệu trưởng - phó hiệu trưởng, giáo viên, thi trang trí các nhóm lớp của trường, thi đồ dùng đồ chơi tự làm. Tổ chức hội thi nuôi dạy giỏi cấp trường

3. Nộp sáng kiến kinh nghiệm về cụm, tuyển chọn về huyện

4. Thanh tra toàn diện 2 giáo viên: Đ/c Liên, Đ/c Én

5. Hoàn thiện hồ sơ kiểm định đánh giá chất lượng trường mầm non

 

 

Tháng 12/2015

1. Kiểm tra đánh giá chất lượng học kỳ I. Làm báo cáo TK sơ kết học kỳ I.

2. Thanh tra toàn diện 2 giáo viên: Đ/c Thi, Đ/c Thái

3. Tổ chức cân, khám sức khỏe lần II cho trẻ.

4. Hội giảng giáo viên giỏi cấp cụm

5. Tham dự chuyên đề đổi mới phương pháp cấp cụm, huyện

6. Đánh giá chuẩn hiệu trưởng, chuẩn phó hiệu trưởng theo thông tư số 17/2011/TT-BGD-ĐT; Đánh giá GV theo chuẩn nghề nghiệp GV mầm non

7. Quyết toán tài chính năm 2015.

Tháng 1/2016

1. Tổ chức sơ kết học kỳ I của trường.

2. Tổ chức họp PH kết hợp dự giờ ăn, ngủ, học, thao tác VS, HĐVC của trẻ.

3. Kiểm tra toàn diện 2 Đ/c: Đ/c Đượm, Đ/c Thủy

4. Hội giảng giáo viên giỏi, thi CBQL trường mầm non cấp huyện.

 

 

Tháng 2/2016

 

1. Đôn đốc vận động số lượng đầu xuân, kiểm tra nề nếp trước và sau tết.

2. Quy hoạch vườn trường tổ chức trồng cây, bồn hoa, quy hoạch sân trường xanh, sạch, đẹp.

3. Thi “Bé khỏe măng non” cấp cụm

4. Sơ kết học kỳ I tại huyện.

5. Thanh tra toàn diện 2 giáo viên: Đ/c Hà, Đ/c Chuân

 

Tháng 3/2016

1. Thi hồ sơ CBQL cấp trường, cụm

2. Tổ chức cân đo, khám sức khỏe định kỳ lần III cho trẻ.

3. Thanh tra toàn diện đ/c Loan, Đ/c Vân

4. Tổ chức tham quan tạo môi trường giáo dục cấp cụm, huyện

5. Tổ chức chuyên đề bé với môi trường; chuyên đề bé với nghệ thuật

 

Tháng 4/2016

1. Tổ chức các hoạt động chào mừng 41 năm ngày giải phóng Miền Nam và kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1/5

2. Kiểm tra, đánh giá chất lượng nhóm lớp, đánh giá thi đua trường.

3. Rèn luyện kỹ năng học sinh, chú trọng rèn luyện học sinh 5 tuổi.

4. Thanh tra toàn diện Đ/c Hương, Đ/c Ninh

5. Làm thống kê tổng kết năm học.

6. Tổ chức đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, PHT và chuẩn nghề nghiệp GV

 

 

Tháng

5/2016

1. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày sinh nhật Bác

2. Kiểm tra chéo phổ cập cho trẻ em 5 tuổi

3. Lập danh sách học sinh 5 tuổi, chuẩn bị bàn giao học sinh 5 tuổi lên lớp 1.

4. Tổng kết năm học, bình xét danh hiệu thi đua.

5. Kiểm tra cơ sở vật chất.

6. Báo cáo tổng kết thi đua, hồ sơ học hè

Tháng 6/2016

1. Hoàn thiện hồ sơ thi đua, hồ sơ học hè.

2. Bàn giao học sinh 5 tuổi lên lớp 1.

3. Lên kế hoạch phòng chống lụt bão

 

Trên đây là kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 của trường mầm non Thụy Chính. Kính mong các đồng chí tham gia ý kiến xây dựng cho kế hoạch để tìm ra những biện pháp thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học một cách hiệu quả.

 

 

Hiệu trưởng

 
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Chính.

Địa chỉ: Xã Thụy Chính - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác