Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

TRƯỜNG MẦM NON THỤY BÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 – 2018 

TRƯỜNG MẦM NON THỤY BÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 – 2018

 

TRƯỜNG MẦM NON THỤY BÌNH TỔ CHỨC "LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018"  

TRƯỜNG MẦM NON THỤY BÌNH TỔ CHỨC "LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018"

KẾ HOẠCH THÁNG 5/2018  

KẾ HOẠCH THÁNG 5/2018 A/ Đánh giá công tác tháng 4 - 2018 B/ Triển khai công tác tháng 5/ 2018

Trường MN Thụy Bình tạo môi trường hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.  

Trường MN Thụy Bình tạo môi trường hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM 2018  

KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM 2018 I. Đánh giá công tác tháng 2/ 2018 II/ Triển khai công tác tháng 3/2018.

KẾ HOẠCH THÁNG 02/2018 - TRƯỜNG MẦM NON THỤY BÌNH  

I/ Đánh giá công tác tháng 01/2018 II/ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÁNG 02/2018

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I TRƯỜNG MẦM NON THỤY BÌNH NĂM HỌC 2017-2018  

Căn cứ vào Kế hoạch số 339/KH-PGDĐT ngày 8/9/2017 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018 của cấp học mầm non huyện Thái Thụy; Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của trường Mầm Non Thụy Bình.

TRƯỜNG MẦM NON THỤY BÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT  

TRƯỜNG MẦM NON THỤY BÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 - 2018

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2018  

KẾ HOẠCH THÁNG 01/2018 I. Đánh giá công tác tháng 12/2017

TRƯỜNG MẦM NON THỤY BÌNH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11  

Thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 trường mầm non Thụy Bình đã tổ chức các hoạt động như hội thi giáo viên nuôi dạy giỏi, thi hồ sơ sổ sách, thi văn nghệ - đồng diễn thể dục giữa các nhóm lớp.


Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Bình.

Địa chỉ: Xã Thụy Bình - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác