Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Trường Mầm Non Thụy Bình Khám sức khỏe định kỳ cho các cháu 

Trường Mầm Non Thụy Bình Khám sức khỏe định kỳ cho các cháu

 

TRƯỜNG MẦM NON THỤY BÌNH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018 – 2019  

TRƯỜNG MẦM NON THỤY BÌNH TỔ CHỨC KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018 – 2019

Kế hoạch công tác tháng 9/2018 - Trường mầm non Thụy Bình  

Kế hoạch công tác tháng 9/2018 - Trường mầm non Thụy Bình

TRƯỜNG MẦM NON THỤY BÌNH CHUẨN BỊ ĐÓN NĂM HỌC MỚI  

TRƯỜNG MẦM NON THỤY BÌNH CHUẨN BỊ ĐÓN NĂM HỌC MỚI

TRƯỜNG MẦM NON THỤY BÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 – 2018  

TRƯỜNG MẦM NON THỤY BÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 – 2018

TRƯỜNG MẦM NON THỤY BÌNH TỔ CHỨC "LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018"  

TRƯỜNG MẦM NON THỤY BÌNH TỔ CHỨC "LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018"

KẾ HOẠCH THÁNG 5/2018  

KẾ HOẠCH THÁNG 5/2018 A/ Đánh giá công tác tháng 4 - 2018 B/ Triển khai công tác tháng 5/ 2018

Trường MN Thụy Bình tạo môi trường hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.  

Trường MN Thụy Bình tạo môi trường hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM 2018  

KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM 2018 I. Đánh giá công tác tháng 2/ 2018 II/ Triển khai công tác tháng 3/2018.

KẾ HOẠCH THÁNG 02/2018 - TRƯỜNG MẦM NON THỤY BÌNH  

I/ Đánh giá công tác tháng 01/2018 II/ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÁNG 02/2018


Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Bình.

Địa chỉ: Xã Thụy Bình - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác