Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

KẾ HOẠCH THÁNG 5/2018

KẾ HOẠCH THÁNG 5/2018
A/ Đánh giá công tác tháng 4 - 2018

B/ Triển khai công tác tháng 5/ 2018


  PHÒNG GD& ĐT THÁI THỤY

  TRƯỜNG MN THY B×nh

 
 

 


Số:        / KHTH

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


                   Thụy Bình, ngày 01 tháng 5 năm 2018 

 

KẾ HOẠCH THÁNG 5/2018

A/ Đánh giá công tác tháng 4 - 2018

          1. C«ng t¸c sè l­îng:

- Các lớp mẫu giáo duy trì và giữ vững số lượng trẻ vào học, tỷ lệ chuyên cần cao, tiêu biểu lớp 5TA, 5TB, 3TA, 3TB.

- Nhà trẻ có tăng nhưng tăng chậm, mới đạt 69% trẻ trong độ tuổi vào học. Tỷ lệ chuyên cần cao( 2 nhóm 25- 36 tháng).

2. C«ng t¸c chÊt l­îng:

          a - Ch¨m sãc nu«i d­ìng:

          - 100% trẻ nhà trẻ và mẫu giáo ăn bán trú tại trường. Tổ nuôi thường xuyên thay đổi khẩu phần ăn hàng ngày, trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất. Đảm bảo tốt vệ sinh an toàn thực phẩm.  

           b - Ch¨m sãc gi¸o dôc:

   - 100% GV thực hiện tốt chương trình chăm sóc giáo dục trẻ, kế hoạch đầy đủ, kịp thời.

* 100% nhóm lớp tự đánh giá chất lượng  học kỳ II, nhà trường kiểm tra, đánh giá xếp loại như sau:

+ Mẫu giáo: Có 4/6 lớp xếp loại tốt là (5TA, 5TB, 4TA, 3TB)  

                           2/6 lớp xếp loại khá ( 3TA, 4TB)

+ Nhà trẻ: Có 2/3 nhóm xếp loại tốt ( 25- 36 tháng)

                       1/3 nhóm xếp loại khá( 12-24 Th )

Không có nhóm, lớp xếp TB.

* Trường tự đánh giá xếp loại tốt đề nghị Tập thể lao động tiên tiến.

* Tổ chức đánh giá chuẩn HT, PHT, chuẩn nghề nghiệp GVMN. Trường đã tổ chức đánh giá đúng quy trình, có 16 CB GV được đánh giá, trong đó xếp loại tốt = 9, khá = 6, TB = 1.

* Hội Thi sáng tạo KHKT trường đã có nhiều đồ chơi dự thi đạt chất lượng, Những CBGV tích cực làm đồ dùng đồ chơi là: Cô Nguyệt, cô Huyên, cô Hồng, cô Hiếu, cô Phạm Hiền, cô Ngoan. Giáo viên thực hiện tốt nề nếp, đổi mới PP giảng dạy điển hình cô Ngọc, cô Nhuần, cô Hạnh, cô Ngô Hiền, cô Mai, cô Oánh.

 * Tồn tại: Một số lớp còn để trẻ chơi tự do chưa chú ý tổ chức hoạt động đọc truyện cho trẻ nghe thường xuyên.

 - Xếp loại thi đua tháng: Xếp loại khá: Cô Hoan, cô Thu; Còn lại xếp loại Tốt.

B/ Triển khai công tác tháng 5/ 2018

  Tháng 5 là tháng kết thúc năm học, tháng có ngày QTLĐ 01/5 và kỷ niêm 128 năm ngày sinh nhật Bác, CBGV cần làm tốt một số việc sau:

 1. Công tác số lượng phổ cập:

* Mục tiêu:

- Đảm bảo kế hoạch giao theo nhiệm vụ năm học.

- Tăng cường tỷ lệ chuyên cần đạt 95% trở lên.

* Biện pháp:

- Giao cho đ/c PHTCM phụ trách công tác phổ cập chịu trách nhiệm phối hợp giáo viên, vận động phụ huynh, các ban ngành đoàn thể cùng vào cuộc tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh để huy động trẻ đến trường.  

- Mẫu giáo duy trì số lượng hiện có, tăng tỷ lệ chuyên cần. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong mọi hoạt động, tổ chức tốt hoạt động ngoài trời.

2. Công tác chất lượng:

a. Công tác nuôi dưỡng:

* Mục tiêu:

- Thực hiện nghiêm quy trình chế biến, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm do ăn uống tại trường.

 * Giải pháp:

 - HP nuôi dưỡng chỉ đạo cô nuôi thực hiện tốt việc lưu mẫu thực phẩm trong 24  cả thực phẩm sống và TP chín, thường xuyên thay đổi khẩu phần ăn cho trẻ.

- 100% giáo viên làm tốt công tác quản lý trẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ tại trường.

- Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài lớp, sắp xếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng ngăn nắp phòng chống dịch bệnh mùa hè.

b. Chất lượng giáo dục:

* Mục tiêu: - Thực hiện đúng chương trình CSGD trẻ.

 - Thực hiện đúng quy chế chuyên môn, tạo môi trường trong và ngoài lớp làm cơ sở đánh giá thi đua cuối năm học.

* Giải pháp:

- Giáo viên không được cắt xén chương trình.

- Soạn giáo án kịp thời và nghiên cứu bài dạy trước khi lên lớp.

- Kích thích trẻ hoạt động sáng tạo, 100% nhóm lớp dành thời gian hợp lý để đọc truyện cho trẻ nghe hàng ngày khoảng 20 phút.

3. Tổng kết năm học 2017 – 2018.

- CBGV viết báo cáo tổng kết, bám sát vào nhiệm vu được phân công, đánh giá   kết quả và tồn tại trong năm học, làm rõ nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. So sánh kết quả của kế hoạch năm học với cùng kỳ năm học trước, nêu các biện pháp khắc phục trong năm học tới.  

 - Các tổ tự kiểm điểm cá nhân và bình bầu thi đua trong tổ, bình bầu thi đua. Bản KĐ cá nhân được lưu vào hồ sơ cá nhân. Ngày 30/5, sáng tổng kết trường thông qua các báo cáo, mời lãnh đạo địa phương, hội phụ huynh đến dự. Chiều nhà trường quyết toán ngân sách và công khai kết quả bình xét các danh hiệu thi đua.

4. Công tác thi đua khen thưởng:

- Nhà trường và phòng GD sẽ kiểm tra đánh giá thi đua của GV, trường. Đề nghị CBGV thực hiện nghiêm túc kế hoạch.

          5. Bàn giao học sinh 5-6 tuổi lên trường Tiểu học.

 Hai trường thống nhất kế hoạch và chương trình bàn giao. Hai lớp 5T chuẩn bị chương trình văn nghệ, bàn giao vào ngày 01/6.

            6. Các nhóm lớp kiểm kê tài sản và nhà trường lên kế họach phòng chống lụt bão bảo vệ tài sản, phân công lich trực trong hè cụ thể cho từng CBGV.

 7. Họp phụ huynh tổ chức hoạt động hè.

* Nội dung học hè: Tổ chức các hoạt động CSND. Đảm bảo an toàn tuyệt đối  cho trẻ, ôn luyên chương trình năm học cũ…

* Yêu cầu: Không ép phụ huynh, không ép giáo viên, CSVC đảm bảo an toàn cho trẻ, có tổ chức quản lý của nhà trường, tổ chức CSGD trẻ, đảm bảo an toàn, giáo viên soạn giáo án để dạy trẻ trong hè.

- Thời gian học 3 tháng, dự kiến từ ngày 01/6- 31/8/2018.

- Thống nhất mức thu căn cứ vào QĐ 2814 của UBND tỉnh.

* Quy trình :- Phụ huynh HS có nhu cầu thì tự nguyện làm đơn.

 -  Nhà trường làm tờ trình, được sự đồng ý của địa phương và lãnh đạo PGD mới được dạy.

                            LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2018

1/5

Nghỉ lễ

02 -11/5

PGD kiểm tra thi đua cuối năm.

 

11

Chiều: Tổ nhà trẻ họp kiểm điểm cá nhân, bình xét thi đua.

14

Kiểm tra toàn diện cô Ngoan.

15

Chiều: Tổ mẫu giáo họp kiểm điểm cá nhân, bình xét thi đua.

14- 18

Thống nhất danh sách và KH bàn giao HS 5T với HT trường tiểu học.

17

Tập huấn phần mềm Pmis.

18

Hội nghị sơ kết XD trường Mn lấy trẻ làm TT tại PGD( HT, PHT)

21

Nộp báo cáo  

22- 25

Kiểm kê CSVC, tài chính thu chi;  họp PHHS.

25 

Duyệt hồ sơ đăng ký dạy hè

30

Tổng kết năm học

01/6

Bàn giao HS 5T

04/6

Nộp hồ sơ thi đua

      Căn cứ vào kế hoạch trên, nhà trường yêu cầu các  đồng chí CBGV thực hiện đầy đủ nghiêm túc các công việc tháng 5 – 2018.

                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

                                                                                         Nguyễn Thị Hằng

  
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Bình.

Địa chỉ: Xã Thụy Bình - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác