Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2018

KẾ HOẠCH THÁNG 01/2018

I. Đánh giá công tác tháng 12/2017


  

   PHÒNG GD& ĐT THÁI THỤY

TRƯỜNG MN THỤY BÌNH

 
 

 


Số: 06/ KH tháng

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 


              Thụy Bình , ngày 01 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH THÁNG 01/2018

 

I. Đánh giá công tác tháng 12/2017
          1. Công tác số lượng :

* Ưu điểm:
           - Nhà trẻ : Có tăng nhưng tăng chậm.
           - Mẫu giáo: Duy trì số lượng trẻ vào học đạt 100%.  

          - Hoàn thành thống kê phổ cập đảm bảo cập nhật số liệu kịp thời.

          * Tồn tại: Tỷ lệ trẻ nhà trẻ vào học so với bình quân chung của huyện còn thấp. Các nhóm trẻ chưa đạt số lượng giao trong tháng.

          2. Công tác chất lượng

a/ Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng

           - 100% trẻ nhà trẻ và mẫu giáo ăn bán trú tại trường.  

- Nhà bếp đảm bảo chế độ ăn theo quy định, trẻ ăn ngon miệng.

- 100% nhóm lớp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ trong trường MN.

           -  Công khai tài chính hàng ngày rõ ràng.

b/ Chất lượng dạy và học :

           -  100% giáo viên thực hiện nghiêm túc nề nếp soạn bài.

           - 100%  nhóm lớp được đánh giá chất lượng học kỳ I : Tổng có 9 nhóm lớp. Trong đó : XL tốt = 6 ( 5TA, 5TB, 4TA, 4TB, 2 nhóm 25- 36 tháng); khá = 3( 3TA, 3TB, nhóm 12- 24 tháng).

Không có nhóm, lớp xếp trung bình.  

  + Trong tháng đã kiểm tra toàn diện được 1 giáo viên ( cô Ngô Thị Hiền, kết quả như sau: Hồ sơ xếp đạt Tốt, đồ dùng đồ chơi đạt Tốt, nề nếp Khá, kiểm tra 3 hoạt động: Xếp khá 1, tốt 2. Xếp loại chung Tốt.

          +  Biểu dương 3 CBGV tham gia hội giảng GV giỏi cụm trong đợt 1 và 2: Trong đó có 2 hiệu phó tham gia, 1 TTNT; còn 4 giáo viên mẫu giáo đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để có kết quả tốt nhất.

* Tồn tại:

          - Một số giáo viên chưa cố gắng phấn đấu vươn lên, không tham gia hội giảng để nâng cao chuyên môn, kỹ năng sư phạm cho bản thân, góp phần phát triển phong trào giáo dục của nhà trường và địa phương.

         - VS môi trường trong và ngoài lớp học chưa thật sạch sẽ, trang trí lớp còn sơ sài chưa tạo được sức hấp dẫn; 4TB.

3. Công tác khác :

  Nhà trường đã mua đất lập, phụ huynh ủng hộ được khoảng 50 ngày công lao động để chở đất cải tạo sân vườn.

          - Xếp loại thi đua tháng:

   Xếp loại khá cô Oánh, cô Nhuần, cô Mai, cô Thêu, cô Hoan. Còn lại xếp loại Tốt.

II. TriÓn khai công tác tháng 01/2018

1. Công tác số lượng phổ cập:

- Duy trì tốt số lượng hiện có, tập trung huy động số lượng trẻ nhà trẻ vào học. Giao nhóm cô Thêu 3 cháu, cô Mai 2 cháu, cô Vũ Hạnh 3 cháu.  

- Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để vận động phụ huynh, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương vận động trẻ vào học.

2. Chất lượng CSGD trẻ:

a. Chăm sóc, nuôi dưỡng:

- Duy trì cháu ăn bán trú đạt 100%, đặc biệt nhóm lớp tỷ lệ chuyên cần thấp.

- GV quản lý và chăm sóc trẻ tốt, có thái độ tốt với phụ huynh, đối với trẻ ân cần, chu đáo, tuyệt đối không được xâm phạm đến tinh thần và tính mạng của trẻ.

- Nhắc nhở phụ huynh mặc quần áo ấm cho trẻ. Nhà bếp chuẩn bị đầy đủ nước ấm cho trẻ uống. 

b. Hoạt động giáo dục:

- Thực hiện nghiêm túc hoạt động CSGD trẻ.

- Tổ mẫu giáo phấn đấu 100% GV tham dự hội giảng cụm đạt chất lượng tốt, chú ý đổi mới phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

- Tổ chuyên môn tăng cường dự giờ, góp ý rút kinh nghiệm cho giáo viên trong giờ dạy và các hoạt động khác để nâng cao chất lượng dạy và học.

- Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt các điều kiện để tham gia cuộc thi “ Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm”.

  3. Tổ chức sơ kết học kỳ 1, tái giảng kỳ 2:

- Sơ kết tổ chuyên môn:  Tổ mẫu giáo chiều 10/01; tổ nhà trẻ chiều 11/01( sau khi trả trẻ).  

+ Từng CBGV căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, vào mục tiêu năm học, đến học kỳ I đã làm được gì, điểm gì chưa làm được, nguyên nhân của tồn tại và bài học kinh nghiệm, bình bầu danh hiệu cá nhân theo 4 mức. Có biên bản nhận xét từng CBGV, danh sách kết quả bình bầu các danh hiệu gửi về HT.

+ CBGVNV thảo luận góp ý kiến cho báo cáo sơ kết của trường

- Báo cáo sơ kết chung nhà trường và Công đoàn: 01 ngày 18/01/2018 mời lãnh đạo xã, đại diện hội cha mẹ học sinh… đến dự.

 4. Chỉ đạo CBGV thực hiện nghiêm túc Nghị định 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ.

 + 100% CBGV cam kết thực hiện nghiêm túc Nghị định 36/2009/NĐ-CP và pháp lệnh 16.

+ Đảm bảo không vi phạm luật an toàn giao thông.

                                                Lịch công tác tháng 01/2018

Ngày 01 : Nghỉ Tết dương lịch

Ngày 09: Tổ mẫu giáo hội giảng GV giỏi huyện.

Ngày 10: T mẫu giáo tranh thủ họp kiểm điểm cá nhân, bình bầu thi đua.

Ngày 11: T nhà trẻ, tổ VP tranh thủ họp kiểm điểm cá nhân, bình bầu thi đua.

Ngày 17: Kiểm tra toàn diện cô Nhuần 3TB.

Ngày 18: Hội nghị sơ kết trường.

Ngày 23: Kiểm tra toàn diện cô Hoan 4TB.

Ngày 25: Kiểm tra toàn diện cô Ngọc 5TB

 Căn cứ vào kế hoạch trên, yêu cầu CBGV triển khai và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các công việc tháng 01/2018.  

 

 

                      HIỆU TRƯỞNG 

                                  

 

 

 

                                                                                          Nguyễn Thị Hằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Bình.

Địa chỉ: Xã Thụy Bình - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác