Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Kế hoạch công tác tháng 4/2017 


 

Kế hoạch công tác tháng 9/2016  

Kế hoạch công tác tháng 8  

Báo cáo tổng kết Công Đoàn 2015-2016 - MN Thị Trấn Diêm Điền  

Báo cáo tổng kết Công Đoàn 2015-2016 - MN Thị Trấn Diêm Điền

Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 - MN Thị Trấn Diêm Điền  

Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 - MN Thị Trấn Diêm Điền

Kế hoạch công tác tháng 5/2016  

Báo cáo sơ kết công đoàn 2015-2016  


Các trang: 1  2  
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thị Trấn.

Địa chỉ: Khu 2 Thị trấn Diêm Điền- Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác