Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

TỔ CHỨC HỘI THI "XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM" Năm học: 2017-2018 

PHÒNG GD& ĐT THÁI THỤY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MẦM NON THỤY SƠN Độc lập - Tự do – Hạnh phúc SỐ: 08/KH- MNTS Thụy Sơn, ngày 01 tháng 3 năm 2018 KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI "XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM" Năm học: 2017-2018

 

Trường MN Thụy Bình tạo môi trường hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.  

Trường MN Thụy Bình tạo môi trường hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

KÊ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2018  

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 3/2018

KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM 2018  

KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM 2018

Công tác tháng 3 năm 2018  

Công tác tháng 3 năm 2018

KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM 2018  

KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM 2018 I. Đánh giá công tác tháng 2/ 2018 II/ Triển khai công tác tháng 3/2018.

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 3  

Đánh giá công tác tháng 2 triển khai công tác tháng 3


Các trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Thanh.

Địa chỉ: Xã Thụy Thanh - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác