Giới thiệu trường Giới thiệu trường
Văn bản cấp trên Văn bản cấp trên
Thông báo Thông báo
Số liệu - báo cáo Số liệu - báo cáo
Hệ điều kiện Hệ điều kiện
Liên kết website Liên kết website
Trả lời ý kiến - đóng góp Trả lời ý kiến - đóng góp
Hiển thị mẫu bình chọn Hiển thị mẫu bình chọn
Theo bạn, trang Thông tin điện tử này như thế nào?

a. Rất tốt
b. Tạm được
c. Chưa đạt
d. Kém

Bản in

Công tác tháng 5 năm 2017


 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG MẦM NON THÁI THUẦN

Số: …. /TMN

Hướng dẫn công tác
 tháng 5/2017 trường Mầm non
    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

 


         Thái Thuần, ngày 28  tháng 4  năm 2017 

CÔNG TÁC THÁNG 5

I.ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 4

1.  Trường tổ chức tốt đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn

100%  cán bộ giáo viên, nhân viên có chậu cảnh đẹp có giá trị để xây dựng cảnh quan trường lớp xanh sạch đẹp.

CĐ tổ chức lao động, trồng các bồn hoa, cải tạo khu vui chơi cho trẻ.

         2. Công tác số lượng phổ cập:

          - Các nhóm lớp duy  duy trì sĩ số hiện có, đảm bảo tỷ lệ chuyên cần

          - NT vào học 61/86cháu = 71%

         3. Công tác chất lượng:

         a. Công tác vệ sinh, chăm sóc sức khỏe cho trẻ:

  * Thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ, GV trên lớp làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh giữ vệ sinh và phòng bệnh mùa hè cho trẻ.

- 100% giáo viên làm tốt công tác quản lý trẻ, GV không doạ nạt, quát mắng trẻ.

        * Duy trì tốt 3 chế độ ăn (cơm, cháo, sữa) đối vơí cháu nhà trẻ, đảm bảo 100% trẻ được ăn bán trú tại trường mầm non theo kế hoạch năm học

       - Phụ huynh học sinh quan tâm và có chế độ ăn thêm cho trẻ mắc bệnh, trẻ bị suy dinh dưỡng.

b. Chất lượng giáo dục:

GV thực hiện đầy đủ, kịp thời chương trình giáo dục mầm non, xây dựng giáo án phù hợp với khả năng của GV, nhận thức của trẻ….

 Các nhóm lớp tự đánh giá xếp loại nhóm nhóm lớp học kỳ II: Kết quả MG 3 lớp tốt. NT  2 nhóm tốt, 1 nhóm khá

* Đánh giá chuẩn HT,PHT,GVMN: Kết quả: HT, 2PHT xuất sắc. 8/12 GV XS, 3/12 khá, 1/12 TB.

4. Công tác thi đua:

Tường tự đánh giá thi đua theo nội dung yêu cầu của phòng GD: Tổng số điểm tự đánh giá là 93 điểm, đề nghị danh hiệu tập thể LĐTT.

5. Hoàn thành việc Duyệt KH phát triển với phòng GD:

* Tồn tại:

- Thực hiện giờ giấc, thực hiện CĐPTNN.  Đảm bảo An toàn cho hs

- Việc tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp GV

- ý thức chấp hành sự phân công CV của GV

II. CÔNG TÁC THÁNG 5

            Tháng 5 là tháng kết thúc năm học, tháng có nhiều ngày lễ lớn:  ngày Quốc tế Lao động 1/5; ngày 19/5- kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 – 19/5/2017). Từ đặc điểm đó, nhà trường đề nghi các đc CBGV tập trung làm tốt một số việc trọng tâm sau:

       1. Công tác số lượng phổ cập

a. Công tác huy động số lượng:

- Tiếp tục huy động tăng số trẻ NT vào học đạt 76. % theo KHNH.

-  Duy trì ổn định sĩ số trẻ MG; đảm bảo tỷ lệ chuyên cần NT 93-95%, MG 95-97%.

* Biện pháp: Mỗi BCGV nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng CSGD, tạo niềm tin với phụ huynh học sinh.

- GV làm tốt công tác tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức, đặc biệt là trao đổi trực tiếp với phụ huynh học sinh        

         c. Công tác phổ cập:

      - Đc PHT phụ trách CT phổ cập tiếp tục rà soát, nhập dữ liệu phần mềm phổ cập theo quy định. Hoàn thành  hồ sơ phổ cập cấp xã, đề nghị huyện công nhận PCTENT

3. Công tác chất lượng:

a. Công tác vệ sinh, chăm sóc sức khỏe cho trẻ:

* Tiếp tục thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho trẻ, phối hợp chặt chẽ với trạm y tế xã, địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh giữ vệ sinh cho trẻ, vệ sinh trường lớp, theo dõi các dịch bệnh mùa hè.

- Thực hiện tốt việc quản lý trẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ tại trường mầm non (GV không được tự ý gửi lớp, bỏ lớp để giải quyết việc cá nhân)

* Tổ chức ăn bán trú cho trẻ: Duy trì tốt số trẻ ăn bán trú; PHTND thường xuyên kiểm tra giám sát chặt chẽ quy trình tổ chức ăn bán trú, từ khâu giao nhận thực phẩm tới việc tổ chức cho trẻ ăn tại các nhóm lớp, đặc biệt chú ý vệ sinh an toàn thực phẩm, số lượng thực phẩm, chế biến đến cho trẻ ăn đảm bảo khẩu phần ăn của trẻ, tăng chất lượng bữa ăn cho trẻ. Thực hiện nghiêm túc chế độ ăn của GV.

- Phối hợp với phụ huynh, trạm y tế tổ chức tốt chăm sóc sức khỏe, chế độ ăn thêm cho trẻ mắc bệnh, trẻ bị suy dinh dưỡng

       b. Chất lượng giáo dục:

* Tiếp tục thực hiện đầy đủ nghiêm túc, có chất lượng, có chiều sâu chương trình giáo dục mầm non. Đặc biệt chất lượng trẻ 5T. Hoàn thành các bài trong các loại vở của trẻ. Khi kết thúc chương trình, các ngày còn lại GV vẫn soạn các bài ôn tập, không để trẻ chơi tự do.

         4. Tổng kết năm học 2016-2017.

         Phương pháp tổ chức:

          Nhà trường căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học để đánh giá nghiêm túc, thẳng thắn, khách quan kết quả đã làm được, chưa làm được, làm rõ nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm. So sánh kết qủa đã đạt được với đầu năm, với kế hoạch. Đặc biệt làm rõ, động viên biểu dương và bình bầu danh hiệu thi đua xứng đáng cho những cá nhân làm tốt đã có thành tích đóng góp cho nhà trường, cho ngành hoàn thành nhiệm vụ năm học, đồng thời làm rõ những người chưa làm tốt để có biện pháp rút kinh nghiệm năm học tới.

                     -  Công khai hoá công tác thi đua và tài chính

+ Thời gian tổng kết 1 ngày:

Ngày thứ nhất: - Buổi sáng ban giám hiệu thống nhất chung toàn trường sau đó chia tổ tiến hành kiểm điểm cá nhân, tổng kết tổ và bình bầu Thi đua.

           Ngày thứ 2: - Sáng tổng kết trường: Thông qua 2 báo cáo: Tổng kết năm học, báo cáo tổng kết của công đoàn trường). 

          Mời lãnh đạo địa phương, ban ngành, đoàn thể, hội phụ huynh học sinh, lănh đạo các trường trong xã,…về dự. Chiều nhà trường quyết toán ngân sách công khai và thông báo kết quả thi đua.

GV viết  bản tự kiểm điểm cá nhân cuối năm học và được lưu vào hồ sơ của cá nhân.

          5. Công tác kiểm tra thi đua, khen thưởng:

+ Phòng tiếp tục kiểm tra thi đua các trường. Kiểm tra NQ năm học của nhà trường; KH tháng, KH tuần của CBQL; Hồ sơ kiểm tra của PHT.

 + Đánh giá đúng, công bằng, công khai, dân chủ. Danh sách đề nghị các danh hiệu thi đua của trường có đủ các chữ ký của thư ký, hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn.

         + Toàn trường bỏ phiếu tín nhiệm các danh hiệu thi đua cá nhân, Hiêụ trưởng công khai số phiếu tín nhiệm và danh hiệu thi đua từng cá nhân cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường biết trước khi gửi về phòng giáo dục.

Hồ sơ tổng kết và hồ sơ thi đua gửi về phòng gồm:

          + Đối với nhà trường nộp:

          - Báo cáo tổng kết năm học

- Biên bản tổng kết công tác thi đua, có đủ chữ ký của hiệu trưởng, chủ tich công đoàn, thư ký HĐTĐ nhà trường(theo mẫu ): 2 bản

  - Danh sách đ/n công nhận các danh hiệu thi đua (theo mẫu): 2 bản

  - Báo cáo thành tích: Đối với danh hiệu trường tiên tiên tiến xuất sắc nộp 02 bản, các trường còn lại nộp 01 bản

+ Cá nhân:- GV giỏi, CSTĐ cấp huyện: 01 thành tích

Lưu ý:- Các loại hồ sơ thi đua được in vi tính.

Bản thành tích có chữ ký của chủ tịch HĐTĐ, chủ tịch công đoàn trường.

      6. Bàn giao học sinh 5, 6 tuổi lên trường Tiểu học

        - Trường MN và trường tiểu học thống nhất kế hoạch, chương trình bàn giao h/s 5tuổi.

        - PHTCM cùng GV 5T rà soát lại số hs 5T, lập danh sách hs 5T trong toàn trường, yêu cầu: danh sách học sinh phải chính xác đến từng học sinh đúng với giấy khai sinh gốc. Làm rõ số chuyển đi đâu, ở đâu chuyển đến,  thời gian nào vào học mầm non, chuyển lên tiểu học,  lập thành 2 danh sách h/s 5 tuổi có chữ ký của gv dạy 5 tuổi và HT của 2 trường.

        -  Ngày bàn giao: tổ chức các tiết mục văn nghệ của cô giáo, học sinh mầm non phải vui nhộn, hấp dẫn để gây ấn tượng ( 2 tiết mục VN).

        7. Kiểm kê tài sản; có kế hoạch phòng chống lụt bão, bảo vệ tài sản, CSVC, trang thiết bị trường, nhóm, lớp tuyệt đối an toàn.

ĐC PHT cùng đc KT chuẩn bị các biên bản của từng nhóm lớp cùng với các đc GV trên lớp tiến hành kiểm kê tài sản Các GV tự kiểm kê lại tài sản của nhóm lớp mình được giao nhận từ đầu năm để việc kiểm kê của nhà trường được thuận tiện.

        8. Tổ chức họp phụ huynh các nhóm lớp:

         Nội dung

        -  Chuẩn bị cho công tác học sinh 5-6 tuổi lên tiểu học

        -  Bàn công tác học hè

        -  Báo cáo công khai các khoản đóng góp thu chi, trả đồ dùng tư trang cá nhân của h/s do cha mẹ đóng góp.  Công khai các khoản thu chi của trẻ với ban thường trực phụ huynh một cách cặn kẽ trước khi họp phụ huynh

        9. Công tác lưu trữ hổ sơ: Yêu cầu GV trên lớp tập hợp toàn bộ hsơ của nhóm lớp mình của năm học này và những năm học trước vể trường để hoàn thiện các minh chứng đánh giá chất lượng trường. (Sổ SK của trẻ lưu trong hò sơ)

       10. Công tác nghỉ hè:

Công tác dạy hè:

Mục tiêu: - Tổ chức dạy hè để tạo điều kiện cho phụ huynh đi làm, tạo việc làm và thu nhập cho giáo viên

Yêu cầu:  Không ép phụ huynh cho con học, không ép gv dạy hè, chuẩn bị tốt các diều kiện cơ sở vật chất để đảm bảo an toàn cho trẻ, có tổ chức quản lý chỉ đạo của nhà trường, tổ chức dạy giỗ và chăm sóc trẻ chu đáo, đảm bảo an toàn.

  - Thời gian học cả 3 tháng hè (cho học sinh nghỉ vài ngày đầu tháng 8 để gv làm công tác điều tra trẻ, vệ sinh lao động trang trí lớp)

  - Thống nhất mức thu, chi theo QĐ 2814 của UBND tỉnh.

 Quy trình: -  GV tham gia dạy hè viết đơn

                   - Phụ huynh học sinh có nhu cầu thì tự nguyện làm đơn

                 - Nhà trường làm tờ trình, được sự đồng ý của địa phương và lãnh đạo phòng giáo dục (2 tờ trình,  phòng 1, trường 1 bản) mới được tổ chức dạy.

12. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc CV của UBND huyện, củ phòng GD về việc giải tỏa,đảm bảo an toàn hành lang giao thông và không uống riệu bia trong giờ làm việc và giờ nghỉ trưa. Thực hiện nghiêm túc luật ATGT và tuyên truyền phụ huynh đội mũ bảo hiểm cho hs.

13. Công tác đảng.

Lịch tháng 5-2017

 

Th

Ngày

Nội dung

Người thực hiện

Ghi chú

 

29/4-2/5

Nghỉ lễ

 

 

 

05

Dự t/c sân chơi “chiến sỹ tí hon” tại trường MNT8 (7h.30).

HT, PHTCM

 

 

4-15

Phòng GD kiểm tra thi đua

 

 

 

11

ĐHCĐ (chiều)

 

 

 

12

Tổ NT họp kiểm điểm, tổ CM tự xếp loại thi đua

PHT

 

 

15

Tổ MG họp kiểm điểm, tổ CM tự xếp loại thi đua

 

 

 

19

Thống nhất DS, chương trình bàn giao hs với trường TH

 

 

 

19

Nộp BC tháng

 

 

 

23

Kiểm kê CSVC

 

 

 

24

Họp phụ huynh hs (15h)

 

 

 

26

Duyệt HS đăng ký dạy hè.

 

 

 

29

Tổng kết năm học; GV nộp HSTĐ

 

 

 

1/6

Bàn giao hs 5T

 

 

 

2

Nộp hồ sơ thi đua

 

 

                                                            HIỆU TRƯỞNG                       

                                                   

 

 

                                                                      Bùi Thị Nhiện

-     
Ý kiến - Đóng góp Ý kiến - Đóng góp
Thông tin

Trường Mầm non Thụy Thanh.

Địa chỉ: Xã Thụy Thanh - Thái Thụy - Thái Bình.

Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến!

Mã xác nhận Mã xác nhận Tạo mã khác